Tagarchief: Sialtech

Specialist in sonisch boren ondersteunt bij zoektocht naar Griftparkbacterie

Griftpark-2
Lees het gehele artikel

De bodem van het Utrechtse Griftpark is in het verleden vervuild door de Gemeentelijke Gas-fabriek op deze locatie. De verontreinigde bodem onder het park is in de jaren negentig succesvol geïsoleerd en er is een systeem opgezet om het grondwater in dit gebied gedurende een periode van honderd jaar te reinigen. Uit recente analyses blijkt dat een unieke bacteriegroep het reinigingsproces aanzienlijk versnelt. Reden om uitgebreid microbiologisch onderzoek te starten naar deze Griftparkbacterie, waarvoor een beroep werd gedaan op Sialtech – specialist in sonisch boren.

De inclinometers worden gebruikt voor het vaststellen van de zijwaartse beweging van de aarde of de vervorming van bestaande structuren.

De Gemeentelijke Gasfabriek is in de jaren zestig gesloopt. “Om het gebied tot park te kunnen transformeren, is de verontreinigde bodem tot een diepte van 50 meter ingepakt en is het gebied rondom het park gesaneerd”, weet Henk Nijmeijers, Managing Director bij Sialtech. “Vervolgens is er een systeem opgezet waarbij het verontreinigde grondwater omhoog wordt gepompt en wordt gezuiverd. Uit de ontwerpberekening uit de jaren negentig bleek dat de grondwatersanering minimaal honderd jaar zou duren. Nu blijkt dat na ruim twintig jaar het gewenste resultaat al is bereikt. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de Griftparkbacterie.” 

Sialtech is in Zweden druk bezig met sonisch boren voor de installatie van inclinometers.

110 meter diepte

De bacteriegroep werd volgens Nijmeijers een aantal jaren geleden bij toeval ontdekt, omdat het grondwater vanzelf schoner werd. “Het was voor de gemeente Utrecht aanleiding om samen met de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research (WUR) en Deltares een wetenschappelijk onderzoek te starten. Het doel is om te onderzoeken op welke manier de omstandigheden voor de biologische afbraak verbeterd kunnen worden. Daarvoor hebben we in het voorjaar van 2021 zogenaamde multi-level samplers aangebracht in het gebied naast het park. Met behulp van de sonische boormethode wisten we de peilbuizen tot een diepte van 110 meter onder het maaiveld te plaatsen. Een primeur voor microbiologisch onderzoek, zeker op deze diepte. Op deze manier kan de kwaliteit van het hele diepe grondwater worden gecontroleerd, alsmede de kwaliteit, opbouw, samenstelling en eigenschappen van deze diepe bodemlaag. Daarnaast wordt onderzocht of de Griftparkbacterie in de diepe ondergrond zou kunnen leven. Het wetenschappelijk onderzoek duurt nog tot minimaal 1 januari 2023.”

Er wordt uitgebreid microbiologisch onderzoek gedaan naar de Griftparkbacterie.

Onafhankelijk

Europees boorbedrijf“Als Sialtech zijn we natuurlijk trots op het feit dat we een steentje kunnen bijdragen aan dit complexe en experimentele project”, benadrukt Nijmeijers. “Sinds 23 februari 2021 hebben we ook Geosonic France ingelijfd. We zullen functioneren als één onafhankelijk Europees boorbedrijf binnen de ABO Group waarbij we vrijwel alle voorkomende boorwerkzaamheden en boormethoden kunnen aanbieden. Met tien sonische boormachines hebben we een duidelijke specialisatie in sonisch boren. Daarbij voeren we werkzaamheden uit op verschillende locaties en voor verschillende onderzoeksdoelen van milieu en bouw tot exploratie, nucleair, geotechniek en archeologie. In binnen- en buitenland. Zo zijn we in Zweden druk bezig met sonisch boren voor de installatie van inclinometers. Deze meters worden gebruikt voor het vaststellen van de zijwaartse beweging van de aarde of de vervorming van bestaande structuren. Voor dit werk gebruiken we 6 inch casing en 4,75 inch core barrel tot een diepte van circa 50 meter in een geologie bestaande uit afwisselend zand, rotsblokken en vaste rots.”   

Met behulp van de sonische boormethode wist Sialtech peilbuizen tot een diepte van 110 meter onder het maaiveld te plaatsen.

Veldwerk cruciaal voor bruikbaar bodemonderzoek

DSC05763
Lees het gehele artikel

Voor goed bodemonderzoek is veldwerk een belangrijke schakel. Het uitvoeren van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters, rekening houdend met het doel van het onderzoek en de lokale omstandigheden zoals geologie of de aanwezigheid van verontreinigen, stelt heel andere eisen aan een organisatie dan de verwerking van de uitkomsten hiervan.

Aan het woord is Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech, een internationaal opererend veldwerkbedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in het verrichten van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters, zowel op land als op water. 

Van geotechnische boringen in het centrum van Amsterdam tot een waterbodemonderzoek in de havens van Rotterdam of van archeologisch onderzoek in Antwerpen tot milieukundig bodemonderzoekonderzoek in Zweden. Kwaliteit staat bij Sialtech voorop en dat maakt dat het bedrijf door veel gerenommeerde partijen in binnen- en buitenland wordt ingeschakeld. Nijmeijers: “We zijn voortgekomen uit een adviesbureau en dit zit nog steeds in ons DNA. We zijn van mening dat goed veldwerk cruciaal is in het uiteindelijke advies. We zetten onze kennis van de verschillende boor- en bemonsteringstechnieken in voor goed bodemonderzoek. In Nederland zijn wij daarom altijd nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Internationaal proberen wij onze kennis ook over te dragen door mee te denken bij de aanpak van projecten.”

Sialtech beheerst vrijwel alle gangbare boor- en bemonsteringstechnieken, variërend van het traditionele pulsboren tot het meer vernieuwende sonisch boren. “Dankzij onze achtergrond, de grote variëteit aan technieken in combinatie met een uitgebreide kennis van zaken, zijn we in staat om altijd mee te denken met de adviseur. Dat maakt ons anders dan andere veldwerkbedrijven. Wij weten wat er benodigd is voor een bruikbaar bodemonderzoek..”

Projecten

Sialtech wordt betrokken bij de meest uiteenlopende projecten, waaronder het geotechnisch bodemonderzoek voor de aanleg van een nieuwe verkeerstunnel onder de Schelde. “De Scheldetunnel of Oosterweeltunnel is van het afgezonken type. Voor het beoordelen van het geotechnische draagvermogen en de stabiliteit van de ondergrond is het belangrijk om een en ander in kaart te brengen. Wij hebben voor dit project de boorwerkzaamheden en grondmonstername uitgevoerd”, legt Nijmeijers uit. “De opdracht omvatte het uitvoeren van grondboringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.”

Voor een belangrijk milieukundig bodem-onderzoek in het midden van Zweden heeft Sialtech recent de CompactRotoSonic ‘overgevlogen’. “Met dit toestel kunnen we boren door middel van sonische trillingen en kunnen op die manier door elke geologie heen boren. In dit geval voornamelijk keien en gesteenten.”

Dichter bij huis heeft Sialtech geholpen bij het bodemonderzoek bij Griftpark Utrecht Nederland. Onderzoekers hopen bacteriën te vinden diep in de zwaar vervuilde grond. Ook hier heeft Sialtech mee gedacht in hoe het bodemonderzoek uit te voeren en welke boor- en bemonsteringstechnieken het best konden worden ingezet. 

“Dat de bodem bij Sialtech in de genen zit, kunnen we dus wel zeggen. Net als onze drive om ons te blijven ontwikkelen.”