Tagarchief: Schagen Infra

Fietsen was al gezond, het fietspad zelf is het nu ook!

Lees het gehele artikel

Nederland staat wereldwijd te boek als fietsland. Er wordt met bewondering over Nederland gepraat als het gaat om de aangelegde infrastructuur voor fietsers. Sinds kort mag er aan die lijst met infrastructurele hoogstandjes een nieuw fietspad worden toegevoegd: het circulaire fietspad aan de Krimweg en Spoekweg in Hoenderloo.

We spreken met Marc van der Weide, Technoloog – Adviseur bij Schagen Infra, over dit vooruitstrevende initiatief van de gemeente Apeldoorn. “De gemeente Apeldoorn wil graag duurzaam werken. Focuspunten voor het nieuwe fietspad waren dan ook ‘durability’ en ‘sustainability’”, opent Van der Weide het gesprek.

Afvalmaterialen worden bouwstoffen en verkrijg je lokaal

Er is gekozen voor het materiaal beton voor het fietspad. Schagen Infra zat als aannemer in het bouwteam met Bruil Beton & Mix en de gemeente Apeldoorn. Van der Weide: “We hebben meegedacht over het duurzame betonmengsel. Beton vult de wensen en eisen op het gebied van gebruik, circulariteit en duurzaamheid op een mooie manier in. Bruil heeft een betonontwerp gemaakt waarin Apeldoorns betongranulaat uit de wijk De Parken is verwerkt, gewonnen uit betonpuin. Het is toch een mooie gedachte en goed streven dat een deel van de grondstoffen lokaal gewonnen is?”

De uithardingstijd is met deze betonsamenstelling van gemiddeld 10 dagen opgelopen naar circa 3 weken.

 

Ook op andere vlakken, zoals het gebruik van bindmiddelen, is er duurzamer gewerkt. Zo zijn er bewuste keuzes gemaakt in het soort, type en de samenstelling van het bindmiddel als vervanger van Portland Cement. Wel levert dat nieuwe uitdagingen op. “Minder Portland Cement betekent automatisch een langere uithardingstijd en kwetsbaarheid van het beton. We hebben langs het fietspad afzettingen gemaakt zodat het naburige wild niet op het fietspad kon komen, om ongewenste afdrukken te voorkomen. Tevens zijn er thermokoppels mee gestort, die het temperatuurverloop van de betonverharding meten. Aan de hand van de gewogen rijpheid is dan vast te stellen wanneer het beton voldoende sterkte bereikt heeft”, licht Van der Weide toe. “De uithardingstijd is met deze betonsamenstelling van gemiddeld 10 dagen opgelopen naar circa 3 weken. Na uitharding kon de berm netjes afgewerkt worden. Om de duurzaamheid van de betonverharding te optimaliseren, is er na een half jaar nog een speciale nabehandeling aangebracht. Met het toegepaste betonontwerp is 60% CO2-uitstoot bespaard.”

Circulariteit in het bedrijfs-DNA

De doelstelling binnen Schagen Infra is om zoveel mogelijk circulair te werken en het bedrijf mag zich ook op dat vlak specialist noemen. “We opereren niet alleen circulair op productieniveau, maar ook op projectniveau. Vrijgekomen materialen uit de bouw worden bij ons te allen tijde beoordeeld op herinzetbaarheid”, zegt van der Weide tot besluit.     

Het beste uit twee werelden White Topping, de mix van asfalt en beton

Lees het gehele artikel

Een goede reden om voor beton te kiezen is duurzaamheid. Beton gaat lang mee en dat nagenoeg zonder onderhoud. Asfalt is wat flexibeler en gunstiger in prijs bij aanleg. Maar wat als we de kwaliteiten van deze twee materialen combineren? Dan komen we bij White Topping. Schagen Infra presenteerde dit innovatieve betonproduct tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg in 2019 en geeft dit in 2020 een vervolg.

Terugblikkend had Schagen Infra – onderdeel van de Schagen Groep – alles in huis om het innovatieve betonproduct – White Topping – te ontwikkelen. De vestiging Hasselt beschikt over een betoncentrale, een asfaltcentrale en een laboratorium. In dit laatste wordt in een continuproces onderzocht hoe bestaande betonsoorten kunnen worden verbeterd en nieuwe betonsoorten kunnen worden ontwikkeld. De ontwikkelingen in het laboratorium zijn rechtstreeks gekoppeld aan de zogenaamde ‘met-de-benen-op-tafelgesprekken’. Tijdens deze maandelijkse brainstormsessies denken afgevaardigden uit alle lagen van Schagen Infra gezamenlijk na over producten die de markt kan gebruiken. 

Dunner en sterker

“White Topping is het resultaat van zo’n met-de-benen-op-tafelgesprek”, vertelt Ronald Diele, hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling. “Onderwerp was ‘het herstel van gehavende asfaltfietspaden’, bijvoorbeeld door wortelopdruk. In de regel wordt dan een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De kans is echter groot dat het probleem zich snel opnieuw voordoet. Bij herstel met White Topping wordt de oude asfaltdeklaag gefreesd en afgedekt met 12 cm White Topping oftewel beton dat is voorzien van vezels. Dankzij deze vezels is de betonlaag sterker en is hij 5 tot 7 cm dunner dan de reguliere betonlaag voor een fietspad. De samenwerking tussen asfalt en beton zorgt voor een materiaalbesparing van 25%.”

White Topping in Zwolle

Inmiddels heeft Schagen Infra de White Topping toegepast op het asfaltfietspad langs de N355 tussen Leeuwarden en
Tytsjerk. Zij kreeg deze opdracht gegund omdat het nieuwe product bij een prijsvraag als beste uit de bus kwam in innovatie, prijs en levensduur. Diele: “Daar zijn we best trots op. De prijs zorgde
bovendien voor publiciteit en leidde
onmiddellijk tot meer opdrachten.” Recent bezoek heeft inmiddels uitgewezen dat de
White Topping aan het fietspad langs de N355 en overige projecten uitstekend
voldoet.

Infra Relatiedagen Hardenberg

Op dit moment brengt Schagen Infra haar innovatieve betonproduct breed onder de aandacht. Dat gebeurt onder meer tijdens 20e editie van de Infra Relatiedagen in Hardenberg, hét netwerkevent voor grond-, weg- en waterbouwprofessionals.