Tagarchief: SAMMAN

Samen op weg naar een vitale infrasector

Foto-2—SAMMAN
Lees het gehele artikel

Onderzoek toont aan dat samenwerken tussen mensen, teams en organisaties noodzakelijk is om Nederland veilig, bereikbaar en toekomstbestendig te houden. Dat vraagt om het nodige aanpassings-, leer- en reflectievermogen. Van iedereen. Het vanuit Amsterdam opererende SAMMAN ondersteunt organisaties in de infrasector om dat vermogen aanzienlijk te vergroten. Dat alles onder het motto ‘Écht samen, écht anders’.

De infrasector zoekt, probeert, valt, veert op, herstelt en gaat stug door. Een intensieve zoektocht naar de juiste wijze van aanbesteden en het wagen van dappere pogingen om samen te werken. Samen ontwerpen, de scope bepalen, het contract schrijven, de risico’s verdelen, een eerlijke prijs maken… UAV-GC, bouwteams, twee-fasencontracten: er is volop beweging. “Risico’s gaan als een pingpongbal heen en weer, van ON naar OG”, schetst Tanja Mars als oprichter van SAMMAN de actualiteit. “Winst maken lijkt verboden en het contract blijkt vaak heiliger dan écht contact. Er is nog veel ‘oud’ gedrag en in organisaties en teams heerst vaak angst. Om zich uit te spreken, de nek uit te steken of af te wijken. Hartstikke jammer! Het is juist zaak een veilig werkklimaat te creëren waarin het team zich uitspreekt, ontdekt, fouten maakt, zich opricht en leert. Dát werkt!”

Aanpak

SAMMAN brengt mensen, teams en organisaties in beweging. Tegelijk creëert het samen met het team een veilige bedding waarin écht samengewerkt en gereflecteerd kan worden. “De onderstroom met beleid een stem en gezicht geven is onze specialiteit”, aldus Mars. “Dat doen we op een heldere, concrete manier en altijd in nauw overleg met de klant. We observeren, maken de vertaalslag naar de oorsprong van het gedrag en houden de volle focus op de potentie van het individu, het team en de organisatie. Daarbij zoeken we de diepte op indien nodig en houden we het luchtig waar dat kan. We ‘kneden’ teams en geven het Gunningscriterium Samenwerking vorm. Maar we nemen ook samenwerkingsassessments af, schrijven mee aan een plan van aanpak en bereiden tenderteams degelijk voor om optimaal te scoren op de aspecten samenwerking en teamassessment. Verder zijn we specialist in het begeleiden van DOEN-opgaven en tweefasencontracten en helpen we bouw- en projectteams hun gedoe te ontwarren. Samenwerken geven we een ritme door zowel on- als off-the-job begeleiding te bieden via een- of meerdaagse sessies.” 

Tanja Mars, oprichter van SAMMAN.

De kunst van samenwerken

Tanja Mars bezit een jarenlange ervaring in het succesvol begeleiden van tenders, projecten en aanbestedingen. Ze ziet het als haar missie om binnen de infra- en GWW-sector écht samenwerken mogelijk te maken. Door te luisteren, waar nodig te sturen, te waarderen en te confronteren. Daarbij gaat ze een impactvolle interventie allerminst uit de weg. “Stilstand is achteruitgang”, meent Mars. “Het is de kunst om voldoende te vertragen om daarna effectief te versnellen. Dát is mijn kracht.” 

SAMMAN werkt samen met een kwaliteitsnetwerk van professionals. Door de systemische manier van werken te combineren met een gedegen kennis van de GWW-sector ontstaat een onderscheidend en uniek activiteitenpalet. Daarmee worden uiteenlopende organisaties in de branche op maat bediend. SAMMAN werkt voor aanbestedende diensten als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en waterschappen en maakt met haar dienstverlening écht impact bij marktpartijen die als koploper in de GWW-sector graag complexe werken aangaan, gericht zijn op (keten)samenwerking, leren hoog in het vaandel dragen en vernieuwing najagen. Tijd voor een nadere kennismaking?     

Met elkaar, écht anders: samen naar een vitale infrasector

Mars-groep-2021-2
Lees het gehele artikel

SAMMAN begeleidt teams om met elkaar dát gedrag te ontwikkelen waardoor er een gezonde teamdynamiek ontstaat en een soepele, veilige samenwerking mogelijk is. 

Bij de aanleg van de weginfrastructuur in gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest levert SAMMAN een merkbaar grote bijdrage aan écht samenwerken. “In de infrasector is het organiseren van een teamsessies inmiddels redelijk gebruikelijk, de manier waarop een dergelijk traject wordt ingevuld, verschilt nog wel eens”, begint Tanja Mars van SAMMAN. “Bij gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest werd niet expliciet om bouwteam- en projectteam begeleiding gevraagd door de aanbestedende partij, de gemeente Eindhoven. In de Visie op Samenwerking, als onderdeel van de aanbieding, hebben wij voor de combinaties Dura Vermeer – Ploegam (fase 1) en Heijmans – Ploegam (fase 2) een trajectbegeleiding aangeboden. Aan ons de taak om de samenwerking tussen de combinatie en de aanbestedende dienst impactvol, persoonlijk en oprecht te maken door met elkaar een goede start te maken, samenwerking op de agenda te houden en continue te reflecteren.”

Echt impact maken

SAMMAN maakt écht impact in de GWW-sector en draagt bij aan een Vitale Infrasector. “Hoe we dat doen? Door oprecht te zijn, mogelijkheden te zien, gepaste directheid, impactvolle interventies en bevlogen te werken. De combinatie van onze gedragswetenschappelijke achtergrond, systemische manier van werken en gedegen kennis van de GWW-sector maakt ons onderscheidend en uniek. We observeren wat we zien, maken de vertaalslag naar de oorsprong van het gedrag en zien altijd de potentie van het individu, het team en de organisatie. We gaan de diepte in waar nodig en houden het luchtig waar het kan”, vervolgt Tanja met vele jaren ervaring in het succesvol begeleiden van tenders, projecten en aanbestedingen. “In onze praktijk zie ik een ontwikkeling van het begeleiden van traditionele OG/ON-teams naar Bouwteams, DOEN-projecten en 2-fasen contracten. Voor zowel fase 1 als 2 van gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest hebben we het tenderteam getraind op het gunningscriterium Samenwerking dat werd beoordeeld met de maximale score. Na gunning hebben we in een 2-daagse startsessie gewerkt aan: elkaar écht goed leren kennen, kwetsbaarheid, vertrouwen, belangen verkennen en gezamenlijk doel en -belang. De basis voor een optimale samenwerking en veilig teamdynamiek. De verdere bouwteam begeleiding bestaat uit het begeleiden van Bouwteam-, projectteam-, vervolg- en evaluatiesessies.” 

“Onze ervaring? We werken voor aanbestedende partijen als Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen en provincies om het team te ‘kneden’ en het Gunningscriterium Samenwerking mede vorm te geven en samenwerkingsassessments af te nemen. Voor marktpartijen schrijven we mee aan PvA Samenwerking, ‘kneden’ we tenderteams tot een écht team zodat zij optimaal scoren op het gunningscriterium Samenwerking / teamassessment. Uiteraard nooit voor dezelfde opgave. Krachtig om zowel voor aanbesteder als marktpartijen te werken”, besluit Tanja.