Tagarchief: Smet-Tunnelling

Innovaties in de ondergrondse infrastructuur

DSC_8650
Lees het gehele artikel

Sinds een tiental jaren nu heeft het familiebedrijf zich ook verder gespecialiseerd in sleufloze leidingrenovatie. Door de steeds grotere omvang van deze werken is Smet-Tunnelling opgesplitst in twee divisies: Tunnelling en Leidingrenovatie. Een gesprek met de verantwoordelijken van deze divisies over de laatste ontwikkelingen en interessante projecten.

Smet-Tunnelling is een jaar of tien geleden gestart met het aanbrengen van koustechnieken om beschadigingen aan bestaande rioleringen te herstellen. “We zijn ons steeds verder in deze markt gaan specialiseren en kunnen ondertussen vrijwel elke oplossing aanbieden, waaronder ook het plaatsen van schaaldelen of het aanbrengen van spuitbeton”, zegt Gert Van Gorp verantwoordelijke voor de divisie Leidingrenovatie. “Zeker wat renovatie betreft, is elk probleem uniek en vraagt om een specifieke oplossing of soms zelfs een combinatie van oplossingen.”

Daar waar de divisie Leidingrenovatie vooral actief is in de Benelux, opereert de divisie Tunnelling door heel Europa, zoals hier in Denemarken.

Waterleidingrenovatie

Relatief nieuw in de wereld van leidingrenovatie zijn de waterleidingen en persleidingen die hersteld moeten worden. Het is volgens Van Gorp een markt die nog in de kinderschoenen staat. “Het vraagt vaak om dezelfde techniek als bij rioolrenovatie, maar aan een waterleiding of persleiding worden andere (lees: hogere) kwaliteitseisen gesteld. Ook daar hebben wij de oplossingen voor in huis. Verder kunnen we indien nodig eenvoudig omschakelen van de ene op de andere techniek. Als een leiding niet meer te herstellen is of een gebied ontoegankelijk blijkt, kunnen we altijd nog een beroep doen op onze divisie Tunnelling en vice versa. Zo is de divisie Leidingrenovatie ook ontstaan, om opdrachtgever van begin tot eind te kunnen ontzorgen. Eenmaal een leiding aangebracht door de divisie Tunnelling kunnen we deze ook onderhouden en herstellen.”

De technieken van Smet-Tunnelling lenen zich voor een zeer uitgebreid scala aan toepassingen voor het ondergronds bouwen die brandend actueel zijn.

Pipe-bursting

Daar waar de divisie Leidingrenovatie vooral actief is in de Benelux, opereert de divisie Tunnelling door heel Europa. “Zo lopen er nu diverse projecten in Denemarken, Zwitserland en Duitsland”, zegt Wouter Roels, verantwoordelijke voor de divisie Tunnelling. “Een van de bekendste activiteiten van ons is het realiseren van buisdoorpersingen met open of gesloten front, ook wel microtunnelling genoemd. Deze horizontale boringen variëren in diameters van 400 tot 4.000 millimeter inwendig. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het doorpersen van prefab (tunnel)kokers of bruggen in beton en/of staal, verzorgen we zogenaamde avegaarboringen en zijn we actief met pipe-bursting. Dat laatste is een techniek die meer aanleunt tegen de renovatiedivisie. Aan het einde van de levensduur kunnen we de leiding door middel van pipe-bursting in de omliggende grond wegduwen en tegelijk een nieuw leiding intrekken. Dan is de cirkel weer rond.”

Smet-Tunnelling, onderdeel van de Smet Group, is al ruim veertig jaar een toonaangevend tunnelboor- en buisdoorpersbedrijf met vele Europese referenties.

De technieken van Smet-Tunnelling lenen zich voor een zeer uitgebreid scala aan toepassingen voor het ondergronds bouwen die brandend actueel zijn. “Denk aan klimaatadaptatieprogramma’s om hemelwater zoveel mogelijk lokaal te bufferen of de Blue Deal, maatgelen om risico’s op watertekort en wateroverlast te minimaliseren volgens het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030. Daarnaast worden onze technieken ingezet voor het verbeteren van het afvalwater dat volgens de Europese normen in 2027 een bepaalde zuiveringsgraad moet hebben, voor de energietransitie en voor ondergronds logistiek transport. Ook realiseren we zogenaamde buizendaken met aaneensluitend geboorde buizen, dienstdoende als dakplaat voor ondergrondse bouw van metro- en treinstations, fietstunnels of parkings. De mogelijkheden zijn eindeloos en vriendelijker dan de klassieke cut-and-cover methodes. We kiezen niet altijd voor de gemakkelijkste weg, maar voor de meest optimale oplossing op maat.”   

Elf doorpersingen onder Antwerpse E34 en E17

IOVA1674
Lees het gehele artikel

In Antwerpen wordt nog tot 2025 gewerkt aan een betere verkeersdoorstroming op de Ring. Oosterweel is een ambitieus, groot en complex project met als doel de Ring rond Antwerpen rond te maken, maar ook om meer ruimte te creëren voor andere vormen van vervoer, de natuur én de omgeving. Het rioleringssysteem dat zich naast de snelweg bevindt, wordt bovendien gerenoveerd en aangepast. Hiervoor realiseert Smet-Tunnelling maar liefst elf doorpersingen onder de E34 en E17 met ‘state-of-the-art’ technologie.

“Het bestaande rioleringsstelsel ligt links en rechts van de E34 en E17 en voldoet niet meer aan de eisen”, zegt Jan Vaessens, projectleider bij Smet-Tunnelling. “Het stelsel zorgt zowel voor de afwatering van de snelwegen als voor de aansluiting van de omliggende dorpen op de AWZI. Om het bestaande rioleringsstelsel te kunnen upgraden, is het noodzakelijk om verbindingen te realiseren tussen de stelsels aan weerszijden van de snelweg. Om te voorkomen dat de snelwegen daarvoor gestremd zouden moeten worden, heeft THV Rinkoniên – bestaande uit Stadsbader, Artes, CIT Blaton en Mobilis, verantwoordelijk voor het project Oosterweel Linkeroever/Zwijndrecht – ervoor gekozen om doorpersingen te gaan toepassen.” Smet-Tunnelling werd ingeschakeld voor het realiseren van deze doorpersingen.

Smet-Tunnelling werd ingeschakeld voor het realiseren van de doorpersingen bij het Oosterweel-project.

Microtunnelling

“Inmiddels hebben we al acht doorpersingen op diverse locaties succesvol uitgevoerd”, blikt Vaessens terug. “We hebben daarbij gebruik gemaakt van de microtunnelling techniek, oftewel buisdoorpersingen met gesloten boorschild. Met behulp van een laser op de theoretische as van het boorschild kunnen we tot op de millimeter nauwkeurig zien of het boorschild afwijkt van het vooropgestelde tracé en deze eventueel corrigeren. In dit project is de grootste afstand die we moesten overbruggen 358 meter. De boringen in diameters van 1,50 meter uitwendig zijn met een nauwkeurigheid van 3 centimeter in een rechte lijn uitgevoerd, zo’n 2,5 meter onder de autoweg. Een aantal boringen vond plaats in een door de industrie vervuild gebied. Omdat we werken vanuit waterdichte putten, zonder de grondwaterstand te verlagen, hoeft het opgepompt grondwater niet gezuiverd te worden. Een bijkomend voordeel van doorpersingen ten opzichte van opensleuftechnieken.”

Smet-Tunnelling heeft ook een doorpersing gerealiseerd pal naast de E34. Vaessens: “Uniek aan deze doorpersing was bovendien dat deze in een radius uitgevoerd moest worden om de bestaande ondergrondse infrastructuur te vermijden. Door gebruik te maken van ‘state-of-the-art’ technologie met gemotoriseerde theodolieten die elkaar inmeten, kunnen we de exacte positie van het boorschild bepalen. Op die manier kunnen we ook doorpersingen in een radius succesvol realiseren, zoals we hier in Antwerpen hebben laten zien.”