Tagarchief: Sweco

Sweco aan de slag met wegontwerp A9 BaHo bij Amstelveen

A9–Badhoevedorp-Holendrecht-770x433px
Lees het gehele artikel

Om de regio in de toekomst bereikbaar te houden, verbreedt Rijkswaterstaat de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht (project A9 BaHo). De weg gaat van tweemaal drie naar tweemaal vier rijstroken en komt over een lengte van 1,6 kilometer verdiept te liggen. Er komen drie overkappingen over de verdiepte ligging, een groot aantal viaducten en onderdoorgangen en veertien kilometer aan geluidschermen.

Sweco heeft opdracht gekregen voor de ontwerppakketten weginfrastructuur en de verdiepte ligging. Daarmee is Sweco verantwoordelijk voor het integrale voorontwerp en definitieve ontwerp van het (hoofd)wegennet, inclusief alle toe- en afritten, de waterhuishouding, en de voet- en fietspaden. De tunnelbak voor de verdiepte ligging, de drie dekken die daar overheen gaan, verschillende aanpalende viaducten en de geluidsschermen behoren eveneens tot de scope. Voor al deze zaken ontwerpt Sweco niet alleen de eindsituatie, maar tevens alle wegfaseringen en de meeste hulpconstructies die nodig zijn om dit te realiseren.

De gecombineerde werkzaamheden hebben een waarde van ruim 10 miljoen euro. Opdrachtgever voor Sweco is het Spaanse aannemingsbedrijf FCC Construcción SA dat in opdracht van VeenIX voor Rijkswaterstaat het project A9 BaHo zal realiseren.

Marco Mijnders, projectdirecteur bij Sweco: ‘Het is geweldig om met dit project bij te dragen aan de leefbaarheid van Amstelveen en omstreken. De technische complexiteit en noodzakelijke samenwerkingen in zo’n project vormen een prachtige uitdaging, waaraan ruim 40 collega’s met trots werken. Dit is met recht een project waarmee we bijdragen aan een gezonde en veilige stad!

Sweco heeft het voorontwerp afgerond  en is inmiddels met het definitief ontwerp gestart en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het A9 BaHo project. De totale verbreding van de A9 BaHo, die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd, moet eind 2026 gereed zijn.

Sweco sluit raamcontract met ProRail voor vervanging treindetectiesysteem Havenspoorlijn

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft met ProRail een raamcontract gesloten om het treindetectiesysteem op de gehele Havenspoorlijn te vervangen. Over 4 percelen moeten 900 secties vervangen worden. Sweco voert voor alle percelen de verkenningsfase uit en voor perceel 1 ook de planuitwerkings- en realisatiefase. Deze opdracht is de eerste grootschalige toepassing van een nieuw type assentellers in Nederland.

De Rotterdamse Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute, is een ruim 50 km lange goederenspoorlijn tussen Barendrecht Vork en Maasvlakte. De levensduur van het huidige treindetectiesysteem eindigt in 2024. Doelstelling van ProRail is een robuust en toekomstvast nieuw detectiesysteem op basis van een nieuw type assenteller van systeemleverancier Thales onder de naam GAST-NL. Dit type is in Nederland reeds toegepast op projecten in Zwolle en Groningen, maar zal op de Rotterdamse Havenspoorlijn – waar goederenvervoer plaatsvindt – voor het eerst op grote schaal worden uitgerold. Maatwerk, rekening houdend met uitzonderlijke logistieke processen van het goederenvervoer, maakt het een interessant project.

Erik ter Brake, projectleider afdeling Rail bij Sweco Nederland: ‘Dit is een uitdagende opdracht voor ons, op een buitengewoon interessante projectlocatie. We kijken er enorm naar uit om onze railkennis hier toe te gaan passen. We zijn extra trots dat we gewonnen hebben, aangezien we als team een plan van aanpak moesten opstellen, middenin in de coronacrisis waarbij iedereen thuiswerkte. Iedereen zal zich later deze tender herinneren, qua werkomstandigheden en zeker ook de blijdschap toen we hoorden dat we gewonnen hadden!’

Sweco en ProRail hebben het project inmiddels samen opgestart. De doelstelling is dat van perceel 1 het nieuwe detectiesysteem eind 2022 is geïnstalleerd.

Zoek een werkomgeving waar je je echt thuis voelt

marianne_vermijs-6-kopieren-1
Lees het gehele artikel

“In mijn werk probeer ik met mijn team goede mensen te vinden en deze op de juiste plek te krijgen. Een goede match betekent blije medewerkers, tevreden opdrachtgevers en een financieel gezond bedrijf.” Aan het woord is Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie bij Ingenieursadviesbureau Sweco.

Vermijs bekleedt deze positie sinds twee en een half jaar. “Ik werk graag in gemengde teams. Het is echter een uitdaging om aan vrouwelijke collega’s te komen. Des te meer reden om een voorbeeld voor hen te zijn en hen te inspireren om deze kant op te komen.” Als speerpunt noemt Vermijs de tevredenheid onder de medewerkers: “Mensen die werken vanuit de passie voor hun vak, hun talent optimaal kunnen inzetten, hiervoor gewaardeerd worden en aan mooie projecten kunnen bijdragen zorgen voor een positieve spiraal.”

Met de juiste mindset kom je verder

Eind jaren ’80 studeerde Vermijs af aan de TU Eindhoven, als bouwkundig ingenieur. “De combinatie van techniek en creativiteit heb ik altijd belangrijk gevonden, vandaar mijn keuze voor Bouwkunde in Eindhoven. Na mijn studie ben ik meteen gestart met werken en heb altijd in technische omgevingen gewerkt. Vanaf mijn 30e in de uitvoering van projecten gecombineerd met leidinggevende functies. Op mijn 40e heb ik de bewuste keuze gemaakt om me verder te ontwikkelen in managementfuncties”, aldus Vermijs. Gevraagd naar het verschil tussen eind jaren ’80 en heden, als we kijken naar vrouwen in technische functies, luidt het antwoord: “Toen ik in Eindhoven begon waren we met 10 vrouwen, waarvan er uiteindelijk 3 de eindstreep haalden. Vrouwen in de techniek waren destijds schaarser dan nu, je ziet dus wel een positieve ontwikkeling. Maar het kan nog veel beter.”

Volgens Vermijs draait alles om de juiste mindset. “Op de middelbare school was ik het enige meisje met een volledig Bèta-pakket. Voor mij is het zo gewoon geworden om me met techniek bezig te houden. Mijn geluk is dat ik vrijwel altijd in omgevingen terechtkwam waar men mij waardeerde om wie ik was en wat ik te bieden had. Ik focus me sterk op de weg naar resultaat, met een positieve blik op de wereld en heb me nooit belemmerd gevoeld”, vervolgt Vermijs. “Je moet een omgeving zoeken waarin je je thuis voelt. Dat is de keuze die je zelf hebt. Als een omgeving niet welkom voelt, dan moet je er niet instappen, of de mogelijkheid hebben om iets te veranderen aan die omgeving.”

Ambities hebben betekent keuzes durven maken

“Vaak is het zo dat vrouwen het carrière pad laten voor wat het is, op het moment dat zij een gezin stichten. De traditionele rolverdeling speelt dan op. Toch kun je wel genieten van een gezin, moeder zijn, iemands echtgenote en ondertussen werken aan een serieuze carrière. Daarvoor moet je wel ’harde’ keuzes maken en bereid zijn om harder te werken. Ook een stuk back-up van het thuisfront is onontbeerlijk. Is dat makkelijk? Nee, zeker niet. Is het mogelijk? Absoluut!” Vermijs schetst hoe haar thuissituatie eruitziet: “Een gezin met 2 kinderen en een man met een eigen carrière die altijd support geeft. Belangrijk daarbij zijn mijn vriendinnen die in vergelijkbare situaties zitten, je bent elkaars klankbord, vraagbaak en brede schouder. Als vrouw zit je in de jaren tussen 30 en 40 in de piek van je leven, alles komt dan tegelijk op je af. Het is dan bijna een topsport om zaken en privé te combineren. Hoe overbrug je dat? Heel belangrijk is dat je werk je energie geeft, in plaats van kost. Zit je verkeerd, dan krijg je een energy-drain.”

Dat gezegd zijnde is de cirkel rond en is meteen duidelijk wat Vermijs motiveert om in haar werk de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. “Zie het als een coachende rol die ik heb. Zit men eenmaal op de goede plek, dan laat ik de medewerker ‘los’. Dan mag hij of zij zelf invulling geven aan de functie, uiteraard binnen de kaders van de organisatie. Natuurlijk sta ik voor hen klaar als ze me nodig hebben. Vanuit een inhoudelijke functie iemand laten doorgroeien in een managementfunctie betekent dat je moet leren om los te laten. Dat kan alleen in een goede werkomgeving waar vertrouwen heerst en wederzijds respect.”  

Sweco en Vialis gaan werken aan slimme ring van Almelo

ring-almelo_kruispunt-roland-holstlaan_kleine-bunder_fotograaf-mike-bink-kopieren
Lees het gehele artikel

Eind dit jaar moeten de verkeerslichten op 27 kruispunten op en nabij de ring van Almelo slim worden aangestuurd. Ingenieursadviesbureau Sweco en solution provider Vialis hebben deze opdracht gezamenlijk verkregen van de gemeente Almelo.

Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis draagt zorg voor de ombouw van de verkeersregelinstallaties tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Sweco gaat deze iVRI’s op de 27 kruispunten aansturen met Smart Traffic.

Smart Traffic heeft een voorspellend vermogen; het gaat niet uit van het actuele aanbod voertuigen, maar het doet juist een voorspelling op welk moment een voertuig bij het verkeerslicht zal aankomen. KPN zorgt er met pre-5G, en later 5G, voor dat de verkeerslichten met weggebruikers, Smart Traffic en met andere verkeerslichten kunnen communiceren. Ieder verkeerslicht weet daardoor ook de status van de andere verkeerslichten in het netwerk van de ring van Almelo. Zo optimaliseert Smart Traffic elk individueel kruispunt en tegelijkertijd de verkeersstromen op de gehele ring. Bepaalde verkeersdeelnemers zoals vrachtverkeer of fietsers, kunnen dankzij de software sneller groen krijgen.

De betere doorstroming moet leiden tot minder uitstoot (geluid, fijnstof, CO2) en een betere verkeersveiligheid.

BEREIKBAARHEID BINNENSTAD

Almelo heeft een vlinderstructuur, waardoor grote groengebieden diep de stad indringen. Dit heeft als keerzijde dat de afstanden binnen de stad relatief groot zijn ten opzichte van het aantal inwoners (73.000). In de mobiliteitsvisie van de gemeente spelen bereikbaarheid van de binnenstad en de werkgebieden een grote rol naast leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Bovendien wil de gemeente voorop lopen met mobiliteitsinnovaties, zowel sociaal-organisatorisch als digitaal en technisch.

Rob Hulleman, senior Verkeerskundige bij de gemeente Almelo: ‘We hebben de ambitie om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Toepassing van Smart Traffic past volledig bij deze opgave.’

Als de invoering van Smart Traffic op de ring succesvol blijkt, heeft de gemeente de ambitie om alle met verkeerslichten geregelde kruispunten in de stad slim aan te sturen en met elkaar te verbinden.

TALKING TRAFFIC

De partners in dit project zijn de gemeente Almelo, Vialis en Sweco. KPN zorgt er met met pre-5G, en later 5G, voor dat de verkeerslichten met de weggebruikers en Smart Traffic kunnen communiceren. Samen realiseren zij de toekomstbestendige infrastructuur voor de gemeente Almelo en de Provincie Overijssel. De ambitie en samenwerking komt voort uit het samenwerkingsprogramma Talking Traffic, een publiek-privaat initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met vele gemeenten en provincies in heel Nederland. Dit programma is gericht op vernieuwing in verkeer, transport, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

‘De implementatie van Smart Traffic op de ring van Almelo is echt een team-effort van de gemeente Almelo, Vialis en Sweco. We zijn het Ministerie en de provincie Overijssel dankbaar voor hun financiële support, want met dit project kunnen we samen werken aan slimme mobiliteitssystemen van de toekomst in Nederland,’ zegt Rob Hulleman.

EVALUATIE

De Universiteit Twente gaat het functioneren van een aantal verkeerslichten (de zogenaamde TINA-4) streng evalueren en kijkt specifiek naar de effecten voor het vrachtverkeer. In Q1/Q2 van 2020 voert zij in opdracht van I&W een evaluatie uit naar het functioneren van die verkeerslichten.

Sweco wint prestigieuze mobiliteitsprijzen: Fleet Owner of the Year en Safety Award

fleet-owner-of-the-year-copyright-link2fleet
Lees het gehele artikel

Sweco scoort met zijn innovatief mobiliteitsbeleid erg hoge ogen bij de specialisten uit de fleetsector. Tijdens de link2fleet awards ging Vicky De Bollen, Director Finance, Facility & Legal bij Sweco Belgium, met de felbegeerde titel van Fleet Owner of the Year 2019 aan de haal én behaalde ze de 1ste plaats in de categorie Safety. Dit is een duidelijke erkenning voor het baanbrekend werk rond duurzame mobiliteit voor én door onze medewerkers.

Op 20 juni vond de 23ste editie plaats van de link2fleet awards in paleis 10 van Brussels Expo. Die prijzen huldigen de best practices uit de Belgische fleet- en mobiliteitssector. Uit alle ingediende dossiers werden finaal 10 vlootbeheerders uitgenodigd om voor een professionele vakjury hun vlootbeheer te komen verdedigen.

Vicky De Bollen vertegenwoordigde Sweco met verve. Haar sterke presentatie over het vernieuwend mobiliteitsbeleid voor de eigen medewerkers viel zichtbaar in de smaak van de juryleden. Zo sleepten we de titel Fleet Owner of the Year en de Safety Award in de wacht, grote onderscheidingen voor alle mobiliteitsinitiatieven die Sweco geïnitieerd heeft!

De vergroening van de mobiliteit, de inzet van vooruitstrevende tools en de maximale elektrificatie van het wagenpark zijn dan ook bijzondere verwezenlijkingen. Die pijlers van Sweco’s Mobility Policy passeren in deze animatievideode revue.

Onze sterke punten volgens de jury:

Fleet Owner of the Year

  • 360-graden-langetermijnvisie gestoeld op flexibiliteit en duurzaamheid
  • Rechtvaardig evenwicht tussen ecologie en economie
  • Creativiteit, innovatie, werknemerstevredenheid
Lees hier verder: ‘Sweco bekroond voor 360-gradenvisie
Safety Award
  • Vrij lage ongevallenstatistieken
  • Specifieke safety training
  • Sensibilisering rond gedrag in het verkeer, zowel voor fietsers als voor automobilisten

Lees hier verder: ‘Permanente sensibilisering

Trapsgewijs naar een groenere mobiliteit
Het promoten en faciliteren van duurzame mobiliteit gebeurt bij Sweco volgens een cascadeprincipe. In eerste instantie trachten we het aantal verplaatsingen te beperken. Hiervoor maken we gebruik van telewerk in combinatie met performante clouddiensten en overleggen we bijvoorbeeld via Skype. Is er een verplaatsingsbehoefte, dan hebben de medewerkers een ruim pakket aan alternatieve vervoersmanieren die ze op hun maat kunnen inzetten. In bepaalde gevallen is de auto de meest aangewezen keuze, maar door de brede waaier aan alternatieven worden medewerkers minder auto-afhankelijk. We voorzien trouwens een geleidelijke omschakeling naar elektrische wagens.

Zwitsers zakmes voor alle mobiliteitsbehoeften
De Sweco-kantoren worden zo bereikbaar mogelijk ingeplant, vlakbij multimodale knooppunten en treinstations. Bovendien beschikken de medewerkers over een kant-en-klare toolbox aan flexibele maatregelen. Naast bekende initiatieven, zoals deel- en poolfietsen, fietslease, Cambio, carpool en gratis openbaar vervoer, voorziet Sweco ook innovatieve oplossingen waarbij ‘Mobility-as-a-Service’ (MaaS) de leidraad is. Zo gebruiken we de Olympus-app (Artemis) om de alternatieven erg toegankelijk en aantrekkelijk voor te schotelen. Tickets voor het openbaar vervoer en deelfietsen en -wagens zijn slechts één vingerknip van elkaar verwijderd.

Maximale inzet van elektrische wagens
De verplaatsingen die omwille van het traject of andere randvoorwaarden toch met de auto gebeuren, maakt Sweco zo duurzaam mogelijk. Dit omvat de snelle omschakeling naar een wagenpark met enkel elektrische en benzinewagens. In iedere bedrijfswagencategorie bieden we een volwaardig elektrisch alternatief aan. Dankzij een e-car roadshow met testritten effenen we het pad voor elektrisch rijden en begeleiden we de medewerkers die de overstap maken. Op lange termijn zal het wagenpark louter uit elektrische modellen bestaan.

Sweco brengt voor ProRail kansrijke locaties voor zonneparken in kaart

image-kopiren
Lees het gehele artikel

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in opdracht van ProRail geanalyseerd welke gronden van ProRail kansrijk zijn voor de aanleg van zonneparken. Het resultaat van deze studie biedt veel perspectief om de zonneparken te realiseren en de duurzame energieambities van ProRail en NS te verwezenlijken.

In de afgelopen maanden analyseerden energie experts van Sweco welke van de 7.000 kilometer spoorbermen (circa 3.200 ha) van ProRail kansrijke zonnepark-locaties zijn. Ook zijn de (aanpalende) percelen van de NS toegevoegd aan de analyse. Sweco heeft hiervoor GEO-ICT oplossingen ingezet.

Robin van der Sande, adviseur Duurzame Energie van Sweco: ‘We kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking met ProRail. We hebben kennis van GIS, technische kennis van zonneparken en de kennis van de gronden met elkaar gecombineerd en geïnterpreteerd. Hierin hebben de experts van ProRail en die van Sweco elkaar uitstekend aangevuld. Hieruit zijn de potentiele percelen voor zonneparken inzichtelijk gemaakt.’

In een GIS model zijn berekeningen uitgevoerd op basis van verschillende data-lagen, zoals de afstand tot de onderverdeelkast gecombineerd met andere kwantitatieve gegevens. Met de vastgestelde criteria – denk aan beschikbaarheid, onderhoud, bereikbaarheid, veiligheid en ecologie – is een landelijke inventarisatie uitgevoerd.

Duurzame energie opwekken met eigen assets
ProRail heeft een stevige duurzaamheidsambitie en wil klimaatneutraal worden. Om dit te bereiken, wil ProRail net zoveel elektriciteit op hun assets (laten) opwekken als zij verbruiken. Daarbij wordt gekeken naar het inzetten van gronden van ProRail, waarbij landschappelijke en ecologische inpassing belangrijke factoren zijn.

Gerald Olde Monnikhof, Programmamanager Duurzaamheid bij ProRail: ‘Zonneparken op deze gronden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstelling en de energietransitie van Nederland versnellen.’

In de komende maanden zullen de meest kansrijke locaties door ProRail verder worden onderzocht, om de uiteindelijke realisatietrajecten te starten.

Erkende expertise
Sweco behoort tot de meest ervaren partijen in de markt op het gebied van grote zonneparkprojecten. Niet alleen voert Sweco projecten uit bij externe opdrachtgevers, waar we betrokken zijn van ontwerp tot exploitatie; ook zijn we actief op onze eigen locatie de Bavelse Berg, waar een zonneweide van circa 30 tot 40 MWp (circa 100.000 tot 150.000 panelen, ca. 25 ha) wordt gerealiseerd. Sweco’s doel is om samen met onze klanten te komen tot duurzame gebouwen en gebieden en schone energievormen.

Plastic Road, Geo Kennis-op-Maat en Innovatieatelier winnen InfraTech Innovatieprijs 2019

winnaars_infratech-innovatieprijs-kopieren
Lees het gehele artikel

De door KWS, Wavin en Total ontwikkelde Plastic Road, de digitale database van de ondergrond Geo Kennis-op-Maat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies hebben de InfraTech Innovatieprijs 2019  gewonnen. De prijzen werden op woensdag 16 januari uitgereikt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het Smart Traffic-systeem van Sweco won de Cobouw Publieksprijs.

Bouwend Nederland-voorman en juryvoorzitter Maxime Verhagen was opgetogen over alle inzendingen: “Dat de sector niet innovatief zou zijn werp ik verre van mij. Het enorme aantal van 67 hoogstaande inzendingen bewijst het tegendeel. Opvallend was dat veel inzendingen in gezamenlijkheid werden ingestuurd. Juist die samenwerking trof mij, want het is de enige manier waarop we in deze sector de enorme opgaven die er aan komen het hoofd kunnen bieden.” De InfraTech Innovatieprijs 2019 kent drie categorieën: ‘Product Innovatie’, ‘Proces Innovatie’ en ‘Vernieuwende Samenwerking’. In totaal waren er 67 inzendingen, waarvan er negen – drie in iedere categorie – door een vakjury werden genomineerd. De negen kanshebbers moesten hun innovaties op 7 december voor de voltallige jury pitchen op de Bouwcampus in Delft. Daarna koos de jury drie winnaars.

Product
In de categorie Product Innovatie gaat de InfraTech Innovatieprijs 2019 naar de Plastic Road van KWS, Wavin en Total. Het Plastic Road concept bestaat uit een prefab, modulaire en holle wegconstructie gemaakt op basis van (gerecycled) kunststof. Door de prefab-productie, het lichte gewicht en de modulaire opbouw van de PlasticRoad is de aanleg en het onderhoud sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren ten opzichte van traditionele wegconstructies. De jury toonde zich onder de indruk van het concept. “Door het hergebruik van plastic beogen de inzenders een forse bijdrage te leveren aan het plastic probleem, 80% minder inzet van transport en zwaar materieel, 80% minder CO2, fijnstof en andere schadelijke emissies. Daarnaast is de Plastic Road in staat om veel graafwerkzaamheden, de gehele puinfundering en een compleet hemelwaterriool uit te sparen.”

Proces
In de categorie Proces Innovatie ging het project Geo Kennis-Op-Maat van Basisregistratie Ondergrond, een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de eer strijken. De jury roemde het digitaliseringsproject. “Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Van de genomineerden levert het de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe innovaties, toepassingen en diensten ontstaan. De jury meent dat het proces als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij de totstandkoming van de digitalisering van de bovengrond.”

Samenwerking
Het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies en de drie noordelijke waterschappen en aanwezige marktpartijen richt zich op het creëren van meer ruimte voor innovatie. Hierbij zijn in combinatie verfrissende nieuwe technieken toegepast: geen traditionele aanbesteding, maar een probleemstelling op 1 A4, waarop bedrijven met maximaal 2 A4’s kunnen antwoorden. Vervolgens in elkaars bijzijn pitchen voor de opdrachtgever. De jury van de InfraTech Innovatieprijs was dermate gecharmeerd van het initiatief dat het Innovatieatelier met de prijs in de categorie ‘Vernieuwende Samenwerking’ naar huis kon.

Goede ideeën
Minister van Nieuwenhuizen was enthousiast over de vele inzendingen, zo bleek tijdens de uitreiking van de prijzen. “De sfeer van anders denken, van out of the box, voedt bij mij ook een gevoel van optimisme. Niet voor niets gaat mijn hart van dat soort innovaties sneller kloppen.” De minister nodigde de aanwezigen op InfraTech vervolgens expliciet uit om innovaties bij Rijkswaterstaat te melden. “Er moet ontzettend veel gebeuren aan al die infra die stamt uit de tijd van de wederopbouw. Het verkeer is ondertussen verachtvoudigd en vrachtwagens zijn gemiddeld drie keer zo zwaar geworden. We hebben die innovaties dus keihard nodig. We hebben in Nederland een naam hoog te houden. Goede ideeën zijn bij ons aan het juiste adres en zullen hun weg naar de praktijk vinden.”

Cobouw Publieksprijs
Lezers van vakblad Cobouw konden via de website stemmen op één van de 67 inzendingen. Het Smart Traffic-systeem van Sweco, het efficiënt aansturen van verkeerslichten door middel van een smartphone-app, kreeg de meeste stemmen en won woensdagochtend de Cobouw Publieksprijs.

De vakjury werd, behalve door Maxime Verhagen gevormd door Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat; Annemieke Nijhof, voormalig CEO Tauw; Gerben Wigmans, Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam en Tomas te Velde, Strategic Product Designer TU Delft. Het volledige juryrapport is terug te vinden op www.infratech.nl.

InfraInnovator 2019
De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2019 mogen zich twee jaar lang InfraInnovator noemen. Daarnaast ontvangen zij een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2.500,- of € 500,- cash.

Innovatiegalerij
Alle inzendingen zijn tijdens InfraTech 2019 te zien in een speciale galerij op de beursvloer. Iedere inzending bevat een toelichting over bijvoorbeeld het maatschappelijk en/of praktisch probleem waar de innovatie een oplossing voor biedt, wat de verdiencapaciteit is van de innovatie qua tijd/geld/materiaalbesparing e.d. en met wie de innovatie tot stand kan komen (indien het nog niet toegepast wordt). InfraTech 2019 duurt nog tot en met vrijdag 18 januari a.s.