Tagarchief: Struyk Verwo Infra

Een duurzame weg voor de N395

CERO-cementvrije-bestrating-in-aanleg-Struyk-Verwo-InfraENT_-kopiëren
Lees het gehele artikel

De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot (N395) is in volle gang. De stip aan de horizon? Het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de N395, vergroening van het dorp en het reduceren van geluidsoverlast. Waarbij de provincie ook inzet op het gebruik van duurzame materialen voor de aanleg van de openbare wegen. Struyk Verwo Infra komt met een passende oplossing: CirCOton betonstraatstenen.

Project uitgevoerd in Cycle for Concrete.

De N395 is een provinciale weg waarvoor Struyk Verwo Infra in opdracht van BAM en Provincie Brabant de bestratingsmaterialen voor de fietspaden en trottoirs heeft geleverd. Rinke Veld, commercieel directeur van Struyk Verwo Infra, is aan het woord. 

“Voor het project ‘Herinrichting/Reconstructie N395’ hebben wij diverse producten zoals dubbelklinkers, banden, stenen en tegels geleverd onder de noemer CirCOton. Dit is een product waarbij primaire grondstoffen als zand en grind gedeeltelijk vervangen zijn door secundaire grondstoffen. Daarvoor zijn wij gecertificeerd volgens de BRL K 11002, milieuprofielen voor betonnen bestratingsproducten. De CirCOton producten worden gegarandeerd geleverd met minimaal 15% secundaire grondstoffen en een maximale MKI-waarde van
€ 23,- per m3. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijnen die we met elkaar afgesproken hebben in het Betonakkoord en aan het moederbestek van Bouwcirculair.”

Er is geen zichtbaar verschil in producten van CERO en traditionele producten.

Circulariteit en lager CO2– verbruik

Beton is het meest toegepaste bouwmateriaal, vooral door zijn veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Het bindmiddel cement in de beton is echter ook vervuilend. Klimaatverandering vraagt om maatregelen om dit te beteugelen. “Om te anticiperen op het veranderende klimaat en de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken is het belangrijker dan ooit dat er duurzame betonkeuzes worden gemaakt die een essentiële bijdrage leveren aan de milieudoelstelling”, zegt Veld. “Voor de reconstructie van de N395 werd mede daarom gebruik gemaakt van CirCOTon.” 

Toonaangevend voor duurzaam materiaalgebruik

“Maar er zijn meer duurzame alternatieven”, vervolgt Veld. “Struyk Verwo Infra is toonaangevend in de ontwikkeling en fabricage van betonmaterialen voor openbare ruimtes. We zijn daarom al vroeg gestart met het opnemen van duurzaamheid als vast onderdeel van ons beleid. Daarbij stonden altijd twee zaken centraal. Volledige transparantie en voortdurend luisteren naar de wensen die bij opdrachtgevers en betrokkenen leven. Dit kunnen gemeenten en provincies zijn, maar ook aannemers, architecten en ingenieurs.”

Bestrating van trottoirs en fietspaden langs de N395.

Bittere noodzaak

“De duurzaamheidsambities bij gemeenten en provincies op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie zien we de afgelopen paar jaar gigantisch toenemen. Thema’s als circulariteit, secundaire grondstoffen, CO2-reductie, vergroening, klimaatadaptatie, geluidsreductie en waterregulering worden steeds belangrijker. Dat betekent dat er een bittere noodzaak is om producten te kunnen aanbieden en ontwikkelen die daar invulling aan geven. We besteden al jaren ontzettend veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling. Dit heeft ertoe geleid dat we een mooi palet aan duurzame en klimaatadaptieve oplossingen kunnen bieden. Die diversiteit is nodig, want de keuzes die gemaakt worden hangen altijd samen met andere wegingsfactoren, waaronder de economische situatie van een gemeente. Ook daar moeten we op kunnen inspelen.”

CERO cementvrij beton

De meest recente ontwikkeling van Struyk Verwo Infra is CERO cementvrij beton. Veld: “We hebben geïnvesteerd in een techniek waarbij de cement in de onderbeton volledig wordt vervangen door het alternatieve en beproefde bindmiddel Geopolymeer. Geopolymeerbeton is een stabiel vormvast materiaal dat er hetzelfde uitziet en aan dezelfde normen voldoet als cementgebonden beton. Bij dit CERO cementvrije beton ligt de milieukosten indicator (MKI) gemiddeld 50% lager dan bij volledig cementgebonden producten. Een aanzienlijk lagere CO2 footprint dus!”

Duurzaamheid ligt op straat

“Ingebed in ons beleid is dat we uitsluitend betonproducten maken die aan het einde van de levensduur opnieuw gebruikt kunnen worden”, vervolgt Veld. “Met betrekking tot hergebruik van beton lopen we voorop. Betonpuin dat vrijkomt uit onze eigen fabrieken of uit sloopwerk van openbare ruimtes verzamelen wij zelf en laten het breken in de juiste gradaties. Het betongranulaat en de zandkorrels die vrijkomen, kunnen na goedkeuring weer heel goed hoogwaardig hergebruikt worden in producten zoals stenen en tegels. Ook onze producten in CERO cementvrije beton zijn afbreekbaar en kunnen een tweede leven krijgen.”

Cycle for Concrete: het hoogst haalbare

“Het hoogst haalbare als het gaat om circulariteit wordt bereikt met ons concept . Dit houdt in dat we er samen met onze relaties voor zorgen dat de betonnen bestratingsproducten – die aan het einde van hun levensduur zijn – retour worden gehaald en verwerkt kunnen worden tot puingranulaat. Daarbij garanderen we 100% hoogwaardig hergebruik van al het ingeleverde schoon betonpuin, waarvan minimaal 75% als vervanging voor grind dient in nieuwe stenen en tegels. In een wereld waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt, hoop ik dat volledig hergebruik van betonpuin zo snel mogelijk de nieuwe standaard gaat worden.”

Duurzaamheid staat voorop

“Ieder betonmateriaal dat wij produceren heeft specifieke eigenschappen, maar gegarandeerd altijd een duurzame meerwaarde. Voor de meest uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken kunnen we daardoor altijd een passende oplossing bieden”, aldus Rinke Veld.   

Versnelling naar een duurzame toekomst

didam170404-8370-kopieren
Lees het gehele artikel

“Veel gemeenten en provincies zijn op zoek naar oplossingen op gebied van circulariteit en CO2-reductie. Met het delen van kennis en ervaring met de markt verwachten wij anderen positief op weg te kunnen helpen om klimaatdoelstellingen te halen. Zo kunnen recyclingsconcept Cycle for Concrete en CERO cementvrij beton hieraan een bijdrage leveren.” Aan het woord is commercieel directeur Rinke Veld van Struyk Verwo Infra.

Het bedrijf is marktleider in de GWW voor betonnen bestratingsproducten en voert sinds 2011 een actief MVO-beleid. Duurzaamheid is verankerd in het bedrijf en in actieve samenwerking in de keten. Diverse duurzame producten en oplossingen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld.

Recyclingconcept met positieve invloed

“Cycle for Concrete (C4C) is een mooi voorbeeld van een bestratingsconcept dat de belasting op het milieu positief beïnvloed. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt met dit recyclingconcept significant verlaagd. Betonnen bestratingsmaterialen worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald, gebroken en het betongranulaat wordt door Struyk Verwo Infra als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren beton. Het resultaat is geheel nieuwe betonnen bestratingsproducten in elk gewenst uiterlijk en geproduceerd met een maximale hoeveelheid circulair beton. Doordat wij samenwerken met zusterbedrijven die ook tot moedermaatschappij CRH behoren, kan afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, zelfs tot 100% van het schoon ingeleverde betonpuin hoogwaardig worden hergebruikt. Overheden worden op deze manier geholpen om op gebied van beton volledig
circulair te werken.”

Cycle for Concrete, schematische weergave van de keten.

 

Extreem lage CO2-footprint met CERO cementvrij beton

“Cement is het vervuilendste onderdeel van betonproducten. Om de CO2-uitstoot van beton te verlagen kun je gebruik maken van milieuvriendelijker cement. Overschakelen naar een alternatief bindmiddel met een zeer lage CO2 footprint is een nog beter alternatief. Struyk Verwo Infra heeft geïnvesteerd in een techniek die cement vervangt door geopolymeer. De producten zijn verkrijgbaar onder de naam CERO. De daling van de CO2-uitstoot door CERO ten opzichte van de meest vervuilende cementen is tot 70% en ten opzichte van meer duurzame cementen bedraagt dit tot circa 35%. De MKI-score is hiermee sterk verlaagd.” Geopolymeer is ontwikkeld door SQAPE, een joint venture van CRH en Renewi Actua. Geopolymeerbeton is een stabiel vormvast materiaal dat er hetzelfde uitziet als cementgebonden (conventioneel) beton. Voorwaarde voor Struyk Verwo Infra is dat betonafval aan het eind van de levensduur opnieuw gebruikt kan worden als betongranulaat in nieuw beton. Onderzoek van SGS Intron bewijst dat geopolymeer ook op dit vlak dezelfde eigenschappen heeft als traditioneel beton. Granulaat van geopolymeer kan in het tweede leven zowel gebruikt worden in de productie van geopolymeer als in traditioneel beton. In combinatie met Cycle for Concrete een ultieme bijdrage voor het realiseren van klimaatdoelstellingen. “Het gebruik van CERO cementvrij beton met zijn lage MKI-waarde leidt tot een versnelling naar een duurzame toekomst”, aldus Rinke Veld.  


Duurzaamheidsvoordelen CERO

• Extreem lage CO2-footprint voor bestratingsproducten

• Milieu Kosten Indicator (MKI-score) per m3 meer dan gehalveerd

• Kan desgewenst worden gecombineerd met secundaire
grondstoffen (reststromen)

• Helpt om eigen klimaatdoelstellingen van de ketenpartners te realiseren

• Heeft dezelfde civieltechnische eigenschappen als conventioneel beton