Tagarchief: sleufloze technieken

Met sleufloze technieken onder het spoor door

IMG_0273_0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het wordt steeds drukker onder de grond, met een toenemend aantal kabels en leidingen voor allerhande doeleinden. Logisch dat er regelmatig een spoorweg gekruist moet worden, om van A naar B te komen. Daarom worden er sleufloze technieken toegepast. Met boringen en persingen wordt ervoor gezorgd dat kabels en leidingen onder het spoor doorkunnen, zonder dat er een buitendienststelling nodig is. André Dikkeschei, systeemspecialist ondergrondse infra bij ProRail en Rosella Krot, directeur bij Dutch Tunnel Engineering, specialist in sleufloze technieken, vertellen over de samenwerking van de twee bedrijven.

Niet alleen voor eigen gebruik

André opent het gesprek: “ProRail beschikt over een enorm kabels- en leidingennetwerk voor eigen gebruik. We verlenen echter ook vergunningen aan derden, die hun kabels en leidingen langs, onder en kruisend met spoor willen leggen. Dutch Tunnel Engineering maakt een ontwerp om met de juiste sleufloze technieken op de juiste manier onder het spoor door te gaan. Wij toetsen dat ontwerp, geven akkoord, waarna de werkzaamheden gestart kunnen worden.” Rosella vult aan: “Met sleufloze technieken wordt de beschikbaarheid van het spoor gewaarborgd. Werken in de railsector vraagt veel aan veiligheidsprotocollen. Daarom hanteren we in de ontwerpfase al de opvolger van ‘witte boekje’ van ProRail,  Richtlijn 00427 deel 2, waarin de regels voor veilig werken staan vermeld.”

Uitvoering van een boring onder het spoor met de Open Front Techniek.

Onder de ProRail leidingen door…

André verwijst naar richtlijn 427 deel 1: “De ProRail leidingen liggen onder een kortere hoek en ondieper dan andere leidingen. Derden gaan te allen tijde onder onze leidingen door. Bij calamiteiten aan het spoor is het namelijk van belang dwat we eerst onze eigen leidingen tegenkomen. Om die reden is ‘meeliften met de leidingen van ProRail’ dan ook niet mogelijk.”

Door Dutch Tunnel Engineering wordt in het ontwerp rekening gehouden met het soort bodem waar de kabels en leidingen doorheen moeten. Rosella: “Het maakt nogal een verschil of de bodem van klei of van zand is bijvoorbeeld, dat is bepalend voor de boortechniek. Boren we in grondwater, dan doen we dat met een gesloten front. Zit het grondwater lager dan de boring, dan passen we een open front techniek toe.” Daar voegt André aan toe: “Je wilt ook weten wat je tegenkomt in de grondlagen, daarom is sonderen belangrijk. In Limburg zit mergel op zes meter bijvoorbeeld. Dat is normaliter een gangbare boordiepte. In zo’n geval moet je dus bepalen of je over de mergellaag heengaat, of er onderdoor.”

Prima samenwerking

Over de samenwerking tussen Dutch Tunnel Engineering en ProRail zegt Rosella: “Het fijne is dat ProRail zelf altijd meedenkt in uitvoering en vergunning. De samenwerking is goed, we vullen elkaar prima aan.” André beaamt dat en zegt: “Dutch Tunnel Engineering is voor ons een vertrouwde partner. Zij steken veel moeite in het voortraject en komen al vroeg aan tafel, dat maakt het proces soepel en zorgt voor beter werken achter in het proces.”     

Gewilde technieken nu de Nederlandse bodem voller wordt

Artikel-3
Lees het gehele artikel

Leidingen en kabels moeten juist daar komen, waar de hindernissen talrijk zijn. Sleufloze technieken bieden dan uitkomst. Hiermee kan de ondergrondse infrastructuur worden aangepast met minimale inbreuk op de wegen, dijken en verkeersknooppunten die daarboven liggen. 

Een partij die zich al sinds de oprichting in 2007 heeft gespecialiseerd in sleufloze technieken is Kouwenberg Infra in Schaijk. Juist omdat zij uitsluitend opereert in dit specifieke gebied, heeft zij hierin een ruime ervaring opgebouwd. “Alle problemen zijn als eens voorbijgekomen”, vertelt Stefan Kouwenberg, oprichter van Kouwenberg Infra. “En voor alle problemen hebben we al eens een oplossing bedacht. Dat heeft ons sterk gemaakt in sleufloze technieken.” Kouwenberg Infra voert alle sleufloze technieken uit met eigen materieel en eigen geschoolde medewerkers.

Complete ontzorging

Voor de uitbreiding van het stadswarmtenetwerk in Amsterdam legde Kouwenberg Infra in 2019 een hoofdleiding aan voor de toevoer van warmwater. “Hiervoor waren vier gesloten frontboringen nodig en een open frontboring”, vertelt Kouwenberg. “Dit is een mooi project om te laten zien in hoeverre we de klant kunnen ontzorgen. We onderhielden hier de contacten met de vele stakeholders, regelden het vergunningentraject, werkten de planning uit, maakten de putten, verrichtten de boringen en assisteerden bij het intrekken van de leidingen. En dat alles in een complexe situatie.”

De leidingen liggen klaar voor het sleufloos boren.

Volledige en gedeeltelijke pakketten

Overigens bepaalt de klant wat hij van Kouwenberg Infra verwacht. “De ene klant geeft enkel aan dat hij een leiding wil van A naar B en legt het volledige pakket bij ons neer”, vertelt Jacob Verhoeve, directeur van Kouwenberg Infra. “In dat geval nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor het project en heeft de klant er ook werkelijk geen omkijken naar. We maken dan het volledige ontwerp en zoeken zelf contact met de andere betrokken partijen om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Maar we kunnen ook enkel de boring uitvoeren.”

Ambitie voor groeien en innoveren

Kouwenberg Infra groeit snel en verwacht dat deze groei zich zal doorzetten. Nu de Nederlandse bodem steeds voller wordt, wordt de behoefte aan sleufloze en andere innovatieve boortechnieken groter. Verhoeve: “Daar worden we wel blij van. Natuurlijk hebben we het graag druk, maar als we daarbij ook nog nieuwe technieken kunnen ontwikkelen, dan gaat ons hartje echt sneller kloppen!”