Tagarchief: Schade

Goed verzekerd bouwen betekent fijner werken

PrHendrikZanddijkJandeNul kopiëren
Lees het gehele artikel

“Er zijn nog steeds aannemers die denken dat calamiteiten vooral bij anderen plaatsvinden. Tot het onheil een van hun projecten aandoet.” Aan het woord is Age Tanja, partner en broker bij het Rotterdamse Anchor Insurance B.V. Begonnen als makelaar in verzekeringen met een focus op de marine wereld (opgericht eind 2005/begin 2006), daar bedient Anchor Insurance nu ook de GWW-sector. “Van het verzekeren van scheepsbouw en schepen werd al snel de weg naar de ‘natte aannemer’ bewandeld en daarmee werd de link met de GWW-sector een feit”, schetst Age.

Anchor Insurance regelt onder ander de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). “Daarnaast doen we veel in property en liability. We zijn een specialistische broker en bieden een volledig palet aan verzekeringen aan. Inmiddels werken we bij Anchor Insurance met 38 mensen, waarvan er 11 aandeelhouder zijn. Dat maakt ons 100% zelfstandig.”

Vier pijlers

Wanneer we kijken naar de vier pijlers waarop Anchor Insurance rust, dan onderscheiden we property, marine, construction en liability. Met klinkende namen in het klantenbestand van de welbekende grote bagger- en bouwbedrijven moge duidelijk zijn dat Anchor Insurance kwaliteit te bieden heeft. “Voor schepen regelen we Protection and Indemnity verzekeringen. Zelf ben ik specialist in Construction verzekeringen, dan kan het gaan om bijvoorbeeld kademuren, pijpleidingen, offshore windenergie, olie en gas”, licht Age toe. “Wij komen als broker in beeld bij de aanleg van havens, de bouw van tankterminals en het renoveren of bouwen van kades. De verzekering gaat in op het moment dat de eerste dag van de bouw aanbreekt. Gedurende de hele bouwtermijn is onze klant verzekerd. De op de bouw volgende onderhoudsfase wordt ook vaak verzekerd, alleen niet allrisk. Dan moet je meer denken aan schade als gevolg van fouten in de bouwtermijn of ontwerpfase.“

Advies op maat

Voor projecten geldt in principe geen verplichte CAR-verzekering. “Wat je echter bijna altijd ziet is dat de opdrachtgever in zijn contracten voorschrijft dat de aannemer zich goed verzekert. In zulke gevallen vragen wij die contracten op en kijken we mee naar de aansprakelijkheden. Op die manier kunnen we de verzekering van onze klant naadloos laten aansluiten op de eisen van de opdrachtgever. Echt advies op maat dus”, aldus Age.

Anchor Insurance kijkt altijd wat er door de klant zelf al geregeld is en vult waar nodig de verzekering aan door de juiste onderdelen in te kopen. Age: “We kijken naar de driehoek klant-verzekeraar-makelaar. Onze werkwijze is altijd transparant, onze klant houdt net zomin van ongewenste verrassingen als wij. Informatie delen is hierbij van het grootste belang. Immers: zolang de polis in de la ligt, is alles okay. Bij schade wil je echter zo goed mogelijk verzekerd zijn.”

Thuis in de GWW

“We zijn inmiddels kind aan huis in de GWW”, vervolgt Age. “Als we langskomen om te praten, dan doen we dat ook met bijvoorbeeld de tendermanager en de projectmanager.”     

Anchor Insurance biedt Construction All Risks (CAR) verzekeringen voor de bouw. “Een parapludekking, zo mag je dat wel zien. Alle bij de bouw betrokken partijen zijn onder de CAR-verzekering verzekerd. Het hele werk wordt afgedekt, de opdrachtgever, de opdrachtnemer, diens onderaannemers, leveranciers en ook de architect. Eigen risico bij zo’n verzekering varieert, afhankelijk van de omvang van een project. Als het werk maar groot genoeg is, dan hebben de grote aannemers vaak geen probleem met een hoger eigen risico (vaak ook voorgeschreven door verzekeraars. Vaak is het zo dat een opdrachtnemer zijn onderaannemers wel attendeert op de aanwezigheid van de CAR-verzekering, maar hij maakt hen wel duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn voor fouten die zij zelf maken. Die onderaannemers kun zelf weer verzekeringen afsluiten die eigen fouten afdekken, met een eigen risico.”

Waarom het hele werk in één verzekering?

“Door het werk in één verzekering te hebben zitten probeer je te voorkomen dat men elkaar zaken verwijt”, legt Age uit. “Niemand zit te wachten op een discussie. Als makelaar en in overleg met verzekeraars wijzen we bij calamiteiten een expert aan, die voor ons achterhaalt wat de feitelijk geleden schade is en hoe deze heeft kunnen ontstaan. Zij helpen uiteraard ook mee met de afwikkeling van de schade, samen met het dedicated team van schadebehandelaars (8 mensen) van Anchor Insurance. Daarmee zit de expert in een vierkantsverhouding met de klant, de makelaar en de verzekeraar.”

De CAR-verzekering is opgebouwd uit een aantal rubrieken waaronder het werk zelf, de aansprakelijkheid, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, gereedschappen, keten en loodsen en eigendommen van directie en personeel”, schetst Age.

Verzekeringen op elkaar aan laten sluiten

Schades kunnen op veel manier ontstaan en voorkomen. Mogelijke schades zijn verzakkingen, het wegslaan van ondergrond of materiaal, schade door weersinvloeden, uitvoeringsfouten, ontwerpfouten en materiaalfouten. “We koppelen daarom verzekeringen om alles op elkaar aan te laten sluiten. AVB, CAR, P&I… wij zorgen als Anchor Insurance voor de juiste balans en overlap en laten alles naadloos op elkaar aansluiten. Service staat bij ons hoog in het vaandel (de telefoon opnemen -echt bereikbaar zijn-, doen wat je belooft), evenals vroeg aan tafel komen, meedenken en transparant zijn. Uiteindelijk zien ook wij onze klanten graag terugkomen”, zegt Age tot besluit.     

Betonrenovatie naar oorspronkelijke sterkte, structurele integriteit én esthetiek

basf_4_masterprotect-coatings-1_rz-kopieren
Lees het gehele artikel

Beton. Het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Zelfs de Romeinen pasten beton al toe in hun bouwwerken. Weliswaar in een andere receptuur en zonder betonstaal, maar het dak van het Pantheon in Rome – deels uitgevoerd in Romeins beton – is nog altijd te bewonderen. Na de uitvinding van het Portlandcement in 1824 werd beton herontdekt en vanaf 1900 worden steeds meer bouwdelen in gewapend beton uitgevoerd. Bovendien zijn de eigenschappen van beton door onderzoek en ontwikkeling geoptimaliseerd, wat resulteerde in betere toepassingen, een hogere mechanische sterkte en chemische weerstand én nieuwe materialen van beton. Inmiddels is (gewapend) beton niet meer weg te denken in de wereldwijde bouwcultuur.

Ernstige schade aan betonconstructies is veelal na uitvoering van een gedegen onderzoek op een correcte wijze te herstellen. Foto: Betonschade door carbonatatie

 

Er heerste een tijd lang het gevoel dat beton een bouwmateriaal is dat onbegrensde mogelijkheden heeft en waarvan geen problemen te verwachten zijn. Toch zien we, als we de vele betonnen constructies in onze omgeving aandachtig bekijken, dat er maar weinig structuren perfect intact zijn gebleven. Tegenwoordig weten we dat door een verkeerd ontwerp, een incorrecte uitvoering en/of een verandering van gebruik veel problemen kunnen ontstaan. Schademechanismen als carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie en chloride geïnitieerde wapeningscorrosie zijn aan de orde van de dag. Ook invloeden van buitenaf als zuren, logen en bijvoorbeeld brand, kunnen voor ernstige schade aan betonconstructies zorgen. Deze schades zijn veelal na uitvoering van een gedegen onderzoek op een correcte wijze te herstellen.

Betonschade door chloride-aanval.

 

Innovatiekracht

Onder de naam Master Builder Solutions heeft BASF de ruim 100 jaar aan opgedane kennis en ervaring in de bouwchemie samengebracht en door de jaren heen tal van chemische productoplossingen ontwikkeld. Deze worden ingezet voor bouw, onderhoud, herstel, bescherming en renovatie van betonconstructies, naar oorspronkelijke sterkte, structurele integriteit én esthetiek. John Goutziers, accountmanager West-Nederland bij BASF Master Builders vertelt: “BASF biedt uitstekende oplossingen en betrouwbare producten in de betonindustrie die overal ter wereld het rendement van betonproducties vergroten. Innovatie is de sleutel tot succes, weten wij. Onze chemische specialisten komen steeds met nieuwe producten en oplossingen die instaan voor buitengewone kwaliteit en rentabiliteit voor fabrikanten van prefab, stortklaar, site-mix beton en van betonproducten.”

Betonreparatiemortels met uitzonderlijke eigenschappen

Goutziers geeft aan dat de veelzijdige productsystemen en de Master Builders Solutions specialisten van BASF in staan voor hoogwaardige op maat gemaakte betonreparatie met een duurzaam resultaat. “Door eerst de oorzaak van de betonaantasting te diagnosticeren, kunnen we vervolgens een heldere herstelstrategie uitzetten. Daarbij is de keus voor de juiste producten cruciaal om een langdurige constructieve stabiliteit en bescherming te kunnen waarborgen.”

Het MasterEmaco assortiment bestaat uit primers, reparatiemortels en egalisatiemortels voor niet-structurele betonreparaties, egalisatiemortels, primers en reparatiemortels voor structurele betonreparaties. “Alle reparatiemortels en egalisatiemortels hebben uitzonderlijke eigenschappen zoals hoge hechtingssterktes en uitstekende bescherming tegen indringen van schadelijke stoffen. De reparatiemortels hebben een lage krimp en een uitzonderlijke treksterkte waardoor er een beperking op scheurvorming is. Ze voldoen aan de eisen van CUR-Aanbeveling 118 en aan gedrag met betrekking tot brand volgens DIN 4102 deel I (05/98). De eenvoudig te verwerken egalisatiemortels en de reparatiemortels van MasterEmaco komen zo goed mogelijk overeen met de eigenschappen van het bestaande beton waardoor er een goede compatibiliteit ontstaat. Bovendien kunnen ze bij lage temperaturen en zelfs bij vriestemperaturen worden toegepast, waardoor het bouwseizoen niet alleen wordt verlengd, maar betonherstel ook ’s nachts kan worden uitgevoerd.” Master Builders Solutions start binnenkort met de betonrenovatie aan de Nederrijnbrug te Arnhem. “Maar daarover in een latere editie meer”, besluit Goutziers.