Tagarchief: Royal Eijkelkamp

Grondwaterpeil integraal monitoren

IMG_9009
Lees het gehele artikel

Niet alleen klimaatverandering leidt ertoe dat het grondwaterpeil daalt of juist extreem stijgt, ook grootschalige bemalingsoperaties of baggerwerkzaamheden kunnen gevoelige zettingen in de ondergrond veroorzaken met alle gevolgen van dien. Royal Eijkelkamp heeft een concept ontwikkeld om grondwaterstanden efficiënt en integraal te monitoren. De zogenaamde grondwatermeetnetten en aanverwante technieken kunnen rekenen op grote belangstelling.

De druksensor in de peilbuis is gekoppeld aan een modem en zendt de data naar een webportaal.

Civiele- en infrastructurele werkzaamheden kunnen grote effecten hebben op het grondwaterpeil in de nabije omgeving. “Dat hebben omwonenden tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Twentekanalen een jaar of tien geleden aan den lijve ondervonden”, weet Erik Schrier, accountmanager bij Royal Eijkelkamp. “Reden voor Rijkswaterstaat om het bij het verruimen van de Twentekanalen, een project dat nog tot eind 2023 loopt, anders aan te pakken. Wij hebben de opdracht gekregen om een grondwatermeetnet aan te leggen met in totaal 254 peilbuizen in woonwijken, agrarische gebieden en locaties rond het kanaal, zodat men bij afwijkingen tijdig kan bijsturen.”

Royal Eijkelkamp neemt ook het beheer en onderhoud voor rekening, zoals het periodiek schoonmaken van het meetpunt en het uitvoeren van controlemetingen.

Geconnecteerde peilbuizen

Een grondwatermeetnet wordt dus gevormd door een groot aantal peilbuizen. “De druksensor in de peilbuis is gekoppeld aan een modem en zendt de data naar een webportaal”, legt Schrier uit. “Afhankelijk van hoe de opdrachtgever de data aangeleverd wil krijgen, worden deze door ons gefilterd, gevalideerd en gevisualiseerd. Soms wil men ook onder de ‘motorkap’ meekijken en leveren we alleen de ruwe data.” Behalve voor infraprojecten zijn ook gemeenten, provincies en waterschappen gebaat bij real-time inzicht in het grondwaterpeil. “Iedere gemeente heeft vanuit de Waterwet een grondwaterzorgplicht”, zegt Schrier. “Er moet een bepaald streefpeil worden gehanteerd, en dat moet ook bewaakt worden. Voor diverse gemeenten en waterschappen hebben we dergelijke meetnetten aangelegd met vaak vele honderden meetpunten. Voor Enschede en de vijf omliggende gemeenten beheren we een meetnet van 590 meetpunten, voor Waterschap Vallei en Veluwe beheren we 800 meetpunten en voor het Water Innovatie Netwerk (WINNET) 240 meetpunten.”

Real-time monitoring maakt dat men bij afwijkingen tijdig kan bijsturen zodat overlast of schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Aanverwante technieken

Het grondwatermeetnet kan eigendom zijn van gemeenten of andere opdrachtgevers. “In dat geval zorgen wij voor het beheer en onderhoud, zoals het periodiek schoonmaken van het meetpunt en het uitvoeren van controlemetingen. Wat we steeds meer zien is dat wij zelf eigenaar blijven van de apparatuur en alleen de gevalideerde data aanleveren als dienst. De opdrachtgever of zijn of haar adviseur interpreteert de gevalideerde data in relatie tot het onderzoeksdoel waarvoor de data worden verzameld”, stelt Schrier. “Overheden willen op dat gebied meer en meer ontzorgd worden. We hebben dusdanig veel ervaring met grondwatermeetnetten dat we deze techniek, weliswaar met andere sensoren gekoppeld aan telemetrie, ook kunnen inzetten voor het meten van bodemvocht, debieten, verdamping en de waterkwaliteit. Bodemvochtmeetnetten worden met name opgezet door waterschappen en agrariërs die zich richten op de zone boven het grondwater, de onverzadigde zone. Aan de hand van de ingewonnen data kan de waterbalans worden gereguleerd. Datzelfde geldt voor debietmeetnetten waarbij het water dat via sloten en kanalen wordt afgevoerd wordt geregistreerd. Met waterkwaliteitsmeetnetten kunnen we de algemene kwaliteit van het water monitoren: de zuurgraad, troebelheid, zuurstofgehalte, elektrische geleidbaarheid, et cetera. Real-time monitoring maakt dat men bij afwijkingen tijdig kan bijsturen zodat overlast of schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.”

Ook heeft Royal Eijkelkamp sinds kort de beschikking over meetapparatuur (o.a. inclinometers, scheurmeters) voor het monitoren van zettingen aan de ondergrond of gebouwen en het uitvoeren van geotechnische metingen zoals waterspanning. “Ook deze meetapparatuur kunnen we opnemen in meetnetten en sluiten we desgewenst aan op telemetrie en een webportal.”   

Proeven van (geavanceerde) apparatuur voor bodem- en waterprojecten

DemoDay-2021-(6)
Lees het gehele artikel

Met meer dan 110 jaar ervaring en een breed portfolio aan (sonische) boorapparatuur, sondeeroplossingen (CPT) en watermonitoringsystemen is Royal Eijkelkamp een one stop shop voor bodem- en waterprojecten. In de week van 15 november jongstleden kon een groot aantal geïnteresseerden uit binnen- en buitenland proeven van alle (geavanceerde) apparatuur tijdens een interactieve demodag in Giesbeek. Gezien de vele enthousiaste reacties staat de volgende demodag alweer op de planning.

“De laatste jaren hebben we ons productportfolio aanzienlijk uitgebreid”, zegt Rob Stolsz, Product Specialist Soil & Water bij Royal Eijkelkamp. “Als gevolg van de pandemie konden we onze (nieuwe) producten helaas te weinig in real-life aan het grote publiek laten zien. Om gebruikers en eindafnemers toch wat meer feeling te geven met onze producten, hebben we een demodag georganiseerd op ons hoofdkantoor waar we beschikken over eigen testfaciliteiten. Maar liefst 150 genodigden, voornamelijk uit Europa maar ook uit Amerika, konden uitgebreid kennismaken met onze producten en gastvrijheid, uiteraard volledig conform de geldende coronamaatregelen.”

Tijdens de demodag werd de genodigden een interessant dagprogramma voorgeschoteld rond de thema’s bodem en water.

Soil & Water

Tijdens de demodag werd de genodigden een interessant dagprogramma voorgeschoteld rond de thema’s bodem en water. “Behalve het delen van kennis en rondleidingen door de verschillende productieruimtes werden ook in de buitenlucht de nodige demonstraties gegeven op onze eigen InnoFields terrein, een grote (2.500 m2) en deels overdekte testlocatie”, blikt Stolsz terug. “Men kon proeven van onze nieuwste innovaties, van apparatuur voor handmatige bodembemonstering tot de meest geavanceerde bodembemonstering- en sonische boormachines en andere systemen en producten die we tussentijds hebben ontwikkeld. Wat te denken van ACT (Actively Aerated Compost Tea)? Een brouwsel van een aantal biologische grondstoffen dat het bodemleven verbeterd als alternatief voor producten met chemische bestanddelen. Compostthee kan als biologische mest worden toegepast op het land en stimuleert de gewasontwikkeling op een duurzame manier.”

Ook in de buitenlucht werden de nodige demonstraties gegeven op het eigen InnoFields terrein.

Demonstraties

De live demonstraties spreken natuurlijk altijd tot de verbeelding op zo’n evenement, erkent Sjoerd Sprenkelder, Product Manager Sonic & Conventional Rigs bij Royal Eijkelkamp. “Zo hebben we een aantal machines gedemonstreerd rond het thema bodembemonstering, waaronder de AquaLock, de DualWall CoreBarrel en de DS4. Ook de Compact Crawler CPT-serie werd uitvoerig onder de aandacht gebracht, net als de robuuste productlijn aan geotechnische meetinstrumenten van Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions. Met de DS4, een multifunctionele rig voor onder meer het uitvoeren van milieukundig onderzoek, partijkeuringen en geotechnisch onderzoek én de compacte CPT-serie gaan we in 2022 een uitgebreide demotoer doen in Europa en Amerika. We gaan dus met deze machines naar onze klanten op locatie. Inschrijven voor deze unieke demotoer kan via onze website.”

In de week van 15 november jongstleden kon een groot aantal geïnteresseerden uit binnen- en buitenland proeven van alle (geavanceerde) apparatuur tijdens een interactieve demodag in Giesbeek.

Met het brede productportfolio is Royal Eijkelkamp met recht een one stop shop voor grondbemonstering en geotechnische meetinstrumenten. “Er is geen enkel ander bedrijf in de wereld die al deze disciplines combineert”, resumeert Stolsz. “Eindafnemers en gebruikers kunnen alles bij één bedrijf onderbrengen. We sluiten het jaar 2021 zeer positief af en zien het nieuwe jaar met veel vertrouwen tegemoet. Plan een demo voor een uitgebreide kennismaking met onze compacte apparatuur of maak alvast een voorregistratie voor de demodag 2022.”     

Nieuwe range aan geotechnische meetinstrumenten

PWIJP20121114-0172
Lees het gehele artikel

Royal Eijkelkamp breidt het al imposante portfolio uit met een range aan geotechnische meetinstrumenten, waaronder piezometers, inclinometers, tiltmeters en extensometers. Dat maakt Royal Eijkelkamp tot een one stop shop voor engineeringsoplossingen in combinatie met het reeds bestaande aanbod van onder andere sonische boorapparatuur, sondeeroplossingen (CPT) en watermonitoringsystemen.

“Door de integratie van Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions werd er al enige jaren gewerkt met geotechnische producten, maar sinds kort hebben we een eigen officiële productlijn”, zegt Gustavo Hamu, Product Manager bij Royal Eijkelkamp. “Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van geotechnische meetapparatuur. Door het sterke distribiteursnetwerk van Royal Eijkelkamp is de vraag alleen maar groter geworden en dat heeft ertoe geleid om de productlijn robuuster op te tuigen. Daar ligt juist de kracht van Royal Eijkelkamp. We beschikken over een sterk wereldwijd netwerk. Dat heeft ons gezamenlijk doen besluiten om voortaan de geotechnische meetinstrumenten onder de merknaam van Royal Eijkelkamp te gaan voeren.”

De producten zijn state-of-the-art op het gebied van technologie en combineren betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in een betaalbaar en robuust systeem dat gemakkelijk te lezen gegevens en interpretaties biedt.

State-of-the-art technologie 

Om de vooraanstaande positie te behouden, ging Royal Eijkelkamp niet over één nacht ijs. “We hebben de geotechnische meetinstrumenten uitvoerig getest op InnoFields, ons eigen ‘testveld’ in Giesbeek, nabij Arnhem”, vervolgt Hamu. “Niet alleen om de kwaliteit te beoordelen, want we wisten uit ervaring dat dát wel goed zat, maar vooral ook om de communicatie van de dataloggers met onze eigen webportal, maar ook andere klantservers, te verifiëren en waar nodig te finetunen. Nog voor de marktlancering begin oktober dit jaar hebben we een aantal vaste klanten, distribiteurs en partners  gevraagd om feedback. Zij waren unaniem enthousiast over de plannen om deze productlijn te gaan starten. Opnieuw een bevestiging voor ons dat hier veel markt in is. Belangrijke USP’s van de producten zijn onder meer de betrouwbaarheid, robuustheid en ontzettend hoge accuraatheid. Wij maken gebruik van state-of-the-art technologie. De meetinstrumenten moeten ook onder extreme condities hun toegevoegde waarde bewijzen. Sonic en CPT-machines worden immers ook in de meest verre uithoeken geleverd, waarbij extreme werkomstandigheden voor kunnen komen. Alle geotechnische instrumenten worden tegen een betaalbare prijs geleverd. We zijn niet de goedkoopste, daar is de technologie gewoon te goed voor, maar ook zeker niet de duurste. Belangrijk om marktaandeel te winnen in een markt met veel competitie.”

De geotechnische producten kunnen bodem- of rotsmassaverplaatsing in verschillende omgevingen volgen, zoals dammen, dijken, wegbermen, dagbouwmijnen en civieltechnische projecten. Realtime en continue monitoring van grondbewegingen door middel van zeer nauwkeurige sensoren maakt de detectie van beweging op onstabiele hellingen mogelijk, terwijl telemetriesystemen waarschuwingen verzenden vanuit afgelegen en ontoegankelijke bewaakte gebieden.

De apparatuur is volgens Hamu zeer gebruiksvriendelijk en ook de data-uitkomsten zijn eenvoudig te begrijpen en te verwerken. “Een belangrijke toegevoegde waarde van Royal Eijkelkamp is bovendien onze adviserende rol. We stellen de juiste vragen om de klant een maatwerkoplossing te bieden, zodat hij direct in het veld aan de slag kan.”     

Nieuw, compact en multifunctioneel rupsvoertuig voor bodemonderzoek

IMG_8436
Lees het gehele artikel

Royal Eijkelkamp heeft een brede range aan handboorapparatuur en (sonische) boormachines om vanaf net onder het maaiveld tot kilometers diep boringen te kunnen uitvoeren en monsters te nemen. In het uitgebreide assortiment ontbrak echter nog een compacte machine om ondiepere boringen uit te voeren. De nieuwe DS4 vult dit ‘gat’ op tussen de handboorapparatuur en het sonisch boren. Met vijf verschillende toepassingen is de machine uiterst veelzijdig en breed inzetbaar voor bodemonderzoek.

“De DS4 is bijzonder geschikt voor de Nederlandse markt”, begint Sjoerd Sprenkelder, Product Manager Sonic & Conventional rigs bij Royal Eijkelkamp. “In de overwegend zachtere geologie in ons land kun je tot 15 meter diepte prima uit de voeten met de DS4 zonder direct een zware sonische boormachine te moeten inzetten. Het mooie is bovendien dat de machine multifunctioneel inzetbaar is en dankzij zijn compact formaat en verstelbaar rupsonderstel ook op moeilijk bereikbare locaties zijn meerwaarde bewijst.”

Bemonsteren met steekbussen (diameter tot 4”).

Vijf toepassingen

De DS4 is compatibel met maar liefst vijf verschillende toepassingen. “Met de SPT-kop kun je een Standaard Penetration Test uitvoeren, terwijl de hydraulische hamerset een Window Sampling oplevert”, legt Sprenkelder uit. “Daarnaast is het mogelijk een Liner Sampling te genereren en is het compacte rupsvoertuig geschikt voor boren met een vijzel middels de Rotary Drilling boorkop. Dit is een boorkop met een diamantkern waarmee water kan worden toegevoegd om met hogere snelheid ook in een hardere geologie te kunnen boren. Om op die manier bijvoorbeeld door een asfaltlaag te kernen en vervolgens daaronder met een andere kop bodemmonsters te nemen.” Rutger van Goethem, Sales Director bij Royal Eijkelkamp, vult aan: “Klanten kopen met de DS4 dus letterlijk een vijf-in-een machine en kunnen via een vernuftig systeem met hydraulische snelkoppelingen heel snel wisselen van boorkop. Qua ergonomie voor de gebruiker is de machine dus ook state of the art. Het is eveneens heel eenvoudig om liners uit de monsterbuis te halen en bovendien is de machine op afstand te bedienen.”

Met de DS4 is conventioneel boren ook mogelijk.

Het uitvoeren van milieukundig onderzoek, partijkeuringen, geotechnisch onderzoek, het is allemaal mogelijk met de DS4, resumeert Sprenkelder. “De diameter van het verkregen monster is van dien aard dat je er zelfs al wat laboratoriumtesten op kan uitvoeren.” Van Goethem tot besluit: “De machine is op voorraad, wat maakt dat we klanten heel snel kunnen leveren. Net als bij onze andere machines en Royal Eijkelkamp-producten, staan we onze klanten vanzelfsprekend met raad en daad bij en verlenen we indien nodig service en assistentie ter plaatse.”     

‘Lichtgewicht’ sondeertoren

IMG_5511 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het zijn meestal logge en zware apparaten. Als marktleider in apparatuur voor onderzoek aan bodem en water presenteert Royal Eijkelkamp nu een alternatief: de Parvus CPT. Een compact sondeertoestel voor toepassing aan een graafmachine, op een pick-up, in een busje of zelfs achterop een quad.

De Parvus CPT is een compact sondeertoestel voor toepassing aan een graafmachine, op een pick-up, in een busje of zelfs achterop een quad.

“Sondeervoertuigen zijn vaak zware apparaten omdat er veel kracht nodig is om de conus de grond in te drukken”, legt Rutger van Goethem van Royal Eijkelkamp uit. “De sondeerconus meet de status van de bodem aan de hand van een groot aantal geotechnische parameters. We hebben binnen ons bedrijf een groot assortiment aan dergelijke onderzoeksapparatuur voor geotechnisch onderzoek en zijn voortdurend bezig met het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe apparatuur die we wereldwijd vermarkten. Verschillende gebruikers van onze apparatuur hadden behoefte aan een compacter sondeertoestel. Reden voor ons om in samenwerking met Geonius, gebruiker van het eerste uur, de Parvus CPT te gaan ontwikkelen.”

35 KN drukkracht

Parvus staat voor klein. Het toestel weegt slechts 50 kilogram en heeft een drukkracht van 35 KN. “Het gewicht van het voertuig waarin het toestel wordt geplaatst, wordt als tegengewicht gebruikt”, zegt van Goethem. “Voor een gemiddeld busje is het laadgewicht bijvoorbeeld 3,5 ton. Met het busje kun je vervolgens heel comfortabel naar je bestemming rijden om hier het voertuig te positioneren en de sondering uit te voeren. Dat kan dus ook prima langs een kademuur of op een dijk. Een pick-up biedt voor moeilijk begaanbare locaties mogelijk een beter alternatief. Het is ons om het even waarin of op de Parvus CPT gemonteerd wordt, zo lang het frame van het toestel maar vergrendeld kan worden aan het voertuig of de bodem. Ook bevestiging aan de arm van een graafmachine of achterop een quad of tractor behoort tot de mogelijkheden, waarbij de hydrauliek van de machine wordt gebruikt of de eventueel aanwezige 230 Volt-netspanning. Je kunt zo langere afstanden overbruggen en toch heel snel de juiste informatie verzamelen.”

De Parvus CPT heeft logischerwijs een kleinere sondeertoren en een lager drukgewicht dan een sondeertoestel in een grote vrachtwagen. Van Goethem: “We maken gebruik van een kleinere conusdiameter die minder drukkracht nodig heeft, maar toch hetzelfde resultaat geeft. Daarbij is keuze uit een conus van 2 cm2. Deze registreert puntdruk, kleef op de mantel en inclinatie. De 5 cm2 conus registreert ook nog de waterspanning. Daarmee kun je dus een volwaardige sondering maken. We leveren de Parvus CPT als totaaloplossing en hebben er intussen één gebouwd die nu door Geonius wordt getest in verschillende toepassingen. De verwachting is dat de productie nog voor de zomer van dit jaar wordt opgestart.”     

Debietmetingen essentieel bij waterverdeling voor herstellen van natuurlijke dynamiek in beeksystemen

IMG-20200602-WA0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Tegelijk wil men het water vasthouden en vertraagd afvoeren om wateroverlast benedenstrooms te voorkomen. Royal Eijkelkamp werd ingeschakeld om een debietmeetsysteem te ontwikkelen in de Ruiten Aa, ter hoogte van de dorpen Vlagtwedde en Smeerling in Oost-Groningen.

Meetopstelling meetpaden met looptijdsensoren.

In het verleden heeft men de Ruiten Aa gekanaliseerd. Hierbij zijn bochten uit de beek gehaald en is de beek vergroot. “Meer dan tien jaar geleden zijn we begonnen om de Ruiten Aa weer terug te brengen in oude staat”, zegt Ronald Leeraar districtshydroloog bij Waterschap Hunze en Aa’s. “Inmiddels is het gebied aangemerkt als Natuur Netwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur en bestempeld tot ecologische verbindingszone. Dat betekent dat er bepaalde natuur en vegetatie aangewakkerd moet worden in de beekdalen. Hieraan wordt een aantal randvoorwaarden gesteld, zoals het herstellen van de natuurlijke dynamiek van de beek, maar ook het langer vasthouden van water in de beekdalen. Real-time sturing is dan essentieel.”

Installatie meetpaden.

Real-time sturen

“Om de gestelde doelen te bereiken, is het zaak de stroming in de beek terug te krijgen”, vervolgt Leeraar. “De Ruiten Aa is versmald en verondiept, zodat het water als het ware door een trechter wordt geleid. Ook zijn alle stuwen verwijderd. Op één van die voormalige stuwen bevond zich al een debietmeetsysteem in combinatie met een inlaatsysteem om het water gedoseerd via een bypass door Smeerling te leiden en het overgrote deel af te voeren via Vlagtwedde naar het Ruiten Aa-kanaal. Er moest dus een nieuw debietmeetsysteem gerealiseerd worden dat ook weer real-time praat met een nieuwe stuw/vispassage voor de bypass. Dat is niet alleen bedoeld om de hoeveelheid water op een bepaald maximum te begrenzen (te veel water betekent wateroverlast in Smeerling), maar ook om aan de hand van formules de natuurlijke dynamiek van de beek in stand te houden. Dus bij meer afvoer, gaat er ook meer water naar Smeerling.” Tom Basten, Project Manager bij Royal Eijkelkamp: “Dat klinkt logisch op papier, maar brengt toch de nodige praktische uitdagingen met zich mee.”

Het debietmeetsysteem is in den droge aangelegd.

Debietmeetsysteem

In het voortraject is in overleg met het waterschap besloten om de loop van de Ruiten Aa enkele meters richting het westen te verleggen. “Hierdoor is de loop voor het meettraject wat vloeiender geworden, waardoor de stroming in het profiel meer laminair wordt en de betrouwbaarheid van de meting toeneemt”, legt Basten uit. “De verwachting is ook dat, door het verleggen van de Ruiten Aa, er minder risico is op verzakkingen van de taluds. Tevens konden we hierdoor het debietmeetsysteem in den droge aanbrengen. Het debietmeetsysteem maakt gebruik van vier meetpaden die op verschillende hoogtes en kruislings zijn opgesteld. Op basis van data uit deze ultrasonische sensoren (afgestemd op de breedte van de watergang en actuele waterhoogte) in combinatie met de actuele watertemperatuur kan het debiet en de stroomsnelheid berekend worden. Al die data wordt naar het hoofdstation van Hunze en Aa’s gestuurd, zodat op basis hiervan de stuw verderop real-time gestuurd kan worden.”

Looptijdsensoren.

Nadat het debietmeetsysteem is aangebracht, is de nieuwe loop watervoerend gemaakt en de oude loop gedempt. Tijdens de Site Acceptance Test van het debietmeetsysteem eerder dit jaar zijn er controles uitgevoerd met betrekking tot de waterhoogte en daadwerkelijke stroomsnelheden van de meetpaden ten opzichte van elkaar. Tevens is bij de oplevering ook de koppeling van de gegevens met de hoofdpost van het waterschap gecheckt. “De eerste resultaten zijn goed”, zegt Leeraar. “We verwachten de nieuwe opstelling in het voorjaar in gebruik te nemen.”     

200 kHz sensor.

BC100 verwijst onmogelijke sonderingen naar het verleden

IMG_6680 kopiëren
Lees het gehele artikel

Wie op het punt staat om het koopcontract te tekenen voor een grondboor of sondeermachine heeft waarschijnlijk een goed beeld van de prestaties. Levert deze een hoge productiviteit en zijn de veldtesten veelbelovend? Toch zijn er producenten die nog meer willen leveren dan dat. Royal Eijkelkamp is zo’n partij. Deze werkt jaar in jaar uit aan de producten die echt innovatief zijn en goed zijn voor hun gebruikers. Haar machinefabriek maakt het onmogelijke waar. 

Royal Eijkelkamp heeft al een respectabele leeftijd. Het bedrijf werd opgericht in 1911 door Hendrik Eijkelkamp, een man met twee rechterhanden. Zijn zoon Jan Eijkelkamp ontwikkelde samen met Professor Edelman de handgrondboor voor het snel nemen van bodemmonsters. Deze tool maakte grondonderzoeken aanzienlijk gemakkelijker. Blijkbaar was hij ook niet de enige die er zo over dacht. Tot op de dag van vandaag worden zo’n 10.000 handgrondboren per jaar verkocht. Het was bovendien het eerste onderzoeksapparaat van Royal Eijkelkamp, een bedrijf dat nu wereldwijd de totaaloplossingen levert voor bodem- en wateronderzoek.

Installatie van een waterkwaliteitsensor met modem.

Apparaten met meer mogelijkheden

Na de handgrondboor volgden er meer apparaten voor bodemonderzoek. “De handgrondboor is geschikt voor onderzoeken tot vijf meter”, vertelt Rutger van Goethem, behorend tot de vierde generatie Eijkelkamp. “Daarna volgde de sonische boormachine met een bereik tot 400 meter. Sinds een jaar of twee werken we ook aan sondeermachines. En daarnaast bieden we veel producten voor bodem- en wateronderzoek.“

Sondeermachines

Een nieuwe stap was de ontwikkeling en bouw van sondeermachines. Deze duwen een sondeerconus de bodem in. De sensoren in de conus geven de hardheid van de bodem aan waarvan de conus met behulp van een sensor de hardheid van de bodem vaststelt. “Er was behoefte aan een machine die de gesteldheid van diepere lagen kan vaststellen”, weet Van Goethem. “Aannemers wilden de fundering voor hun bouwwerken kunnen berekenen en waterschappen wilden kunnen vaststellen of de dijken sterk genoeg waren om hoogwaterstanden te weerstaan. In al deze gevallen bood de sondeermachine uitkomst.”

Productie van handboren in de oude smederij.

De innovatieve BC100

Terugkijkend was elke stap er een in de richting van de BC100, een nieuw concept sondeermachine. Dit is een rupsvoertuig waarmee hoogfrequente sonische trillingen kunnen worden ingezet wanneer wenselijk. “We hebben het dan over zo’n 150 trillingen per seconde. Het effect van deze hoogfrequente trillingen is dat wrijving van de grond met de sondeerstang wordt opgeheven en er meer kans is om door harde grond te drukken. Hierdoor kan ook in een lastige bodem een sondering worden uitgevoerd.   

Onmogelijke sonderingen behoren hiermee tot het verleden.” Speciale software zorgt voor de verwerking en het filteren van de trillingen uit de data, zodat weer een goed beeld ontstaat.

Uiteenlopende toepassingsmogelijkheden

Bedrijven en organisaties willen alles weten over de toepassingsmogelijkheden van de BC100. “Er is veel vraag naar onderzoek op het spoor. Het intensieve gebruik van het Nederlandse spoornetwerk heeft invloed op de bodem onder de rijbaan en trillingen kunnen dan voor verzakking zorgen. Het heeft veel inzet gevraagd om te voldoen aan de Europese voorschriften voordat de BC100 überhaupt tot het spoor werd toegelaten, maar nu wordt hij veelvuldig ingezet om de ondergrond van sporen te inspecteren.”

CRS MIT08 Sonic boormachine aan het werk voor installatie voor een filterbuis in de bodem.

Focus op de klant

De zoektocht voor ProRail sluit naadloos aan op het veranderingsproces dat Royal Eijkelkamp heeft ingezet. Waar vooral werd gekeken naar de prestaties van machines, speelt Royal Eijkelkamp nu optimaal in op de klantwensen. Speciaal voor dit doel zijn afdelingen die voorheen los opereerden, samengevoegd. Dit geeft meer slagkracht voor R&D, Engineering en de Serviceafdeling. De R&D-afdeling speelt in op wat de klant over twee tot vijf jaar nodig heeft. De nieuwe engineeringsafdeling legt de focus op wat de klant nu nodig heeft en de serviceafdeling richt zich op service en aftersales. Van Goethem: “Dit heeft al veel innovatieve ideeën opgeleverd. Alle Eijkelkamp-machines hebben nu bijvoorbeeld een Eijkelkamp Service Assistent oftewel ‘ESA’, een ingebouwde computer die aangeeft wanneer en waar service nodig is. Onze voorraden zijn hierop aangepast. Ook kijken we naar wat een klant echt nodig heeft. Soms is een klant beter geholpen met de langdurige huur van een machine dan de aankoop ervan.”

Wateronderzoek

Naast machines houdt Royal Eijkelkamp zich bezig met slimme oplossingen voor wateronderzoek. Sensoren die klanten in de
bodem of oppervlaktewater plaatsen laten precies zien hoeveel water er is en wat de kwaliteit hiervan is. “Op dit moment lopen er veel onderzoeken naar waterverontreiniging. Door sensoren in de bodem te plaatsen wordt zichtbaar hoe verontreinigingen zich verplaatsen. Diezelfde sensoren lenen zich ook om de gevolgen van wateronttrekking te onderzoeken. Wat gebeurt er als we voortdurend water uit de bodem halen voor bijvoorbeeld beregening en drinkwater, kortom als de vraag groter is dan het aanbod? In zeegebieden zien we dan dat de leegtes worden opgevuld door zeewater, waardoor verzilting optreedt en grond niet meer geschikt is voor landbouw. Onze sensoren tonen dit haarzuiver aan.”

Bodemmonster gestoken met de handboor.

Duurzaam in de brede zin van het woord

Ondanks de respectabele leeftijd Royal Eijkelkamp is de spirit jong en onderzoekend. De ervaring van de oudere garde gecombineerd met de kracht van jonge talenten maakt Royal Eijkelkamp ijzersterk. “Het bedrijf staat midden in de maatschappij; houdt zich bezig met dingen die ertoe doen. Denk hierbij maar aan klimaatverandering, CO2-reductie en de zoektocht naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen. Ook de toewijding voor haar medewerkers past in dit plaatje. Heb je een gaaf idee dat past binnen de doelstellingen van het bedrijf, dan word je altijd gehoord. Mede hierdoor zijn we ook een trouwe club”, realiseert Van Goethem zich. “Iedereen wil hier blijven. Dat geldt ook voor mij. Ik kan hier – net als het bedrijf – blijven doorgroeien.”