Tagarchief: RWZI

Verdygo-Nereda installatie in Weert operationeel

rwzi-weert-lr-21
Lees het gehele artikel

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda-technologie, is klaar. Ze is binnen afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verdygo, een innovatie van Waterschapsbedrijf Limburg, is een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Dankzij de toepassing van de energiezuinigere Nereda-technologie – een product van Royal HaskoningDHV –kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de KRW worden voldaan ten opzichte van de traditionele zuiveringsmethodiek.

Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende RWZI-locaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Met de introductie van Verdygo in Weert is een nagenoeg volledige RWZI in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept geïntroduceerd op de RWZI’s Panheel en Stein.

Snelle bouwtijd

Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners – de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV. “Eind november 2018 zijn we in Weert gestart met de grondwerkzaamheden voor de nieuwe biologische zuivering conform het Nereda-proces”, aldus Arnold Jansen, die als dagelijks bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo in portefeuille heeft. “Na maanden van hard werken staat er een nieuwe zuivering waar we trots op mogen zijn.” Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda zuivering in aanwezigheid van Royal Haskoning DHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende. De nieuwe installatie is daarom losgekoppeld van de oude installatie en loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart.

Modulair concept

Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd.

Circulariteit: hergebruik modules

De modulaire opzet sluit overigens ook naadloos aan bij de doelstelling van Waterschapsbedrijf Limburg om richting 2030 circulair te zijn. Een pomp of compressor is niet langer in beton gegoten, zoals bij traditionele installaties, maar een flexibel onderdeel van de installatie. Is een onderdeel stuk, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig op een vrachtwagen worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Behalve dat dit bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Waterschapsbedrijf Limburg, ziet de organisatie de circulaire aanpak ook als kans om de bedrijfsvoering op termijn (na 2030) kostenneutraal te kunnen voeren en zo de lasten voor burgers en bedrijven te beperken. De komende jaren wil WBL zich ontwikkelen van ‘organisatie met de laagste zuiveringsheffing’ tot ‘circulaire koploper’.

Energie besparen en opwekken

Dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-zuiveringstechnologie kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden voldaan. Om de RWZI in Weert nog meer te verduurzamen, is hier een nieuwe Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendementomzet in elektriciteit en warmte.

Total Cost of Ownership omlaag

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening(Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI’s. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.

De kracht van integrale samenwerking in de waterbranche

mobilis_2_rwzi-alblasserdam-chantal-van-den-berg
Lees het gehele artikel

Integrale projecten vereisen een geoliede samenwerking. Door dezelfde taal te spreken, processen op dezelfde manier door te voeren, op dezelfde manier tot dezelfde besluiten te komen én op dezelfde manier te denken en te werken, kun je échte toegevoegde waarde bieden in een project. En alleen dan kom je met oplossingen voor problemen waar de klant wellicht zelf nog niet eens aan had gedacht of andersom. Dat ziet men nu ook in de waterbranche!

“Als civiele aannemer biedt TBI-onderneming Mobilis oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Het aangaan van duurzame en transparante relaties met opdrachtgevers en samenwerkende partijen staat hierin centraal”, begint Ferry de Bruin, Manager Industrie, Energie & Water bij Mobilis. “Door de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water en de daarmee gepaard gaande aanpassingen en/of nieuwbouw van assets, zien we dat steeds meer bedrijven in de waterschap sector het roer omgooien. Ze gaan werken met langdurige raamcontracten, waar integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie belangrijke onderdelen zijn.”

Uniek in de waterschapswereld
“Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) bijvoorbeeld, is met ons een vier- /zesjarig samenwerkingsverband aangegaan om in Bouwteamverband een arsenaal aan projecten op te pakken en zo efficiënt mogelijk uit te voeren”, vervolgt Ferry. “Mobilis is altijd al actief geweest in de bouw van (toen nog conventionele) rioolwaterzuiveringen. De tendens is dat deze na een dertigtal jaar beginnen te verouderen en aangepast moeten worden. Inmiddels zijn technologieën geëvolueerd en ook de energietransitie heeft zijn weg gevonden binnen dit deel van de markt. Omdat bij ons alle disciplines aanwezig zijn, kunnen wij door middel van integrale samenwerking volledige ontzorging bieden bij dit soort projecten.” 

RWZI Weert: bijzondere samenwerking binnen één hecht Bouwteam
“Bij de RWZI in Weert werken Croonwolter&dros en Mobilis tezamen met partners Tauw, RWB en WBL als één hecht Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het project. Door vroegtijdig bij het project kennis en kunde in te brengen, wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd. Ook tijdens het ontwerp draagt het Bouwteam gezamenlijk de verantwoording. Je denkt na over de maakbaarheid, anticipeert op uitdagingen, biedt oplossingen en verkleint zo de faalkosten. Door efficiënter te werken, verkort je ook nog eens de doorlooptijd. De focus ligt daarmee écht op projectenbouw. Je ziet gewoon dat iedereen meer plezier in zijn werk heeft, wat zo ontzettend belangrijk is binnen een goede samenwerking!”

Waterbranche

Een virtuele weergave van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert. Deze weergave geeft de opdrachtgever een extra beleving van het eindresultaat.

Innovatief, modulair en duurzaam: Verdygo
Samenwerking en kennis delen leidt vaak tot innovatie. Zo ontwikkelde Waterschapsbedrijf Limburg een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie: Verdygo. Deze wordt onder andere ook toegepast bij de RWZI in Weert. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. Door de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën, zijn de kosten verlaagd en de bouwtijd verkort. Bijzonder is bovendien dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen, er ook op het onderhoud een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd.   

Vakbeurs Aqua Nederland
“Wij zijn als Mobilis succesvol in onze samenwerking met waterschappen. Natuurlijk zijn wij daarom ook te vinden op hét toonaangevende evenement voor de nationale waterbranche: Aqua Nederland. Hier staan wij samen met TBI-onderneming Croonwolter&dros. We willen laten zien dat we onder andere de infrastructuur genereren bij RWZI’s en per zuivering custom-made bouwen naar de wensen van de klant. Dankzij onze expertise adviseren wij de technisch meest economische oplossing voor elk type project”, besluit Ferry.