Tagarchief: Spoor

Kennishuis in onder andere rookbeheersingssystemen maakt het verschil bij brandveiligheid in (spoor)tunnels

NoordZuidLijn_Amsterdam
Lees het gehele artikel

In het Bouwbesluit 2012 is verankerd dat alle brandveiligheidsinstallaties een inspectiecertificaat moeten hebben. De naleving ervan in de praktijk blijkt echter niet altijd even eenvoudig. Een gesprek met Stan Veldpaus, Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, en Erik Peeters, Commercieel Manager Brandveiligheid van Colt International, over de brandveiligheid van (spoor)tunnels en het belang van een goedwerkend, gecertificeerd rookbeheersingssysteem.

Spaarndammertunnel – Stuwdrukventilatoren voor brandveiligheid en ventilatie.

Tunnelveiligheid

“Bij het ontwerpen van een rookbeheersingssysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels, staat de veiligheid van personen voorop”, zegt Peeters. “Daarna is het belangrijk dat de hulpdiensten zo spoedig mogelijk veilig toegang kunnen krijgen en als laatste proberen we ook de constructie te beschermen. Een tunnel is van levensbelang voor de economie dus wil je die zo snel mogelijk weer operationeel hebben.” Veldpaus vult aan: “Een goed rookbeheersingssysteem [RBS] is daarbij van groot belang.” Colt International ontwerpt, levert, monteert, onderhoudt, test én certificeert in combinatie met de Inspectie Instelling de totale combinatie aan rookbeheersingssystemen.

Optimalisatie van het ontwerp

“We bepalen eerste de systeemomvang en beproeven dan de effectiviteit van de Rookbeheersingsinstallatie (RBI) aan de hand van een ProTuVem-calculatie”, zegt Peeters. “Prima voor een eerste grove indicatie, maar om dat vervolgens te finetunen en optimaliseren, hanteren wij de CFD-techniek (Computational Fluid Dynamics).” Veldpaus vult aan: “Met behulp van CFD-simulaties, kunnen we op voorhand nauwkeurig bekijken wat de effectiviteit is van een tunnelventilatiesysteem in geval van brand. Deze berekeningen zijn veel accurater en hebben een enorm groot voorspellend vermogen. Wat er in werkelijkheid gaat gebeuren bij een brand, het gedrag van rook en temperaturen is hierdoor zeer nauwkeurig te voorspellen. Op basis van deze CFD-simulaties kunnen we vervolgens het systeem verder optimaliseren of nog effectiever laten zijn.”

RET Rotterdam – Bedienbare Rookschermen (SM5) voor rooksegmentering.

Praktische vertaalslag

Peeters vertelt dat Colt International de CFD-berekening valideert met de werkelijkheid. “Zo hebben we in de praktijk meerdere real life testen gedaan, waarbij we bijvoorbeeld een coupé van een metro vervangen hebben door platte wagon met een container met gelijke afmetingen en gelijke openingen en hier een brandhaard in hebben geplaatst. Ook testen we met rookmachines. Daarbij kennen we de kenmerken van de ventilatoren en weten we hoe ze presteren. Het trial and error traject, aan de hand van ProTuVerm en CFD, staan aan de basis van de ontwerpen van Colt International.” Veldpaus: “Het ontwerpen houden we het liefst in eigen hand. Wij zijn een kennishuis, daar ligt onze kracht. Als adviserende en uitvoerende partner kunnen we ook uitstekend naast een adviesbureau optreden, maar we nemen wel de kennis van de praktische vertaalslag mee in ons advies en ontwerp. Daarbij kijken we ook naar energieverbruik, beschikbaarheid en bereikbaarheid van componenten en marktconformiteit. En de veiligheid bij installatie en onderhoud. Dat zijn vraagstukken waar wij aan de voorkant mee bezig zijn die wel zo belangrijk zijn voor alle stakeholders”, vindt Veldpaus.

R11 tunnel – Stuwdrukventilatoren voor brandveiligheid en ventilatie.

Certificering en onderhoud

Colt International kan het hele traject binnen rookbeheersing uit handen nemen. “Naast adviseren, ontwerpen, leveren en installeren, zorgen we dat een project opgeleverd wordt inclusief certificering en kunnen we het ook onderhouden.” Dat laatste is een cruciaal onderdeel van het in nominale staat houden van een installatie, volgens Peeters. “Zie het als een soort APK, maar dan voor je installatie. Het hangt er, maar je wilt er zeker van zijn dat het doet wat het moet doen in geval van nood. Dus moet je er goed mee om gaan en het goed onderhouden om dat te borgen.” Veldpaus: “Naast dat we dat doen voor nieuwe tunnels, kunnen we ook bij bestaande installaties de effectiviteit van het huidige systeem bepalen en zorgen dat het gecertificeerd wordt. Is het systeem niet voldoende, dan kunnen we daarop anticiperen en waar nodig aanpassingen doen of het systeem vervangen.” Hij besluit: “Zeker met de grootschalige opgaaf in tunnelrenovatie, waar Nederland in 2023 mee aan de slag gaat is dat natuurlijk een enorme meerwaarde.”   

Een veilige werkplek op en rond het spoor

Lees het gehele artikel

Al sinds jaar en dag verzorgt Saferail een compleet veilige en betrouwbare werkomgeving bij werkzaamheden op en rond het spoor. Daarbij staat de spoorwegveiligheid op één, op een haar na gevolgd door de Arboveiligheid. Dat leidt bovendien tot unieke veiligheidsconcepten en materiaalinnovaties die zelfs door collega-bedrijven worden ingezet.

Veilig en gezond huiswaarts keren, dat is het primaire doel van Saferail als werkplekbeveiligingsbedrijf. “Wij helpen enerzijds onze twee aandeelhouders (Dura Vermeer en Movares) bij het creëren van een veilige werkplek, maar ondersteunen ook andere partijen die werkzaamheden op of rond een spoor moeten uitvoeren van A tot Z, mocht de kennis van spoorwegveiligheid niet (voldoende) aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een civiele aannemer die een tunnel onder een spoor gaat bouwen”, zo licht Ronald de Ridder van Saferail toe.  Over veiligheid gesproken, Safeconsult – een afdeling binnen Saferail – geeft advies en ondersteuning op het gebied van veiligheid-,  gezondheidsrisico’s en milieu en ondersteunt bedrijven tijdens de certificering voor De Veiligheidsladder, een certificeerbare norm om de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn en het niveau van veilig handelen in bedrijven te vergroten.

Tijdelijke werkoverweg.

 

Paradepaardje

Saferail heeft volgens De Ridder alle middelen in huis om werkzaamheden op of rond het spoor veilig te kunnen uitvoeren. Sterker nog, er is een aparte divisie voor opgericht. “Safetech is een afdeling binnen Saferail, die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en beschikbaarheid van werkplekbeveiligingsmiddelen. Er is geen enkel andere werkplekbeveiligingsbedrijf met zo’n breed assortiment. Dat gaat van waarschuwingsapparatuur voor aankomend treinverkeer, onder andere toegepast bij tijdelijke werkoverwegen, zelfsignalerende kortsluitlansen tot veiligheidshekken voor de fysieke afscherming. Die laatste – het Safetech Fence – is absoluut ons paradepaardje en wordt zelfs door veel van onze collega-bedrijven ingezet. Het gepatenteerde Safetech Fence is samen ontwikkeld met Rail Safety Constructions en bestaat uit een verzonken stalen beugel die in een handomdraai aan de spoorstaaf bevestigd kan worden. Er hoeft dus geen ballast meer onder het spoor verwijderd te worden. De staander wordt vervolgens over de spoorstaafklem geschoven waaraan de gele dwarsliggers worden bevestigd.”

Volgens De Ridder is het Safetech Fence tot wel drie keer sneller te plaatsen dan een conventionele gecertificeerde afbakening. “Het voldoet aan de normering van RailAlert, gebaseerd op de Europese Norm FprEN 16704-2-2:2015 en is in die hoedanigheid ook steeds populairder in België en Duitsland. Een andere ontwikkeling die ook favoriet is bij collega-bedrijven is onze Safetech Sein 513, een compacter, lichter en veel sneller te plaatsen alternatief voor het conventionele Sein 513. Door onze jarenlange kennis en ervaring zijn we absoluut onderscheidend in de markt. En dat komt ook tot uiting in onze eigen producten.”      ν

Goede informatievoorziening voor een optimale relatie met de buren

werkzaamheden-aan-het-spoor-op-de-calandbrug_96dpi_1280x853px_e_nr-10505-kopieren
Lees het gehele artikel

Ze worden “buren” genoemd, de 2,2 miljoen Nederlanders die binnen een straal van 300 meter vanaf het spoor wonen. Mensen die overlast kunnen ervaren door werkzaamheden aan en rond het spoor. Dat ProRail een organisatie is waar het welzijn van de mens centraal staat, moge duidelijk zijn vanwege het feit dat zij zelf met de welhaast liefkozende term “buren” komt. Het is ProRail er dan ook alles aan gelegen om de relatie met alle buren goed te houden.

Van oudsher communiceert ProRail met de buren middels bewonersbrieven, die met zorg worden opgesteld door de communicatieafdeling van het bedrijf. Dat vergt de nodige tijd en planning, iedere keer weer en geeft de ontvanger slechts inzicht in een momentopname. Dat kan beter, bedacht het team van Inés Plasmans-Levert, Directeur Communicatie en Externe Betrekkingen ProRail. We spreken met haar over verbetering van de hindercommunicatie.

Digitaal landelijk systeem biedt realtime inzichten

“De traditionele bewonersbrieven worden met alle zorg omringd, maar geven altijd een momentopname weer van werkzaamheden. Het is voor ons niet mogelijk om per papieren post elke wijziging in plannen of onvoorziene werkzaamheden te communiceren aan mensen die dicht bij het spoor wonen”, opent Inés het gesprek. “Dan kan het gebeuren dat mensen ’s nachts rechtop in bed zitten -de meeste werkzaamheden vinden ’s nachts plaats-, wakker geschrokken door lawaai vanaf het spoor. Het is frustrerend wanneer je als buur dan niet weet wat er aan de hand is. Daar komt nu verandering in.”

werkzaamheden-aan-het-spoor-bij-gouda-goverwelle_96dpi_1280x853px_e_nr-10317-kopieren

De werkzaamheden en de updates daaromtrent worden door de aannemers die aan het spoor werken zelf ingevuld.

 

Middels een nieuw, digitaal informatieplatform worden bewoners van werkzaamheden waarvan ProRail hinder verwacht op de hoogte gebracht. “De werkzaamheden en de updates daaromtrent worden door de aannemers die aan het spoor werken zelf ingevuld. Onze communicatiemedewerkers voeren slechts de controle uit op hetgeen men daar uploadt. Het mooie is dat ook contextueel standaard nodige informatie toegevoegd wordt, in de vorm van foto en video. Onze buren weten zo 24/7 wat er speelt en krijgen een goed inzicht in eventuele spoedwerkzaamheden die worden uitgevoerd.”

werkzaamheden-project-utark_96dpi_1280x815px_e_nr-10268-kopieren

Onze buren weten 24/7 wat er speelt en krijgen een goed inzicht in eventuele spoedwerkzaamheden die worden uitgevoerd. (Beeld: Gerrit Serne)

 

Het sein staat al op groen

De 550.000 omwonenden die in een straal van 100 meter rondom ’s lands 7.000 kilometer spoor wonen, hebben per post inmiddels een uitnodiging gehad om zich aan te melden op het digitale systeem. Het systeem is beschikbaar voor iedereen die binnen 300 meter vanaf het spoor woont. “Daarmee bereiken we in totaal 2,2 miljoen mensen, die we daarmee een betere service bieden dan ooit mogelijk was. Hele grote projecten kondigen we vooralsnog wel via papieren post aan, maar wellicht dat dat ook gaat veranderen in de toekomst. Wel is het zo dat mensen die om welke reden dan ook niet van het digitale systeem gebruik gaan maken, als vanouds via de papieren post op hoofdlijnen geïnformeerd zullen worden”, aldus Inés.

Inés Plasmans, directeur Communicatie ProRail

Inés Plasmans-Levert, Directeur Communicatie en Externe Betrekkingen ProRail. (Beeld: Erik van ’t Woud)

 

Verbeteren en verduurzamen

ProRail is koploper op het gebied van verduurzaming en verbetering van processen. Het nieuwe, digitale informatiesysteem spaart maar liefst 1 miljoen papieren brieven per jaar uit, een besparing van 80% op het papierverbruik. Inés: “Ik ben trots op wat we doen en in het bijzonder op het team dat deze ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt. Het was monnikenwerk. Het resultaat zal meer verbinding, inzicht en begrip zijn, als tweerichtingsverkeer. Daar wordt iedereen blij van!”   

screenshot-systeem-kopieren

Een screenshot van het nieuwe digitale informatieplatform.