Tagarchief: Steekterbrug

‘State-of-the-art’ brug, ontworpen en gebouwd naar alle nieuwe normen en eisen

unnamed
Lees het gehele artikel

In een ander artikel in deze editie leest u alles over de bijzondere aanbestedingsprocedure die door de provincie Zuid-Holland is toegepast voor het project waarin de Steekterbrug vervangen wordt. 

Op dit moment bevindt de aanbesteding zich in fase 4, de concretiseringfase. Na het doorlopen van alle door Twijnstra & Gudde uitgezette assessments, viel op onpartijdige wijze de keuze op de bouwcombinatie Heijmans-Hillebrand, om de concretiseringsfase mee te doorlopen.

Harm Wattel, commercieel manager bij Hillebrand, vertelt er meer over. “Hillebrand is actief in de infra en offshore. Binnen dit project van de provincie Zuid-Holland zijn wij verantwoordelijk voor het staalwerk, de aandrijving en de totale engineering van de brug en haar bewegende delen. In een uniek samenwerkingsverband werken we nu samen met de provincie aan het ontwerp.”

Een bijzondere selectieprocedure

“De werkwijze die de provincie Zuid- Holland hanteert is uniek. De assessments waren pittig, de visie en plan van aanpak beduidend anders, kortom een mooie manier van werken. Er werd geselecteerd op competentie, samenwerking en gedrag. Belangrijk daarbij is dat de kernwaarden van alle partijen op elkaar aansluiten. De laagste prijs geldt bij deze werkwijze absoluut niet als kernwaarde. Door onbevooroordeeld te werken ontstond er een heel puur selectieproces. Des te trotser zijn we dat de keuze op onze combinatie is gevallen.”

Een bredere brug met meer capaciteit

De nieuwe Steekterbrug moet breder worden, de infra op de brug moet meer capaciteit krijgen. “Het wordt een state-of-the-art brug, ontworpen en gebouwd naar alle nieuwe normen en eisen”, legt Wattel uit. “Ook uniek is het feit dat vooraan in de keten de onderhoudspartijen al betrokken worden. Door mee te mogen praten en kennis en competenties toe te voegen aan de voorkant in het prcoes, kan er in het ontwerp rekening gehouden worden met het scheppen van een zo ideaal mogelijke situatie zodra de onderhoudsfase ingaat. Ook hier geldt weer:
investeren aan de voorkant betekent geld besparen achteraf.”

Nu in de ontwerpfase

Het kernteam Steekterbrug en de geselecteerde partijen bevinden zich momenteel in de ontwerpfase. “Heijmans is verantwoordelijk voor alle infra om de brug heen en op de brug, voor het betonwerk en de wegstructuur. Hillebrand is verantwoordelijk voor de beweegbare brug zelf. We hebben het hier over een basculebrug, elektromechanisch aangedreven, middels een Panamawiel krukaandrijving. Een kolfje naar onze hand, dit sluit naadloos aan bij onze core business. Een paar jaar geleden nog hebben we de Amaliabrug gebouwd, eenzelfde type. Overigens was dat in dezelfde bouwcombinatie en ook nog eens in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Hoe mooi is het dan dat we weer met elkaar mogen samenwerken, binnen deze unieke werkwijze.”

Heijmans-Hillebrand heeft de juiste snaar weten te raken. “Het feit dat de provincie voor inhoud gaat is een mooie gedachte”, oppert Wattel. “Uiteindelijk zal zich dat vertalen in een lagere bouwsom, daar ben ik van overtuigd. Je krijgt snelheid en meer toegevoegde waarde per euro op deze manier. Elke euro in dit proces wordt efficiënter besteed dan voorheen. Ik zie dan ook toekomst in deze -nu nog bijzondere- werkwijze. Als je zo kunt werken, wie wil er dan nog met het mes op tafel vergaderen over wie nu welke verantwoordelijk heeft en bij wie de risico’s liggen? Niemand denk ik, als je ook collectief verantwoordelijk kunt zijn en eerlijk samenwerkt, voor eerlijk geld.”

Nieuwe manier van aanbesteden verdient een pluim

Lees het gehele artikel

Innovatie zit niet altijd in techniek, maar vaak ook in een manier van werken. De provincie Zuid-Holland mag trots zijn op de nieuwe vorm van aanbesteden die ze toepassen op het project Steekterbrug. De aanpak is gebaseerd op de methode DOEN, waar Rijkswaterstaat al ervaring mee heeft opgedaan, en is op onderdelen aangepast op de manier van werken van de provincie; we houden contact met Rijkswaterstaat om wederzijds onze ervaringen uit te wisselen. 

Het werk behelst het vervangen van de oude Steekterbrug en valt onder de verantwoordelijkheid van het kernteam Steekterbrug van de provincie. Wij spraken de leden van het kernteam over een nieuwe vorm van aanbesteden, die zorgt voor de nodige verandering ten opzichte van de klassieke werkwijze.

Aan het woord zijn Hans Schutjes, projectleider, Eliane Scharten, omgevingsmanager en Marcel Kluter, contract en technisch manager. Allen leden van het kernteam project Vervanging Steekterbrug. De aanbesteding voor het werk is gestart in november 2019 en loopt door tot november van dit jaar. In het eerste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met de sloop van gebouwen en het verleggen van een sloot, kabels en leidingen.

Aannemer selecteren op basis van houding en gedrag

Kluter opent het gesprek: “Met onze nieuwe manier van aanbesteden willen we beduidend anders werken. We willen meer interactie hebben met de aannemers, waarbij twee zaken voor ons centraal staan. Samen het ontwerpproces ingaan, waardoor de integraliteit in werken en ontwerp wordt versterkt en we willen de aannemer selecteren op basis van diens houding en gedrag.” Daarbij gelden vier doelstellingen, zo vernemen we. Kluter vervolgt: “Noem het maar ‘de vier geboden’. De eerste is dat we gaan voor een optimale samenwerking. De tweede is dat we te allen tijde verspilling willen voorkomen in elk proces. De derde is dat de gewenste kwaliteit geleverd wordt, daarin worden geen concessies gedaan. En de vierde is ook heel belangrijk: er moet eerlijk gewerkt worden voor eerlijk geld.”

Deze vier pijlers worden meegegeven in de aanbesteding en alles wat er gedaan wordt is onderhevig aan toetsing van de vier geboden. Hoe selecteren jullie dan de aannemer, vragen we. Kluter: “We hebben een uitvraag gedaan waarin we slechts globale informatie hebben gegeven over het project zelf. Geen tekeningen, eisen of ontwerp meegestuurd. Puur de vraag neergelegd om met een visie te komen, gebaseerd op onze eisen ten aanzien van het samenwerken. Daarop is een aantal visiedocumenten binnengekomen, waaruit we een selectie van vijf bedrijven hebben gemaakt, die door konden naar fase twee. Uiteraard hebben we wel gekeken of deze geselecteerden voldoen aan de technische eisen en of men voldoende ervaring bezit met het bouwen van bruggen.”

Fase twee: assessment onder onafhankelijk toezicht

De vijf geselecteerde bedrijven werden vervolgens door bureau Twijnstra en Gudde onderworpen aan assessments, waaruit houding en gedrag zouden blijken. Schutjes legt uit: “Daarvoor ontwierpen we cases. De eerste was fictief, de tweede was geënt op de Steekterbrug. Het is onmogelijk om dan nog toneel te spelen, Twijnstra en Gudde monitorde alles.” Kluter voegt toe: “Ook wij zijn als team het assessmenttraject ingegaan. Voor zowel de deelnemende aannemers als voor ons leverde dit nog wel eens emotionele momenten op. Je krijgt namelijk een echte spiegel voorgehouden. Dat is soms slikken, maar het doel is om ook kritisch te kijken naar je eigen organisatie. Dat was een voordeel dat we niet verwacht hadden en waar goede dingen uit voortgekomen zijn. De eerste keer gingen we ‘nat’ als team. Daar hebben we iets mee gedaan en we werken als team nu opener, eerlijker en we delen meer.” Onze conclusie is dat het assessment zelf al voldoet aan de vier pijlers. Kluter beaamt dat. Scharten merkt op: “Ook voor de aannemers was het soms even slikken, maar de beloning van deelname aan de assessments is een veel dieper inzicht in je eigen organisatie.”

Een kwestie van vertrouwen

Het Kernteam Steekterbrug heeft van Twijnstra en Gudde alleen de cijfers in de eindbeoordeling gekregen. “We weten dus niet wat de aannemers geantwoord hebben, we zien alleen de eindscore. Dat maakt dat we onpartijdig kunnen zijn, waarbij we 100% vertrouwen op de competentie van Twijnstra en Gudde.” 

Schutjes vervolgt: “Ook is er een probiteitsmanager ingesteld, die op zijn beurt de assessments weer controleert. Ook kunnen aannemers bij hem met hun vragen terecht, hij fungeert als ombudsman. Door op deze manier te werken, houden we alles eerlijk. We vragen de aannemer om een eigen onderbouwing van het budget en helpen zelf mee. Voor de aannemers die meededen aan de assessments was het soms even lastig, dit zijn ze niet gewend. De informatie die we hen verstrekten was alleen het hoognodige dat men moest weten om de volgende fase in te gaan.”

De keuze is gemaakt

Scharten: “Fase 3 in het traject was het plan van aanpak; hoe kom je tot een ontwerp? Zaken als proces en risico’s zijn daarbij van belang. Momenteel zitten we in fase 4, de ontwerpfase en de bedrijfsvorming, samen met de beoogde aannemer. De keuze is gevallen op aannemerscombinatie Heymans Hillebrand.” Kluter licht toe: “In deze fase moet worden aangetoond dat er aan alle topdoelstellingen, qua budget, binnen de tijd en met acceptabele hinder, wordt voldaan en het ontwerp voldoet aan de gewenste kwaliteit.”

De gunning vindt plaats in fase 5. “Dat is dan de bouw, met daarbij nog een stuk ontwerp”, aldus Scharten. Schutjes voegt toe: “Ook de risico’s moeten gedragen worden en passen binnen het budget. Alles werkt door tot diep in de organisatie. Men zal echt moeten wennen aan het samenwerken met ons. Maar… ook hier is vertrouwen het sleutelwoord. Door op deze manier te werken bieden we ook nog eens ruimte voor innovatie. Tevens worden beheerders niet in de laatste fase erbij geroepen, maar praten zij al mee vanaf het begin. Eigenlijk is deze manier van werken een groot feest.”