Tagarchief: Smalltogo

Applicatie voor weginspecties

SchadeFoto
Lees het gehele artikel

Ondanks alle moderne materialen en technieken die worden ingezet om schade aan het wegdek zoveel mogelijk te beperken, blijven weginspecties een noodzakelijk kwaad. Behalve schade door belasting van het verkeer, na een ongeluk of een eventueel opzettelijke vernieling, heeft ook de natuur invloed op de staat van het wegdek. Grondwerking, temperatuurverschillen en neerslag vormen een continue inwerking op het wegdek. SmallToGo ontwikkelde een applicatie waarmee weginspecties aanzienlijk sneller en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.

Het inspecteren van het wegdek gebeurt op verschillende manieren. “Van voertuigen met geavanceerde technieken aan boord tot aan het fysiek controleren van een wegdek met een tablet in de hand”, licht Danny van Hooren toe, directeur/eigenaar van SmallToGo. “Dat laatste gebeurt vooral op moeilijk bereikbare locaties. Samen met een adviespartner in het wegbeheer hebben we een compleet nieuwe applicatie ontwikkeld die een aantal manuele taken vereenvoudigt en processen verder stroomlijnt. Daarbij maken we gebruik van de geijkte standaarden zoals die van Crow. Ook kunnen foto’s van schades direct worden gekoppeld en toegewezen aan het betreffende project.”

Met een basisset aan geografische informatie en de applicatie zelf kan in zeer korte tijd met een inspectie worden gestart.

GPS-ondersteuning

Nieuwe ‘projecten’ kunnen volgens Van Hooren in de applicatie snel worden aangemaakt. “Met een basisset aan geografische informatie en de applicatie zelf kan in zeer korte tijd met een inspectie worden gestart. Omdat is voorzien in een GPS-ondersteuning, wordt volledig geautomatiseerd geregistreerd voor welke wegen de inspectie al heeft plaatsgevonden. Behalve informatie over de schade kan men ook aanvullende informatie toevoegen in bijvoorbeeld de velden ‘Opmerkingen’ of ‘Klein Onderhoud’. Ook daaraan kan een foto worden gekoppeld. De applicatie is verder voorzien van verschillende aanvullende rapportagemogelijkheden en is uitermate gebruiksvriendelijk van opzet. De buitendienstmedewerker is er in mum van tijd aan gewend. Op kantoor kan een te inspecteren project worden opgezet, onderweg worden gebruikt en terug op kantoor worden gesynchroniseerd met de centrale software.”

In de applicatie zijn daarnaast nog eens twee functies ingebouwd die het mogelijk maken om incorrecte gegevens uit de BGT-basisbestanden te rapporteren. “Hiermee vindt een kwaliteitsslag plaats”, benadrukt Van Hooren. “En andersom kan eenvoudig voor een project de benodigde BGT-data worden binnengehaald. Dit maakt het mogelijk dat andere collega’s binnen een organisatie snel over de actuele gegevens beschikken om daar vervolgacties op te ondernemen. Kortom, met deze nieuwe applicatie kunnen weginspecties aanzienlijk sneller en eenvoudiger uitgevoerd worden.”    

Snel en efficiënt met GIS aan de slag

Lees het gehele artikel

Als doorgewinterde GIS-specialist ondersteunt SmallToGo bedrijven bij de implementatie van het Geografische Informatie Systeem, zowel voor het ‘zware’ GE Smallworld GIS als het meer laagdrempelige TatukGIS. Met name die laatste is volgens Danny van Hooren van SmallToGo voor veel bedrijven in de weg- en waterbouw een zeer interessante oplossing. Een gesprek met de GIS-specialist over de vele (maatwerk) mogelijkheden.

“Netwerkbeheerders en grote infrabedrijven zijn veelal gebaat bij de uitgebreide functionaliteiten van GE Smallworld GIS-applicaties, maar voor veel andere bedrijven is het ‘iets te veel van het goede’”, begint Van Hooren. “TatukGIS is dan absoluut een interessant alternatief. Zeker voor de weg- en waterbouw biedt het platform volop functionaliteiten. Zij werken doorgaans met CAD, maar hebben aan de andere kant veel raakvlakken met GIS. Wij komen dan in beeld om de link te leggen tussen beide systemen. Ook in 3D.”

Deze afbeelding laat een live koppeling zien tussen CAD en GIS. Opvoeren in de ene applicatie is direct zichtbaar in de andere applicatie. Zo kun je snel van de gegevens gebruik maken die worden ingevoerd.

Optimale synergie

“In een CAD-programma kun je heel gedetailleerd ontwerpen, GIS daarentegen is meer een informatiesysteem”, legt Van Hooren uit. “Wij bouwen voor GE Smallworld GIS of TatukGIS klantspecifieke applicaties waarbij het CAD-systeem en de GIS-applicatie real-time met elkaar synchroniseren. Als een gebruiker iets in CAD tekent, is het met een druk op de knop zichtbaar in de GIS-applicatie, zodat de GIS-specialist -die zich vooral bezighoudt met analyses- direct aan de slag kan met hetgeen de CAD-tekenaar heeft getekend. Een win-win. Desgewenst bouwen we specifieke functionaliteiten en klantspecifieke modules om bijvoorbeeld bepaalde unieke bedrijfsprocessen te ondersteunen. In TatukGIS kan het allemaal met dezelfde hoge kwaliteit als andere pakketten, maar tegen veel lagere kosten. En een veel snellere implementatie. We kunnen heel snel omgevingen inrichten zonder al te hoge kosten en licenties.”

SmallToGo is value added reseller voor TatukGIS in de Benelux. “We verkopen de software, implementeren deze op maat van elk bedrijf en verzorgen de interne opleiding van de medewerkers. Ook aan specifieke functionaliteiten kunnen we zoals gezegd gehoor geven. De TatukGIS Editor is op dit moment op de markt de snelst aan te passen en uit te breiden GIS-applicatie. Aan de achterkant kunnen we de data verrijken en slimmer maken met behulp van data uit ‘open bronnen’ die vrijelijk beschikbaar is, zoals de PDOK voor de weg- en waterbouw. Het platform voor hoogwaardige geodata. Kortom, we zorgen ervoor dat elke organisatie snel en efficiënt aan de slag kan met GIS.”     

GIS-applicaties leggen verbanden bloot die voorheen letterlijk onzichtbaar waren

Accessibility_Example kopiëren
Lees het gehele artikel

Privacygevoelige informatie moet steeds zorgvuldiger worden bewaakt. Dit geeft organisaties die veel persoonlijke informatie beheren een grote verantwoordelijkheid. Iedereen denkt dan meteen aan ziekenhuizen en belastingdiensten, maar het geldt ook voor warmteleveranciers en woningcorporaties. GIS-applicaties blijken dan een uitstekende privacybescherming te bieden en bovendien waardevolle informatie te verschaffen over het relatiebestand.

Een specialist op het gebied van GIS-applicaties is SmallToGo. Eigenaar en senior-consultant Danny van Hooren is al sinds 1996 actief in de ontwikkeling en toepassing van GIS-Systemen. “We hebben het dan over Geografische Informatie Systemen”, vertelt Van Hooren. “Bedrijven die landelijk opereren en in het bezit zijn van een GIS-systeem, zien bijvoorbeeld met een druk op de knop waar deze relaties in het land gevestigd zijn.” Hoe eenvoudig dit ook klinkt, dit beeld kan belangrijke informatie geven. Zo kan een woningcorporatie met een GIS-systeem inzichtelijk maken wanneer de woningen aan onderhoud toe zijn en welke klachten er per regio worden gemeld.

Dit plaatje geeft voor verschillende gebieden een overzicht met bijvoorbeeld de hoeveelheid gebruikte materialen per gebied.

Eenvoudige en complexe oplossingen

De naam SmallToGo staat voor ‘Smallworld To Google’, waarmee eigenaar Danny van Hooren wil aangeven dat hij op het gebied van GIS-applicaties heel eenvoudige en zéér complexe oplossingen biedt. “Onze laatste applicatie is onderscheidend en laagdrempelig en kan zowel op Windows als op Android worden uitgerold. Deze applicatie is er in een full version en een gratis lite version. Beide versies worden in 2021 gelanceerd, eerst op Windows, daarna op Android.”

Desktopapplicatie

Bijzonder aan de nieuwe GIS-applicaties is de onafhankelijkheid van het web. Waar veel applicaties het web nodig hebben om te kunnen functioneren en altijd worden benaderd via een browser, wordt er bij een desktopapplicatie zoals GIS werkelijk iets op de PC of laptop geïnstalleerd. Het voordeel is dat de webapplicatie vanaf elke PC benaderbaar is, maar het nadeel – of liever gezegd de bedreiging – is dat het systeem gehackt kan worden, waardoor gevoelige informatie op straat komt te liggen. Van Hooren: “Bij een desktopapplicatie is dit lastiger doordat steeds vaker met een tweetraps autorisatie wordt gewerkt.” 

De GIS-applicatie geeft aan in welke concentratie een gegeven zich voordoet in een gebied.

Volwassen en gebruiksvriendelijk

GIS-applicaties bieden unieke mogelijkheden voor warmteleveranciers. Zij bieden handige functies zoals het vinden van de buitendienstmedewerker die het snelst inzetbaar is. De applicatie maakt dan een reistijdberekening vanaf de locatie waar een probleem optreedt, waardoor een probleem snel kan worden aangepakt. “De ontwikkeling van dit product loopt al vanaf 2015”, vertelt Van Hooren. “Het is nu een volwassen product, uitgevoerd in het Engels en in het Nederlands en eenvoudig om te zetten in een andere taal.” 

Een duidelijke doelgroep

GIS-applicaties zijn breed inzetbaar, zoveel is duidelijk. Ze bieden grootse mogelijkheden voor scheepvaartbedrijven, makelaars, telecombedrijven en verzekeringsbedrijven. GIS kan 3D-laseropnames in straten visualiseren en de koppeling tot stand brengen tussen 2D- en 3D-systemen. Toch kiest SmallToGo voor een smalle doelgroep, kleine energiebedrijven en woningcorporaties. Met de STGViewer-applicatie krijgen woningcorporaties hun woningvoorraad in beeld, daarvan is Van Hooren overtuigd. 

“Door de informatiesystemen van verschillende afdelingen te koppelen en die geografisch weer te geven worden verbanden duidelijk die letterlijk onzichtbaar waren. Achterstallig onderhoud, energielabels, werkplekken van medewerkers, altijd wordt de samenhang
duidelijk.” Van Hooren begrijpt dat het voor veel mensen nieuwe informatie is. “Maar we doen niets liever dan langskomen of een
videoconferentie opzetten om de mogelijkheden te bespreken.” 

Meer dan een veelzijdige kijkapplicatie

voorbeeld_1_bereikbaarheid-kopieren
Lees het gehele artikel

SmallToGo heeft recentelijk een kijkapplicatie op de markt gebracht, de STGViewer. Deze applicatie is multifunctioneel inzetbaar voor onder meer woningcorporaties en warmtenetwerken. Het kan bovendien bedrijfsbreed ingezet worden op meerdere afdelingen.

SmallToGo bevolkingsdichtheid

 

SmallToGo, afgeleid van Smallworld To Google, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geografische informatiesystemen op basis van de producten van TatukGIS. TatukGIS is voor een hele brede markt inzetbaar. Van woningcorporaties tot en met makelaars en van kleine nutsbedrijven tot en met de landbouwsector. In deze sectoren bevinden zich dan ook de voornaamste klanten van SmallToGo. “Ons doel is om al onze applicaties veelzijdig op te zetten”, vertelt directeur Danny van Hooren.  “Wij zetten data zo op dat ze met andere GIS pakketten te combineren zijn. Dit geeft de klant flexibiliteit. Bovendien bieden wij een complete suite in één omgeving voor kijken, web en muteren. Je hebt als klant niet meer te maken met verschillende leveranciers en allerlei, veelal dure, licenties.”

STGViewer: BAGPanden 3D

 

Multi-inzetbare STG Viewer

De nieuwste ontwikkeling binnen het bedrijf is de STG Viewer. Een kijkapplicatie waarmee je data kunt openen, bekijken, zoeken en analyseren. Alles behalve de data wijzigen. “De STG Viewer heeft diverse handige functies. Zo kan het binnen een organisatie gekoppeld worden aan bijvoorbeeld documentbeheersystemen. Een warmtebedrijf kan het inzetten als netwerkvolgfunctie om een lek in een waterleiding op te sporen. Met de STG Viewer kun je afsluitingen lokaliseren zodat je huishoudens in een bepaald gebied vooraf kunt informeren over een afsluiting. De afdeling Storingen en Onderhoud kan het inzetten om inzichtelijk te maken waar veel storingen zijn of op aangeven van een fabrikant preventief onderhoud kan plegen om problemen voor te zijn. Maar ook kun je met de STG Viewer de beste locatie voor bijvoorbeeld afvalcontainers bepalen.  En een woningcorporatie kan haar bezit in kaart brengen en daarmee gericht kijken naar renovatiegebieden. Kortom, de inzet is zeer veelzijdig.” Door de inzetbaarheid van open data biedt SmallToGo de klant een bijna instapklare oplossing. Daarbij zijn er bepaalde open databronnen die door hun op een slimme wijze worden verrijkt met gegevens.

Eén applicatie voor meerdere afdelingen

De applicatie kan voor verschillende afdelingen afzonderlijk worden ingericht. Wij bouwen de STGViewer, een webapplicatie en de muteerapplicatie gebaseerd op dezelfde architectuur. Een weboplossing om overal toegang te krijgen tot de data maar met exact dezelfde inrichting. Het beheer en onderhoud wordt daarmee erg beheer(s)baar. De kijkapplicatie is bovendien prima te combineren met een muteerapplicatie.


SmallToGo BV

J.S. de Jongplein 5, 4001 WG Tiel

T +31 6 81 46 3601

E info@smalltogo.com

www.smalltogo.com

Meer dan een veelzijdige kijkapplicatie

smalltogo_bepalingbereikbaarheid
Lees het gehele artikel

SmallToGo heeft recentelijk een kijkapplicatie op de markt gebracht, de STGViewer. Deze applicatie is multifunctioneel inzetbaar voor onder meer woningcorporaties en warmtenetwerken. Het kan bovendien bedrijfsbreed ingezet worden op meerdere afdelingen.

SmallToGo, afgeleid van Smallworld To Google, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geografische informatiesystemen op basis van de producten van TatukGIS. TatukGIS is voor een hele brede markt inzetbaar. Van woningcorporaties tot en met makelaars en van kleine nutsbedrijven tot en met de landbouwsector. In deze sectoren bevinden zich dan ook de voornaamste klanten van SmallToGo. “Ons doel is om al onze applicaties veelzijdig op te zetten”, vertelt directeur Danny van Hooren.  “Wij zetten data zo op dat ze met andere GIS pakketten te combineren zijn. Dit geeft de klant flexibiliteit. Bovendien bieden wij een complete suite in één omgeving voor kijken, web en muteren. Je hebt als klant niet meer te maken met verschillende leveranciers en allerlei, veelal dure, licenties.” 

SmallToGo dichtbevolktheidmeting.

Multi-inzetbare STG Viewer

De nieuwste ontwikkeling binnen het bedrijf is de STG Viewer. Een kijkapplicatie waarmee je data kunt openen, bekijken, zoeken en analyseren. Alles behalve de data wijzigen. “De STG Viewer heeft diverse handige functies. Zo kan het binnen een organisatie gekoppeld worden aan bijvoorbeeld documentbeheersystemen. Een warmtebedrijf kan het inzetten als netwerkvolgfunctie om een lek in een waterleiding op te sporen. Met de STG Viewer kun je afsluitingen lokaliseren zodat je huishoudens in een bepaald gebied vooraf kunt informeren over een afsluiting. De afdeling Storingen en Onderhoud kan het inzetten om inzichtelijk te maken waar veel storingen zijn of op aangeven van een fabrikant proactief onderhoud kan plegen om problemen voor te zijn. Maar ook kun je met de STG Viewer de beste locatie voor bijvoorbeeld afvalcontainers bepalen.  En een woningcorporatie kan haar bezit in kaart brengen en daarmee gericht kijken naar renovatiegebieden. Kortom, de inzet is zeer veelzijdig.” Door de inzetbaarheid van open data biedt SmallToGo de klant een bijna instapklare oplossing. Daarbij zijn er bepaalde open databronnen die door hun op een slimme wijze worden verrijkt met gegevens.

Eén applicatie voor meerdere afdelingen

Belangrijk voordeel van de STG Viewer volgens Van Hooren is dat het multidisciplinair is. Meerdere afdelingen kunnen exact dezelfde applicatie gebruiken. “De applicaties gebruiken onderling dezelfde architectuur. Wij bouwen een weboplossing zodat de klant exact dezelfde data bedrijfsbreed kan inzetten. Ook kan de klant een eigen omgeving opzetten waarbij iedere afdeling een eigen inrichting heeft. Zo houd je ook het beheer en onderhoud onder controle.  Bovendien is de kijkapplicatie prima te combineren met een muteerapplicatie.”