Tagarchief: Stig Engström

‘Change the world of digging’

Lees het gehele artikel

Dat is de visie van engcon, een bedrijf uit het noorden van Zweden. Het begon klein, met een man en zijn passie om de wereld van het graven fundamenteel te veranderen: Stig Engström. Engcon heeft onder zijn leiding het toonaangevende engcon-draaikantelstuk ontwikkeld en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot onafhankelijke fabrikant en marktleider van geavanceerde uitrustingsstukken voor graafmachines met een belangrijke invloed op de algehele markt. 

“Het prille idee van toen, om de wereld van het graven te veranderen, gaat onverminderd door”, ervaart Mark Lisman van engcon. Lisman is sinds 1 oktober 2021 de nieuwe Country Manager voor de Benelux. “Engcon kijkt écht naar wat de markt nodig heeft en denkt na over welke oplossingen gww-ondernemers verder kunnen helpen”, zegt Lisman. 

Dicht bij de eindklant

“Om werkzaamheden voor de eindgebruikers van onze producten te optimaliseren en ze makkelijker, veiliger en duurzamer te maken, is het cruciaal dat we dicht bij de eindklant staan. Het is belangrijk om te weten wat er speelt, waar men tegenaan loopt en hoe we kunnen meedenken. Wat ons drijft is eerlijkheid, transparantie en service. Naast onze kwalitatief hoogwaardige producten is dát wat we onze klanten willen en kunnen bieden.”

Mark Lisman: “We zijn er klaar voor om de groei van engcon met dezelfde service en commitment voort te zetten”. (Beeld: PACO Fotografie)

Met raad en daad paraat

“Met de vakkundige mensen die we hebben, een kantoor in Veenendaal, een ruime voorraad en een nieuwe onderdelenwebshop, kan men rekenen op lokale service: snel schakelen, korte lijnen en persoonlijk contact. Er zijn maar weinig tiltrotator fabrikanten die een vestiging hebben die zo vertegenwoordigd is”, weet Lisman. Hij is positief verrast over de manier waarop klanten over engcon praten. “Vooral de eindgebruikers die met onze producten werken weten dat de kwaliteit van de producten, een goede service en uitstekende kennis bijdraagt aan een efficiënte, veilige en ergonomische manier van werken.”

Uitrollen naar de Benelux

“Het feit dat engcon in de Nederlandse markt zo’n sterke positie inneemt en de klanten achter onze producten en service staan, vormt de grondslag om nu verder te willen uitrollen naar de Belgische markt. We willen mensen daar enthousiasmeren en ze duidelijk maken wat het verschil kan maken. We gaan ze bewuster maken van wat een draaikantelstuk allemaal kan, dat er zoveel meer toepassingen zijn dan alleen in de wegenbouw. Dat doen we onder andere door demo-dagen, waarbij mensen puur vrijblijvend kunnen ervaren welke toegevoegde waarde ons product heeft op het werk.” Engcon gaat lokale mensen met ervaring inzetten en de gestructureerdheid waarmee er in Nederland wordt gewerkt meenemen in het proces. “We zullen dealers beter informeren en opleiden zodat ze nog bekender raken met onze producten. We weten waar onze kracht ligt en zijn er klaar voor om die groei met dezelfde service en commitment aan te gaan”, besluit hij.     

Er moet door alle spelers nog meer prioriteit aan veiligheid worden gegeven!

Stig Engström_bucket kopiëren
Lees het gehele artikel

Helaas is de realiteit anders. In 2020 zijn in Zweden opnieuw 30 mensen op de werkplek om het leven gekomen. De nulvisie is dus nog lang niet bereikt. De moed om in nieuwe technologie te investeren en om hogere eisen aan elkaar stellen, is volgens mij de sleutel tot een veiligere werkplek. Dat leidt ook tot een hogere winstgevendheid en meer efficiëntie.

Ik hoopte dat 2020 het jaar zou worden waarin krachtige maatregelen werden genomen om het aantal ongelukken op bouwterreinen te verminderen. Helaas gebeurde dit niet. 2020 zal iedereen natuurlijk bijblijven als het jaar dat de wereld door Covid-19 werd verlamd. Maar dit mag verbetering van de veiligheid niet in de weg staan.

Tijdsdruk, verloren focus, onervaren personeel of het voortdurend wisselen tussen verschillende graafmachines en uitrustingsstukken zijn vaak voorkomende oorzaken van ongevallen. Hier kan technologie een oplossing bieden.

Engcon ontwikkelt slimme oplossingen waarmee onjuiste bediening wordt vermeden en ongelukken worden voorkomen. Het mag simpelweg niet mogelijk zijn om het verkeerd te kunnen doen!

Oplossingen die zorgen dat iedereen aan het einde van de werkdag veilig thuiskomt, moeten in onze branche de standaard worden. We moeten het veiligheidsbewustzijn over werkplekken verhogen, want ongevallen vormen een ernstig en onnodig probleem binnen onze sector.

Engcon heeft het veiligste snelwisselsysteem ontwikkeld dat op de markt verkrijgbaar is. Een systeem dat waarschuwt met zowel geluids- als lichtsignalen zodra een uitrustingsstuk verkeerd wordt aangekoppeld. De bestuurder moet het uitrustingsstuk eerst helemaal op de grond plaatsen, voordat het kan worden losgekoppeld.

Engcon biedt ook een gestandaardiseerd vergrendelingspaneel aan, waarmee de machinist de vergrendeling van uitrustingsstukken altijd op dezelfde manier verricht, ongeacht het type graafmachine. Het is immers een vreemd feit dat zelfs graafmachines van hetzelfde merk verschillende oplossingen hebben voor belangrijke functies. Dit kan worden vergeleken met auto’s waarbij de gas- en rempedalen op verschillende plaatsen zitten, afhankelijk van het model.

Sinds 2013 heb ik er op aangedrongen dat de branche het eens zou moeten worden over een gemeenschappelijke nulvisie. Mijn collega’s stelden voor om een wereldwijd veiligheidsinitiatief “Dig Smart. Dig Safe” te ontwikkelen, om een debat te creëren over de toepassing van doordachte technologie om ongelukken te voorkomen. In eerste instantie leek mij dit initiatief onnodig, maar omdat er in 7 jaar niet genoeg is bereikt, besef ik dat we het debat moeten voortzetten. Het doel van het initiatief is het bereiken van een door de branche erkende nulvisie qua aantallen ongevallen op de werkplek. Dit vergt klaarblijkelijk tijd.

Engcon kan de branche niet op eigen kracht veranderen. Andere producenten moeten ook veiligere producten ontwikkelen. Belangrijke spelers moeten hogere veiligheidseisen in hun aanbestedingen opnemen. En ondernemers moeten investeren in veilige producten.

Als dit nog niet genoeg is, dragen door de overheid vastgestelde bepalingen bij. Uiteindelijk moet het echter wel om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen gaan. Daar ben ik van overtuigd. Samen kunnen we dit!

30 jaar specialisme in draaikantelstukken

stig-engstrom-framfor-fabriksentren-stromsund-kopieren
Lees het gehele artikel

Het zou een groot feest worden deze zomer. De viering van het 30 jarige bestaan van het Zweedse Engcon, dé marktleider in draaikantelstukken. Dat gaat onder de huidige omstandigheden helaas niet lukken. Gelukkig geeft Stig Engström, grondlegger en eigenaar van Engcon, hier desgevraagd graag zijn visie op 3 decennia streven naar vooruitgang in de manier waarop grondverzet wereldwijd wordt bedreven.

Hoewel een met Scandinavië vergelijkbare hoge marktpenetratie van draaikantelstukken op de Europese markt nog niet is bereikt, is Stig ervan overtuigd dat geen enkele aannemer in de nabije toekomst competitief zal kunnen blijven meedraaien zónder een tiltrotator.

“Kijkend naar wat er wereldwijd gebeurt, zijn we waarschijnlijk twee tot drie jaar verwijderd van het moment dat de industrie draaikantelstukken zal zien als een fundamenteel onderdeel van de standaard werktuiguitrusting.”, zegt hij.

De Engcon groep beschikt momenteel over productiefaciliteiten in Zweden en Polen.

 

Waarom zo’n snelle acceptatie in Scandinavië?

Velen vragen zich af waarom Scandinavië het gebruik van draaikantelstukken in de jaren ‘90 en het begin van deze eeuw zo snel heeft omarmd.

Stig legt uit: “De zoektocht naar hogere productiviteit hangt af van hoe de werkzaamheid is georganiseerd. In Zweden zijn grondverzetbedrijven meestal kleine bedrijven met één tot vijf werknemers, waarbij de machinist en de beslisser vaak dezelfde persoon zijn. In deze markt richten zowel grondverzetbedrijven als hoofdaannemers zich op omzetmaximalisatie. Dit betekent dat iedereen gewend is te betalen per eenheid, of het nu per meter, kuub, stuks, tonnage of wat dan ook is.”

“In andere delen van de wereld ligt dit anders. In Duitsland of Engeland  betalen klanten bijvoorbeeld vaak op uurbasis, wat betekent dat er geen stimulans is om te investeren in efficiëntere technologie. Er is weinig reden om het werk sneller uit te voeren en dit vormt een uitdaging voor de groei van draaikantelstukken. In contractmarkten met vaste prijzen kunnen aannemers aantonen dat ze beter, nauwkeuriger werk kunnen leveren voor een interessantere prijs. Ervaring in deze markten leert dat iedereen die een draaikantelstuk heeft gekocht deze als onmisbaar ervaart en nooit meer terug zou gaan naar een conventionele graafmachine-plus-bakcombinatie.”

Een winters kiekje van de Engcon fabriek in Zweden.

 

Wat motiveert een draaikantelstuk-koper?

“Bovenaan staat onmiskenbaar concurrentievoordeel. Daarnaast zijn het voornamelijk efficiëntie, bedieningsgemak bij het wisselen van werktuigen, veelzijdigheid, snelheid en precisie die de grootste prikkel tot aankoop geven. Bovendien ligt er een enorm  veiligheidsvoordeel in het gebruik van een Engcon draaikantelstuk, aangevuld met onze Q-Safe-koppeling, EC-Oil-systemen en ons proportionele DC2 besturingssysteem.”

“In toenemende mate vormt het comfort en de ergonomie voor de machinist een belangrijke factor in de aanschafoverwegingen: het groeiende tekort aan goede machinisten geeft hen een steeds grotere stem in investeringsbeslissingen. En iedere machinist houdt nu eenmaal van gemak en comfort”, voegt Stig lachend toe.

Iedere machinist houdt nu eenmaal van gemak en comfort.

 

Globale groei

De 30-jarige geschiedenis op de Scandinavische markten biedt Engcon de stevige  basis om andere belangrijke mondiale markten te penetreren. Een paar basisprincipes spelen daarbij een belangrijke rol.

Stig: “Allereerst onze focus op dagelijks contact met eindklanten. Door heel dicht bij onze gebruikers te blijven, weten we wat ze nodig hebben om geld te verdienen en kunnen we hen helpen dat doel te bereiken. Deze strategie is cruciaal om onze concurrentie voor te blijven: we gebruiken de feedback van klanten direct om het product altijd voorop te laten lopen. Daarnaast: Onafhankelijkheid. Voorop staat dat we onze producten graag op elke graafmachine gebruikt zien worden, maar het merk Engcon blijft altijd onafhankelijk en we volgen uitsluitend onze eigen innovatieve ontwikkelings- en productiefilosofie.”

En tenslotte: “Nabijheid. We openen een nieuwe markt altijd met een eigen vestiging om lokale verkoop, service en ondersteuning te waarborgen. De Engcon groep beschikt momenteel over productiefaciliteiten in Zweden en Polen en verkoopvestigingen in tien verschillende landen; allemaal met een kundig team dat is opgeleid om het juiste advies te geven.”

De uitbreiding strekt zich ook buiten Europa uit: begin dit jaar werden twee nieuwe vestigingen in Australië en Zuid-Korea geopend en de Noord-Amerikaanse markt wordt bediend door een kantoor in de staat Connecticut, dat in 2017 werd opgericht.

Verantwoordelijke verkoop België: Alain Gerlach, telefoon 0493-437298