Tagarchief: Strukton Civiel

Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

STRUKTON_ZONNEPAD_©NorbertWaalboerFotografie_MG_0610_HIGHRES
Lees het gehele artikel

Het gaat om een pilotproject van de provincie Utrecht waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte: zowel voor fietsen als voor het opwekken van duurzame energie. Bij succes wil de provincie zonnefietspaden op grotere schaal toepassen.

In 2040 wil de provincie Utrecht energieneutraal zijn. Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen in wegen, wordt gezien als kansrijk. Hierbij wordt de wegverharding dubbel gebruikt waardoor er geen natuur- of landbouwgrond nodig is en het landschap niet wordt aangetast. De duurzaam opgewekte energie wordt in Maartensdijk aan het netwerk geleverd maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de wegverlichting of de verwarming van het wegdek. Het zonnefietspad is een pilotproject van de provincie Utrecht in samenwerking met Strukton Civiel.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht: “Met deze pilot geeft de provincie letterlijk ruimte aan de markt om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen in de praktijk. We hebben dit soort innovaties nodig om in 2040  energieneutraal te worden en om duurzame mobiliteit in de provincie te stimuleren. Dit zonnefietspad in Maartensdijk past binnen ons beleid om ook de weginfrastructuur te verduurzamen en minder fossiele brandstoffen te gebruiken.”

Madeleine Bakker, wethouder gemeente De Bilt: “Onze gemeente is trots dat we in samenwerking met de provincie meewerken aan deze pilot om duurzame energieopwekking te integreren in de infrastructuur. Dit past binnen onze ambities om in onze gemeente samen te bouwen aan een topklimaat. We willen onze scholieren en inwoners stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit unieke zonnefietspad. Dit is niet alleen goed voor de opwekking van duurzame energie, maar ook voor onze gezondheid en vitaliteit. We zien de eerste resultaten graag tegemoet.”

Achtergrondinformatie SolaRoad fietspad

Half juni 2021 is aannemer Strukton Civiel gestart met de aanleg van het SolaRoad zonnefietspad in Maartensdijk. SolaRoad is eerder onder andere toegepast in de provincie Noord-Holland en op basis van de resultaten verder doorontwikkeld in samenwerking met TNO en Strukton Prefab Beton. Het nieuwe zonnefietspad levert duurzame energie aan het netwerk en is veilig, comfortabel en onderhoudsvriendelijk door het gebruik van nieuwe inzichten, materialen en technieken.

Comfortabel, veilig, vorstbestendig en toekomstbestendig

Het SolaRoad fietspad is comfortabel en voldoet aan alle veiligheidseisen. Toekomstbestendig is het zonnefietspad ook, want de wegdekmodules zijn flexibel aan te passen met nieuwe en doorontwikkelde generaties zonnecellen.

Betonnen modules

Het zonnefietspad bestaat uit modules van prefabbeton van 2,8 bij 3,5 meter. Deze hebben een kunststof, lichtdoorlatende toplaag van ongeveer 0,5 cm dik. Deze is vuilafstotend en stroef dankzij de doorzichtige coating. Onder de toplaag zitten de silicium zonnecellen tussen glasplaten die ze beschermen tegen mechanische belasting, strooizout en weersinvloeden.

Eerdere toepassingen

Het eerste SolaRoad-fietspad is in 2014 als pilot aangelegd in Krommenie langs de N203. In de Twentse gemeente Haaksbergen is een SolaRoad fietspad aangelegd in het groene bedrijvenpark Stepelerveld. De opgewekte elektriciteit wordt daar ingezet voor de openbare verlichting en het LED-scherm op het bedrijventerrein. In Groningen zijn de elementen toegepast in een bankje en kunnen met de opgewekte energie elektrische fietsen en mobiele telefoons worden opgeladen. Ook over de grens is het principe toegepast, zoals in Frankrijk voor onder andere de verlichting van een rotonde.

Samenwerking met Strukton Civiel voor derde fase wegenstructuur Eindhoven Noordwest

Lees het gehele artikel

Maandag 9 november heeft gemeente Eindhoven de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Strukton Civiel getekend voor het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De derde fase behelst de onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2 tot aan de rotonde op bedrijventerrein GDC Acht.

Onderdoorgang

Met deze onderdoorgang, die alleen is bedoeld voor gemotoriseerd verkeer, is GDC Acht beter en sneller bereikbaar. Er ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best. GDC Acht is zo minder afhankelijk van alleen de A2/N2. Na de ondertekening gaat het bouwteam (een samenwerking van de gemeente en Strukton Civiel) aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. De werkzaamheden buiten starten in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 wordt de A2/N2 tijdelijk deels afgesloten voor de bouw van de onderdoorgang. Door slim te faseren blijft verkeer in twee richtingen over de rijksweg altijd mogelijk.

Dirk Noordhoflaan

De nog aan te leggen weg tussen de verlengde Spottersweg en de rotonde op GDC Acht gaat de Dirk Noordhoflaan heten. De weg is vernoemd naar de oud-topman van Philips omdat hij veel heeft betekend voor de werkgelegenheid in de regio. Dirk Noordhof trad in 1941 als ingenieur in dienst bij Philips. Na zeven jaar werd hij hoofdingenieur in de Hoofdindustriegroep Licht. Later was hij als respectievelijk adjunct-directeur en directeur mede verantwoordelijk voor de groei van die Hoofdindustriegroep. Eind jaren 60 werd Noordhof benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Philips. In 1971 werd hij vicepresident.

Verder bekleedde Noordhof verschillende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Eindhovense Fabrikantenkring en voorzitter en erelid van de Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Dat fonds had als doel het bevorderen van de goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 bestaat er ook een Ir. Noordhofprijs. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste vakman of – vrouw in Zuidoost-Brabant. Dirk Noordhof is in 2004 overleden.

Spottersweg

Bij de werkzaamheden in Eindhoven Noordwest wordt ook de Spottersweg aangepakt. Deze wordt verlegd en verlengd tot aan de Erica in Oirschot. Hier wordt later ook een verbinding gemaakt met de naar het westen te verplaatsen aansluiting van de A58, als onderdeel van het project InnovA58. Dit nieuwe deel van de Spottersweg gaat ook Spottersweg heten. De werkzaamheden aan de Spottersweg horen nog bij de tweede fase van de wegenstructuur, net als het aanleggen van de Dirk Noordhoflaan, tot aan de onderdoorgang.

Meer informatie

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.

Luiden sensoren en algoritmes einde in van wegafzettingen voor weginspectie?

img_1528-kopieren
Lees het gehele artikel

Sensoren in auto’s die de kwaliteit van het wegdek monitoren en zo wegbeheerders meer inzicht en controle bieden met minder overlast voor de weggebruiker. Een idee van een projectleider klonk in de zomer van 2019 nog als een utopie, maar een half jaar later is deze innovatie werkelijkheid. De naam: Wegenwijs. Na een pilot in Noord-Holland volgt de eerste klant: A-Lanes A15 gaat Wegenwijs inzetten om in ieder geval in 2020 het areaal te monitoren.

Hoe lang gaat een wegdek nog mee? Wanneer moet onderhoud of vernieuwing plaatsvinden? Weginspecties zijn nodig om antwoord te geven op deze vragen. Bij zo’n inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar de mate van rafeling. Dit gebeurt grotendeels met beeldmateriaal en vaak is een wegafzetting onvermijdelijk.

Coen Smits, projectleider bij Unihorn / Strukton Civiel: ‘‘Bij het uitvoeren van inspecties vanaf beeldmateriaal is rafeling soms lastig te beoordelen. Dit ervoeren wij in 2019 bij een inspectie van een tweelaags ZOAB. Op beeld leek er geen rafeling te zijn, maar toen ik er met de auto overheen reed, hoorde ik wel degelijk een ander bandengeluid dan op de naastgelegen rijstroken. Dit was voor mij de voornaamste indicator dat er wel degelijk iets aan de hand was.”

Smits werkte een idee uit om rafeling te meten met sensoren en algoritmes in te zetten om de data door te vertalen in informatie. Met een proof of concept toonde hij aan dat de verschillende rafelingscategorieën uit geluidopnames zijn af te leiden. In de zomer van 2019 kreeg hij de kans om zijn idee binnen Strukton Civiel te pitchen. En met succes, want met het projectteam kreeg hij budget om het algoritme op te zetten en te trainen. “Daarna kwam alles in een stroomversnelling en werd de innovatie Wegenwijs geboren,” vertelt Smits.

Levensduurvoorspelling

Strukton Civiel haakte DotX Control Solutions aan als partner om de technische ontwikkeling mee op te starten. Na een paar weken opnames maken en trainen kon al worden geconcludeerd dat het algoritme ‘Wegenwijs’ net zo nauwkeurig was als een inspecteur in het bepalen van de ernst van de rafeling. Het geeft zelfs beter inzicht in de ernst, omdat er een waarschijnlijkheid aan de ernstcategorie kan worden toegevoegd. Daardoor is het beter in te schatten of de rafeling zich op de grens tussen twee ernstklassen bevindt. Dit is van belang om de restlevensduur te voorspellen.

N246 Beverwijk

Strukton monitort sinds een aantal maanden de N246 bij Beverwijk (Noord-Holland) met Wegenwijs. Het doel van deze pilot is te laten zien dat Wegenwijs achteruitgang inzichtelijk maakt. Daarnaast leert de proef hoeveel data er werkelijk nodig is om een goede voorspelling van de restlevensduur te doen.

Eerste klant voor Wegenwijs

Op basis van de resultaten tot nu heeft A-Lanes A15 besloten om Wegenwijs in te zetten om in ieder geval in 2020 het areaal te monitoren. A-Lanes A15 is daarmee de eerste klant voor Wegenwijs. Smits: “We gaan dit gebruiken om meer te leren over de nauwkeurigheid en om het algoritme nog beter te trainen.’’

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Harry Hofman, manager innovaties bij Strukton Civiel: ‘’Ons kleine land bereikbaar en leefbaar houden is een complexe uitdaging. Samen met onze specialistische bedrijven, externe partners, universiteiten en start-ups innoveren wij om steeds betere, veiligere en completere oplossingen te vinden en toe te passen. Daarbij richten we ons specifiek op Smart Mobility, Smart Infrastructure en circulariteit. Ik ben ontzettend trots op het projectteam dat met deze innovatie aan de slag is gegaan. Geweldig dat we zo snel al zulke mooie resultaten kunnen laten zien.’’

Over Strukton Civiel

Strukton Civiel is onderdeel van Strukton en ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt infrastructurele projecten, met als doel bij te dragen aan een veilige en betrouwbare wegeninfrastructuur. www.struktonciviel.nl

Strukton heeft een passie voor technologie en focust op rail- en civiel gerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Vanuit die basis draagt Strukton bij aan een sector die instaat voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Iedereen heeft immers recht op een comfortabele, veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Strukton telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van ruim 1,9 miljard euro.

Unieke beproeving glazen waterkering Neer

gs_deltagoot-0911-kopieren
Lees het gehele artikel

Donderdag 23 januari waren bestuurders, medewerkers en relaties van Waterschap Limburg en de aannemerscombinatie Herik/Strukton vof bij kennisinstituut Deltares getuige van een unieke beproeving in de Deltagoot. Met het uitvoeren van diverse proeven wordt aangetoond dat een glazen waterkering bij hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn.

Combinatie Herik/Strukton vof voert voor Waterschap Limburg een tweejarig project uit ter versterking van de dijk bij Neer in de gemeente Leudal. Binnen dit project is de toepassing bedacht van een glazen waterkering. Bij een positief resultaat van de proeven bij Deltares heeft Waterschap Limburg de primeur voor een glazen waterkering die aan alle strenge veiligheidseisen voldoet, zorgt voor zichtbehoud op de Maas en daarmee als beproefd systeem binnen dijkversterkingsprojecten op specifieke locaties kan worden ingezet.

Veiligheid en zichtbehoud

De dijkversterking in Neer bestaat uit het versterken van de groene dijk over ongeveer 1.600 meter en het versterken van een harde kering (keermuur) van ongeveer 550 meter. Het project kent een intensief omgevingsproces. De verhoging van de harde kering met 70 cm betekende dat bij diverse woningen het zicht op de rivier de Maas zou wegvallen. Bewoners willen het uitzicht op de Maas behouden. Voor het waterschap was het aspect veiligheid het belangrijkste. Zij ging daarom in gesprek met de bewoners en onderzocht de mogelijkheden. Uiteindelijk heeft Waterschap Limburg gekozen voor het innovatieve concept om een deel van de waterkering uit te voeren in glas, waarbij zowel de veiligheid als het zichtbehoud zijn geborgd. Combinatie Herik/Strukton vof ontwerpt en realiseert de glazen kering. Het plan is om deze glazen kering in het najaar van 2020 te plaatsen, waarbij de afronding van het totale project eind 2020 is voorzien.

Glazen panelen

De glazen panelen zijn opgebouwd uit meerdere lagen glas en folie: 3 constructieve panelen middenin, 2 zogeheten ‘opofferingspanelen’ aan de buitenzijde en daartussen folies van 1,5 mm. In nauw overleg met de ervaren glasleverancier Scheuten is de ideale dikte en samenstelling qua sterkte en transparantie berekend en bepaald, waarbij steeds het doel voor ogen is gehouden om de doorkijk naar de Maas te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het glas en folie dat wordt toegepast is van hoogwaardige kwaliteit zodat het ook goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden. De glazen panelen worden aangebracht over een totale lengte van 80 meter, verdeeld over een viertal tracés, waarvan de langste een lengte heeft van 30 meter.

Samenwerking voor hoogwaterveiligheid en zichtbehoud voor bewoners door een glazen waterkering bij Neer, gemeente Leudal.

Waterkering getest bij Deltares

Voorafgaand aan de plaatsing wordt een proefopstelling van de glazen kering bij Deltares in Delft onderworpen aan diverse proeven. De proeven vinden in de week van 20 januari plaats in de bekende testfaciliteit de ‘Deltagoot’. Een proefopstelling van de kering, nagebouwd op werkelijke grootte, wordt daar getest op golfbelasting en het weerstaan van drijvende objecten. Als representatief drijvend object wordt gebruik gemaakt van een 6 meter lange boomstam van 800 kg en een doorsnede van 40 cm, die met een bepaalde snelheid tegen het glas botst. Met het uitvoeren van diverse proeven wordt aangetoond dat de glazen kering bij een hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn. Op basis van de testresultaten wordt het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd om een positief advies voor het toe te passen systeem. Op donderdag 23 januari is een test uitgevoerd waarbij de glazen waterkering werd beproefd met de belasting van watergolven van 0,5 meter hoogte en de boomstam met een snelheid van 2 meter per seconde.

Televisieprogramma How it’s Done ging met Strukton Civiel naar de innovatieroute N737

evm20190709_468767_50-kopieren
Lees het gehele artikel

Zaterdag 18 januari kwamen we op tv met onze duurzame innovaties! Televisieprogramma How it’s Done van RTL Z ging met Strukton Civiel naar de innovatieroute N737 Deurningen-Enschede, boordevol slimmigheden en duurzame oplossingen.

Hoe helpt de technologie van een slimme kruising bij CO2-reductie? En hoe maken we Greenfalt, ons duurzame asfalt van 97% hergebruikte grondstoffen? Collega’s Jan Hendrik Fischer (rayonmanager Strukton Civiel Noord & Oost) en Jeroen van Moolenbroek (werkvoorbereider Strukton Civiel Zuid) leggen het uit:

N737 wordt de slimste weg van Nederland

strukton-civiel-noord-en-oost-aanbrengen-asfalt-deklaag-op-n737.-kopieren
Lees het gehele artikel

De provinciale weg N737 tussen Enschede en Deurningen (Overijssel) gaat op de schop. Vanaf medio tot eind 2019 vindt over een lengte van 6 km groot-onderhoud plaats met als doel een veilige, duurzame en de meest innovatieve weg van Nederland te realiseren.

De N737 is een provinciale weg waarvan Strukton Civiel Noord & Oost in opdracht van Provincie Overijssel een veilige, duurzame en innovatieve weg gaat maken. Daarvoor heeft Strukton met enkele regionale partijen innovaties ontwikkeld waaronder MOTIS. Deze zorgt voor een duurzame en betere doorstroming van het verkeer. Zo komt er een slimme kruising met een verkeersregelinstallatie (VRI) die met het verkeer ‘meedenkt’. Voertuigdetectie vindt bij deze intelligente verkeersregelinstallatie plaats via geluidssensoren. Jan Hendrik Fischer, rayonmanager bij Strukton Civiel Noord & Oost noemt dit een unieke ontwikkeling: “De VRI kan gekoppeld worden aan een app die jou ‘herkent’ als je iedere dag op een vast tijdstip langskomt. Door gebruik te maken van de SMART+ app en de detectie via geluidssensoren weet de VRI precies wanneer er verkeer passeert, of dit nu langzaam, snel of zwaar verkeer is. Alles om te zorgen voor minder wachttijd bij de verkeerslichten en een milieuvriendelijke afwikkeling van de verkeersstroom.”

Aanbrengen asfalt deklaag N737.

 

Dynamische rijstroken

Daarnaast brengt Strukton een dynamische rijstrookindeling aan. Twee rijstroken worden dynamisch uitgevoerd wat betekent dat het verkeer afhankelijk van het aanbod verschillende richtingen wordt opgestuurd. Zo wordt de rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer tijdens de spits ingezet voor grote verkeersstromen die linksaf gaan, waardoor er een betere doorstroming ontstaat. Ook voor langzaam verkeer heeft Strukton een oplossing bedacht. “Landbouwpasseerhavens met geluidsdetectie die het verkeer meet”, vertelt Fischer. “Als er een tractor op de weg rijdt, krijgen de medeweggebruikers daarvan een melding. Het landbouwvoertuig kan zo veilig uitwijken naar een passeerlocatie en het andere verkeer kan doorrijden zonder gevaarlijke inhaalmanoeuvres.”

Circulariteit en een lager CO2-verbruik

Verder wordt de weg uitgevoerd in asfalt met 97% aan secundaire materialen. Dit Greenfalt wordt voor alle lagen inclusief deklaag gebruikt. Fischer: “Heel duurzaam. Dit asfaltmengsel, gemaakt van gerecycled ZOAB en spoorgrind, geeft hierdoor een lager CO2-verbruik.”

Duurzame verbreding

Tot slot wordt de asfaltweg duurzaam verbreed met cementloos beton, zodat zo min mogelijk bestaand asfalt verwijderd hoeft te worden. “Hetzelfde materiaal als de eerste cementloze betonrotonde in Europa, die wij hebben ontwikkeld en anderhalf jaar geleden ook in de N737 hebben gerealiseerd”, aldus Fischer.    

Dezelfde regiobedrijven met grotere innovatieve kracht

ooms-dji_0145
Lees het gehele artikel

De échte klantvraag is belangrijk, dáár draait het om. Deze vraagstukken zijn vaak te groot en te complex voor één enkel bedrijfsonderdeel. Om de geïntegreerde vraag vanuit de klanten te kunnen blijven bedienen, heeft Strukton Civiel er voor gekozen haar krachten te bundelen.

Projecten in de infrastructuur vragen vakinhoudelijke kennis. Dat blijft. Maar technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het werk. Data en data-analyse geven nieuwe inzichten in onderhoud en beheer. Innovaties bieden verrassende oplossingen voor bestaande uitdagingen. Duurzaamheid en circulariteit leiden tot alternatieve materialen en producten. De infrastructuur van vandaag is dus véél meer dan een technische oplossing. 

Iedereen zorgeloos op weg naar een volgende bestemming onder één naam
Jan-Willem Roos, rayonmanager bij Ooms Construction is aan het woord: “Vanaf 1 januari gaan Reef Infra, Ooms Construction, Rasenberg Infra en Colijn Beton- en Waterbouw verder als Strukton Civiel regio Noord & Oost, regio West en regio Zuid. Veel meer een eenheid dus en op die manier kunnen wij de juiste klantvraag altijd invullen. Een nieuwe naam, dezelfde gezichten, waarmee we onveranderd bij kunnen dragen aan een comfortabele en veilige infrastructuur in Nederland. We realiseren complexe projecten, met als resultaat dat bestemmingen weer bereikbaar zijn en dat knooppunten geen knelpunten meer zijn. Iedereen zorgeloos op weg naar een volgende bestemming, dát is ons doel. En als één Strukton Civiel zijn we daarin sterker. Daarom nu ook één naam.”

Strukton Civiel

Sloopwerk: zagen met een grote vloer-/wandzaag.

Landelijke dekking met dezelfde locale teams
Jan-Willem vervolgt: “Op deze manier zetten we koers naar nieuwe rollen en samenwerkingen, naar duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap én korte lijnen binnen de organisatie en voor onze klanten. Ondanks de landelijke dekking, blijven onze lokale teams ongewijzigd, dat vinden wij belangrijk omdat veel klanten regionaal het eerste contact leggen. De expertise zit in de mensen die bij ons werken. Door deze kennis-synergie en integrale samenwerking, is het mogelijk dat onze klanten overal dezelfde professionele aanpak ervaren. Wij als organisatie, maar ook ik als persoon, vind het belangrijk dat we dicht bij de klant blijven, regionaal actief zijn en blijven, maar tegelijkertijd ook mee doen in grote integrale werken.”

Strukton Civiel

Storten van het beton ten behoeve van de versteviging van het dek met betrekking tot toekomstige indeling.

Hoornsebrug Purmerend
“De kracht van deze samenwerking bewijst zich bijvoorbeeld bij het complexe project de Hoornsebrug in Purmerend”, vult Ralf Keijser, projectmanager bij Ooms Construction, aan. De basculebrug uit de jaren zestig is verouderd en met name het VAL, het bewegings- en het besturingsdeel van de brug zijn aan vervanging toe. Ooms Construction is gevraagd het beweegbare deel van de brug in zijn geheel te vervangen. De door de tijd ontstane betonschade wordt gerepareerd en een nieuw leuningwerk wordt geplaatst. “Door het behoud van de bestaande brugkelder en aanbruggen inclusief fundering zijn, voor het vaststellen van de geschiktheid voor de nieuwe constructie, diverse onderzoeken, toetsen en een herberekening uitgevoerd. Wij zijn hierbij gebonden aan de kwaliteit van de bestaande constructie en maatvoering. Het is een aanzienlijke uitdaging om een brug te bouwen die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving terwijl deze in het ‘oude jasje’ moet passen. Strukton Systems heeft de engineering en de uitvoering van de besturing van de brug uitgevoerd, Van Rens mobiliteit is verantwoordelijk voor het verkeersmanagement en Antea, een zusterbedrijf dat nauw samenwerkt met Strukton, zorgde voor het ontwerp. Het betonwerk en de asfaltwerkzaamheden zijn door Ooms Construction zelf uitgevoerd. We hebben alles met een 3d scan ingemeten waardoor een blauwdruk ontstond waarbinnen we zijn gaan ontwerpen. Bijzonder is ook de versterkte constructie van het stalen brugdek waardoor er een opwaardering van de verkeersklasse ontstaat. Daarmee is in de toekomst een andere indeling voor het verkeer op de brug mogelijk”, aldus Ralf. “Aan de beton- en staalconstructie wordt op locatie gewerkt. Ondertussen wordt er in de werkplaats gewerkt aan de nieuwe technische- en aandrijfinstallaties want ook deze waren aan vervanging toe. Door zo veel mogelijk te prefabriceren en alleen het assembleren op locatie te laten plaatsvinden, kan het hele traject, van sloop tot bouw, in slechts 12 weken gerealiseerd zijn. Hierdoor wordt de omgevingsoverlast tot een minimum beperkt. Risicomanagement, kennis en ervaring op het gebied van civiel, werktuigbouwkundige besturing en eigenlijk élke techniek die hierbij komt kijken, dat zijn disciplines die ruimschoots aanwezig zijn en als een rode draad door het werk lopen. De raakvlakken daartussen kunnen we goed beheersen met de juiste partijen, en daar zijn we trots op!”

Jan-Willem: “Met één naam zetten we opnieuw een grote stap naar een volledig geïntegreerde organisatie. Als één Strukton Civiel werken we steeds beter aan een leefbaar Nederland. En dat bepaalt onze koers.”