Tagarchief: rotterdam

De Groene Boog gaat voor een maximale reductie van CO2-uitstoot

Lees het gehele artikel

“Het is nog niet zover: zero emission. Maar we gaan al wel voor een maximale reductie van CO2-uitstoot op de bouwplaats.” Aan het woord zijn Stefan van der Voorn, contractmanager Rijkswaterstaat en Sjoerd Gijezen, manager MVO voor bouwconsortium De Groene Boog (met daarin de bedrijven Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI (Mobilis, Croonwolter&dros), Rebel en John Laing). 

De e-CO2tainer (archiefbeeld).

De Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het project A16 Rotterdam. De A16 Rotterdam wordt een 11 kilometer lange energieneutrale rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden en draagt bij aan een betere mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Samen vertellen zij over de groene maatregelen die op het project genomen zijn.

HVO-brandstof in plaats van diesel.

maatregelen in vogelvlucht

Gijezen neemt ons mee langs alle methoden die worden toegepast om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen: “Wat enorm veel impact oplevert, is de grootschalige toepassing van HVO-brandstof, goed voor 90% CO2-reductie ten opzichte van diesel. 

HVO wordt gewonnen uit restmateriaal van de levensmiddelenindustrie en kan 1 op 1 diesel vervangen. Verder hebben we een aantal zware (>20 ton) elektrische graafmachines in gebruik genomen. Daarnaast maken we gebruik van de e-CO2tainer, een hybride aggregaat dat zowel batterijen als een schone generator bevat. Deze kan standalone gebruikt worden, of aan het net worden gehangen om pieken op te vangen. De e-CO2tainer springt slechts aan wanneer nodig, in tegenstelling tot traditionele dieselaggregaten, die de hele dag staan te draaien.”

Volledig elektrische wals.

‘Elektrificeren is mooi, maar hoe zorg je voor stroom op locatie?’

Dat is de onderliggende vraag die beantwoord moest worden. Van der Voorn: “Breng je de oplader naar de machine, of de accu naar de oplader?” Gijezen: “Een elektrische rupsgraafmachine is niet gemaakt om efficiënt grote afstanden af te leggen. Het liefst breng je dan het accupakket naar de machine.” Van der Voorn voegt toe dat er per locatie bekeken is wat de beste manier van werken is. “Dat is een continue zoektocht, waarbij we accepteren dat dit soort vraagstukken om pionierswerk vraagt. Gijezen: “Er zijn veel factoren van invloed om die vraag per situatie te kunnen beantwoorden. Wat kan worden geleverd door het net, welke capaciteit vraagt de bouw en elektrisch materieel, en op welke locaties is het fysiek mogelijk en de moeite waard om laadfaciliteiten te maken.”

Een perfecte leerschool

Er wordt veel gepraat in de infra over alternatieve, schone energiebronnen om het materieel rollend te krijgen en houden. Het is voor het eerst dat op een project van deze omvang zo intensief wordt gekeken naar een maximale CO2-reductie door werkelijk alles onder de loep te nemen als het gaat om power. Gijezen ziet in de werkwijze van De Groene Boog dan ook een perfecte leerschool voor toekomstige werken. “We genereren een blauwdruk waar iedereen iets aan heeft. Waarom zou je het wiel steeds opnieuw uitvinden?” Een saillant detail is dat deze groene manier van werken niet in de aanbesteding zat. Van der Voorn: “De Groene Boog heeft zelf thematafels georganiseerd, als antwoord op de overkoepelende vraag van Rijkswaterstaat om in 2030 emissieloos te zijn. Vanuit die thematafels hebben we samen met leveranciers van groene technologie gekeken waar we bij dit project al invulling kunnen geven aan de groene ambities van Rijkswaterstaat.”

Een volledig elektrische 25 ton rups graafmachine op de bouwplaats van De Groene Boog.

Meer dan een belofte nakomen

De Groene Boog wil een stap verde rzetten, dan alleen de Tenderbeloftes nakomen: “We willen excelleren. De Groene Boog heeft een EMVU-fonds opgericht (de U staat voor uitvoering) en dit aangeboden aan Rijkswaterstaat. Drie miljoen euro om de duurzame maatregelen van te bekostigen. Een goede stimulans dus. Maar hoe ga je uiteindelijk te werk? De thematafels hebben veel inzichten en ideeën opgeleverd. Door met Rijkswaterstaat, experts en externe partijen aan tafel te gaan, zijn daar zoveel toepasbare maatregelen uitgekomen, dat die drie miljoen euro niet genoeg is. Om die reden hebben we extra steun aangevraagd bij het ministerie. In juni 2020 zijn daarvoor diverse voorstellen ingediend, waaronder het elektrisch materieel. In september 2020 kregen we deze bijdrage toegewezen.” Van der Voorn merkt op dat door de goede voorbereiding er een zeer concreet voorstel kon worden ingediend. “In 2021 zijn we voor een tweede ronde gegaan, die bijdrage is ook toegekend.”

Bezoek demissionair minister Barbara Visser op 8 november.

Een leerproces met de nodige offers

Gijezen ziet het als een uitdaging om iedereen ‘aan boord te houden’. “We lopen tegen een aantal hobbels aan, omdat we ons op het ongebaande pad begeven. Maar… je leert vooral van de dingen die niet vlekkeloos verlopen. Dan is het de kunst om iedereen te blijven motiveren, zodat we toch samen elke keer de eindstreep halen.” Volgens Van der Voorn vraagt dat naast de bereidwilligheid om te leren ook de nodige inspanning “We steken de nek op meerdere vlakken uit”, zegt hij. “De mindset moet goed zijn, de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Dat vraagt vanuit De Groene Boog een stuk overtuigingskracht en vanuit Rijkswaterstaat daadkracht. Wij weten dat wat er nu gedaan wordt, een katalysator is voor toekomstige projecten. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen meedoet en blijft meedoen. We laten zien dat het kan, dat heeft een vliegwielfunctie. Realistisch bekeken zijn we er nog lang niet, maar we plaveien de weg naar ‘steeds beter’.”

Ter afsluiting zegt Gijezen: “We zien waar we naartoe moeten. Om op termijn een doel te halen, moeten de koplopers nu worden gestimuleerd. We moeten ons realiseren dat wat wij nu doen, in 2030 een eis is. En zover weg is dat niet.”     

Infraproject A16 Rotterdam schrijft geschiedenis voor Rotterdam en omstreken

luchtfoto-hoofdbeeld-algemeen-artikel
Lees het gehele artikel

Nieuwe verbinding draagt bij aan mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio

Bouwcombinatie De Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het project A16 Rotterdam. Dit consortium wordt gevormd door de bedrijven BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, TBI (Mobilis, Croonwolter&dros), Rebel en John Laing. De A16 Rotterdam wordt een rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De A16 wordt met 11 kilometer verlengd aan de noordrand van Rotterdam. 

De nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden en draagt bij aan een betere mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Een bijzonder project dat geschiedenis schrijft voor Rotterdam en omstreken, niet in de laatste plaats vanwege de enorme uitdagingen, innovatieve oplossingen en duurzaam werken. We spreken ten kantore van het project met Eelco Negen, projectmanager A16 Rotterdam vanuit Rijkswaterstaat en met Hein Versteegen, projectdirecteur De Groene Boog.

‘Die bult zand lag er inmiddels meer dan 40 jaar te wachten’

De eerste plannen om de A16 door te trekken stammen uit de jaren ’50. “Bij de aanleg van het Terbregseplein is hier al rekening mee gehouden”, schetst Negen. “Op de zaken vooruitlopend heeft men toen alvast een bult zand gestort in die omgeving. Die heeft er dus meer dan 40 jaar gelegen.” De verkenning voor project A16 Rotterdam is gestart in 2005, daaruit volgde uiteindelijk het Tracébesluit in 2016. Versteegen: “Opties die in de jaren ‘50 en ’60 wenselijk waren, konden al niet eens meer worden uitgevoerd. Allemaal ingehaald door de actualiteit in de vorm van bebouwing.” Om te komen tot een Tracébesluit voor een project van deze omvang is veel tijd nodig. Negen: “De inpassing is zeer complex en gaat over meerdere bestuurlijke trajecten. Zo is een van de  tunnelmonden opgeschoven door een bijdrage uit de regio in het onderhandelingstraject. Ook qua natuur werd er veel overlegd en afgestemd. Tussen einde verkenning en het afronden van het Tracébesluit zijn er 10 jaar verstreken. Dat lijkt veel, maar is voor een project als dit normaal.”

Up to date blijven met technologische ontwikkelingen

Versteegen benadrukt dat het een uitdaging is om up to date te blijven met technologische ontwikkelingen: “Het huidige, energieneutrale concept is vier jaar geleden bedacht. Om ervoor te zorgen dat alles 20 jaar mee kan, willen we zo laat mogelijk technische keuzes maken. Wanneer de weg en de tunnel in 2025 geopend worden, dan zul je zien dat veel techniek al weer aan evolutie onderhevig is geweest.” Negen voegt toe: “Het is ook spannend, zo gaan we werken met gelijkstroom (DC) in de tunnel. Dat lijkt een hele goede oplossing, maar het is wel de eerste keer dat zoiets wordt toegepast.” Versteegen: “Het mag op deze schaal in dit project dan weliswaar nog geen ‘proven technology’ zijn, wel hopen we hiermee een nieuwe standaard neer te zetten in duurzaamheid.”

Volgens Negen is er een sterke wens om robuuste innovaties te kunnen toepassen, maar krijgt nieuwe technologie weinig tijd om zichzelf te bewijzen. “De grootste uitdaging zit hem niet in de technologie, maar in de snelheid waarmee technologie verandert”, aldus Negen. Nieuwe technologie toepassen betekent soms ook dat regelgeving moet worden aangepast. Versteegen geeft een voorbeeld: “Ledverlichting heeft een ander lichtspectrum dan conventionele verlichting, dit maakt dat huidige normering dient te worden aangepast om de besparing van Ledverlichting tot zijn recht te laten komen. Technologische ontwikkelingen lopen dus voor op het papierwerk.” Negen ziet dat een aantal kenmerkende zaken binnen project A16 Rotterdam leerzaam is voor Rijkswaterstaat. Versteegen merkt op dat Rijkswaterstaat zich geen zorgen hoeft te maken over service en onderhoud, De Groene Boog heeft een DBFM-contract met Rijkswaterstaat. “Omdat we zelf alles bedacht en ontworpen hebben, is de kennis ook aanwezig die nodig is voor onderhoud en reparaties. Populair gezegd is dit project voor Rijkswaterstaat een schitterende ’teststraat’ van bijna 12 km lang.” Negen: “Niet alleen op het gebied van duurzaamheid gebeurt er veel, we delen onze ervaringen ook binnen ons Europese netwerk, zodat iedereen hiervan kan leren.”

Aanzet tot nieuwe ontwikkelingen dankzij ondersteuning van RWS

“Rijkswaterstaat heeft in haar rol als ‘launching customer’ enorm geholpen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van elektrisch aangedreven materieel. Rijkswaterstaat laat zien dat zij deze nieuwe ontwikkelingen zeer serieus neemt en ondernemers pakken dat op, voelen zich gesterkt. Elektrificatie van materieel is mooi als het gaat om duurzaam werken”, vertelt Versteegen. “Nederland loopt hierin voorop. Als de overheid hier eisen in gaat stellen, dan moet iedereen uiteindelijk ‘op de pijnbank’. Dat werkt als een katalysator voor duurzaam werken.”

De A16 Rotterdam heeft als project dus een duidelijke voorbeeldfunctie. “Het gaat om de inzet van jonge technologie en het lef om deze toe te passen. Laat ik duidelijk zijn, de A16 Rotterdam is zeker geen pilot, maar wel een project met een sterke focus op duurzaamheid en toekomstbestendigheid, met de gezamenlijke ambitie om de lat hoog te leggen”, aldus Negen. “Rijkswaterstaat heeft die ambitie in de tenderfase uitgesproken, daarna werd het een gezamenlijke ambitie. Hoe doe je dat dan samen? Rijkswaterstaat en de Groene Boog hebben samen een programma opgezet om deze samenwerking een extra impuls te geven.” Daar voegt Versteegen aan toe: “Die filosofie is er vanaf dag één van de samenwerking, wij nemen iedereen (er werken inmiddels 1.100 mensen op dit project) hierin mee. Een aantal mensen dat een sleutelrol speelt, straalt deze ambitie ook echt uit; niet praten, maar samen doen. We vullen elkaar allemaal aan en kiezen wat ‘best for project’ is. Dat levert werkvreugde op en motiveert enorm.”

‘Ultieme vorm van landmarking’

Gevraagd naar hoe de heren zich voelen als ze kijken naar de A16 Rotterdam, antwoordt Versteegen: “Dit is echt de ultieme vorm van landmarking en we zijn er allemaal ongelooflijk trots op.” Negen: “Het is meer dan indrukwekkend wat er allemaal gerealiseerd wordt en ook de manier waarop, als je kijkt naar de samenwerking en het duurzame karakter. En dat ook nog in vol stedelijk gebied!” Bij een project als dit heb je als omwonende en weggebruiker te maken met hinder, maar gezamenlijk doen we er alles aan om dit te beperken. Een extra pluim verdient de communicatie met de omgeving, die werkelijk in alles wordt meegenomen. “We onderhouden onze social mediakanalen en ontvangen ook veel betrokken reacties. Er vinden sympathieke acties plaats vanuit De Groene Boog richting de buurt en we merken dat de Rotterdammer ook trots is op wat er allemaal gerealiseerd wordt. Dat maakt onze trots ook weer gerechtvaardigd. We ontvangen regelmatig bestuurders vanuit het ministerie, vanuit de provincie, waterschappen en de gemeenten, die waarderen onze inspanningen. Dat doen we allemaal vanuit gezamenlijkheid. De eindconclusie mag dan ook zijn dat we dit alleen maar kunnen doen door de harmonie in samenwerken met elkaar en met de omgeving.”     

44e Wereldhavendagen van start in Rotterdam

IMG_6253Anne-Reitsma-Fotografie
Lees het gehele artikel

Duizenden scholieren en studenten maakten vandaag kennis met alle kansen en mogelijkheden die de Rotterdamse haven te bieden heeft. Maar ook de rest van het weekend komen liefhebbers van de haven nog volop aan hun trekken. Bij het scholenprogramma ‘De haven komt naar je toe!’ ontvingen scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs vandaag talloze havenbedrijven in de klas voor gastlessen. Ook brachten verschillende scholen een bezoek aan het Belasting & Douane Museum, Maritiem Museum Rotterdam, Mariniersmuseum en het Wereldmuseum. Om zo veel mogelijk scholieren op deze laagdrempelige manier kennis te laten maken met de haven loopt het scholenprogramma ook na dit weekend nog enkele weken door.

VR-brillen en escape rooms

De eyecatcher van deze Wereldhavendagen is de Koninklijke Marine Experience, die prominent aanwezig is aan de Parkkade. Naast een kijkje op patrouilleschip Zr.Ms. Friesland en mijnenjager Zr.Ms. Schiedam, ontdekten tientallen schoolklassen bij de infostands hoe avontuurlijk en high-tech een carrière bij defensie is. Er is een container met een 3D-printer, een duiktank en een hydraulische kraan, er kan worden gelasergamed en bezoekers wanen zich met een VR-bril even midden in de actie op de brug van een marineschip op missie.

Even verderop, in de indrukwekkende turbinehal van de Schiecentrale, puzzelden tientallen teams zich een weg door de ‘Real Life Game – Port Edition’. In deze logistieke escape room, die is ingericht in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, hebben de teams een uur om een logistieke puzzel op te lossen. Er moeten codes worden gekraakt, en regelmatig schrikt een deelnemer zich een hoedje als er uit een van de containers een acteur tevoorschijn komt.

Meer dan genoeg te doen

Op het Willemsplein melden zich ondertussen de mensen die vandaag met een van de talloze excursies, vaartochten, fiets- en wandeltours het havengebied in gaan. Voor bezoekers die liever in de stad blijven, is ook meer dan genoeg te doen: er worden mensen rondgeleid door de voormalige stadshavens, over de daken van de stad, door de iconische Maastunnel of de waterzuivering van het Hoogheemraadschap.

Ook de rest van het weekend is er nog meer dan genoeg te doen voor liefhebbers van de Rotterdamse haven. Er zijn nog enkele excursies, vaartochten en tours beschikbaar te boeken via de website.

De Wereldhavendagen volgt de richtlijnen van de overheid om de veiligheid en gezondheid van het publiek te waarborgen. Daarom is naast een ticket of reservering bij een aantal onderdelen nodig om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve corona-testuitslag te overleggen (via de CoronaCheck-app).

Wereldhavendagen thuis

Voor wie liever vanaf de bank van de Wereldhavendagen geniet, zijn er verschillende opties. Op zaterdag vanaf 11:30 uur vaart de Ever Ace, het grootste containership ter wereld, de Rotterdamse haven binnen. Dit is te volgen via een livestream in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam.

Op zaterdag om 19:00 uur start de spectaculaire, interactieve online havenshow. Presentator Richard Groenendijk ontvangt gasten in de studio, port reporter Ferdinand biedt een kijkje achter de schermen bij havenbedrijven en de vorig jaar geïntroduceerde drones Amy en Djimmy nemen je mee in hun unieke perspectief op Rotterdam en de haven. Muziek is er van de Rotterdamse zangeres en verhalenverteller Lena Evora.

Als kijker kun je bovendien meedoen en toffe prijzen winnen in de Wereldhavendagenquiz, zoals een hotelovernachting voor twee personen of zelfs een helikoptervlucht over de haven. Om mee te doen met de Wereldhavendagenquiz is het nodig om je vooraf gratis aan te melden via de website.

Voor wie alleen wil kijken, is de show ook te volgen via een livestream op de website van de Wereldhavendagen en digitaal cultureel platform YouDistrict. Op zondag 5 september zendt Rijnmond een compilatie van de havenshow uit, na afloop van het programma Welkom bij Rijnmond om 17:00 uur.

Rotterdamsebaan feestelijk geopend

Etc39fMWQAQGUK4
Lees het gehele artikel

Tijdens een feestelijke uitzending van 15.00 tot 16.00 uur op www.rotterdamsebaan.denhaag.nl kan het publiek live getuige zijn van de opening door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling). 12 februari gaat de weg echt open voor het verkeer.

De Rotterdamsebaan is aangelegd om ervoor te zorgen dat Den Haag en de Haagse regio nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven. De nieuwe route biedt vooral voor verkeer van of naar Rotterdam, Delft en Ypenburg uitkomst. Met onder meer 450 zonnepanelen die energie leveren voor de bediencentrale en een systeem waarmee de uitstoot van fijnstof uit de tunnel bij de tunneluitgangen wordt afgevangen is de Victory Boogie Woogietunnel op dit moment de meest duurzame tunnel van Europa.

Wethouder Mulder: “Wat een aanwinst voor Den Haag en de regio! Een betere ontsluiting van de stad en een tunnel die in alle opzichten voorop loopt qua veiligheid en duurzaamheid. Mooi werk!“ 

Verkeer kan zich beter verdelen

Met deze uitbreiding van de wegen rond Den Haag is er meer ruimte voor verkeer. Het verkeer van en naar de snelwegen kan zich beter verdelen en daarmee wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. Zo is er straks minder vertraging in de spitsuren.

Minister van Nieuwenhuizen: “Dit is een heel druk stukje Nederland. Deze nieuwe weg zorgt ervoor dat bedrijven en woonwijken kunnen groeien en dat de regio bereikbaar blijft. Hierin moeten we blijvend investeren. De Rotterdamsebaan is een combinatie van verschillende belangen: duurzaam en toch robuust. Deze weg is een voorbeeld voor de rest van het land”.

Rotterdamsebaan open voor verkeer


Na de feestelijke uitzending is er nog ca. een week nodig om de weg te openen voor het verkeer. In die dagen wordt het hele tracé nog 1 keer nagelopen en schoongemaakt, hebben de tunneloperators tijd om zich hun nieuwe werkomgeving eigen te maken, worden de verkeerslichten op de kruising Mercuriusweg-Binckhorstlaan ingeregeld en, tot slot, de procedure doorlopen om de weg te openen.Route

De Rotterdamsebaan is 4 kilometer lang en verbindt de snelwegen A4/A13 en de Centrumring van Den Haag met elkaar. De weg loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit de weg bij de Mercuriusweg aan op de Centrumring. Vanuit Rijswijk of Ypenburg rijd je de Rotterdamsebaan op via de Laan van Hoornwijck.

Partners

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan werkte de gemeente Den Haag nauw samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland. De Rotterdamsebaan is gebouwd door de Combinatie Rotterdamsebaan, waarin BAM Infra, BAM Wayss & Freytag Ingenieurbau en VolkerWesselsbedrijven Van Hattum en Blankevoort, Vialis en KWS samenwerken.

Meer informatie over de opening is te vinden op www.rotterdamsebaan.denhaag.nl

Slim en eigentijds detacheren heeft een naam

Lees het gehele artikel

Met de hoogste kwaliteitsscore won uitzender/detacheerder Abilitec jongstleden juni de door het ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam ingediende Europese aanbesteding. De komende twee jaar levert de Dordtse onderneming, samen met nog vier andere bureaus, alle civiele professionals in Rotterdam. Een periode die ook nog eens met vier jaar kan worden verlengd.

Winnen in een bruisende stad als Rotterdam voelt voor Joost van Dijk, managing director van Abilitec, als een groot compliment. “Gemeente Rotterdam maakt ons wensenrijtje in deze regio echt compleet. Het is een mooie beloning voor de door ons ingezette professionaliseringsslag. Om onderscheidend te blijven en professionals en opdrachtgevers te laten groeien, optimaliseren we onze dienstverlening continu. We hebben veel tijd en moeite besteed aan een verdere modernisering en digitalisering van onze organisatie. Daarnaast hebben we onze recruitmentaanpak nog intelligenter gemaakt. Wanneer dat alles wordt gehonoreerd met de hoogste score van meer dan zestien gerenommeerde bureaus in Nederland, is dat geweldig.”


Eigentijds detacheren met de 6 B’s: méér dan bemiddelen alleen.

Modern detacheren met de 6 B’s 

Dankzij de genoemde looptijd en gekozen partneraanpak van Gemeente Rotterdam is Abilitec in staat echte meerwaarde te leveren. “We gaan veel verder dan de plaatsing van technische professionals alléén”, vervolgt Van Dijk. “Ik noem dat weleens de 6-b-aanpak; we begrijpen elkaar goed in het partnership en daardoor bereiken en beraken we de passende civiele doelgroep. Door onze eigen Arbeidsmarktmonitor Techniek weten we wat civiele technici belangrijk vinden en wie openstaat voor een nieuwe uitdaging. Ook de Tecademy, onze eigen ontwikkel- en opleidingsomgeving, draagt bij aan de kwaliteit die we leveren. Zo binden en boeien wij onze professionals voor een langere tijd. We zoeken proactief de samenwerking met de andere bureaus. Op die manier bedienen we de opdrachtgever optimaal.”

Anticyclisch investeren 

Van Dijk prijst de inspanningen van het ingenieursbureau om binnen de ambtelijke structuur, compliancy en wetgeving te bouwen aan intensieve partnerships met private partijen. “Daar is wel wat lef voor nodig, zelfs in een werkstad als Rotterdam. Ik ken Rotterdam als een stad die er alles aan doet om civiele projecten te laten slagen en ze, waar mogelijk, te vervroegen om de coronaperiode goed te doorstaan. Ze lopen echt voorop met anticyclisch investeren en hebben ook een flinke opgave om de stad te vergroenen.    

Zo werken ze op zeven plekken in de stad aan extra groene longen. In het Rotterdamse manifest, dat samen met marktpartijen en woningcorporaties is opgesteld, staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in 2040 minimaal 50.000 woningen zijn bijgebouwd. Slechts weinigen kennen het werk dat daarvoor op civiel vlak nodig is. Als voorbeeld noem ik de riolering, waar met slimme ingenieurs niet alleen wordt gekeken naar het onderhoud en het op peil brengen ervan. Er wordt ook nagedacht over slimme oplossingen om bijvoorbeeld met rioolwarmte de straten te verwarmen.” 

Anticyclische personeelsbegroting

Is anticyclisch investeren op zichzelf al heel wat, anticyclisch investeren in je formatie is écht ‘next level’. “Noem het lef 2.0”, aldus Van Dijk. “We werken in Rotterdam straks samen aan een voorspelmodel voor flexibele inzet. Ik gun dat zoveel meer opdrachtgevers; kunnen loskomen van de waan van de dag en goed kijken naar de strategische personeelsplanning op basis van de opdrachten en projecten die er liggen en aankomen. Is dat altijd makkelijk? Nee. Zitten we er wel eens naast? Ja. Maar zelfs dan verliezen we niets.” De managing director legt uit: “Vaak start het met een benen-op-tafel-gesprek op de verschillende afdelingen. Wij verzorgen dat kosteloos, puur omdat we het leuk vinden inzichten te verschaffen in hoe de strategische doelen en de uitvoeringspraktijk worden vertaald naar de formatie. We staan stil bij de fitheid van de vaste en zittende formatie en voor welke opdrachten onze opdrachtgever de komende periode staat opgesteld. Aan de projectenschouw en vlootschouw van de formatie voegen wij onze HR- en recruitmentexpertise toe. Leg je nu die twee analyses naast elkaar, dan weet je de instroombehoefte van technische professionals. Of dat nu medewerkers in vaste dienst zijn, een uitbreiding van de flexibele schil is of dat we dat met een buffer of pool in een acute piek-en-ziek-capaciteitsoplossing zoeken. Abilitec is een partij die fungeert als een harmonica en zo ook meebeweegt bij snel op- en afschalen. Dat laatste zie ik niet veel detacheerders doen. Zit het even tegen of projecten gaan niet door? Dan helpen wij opdrachtgevers ook sociaal verantwoord krimpen en zetten we die boventallige professionals elders in ons netwerk in.”

Joost van Dijk (rechts) en Peter Gerlach van Abilitec ondertekenen de raamovereenkomst.

Garanties

Doordat Abilitec werkt met een voorspelling, werft het bureau continu voor Rotterdam en dus niet alleen bij een piekmoment van uitvragen. “Dat zorgt ervoor dat we levergaranties van 95 tot 100 procent waarmaken”, meent Van Dijk. “Hoe beter de voorspelling, des te hoger het voorzieningspercentage, maar nooit lager dan 95 procent. Onze online en via social media gelanceerde recruitmentcampagnes voor Rotterdam leverden na slechts een week al meer dan 300.000 unieke vertoningen aan de doelgroep op. We bieden met toestemming van Rotterdam ook vrijblijvend aan; als we écht goede professionals vinden, dan stellen we ze voor. Ook zonder uitvraag. Kenmerkend voor een echt anticyclische arbeidsmarktbenadering.”

4D BIM houdt Theemswegtracé ‘op de rails’

Render_Navisworks_VR
Lees het gehele artikel

In de haven van Rotterdam komen alle transportvormen in hoge intensiteit samen: over de weg, het spoor en op het water. Met name bij die laatste twee wringt de schoen ter hoogte van de beweegbare Calandbrug bij Rozenburg. Om dit knelpunt te voorkomen, is een slimme omleiding bedacht, zodat het spoorverkeer niet meer de scheepvaartroute doorkruist.

De aanleg van dit 4 kilometer lange Theemswegtracé is een complex project in een uitdagende omgeving met vele stakeholders. Reden om de omlegging in een 4D-model voor te bereiden.


De actuele stand van zaken

“Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer, alsmede de groei in het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven”, begint Dieter Behaeghel, projectdirecteur van bouwcombinatie SaVe, verantwoordelijk voor de realisatie van de onderbouw. “Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct, krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Op die manier komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.”

4D-BIM

In de tenderfase, nog vóór de gunning, heeft Infranea opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam ondersteund met het aspect Bouw Informatie Management (BIM) in de aanbesteding. “Het idee was om de planning aan het 3D-model te koppelen, vanwege de vele stakeholders in de omgeving, zodanig dat een aantal logistieke operaties al in het voortraject gesimuleerd konden worden”, legt Jaap de Boer uit, Operationeel Directeur van Infranea. “In overleg met het Havenbedrijf hebben we ons na de gunning vrij kunnen maken om de advieswerkzaamheden op het vlak van BIM voort te kunnen zetten voor de combinatie SaVe. We hebben bij aanvang een BIM Uitvoeringsplan opgesteld dat de BIM-strategie en -processen beschrijft ten behoeve van het succesvol voorbereiden en voltooien van het project. De koppeling van de planning aan het 3D-model is hier bij cruciaal gebleken. 4D BIM heeft daarnaast ook geholpen in de communicatie naar de omgeving om stakeholders te informeren om de verwachtingen te managen op vlak van bouwactiviteiten en veiligheid (wat niet evident is in een complexe industriële omgeving als de Botlek). Het model is daarnaast ook gekoppeld aan andere systemen zoals Relatics wat het eenvoudig maakt om na oplevering het vereiste digitaal opleverdossier te overhandigen aan het Havenbedrijf.”


De omlegging van het Theemswegtracé is in een 4D-model voorbereid. (Beeld: PortPictures/Danny Cornelissen)

Ook voor SaVe zelf biedt het 4D-model volgens Behaeghel veel beter inzicht. “Het neemt een belangrijke plaats in bij de filosofie die we uitdragen als combinatie. SaVe staat voor ‘stick to the plan’, ‘altijd veilig’, ‘verbindend samenwerken’ en een ‘excellente werkvoorbereiding’. Door een project in 4D-BIM uit te werken, ga je als het ware virtueel op voorhand bouwen. Zo krijgen we het inzicht om alle aspecten van het werk in één keer goed te realiseren, waardoor de faalkosten aanzienlijk dalen. Het is zelfs mogelijk om draaicirkels van bouwkranen op voorhand digitaal in het werk uit te testen en kraanposities te controleren in relatie tot de ligging van kabels en leidingen. We koersen mede dankzij 4D-BIM nog steeds op de voorziene einddatum. Niet zo vanzelfsprekend gezien de omstandigheden met corona.”

“De Oude Dame is weer van de Rotterdammers”

jdg_15-10-20_Maastunnel_IB5A9891
Lees het gehele artikel

Op donderdag 15 oktober 2020 vond om 16.00 uur de overdracht plaats van de totaal gerenoveerde Maastunnel. Zo komt een einde aan een intensief samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont) in de realisatieperiode. Een samenwerking die teruggaat naar eind 2015, toen de voorbereidingen voor de renovatie aanvingen.

Voor Benjamin Mooijaart, projectmanager van CAM en Diederik van Zanten, projectmanager namens de opdrachtgever, Gemeente Rotterdam, is het even slikken. Mooijaart legt uit: “Iedereen herinnert zich nog goed hoe de autotunnel feestelijk in gebruik werd genomen op maandagochtend, op 19 augustus 2019. Het was feest en de emoties vierden hoogtij. De gezamenlijke trots, de ontlading na al dat harde werk en het onderlinge kameraadschap tussen iedereen die aan dit project werkt, dat maak je zelden mee. De oplevering had daar een feestelijk vervolg op moeten zijn. De handtekeningen werden echter, in verband met corona, in stilte gezet.”

Eén bouwkeet, één team, één gezamenlijk doel

Het renovatieproject op zich is al bijzonder te noemen, kijkend naar wat er allemaal bedacht, ontwikkeld en geregeld is om de Maastunnel op een monumentaal verantwoorde manier weer toekomstbestendig te maken. Nog bijzonderder is de samenwerking waarbinnen dit met succes gedaan is. Van Zanten schetst: “De teams van CAM en de gemeente verdienen een pluim voor de manier waarop er gewerkt is. Het contract is opgesteld naar het KIS-model, te weten Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking. Op papier ziet dat er mooi uit, maar er ook naar handelen vraagt om commitment. Als er ergens sprake van was, dan is het wel commitment.”

Mooijaart vult aan: “Ik gun iedere projectmanager minstens één keer in zijn of haar carrière zo’n project als dit. De CAM-medewerkers zaten samen met het team van de gemeente in één keet. Dat betekent dat we hele korte communicatielijnen hadden en dat ook de transparantie over en weer groot was. Iedereen kreeg alles mee van elkaar. Dat vroeg om een horizontale programmering. Diederik en ik konden heel direct overleg plegen en onze teams konden rechtstreeks bij elkaar te rade gaan. Dat heeft een band geschapen die fenomenaal is. De samenwerking was geweldig, er werd als één team gewerkt, iedereen met de neus dezelfde kant op. Heel mooi ook om te zien hoe de gemeente Rotterdam niet in de rol van opdrachtgever aanwezig was, maar in de rol van meewerkend partner. Zo hebben Diederik’s mensen -onder andere- de kartrekkersrol op zich genomen inzake het aanvragen en regelen van vergunningen. Ik kan je niet vertellen wat dat doet voor de snelheid van het proces.”

De menselijke factor is doorslaggevend

“Door ons als bouwpartner op te stellen ontstond er een sfeer van gezond overleg, open communicatie en het gevoel dat we een gezamenlijk doel nastreven”, vertelt Van Zanten. “Dat zorgt dat je problemen meteen kunt aanpakken en ieder zijn eigen belang kan wegcijferen.” Voor Mooijaart was het overduidelijk dat iedereen bereid was te geven en te nemen. “Mijn taak en die van Diederik was om te zorgen dat beide ‘kampen’ door konden gaan. Samenwerken is samenzitten. Hoe technisch dit project ook was, het was vooral mensenwerk, van mensen met emoties, met trots, met wilskracht en met respect voor elkaar en het project. Alleen daarom al konden we zelfs met een aantal flinke klussen die buiten de oorspronkelijke scope vielen toch alle deadlines op tijd halen. Petje af voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.”

De Oude Dame is weer van de Rotterdammers, nu ook de voetgangers- en fietstunnel gereed zijn. Het realisatietraject is afgerond en het contract eindigt eind 2022, na de onderhoudsperiode.

Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam

walstroom-parkkade-rotterdam-rederij-wilson
Lees het gehele artikel

Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam starten 13 december met een proef om kleine zeeschepen aan de Parkkade te voorzien van elektriciteit. Zij hoeven daardoor hun dieselgeneratoren niet te laten draaien om elektriciteit op te wekken voor gebruik aan boord. Dat scheelt luchtverontreiniging en geluid. De proef duurt ongeveer vijf maanden. Tijdens deze periode worden vijf verschillende systemen getest. Wat betreft omvang en opzet is deze proef wereldwijd uniek.

“Met walstroom slaan we twee vliegen in een klap: we krijgen schonere lucht en minder CO2”, zegt Arno Bonte, wethouder voor Duurzaamheid en Luchtkwaliteit. “Onze ambitie is om alle schepen aan de walstroom te krijgen, te beginnen bij kades vlakbij woonwijken. Deze proef is daarvoor een belangrijke stap”.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “We gaan steeds een stap verder met walstroom. Voor de binnenvaart is het al zo’n tien jaar verplicht. Stena Line in Hoek van Holland heeft het en we gaan het aanleggen voor Heerema bij Rozenburg. De komende decennia moeten veel meer schepen aan de stekker. Hoe groter de schepen, hoe ingewikkelder en duurder. Dat vraagt dus tijd.”

Mobiel

Bijzonder aan de proef aan de Parkkade is dat niet gewerkt wordt met een vaste stroomaansluiting, maar met mobiele concepten. Die zijn daardoor in te zetten waar behoefte is aan walstroom. Er wordt naar verschillende energiebronnen gekeken, zoals waterstof, een batterij, (bio)LNG en hybride oplossingen. Bij die laatste worden verschillende bronnen gecombineerd. Voor de genoemde brandstoffen is ter plaatse een generator nodig om deze om te zetten in stroom.

Er wordt in de proef vooral gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de impact op de omgeving. Tijdens de proeven worden metingen gedaan om geluid en emissies van de systemen te bepalen ten opzichte van hetzelfde schip dat met eigen generatoren stroom opwekt.

Aan de Parkkade komen veel kustvaarders van rederijen als Wilson, Vertom en Wijnne&Barends. In principe kan elk zeeschip dat daar aanlegt gebruik maken van de mobiele walstroom, maar lang niet alle zeeschepen zijn hiervoor uitgerust met een stekker-aansluiting.

Met de proef is ca. € 500.000,- gemoeid. Het geld komt grotendeels van het Rijk vanuit de Nationale Samenwerkingsovereenkomst Luchtkwaliteit. Doel hiervan is de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren.

Na de proef met de mobiele walstroom aan de Parkkade wordt in 2020 een tweede proef wordt gestart. Deze is gericht op innovatieve walstroom concepten voor grotere zeeschepen. Hiervoor is € 1.500.000,- beschikbaar.

Fors stroomverbruik

Berekeningen van DNV GL en het Havenbedrijf geven aan dat de totale energiebehoefte van zeeschepen in de haven circa 750-850 GWh bedraagt. Dat is net zoveel als ongeveer 200.000 huishoudens. Hier is dus winst te behalen voor de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en het klimaat.

Walstroom is relatief het makkelijkst aan te leggen en rendabel te maken voor de binnenvaart en veerboten. De eerste verbruiken betrekkelijk weinig energie, de tweede varen op vaste routes zodat, afgezien van de schepen zelf, in slechts enkele havens voorzieningen nodig zijn.

Walstroom voor de zeevaart is complexer gezien het forsere stroomverbruik en het feit dat schepen veel verschillende havens aanlopen. Dat vereist samenwerking tussen havens, terminals en rederijen. Belangrijk is ook dat grote zeeschepen veel meer elektriciteit verbruiken. Cruiseschepen hebben met hun duizenden passagiers en bemanningsleden bijvoorbeeld het stroomverbruik van een kleine stad.

Vijf proeven, vijf bedrijven, vijf maanden

De vijf bedrijven van wie de komende vijf maanden de walstroomsystemen beproefd worden zijn:

  • ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V.: Hybride systeem met een Big Battery Box, geïntegreerd met een motor-generator op biobrandstof (HVO);
  • PON Power & zusterbedrijven: Hybride container met een batterij in combinatie met een generator op blauwe diesel (HVO) in een 20ft container, met zonnepanelen op het dak;
  • Aggreko Benelux: LNG gedreven Gasmotor in een 20ft container;
  • Mobiele Stroom BV: Bio-LNG gedreven turbine in een 20ft container;
  • JP-Energiesystemen B.V: Brandstofcel-aggregaat op waterstof in combinatie met een kleine batterij.

VSB-sectie Betonbekistingbedrijven prominent op Betondag

vsb_deelname_betondag
Lees het gehele artikel

De sectie Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB)neemt deel aan de Betondag die op 14 november a.s. gehouden wordt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ook de dag ervoor verzorgen leden tijdens de Betonexperience een kennismakingsevent met de betonbranche voor studenten.

De VSB Sectie Betonbekistingbedrijven heeft een dubbele stand op het Aannemersplein, met nummer 62-63. Leden die hier acte de présence geven, zijn: Doka Nederland, Hendriks Groep, De Hon Bekistingtechniek, Hünnebeck, Ischenbeck, Layher, Madema, Matemco Hulpconstructies, NOE-Bekistingtechniek, Peri en Safe.

Op de stand van de vereniging worden bezoekers geïnformeerd over de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Verder wordt een doorlopende demonstratie gegeven over het modelleren van steigers en ondersteuningen met BIM. De demonstratie wordt compleet met scherm en virtual reality-brillen uitgevoerd.

Betonexperience op 13 november

Ook aan de informatiemiddag voor scholieren en studenten – de Betonexperience – zal door de VSB-sectie Betonbekistingbedrijven worden deelgenomen. Dit event vindt plaats op 13 november. Op de stand zullen leden toelichting geven op het tekenen en berekenen van tijdelijke constructies. Daarbij krijgen studenten ook de mogelijkheid om virtueel een kijkje te nemen in de nog te monteren constructie en te ervaren welk krachtenspel zich binnen dergelijke constructies afspeelt.

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) bundelt de belangen van bedrijven die actief zijn in de bouw en de industrie, waarbij tijdelijke constructies voor het werken op hoogte en betonbekistingen centraal staan. Het ledenbestand wordt gevormd door fabrikanten, leveranciers, montagebedrijven en verhuurbedrijven van steigers, aluminium rolsteigers, hefsteigers, ladders, gevelonderhoud- en hangbruginstallaties, bouwliften, hoogwerkers, betonbekistingen, ondersteunings-constructies en hun toeleveranciers.

Voor meer informatie:

VSB | info@vsbnetwerk.nlwww.vsbnetwerk.nl

Stand Betondag: Aannemersplein, standnummers 62-63

De Oude Dame heeft een verjongingskuur gehad!

bouwlieden-kopieren
Lees het gehele artikel

Het is maandagochtend, 19 augustus. Om 4.30 uur vervoeg ik me bij het selecte gezelschap in de speciaal voor de gelegenheid neergezette feesttent, naast de ingang van de Maastunnel in Rotterdam. De sfeer: een licht gespannen uitbundigheid. Vandaag wordt, na twee jaar intensieve arbeid en een voorbereiding die samen met de bouwpartner al eind 2015 begon, dan eindelijk de gerenoveerde Maastunnel officieel weer in gebruik genomen.      

Henriëtte Edens, Manager Communicatie Maastunnel bij de Gemeente Rotterdam, kijkt koortsachtig op haar horloge. “We hebben een strakke planning. Om 5.00 uur arriveert de antieke RET-bus, met daarin 22 Rotterdammers en hun introducées, die een prijsvraag hebben gewonnen. Zij mogen symbolisch als eersten gebruik maken van de gerenoveerde tunnel. Nadat ze op de terugweg weer door de tunnel zijn gegaan, onthalen we hen met een feestelijk ontbijt in de tent. Dan kunnen de laatste voorbereidingen getroffen worden door onze mensen om de tunnel voor het ochtendverkeer open te stellen, om 6.00 uur.”

De wandbekleding bestaat uit 614.000 wandtegels. (Beeld: Carel van Hees)

 

Een Rotterdams icoon volledig in ere hersteld

Vraag een echte Rotterdammer naar zijn of haar stad en men raakt niet uitgepraat. De trots die elke Rotterdammer in het hart meedraagt is aanstekelijk. Dezelfde trots straalt ook van de gezichten af van de 44 gelukkigen die met de antieke bus aankomen, voordat zij de tunnel mogen ontgroenen. Ronkend staat de bus voor de rode stoplichten. Blikken vol verwachting zijn op de ingang van de tunnel gericht. Er wordt gezongen, onder de bezielende leiding van Loes Luca, op een onvervalst Rotterdamse wijze. Dan tikt de klok 5.15 uur aan, klinkt er een fluitje en zet de bus zich ronkend en rokend in beweging richting de tunnelmond. Naast me haalt Henriëtte Edens opgelucht adem. “Daar gaan ze, precies op tijd”, klinkt het licht geëmotioneerd.

Diezelfde emotie is ook te bespeuren bij de aanwezige teamleden van de werkgroep van de Maastunnel en de aanwezige betrokkenen van de bouwcombinatie. Is er leven na de tunnel? Edens: “Goede vraag, het voelt een beetje alsof we met zijn allen in een gat vallen. Bedenk dat we al sinds eind 2015 met een enorm team aan het voorbereiden zijn geweest. Aan de kant van de Gemeente Rotterdam en vanuit de bouwpartner zijn er in totaal meer dan 500 mensen bij dit project betrokken. Er moest veel overlegd en gecommuniceerd worden, onze afdeling heeft werkelijk alles gegeven wat in haar macht lag. We hebben gepraat met de Rotterdammers, hen gevraagd hoe ze ons konden helpen. We hebben omleidingsroutes overlegd met de buurt. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van social media, door via Facebook, twitter, YouTube en Instagram iedereen op de hoogte te houden. In tekst en beeld. Dat genereerde een ongekende betrokkenheid en gaf ons veel steun en goede input. Door deze intensieve vorm van communicatie met de Rotterdammers is er betrokkenheid en begrip ontstaan voor het project. En het allermooiste: de Maastunnel is niet alleen in volledige glorie hersteld, het is weer een echt stadsicoon waar iedere Rotterdammer trots op kan zijn.” Edens is nog steeds onder de indruk van het samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en de aannemerscombinatie, bestaande uit TBI bedrijven Croonwolter&dros BV en Mobilis BV. “De neuzen stonden dezelfde kant op en de passie waarmee gewerkt is, was unaniem aanwezig. Laat deze manier van werken een blauwdruk zijn voor toekomstige projecten!”

Henriëtte Edens en Benjamin Mooijaart kijken terug op een prachtige samenwerking.

 

De Maastunnel, een Rijksmonument met uitdagingen

Ook Benjamin Mooijaart, projectmanager van de ‘Combinatie Aanpak Maastunnel’ (CAM) deelt de mening van Edens over de samenwerking. “In 2015 wonnen we de tender. Het project is een echte TBI-aangelegenheid geworden, met Croonwolter&dros als verantwoordelijke voor alle tunneltechnische installaties en Mobilis voor alle civiel-bouwkundige zaken. Als vaste onderaannemer trad Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV op voor het bouwkundige herstel, ook een TBI bedrijf”, opent hij het gesprek. CAM ontving de opdracht uit handen van Nico Bertens, die in de rol van Ambachtelijk Opdrachtgever optrad. De grote uitdaging voor CAM? Het feit dat de Maastunnel een Rijksmonument is. “Dat heeft niet alleen voor grote uitdagingen gezorgd, maar leverde ook verbluffend mooie en innovatieve oplossingen op”, schetst Mooijaart. Als voorbeeld noemt hij de LED-verlichting. “De nieuwe tunnelwetgeving -niet te verwarren met de tunnelstandaard- vraagt om meer verlichting. Om duurzaam te werken, is er LED toegepast. Om trouw te blijven aan het originele, oranje schijnsel van de natriumlampen van destijds (de tunnel stamt uit 1942 – red.), is er gebruik gemaakt van amberkleurige LED-units. Dat is prima voor het dagelijks verkeer en geheel in stijl van het origineel, echter bij calamiteiten is er meer licht nodig. Daarom kan er in geval van nood direct omgeschakeld worden naar heldere, witte LED-verlichting. Een schitterende oplossing!”

De bijnaam van de Maastunnel is ‘De Oude Dame’. In haar gerenoveerde vorm kan deze dame echter beter ‘jongedame’ genoemd worden. Mooijaart vervolgt zijn verhaal: “Het aantal installaties in de tunnel is nu aanzienlijk groter dan voorheen. De nieuwe veiligheidssystemen die Croonwolter&dros heeft gerealiseerd voldoen volledig aan de landelijke tunnelwet. We spreken o.a. over het C2000 systeem (De C2000 kabel is geheel in de kleur van het plafond gespoten om trouw te blijven aan de optiek van weleer),      
het omroepsysteem (speakers op kleur van de tegels), de stilstanddetectie en de camera’s (waarvan de steunen in de kleur van de tegels zijn gespoten). Er ligt een glasvezel datatransmissie netwerk dat alle systemen met elkaar verbindt. De energievoorziening is aangepakt en vernieuwd, waarbij de noodstroomvoorziening via twee inkooppunten loopt. Valt het ene inkooppunt uit, dan neemt het andere inkooppunt de stroomvoorziening over. Tijdens de omschakeling wordt alles keurig op spanning gehouden door het No Break System voor de korte back-up.”

Het licht gaat op groen en de klassieke RET-buis (lijn 46 CHARLOIS Boergoense Vliet) rijdt als eerste de Maastunnel in.

 

Monumentale karakter tot in detail gewaarborgd

Zeer kenmerkend voor de Maastunnel is de wandbekleding. Deze bestaat uit 614.000 wandtegels. “Nico de Bont heeft daarvan 600.000 stuks in Spanje laten namaken, er konden 14.000 originele tegels hergebruikt worden. Het resultaat mag gezien worden, het is volledig trouw aan de oorspronkelijke optiek gebleven”, legt Mooijaart uit. “Om de 60 meter is er een hulppostkast aangebracht. Deze kasten zijn in de wand weggewerkt. Om dat te kunnen doen met behoud van een naadloze optiek, zijn voor de maatvoering van deze kasten de tegelmaten als uitgangspunt genomen. De tegelmaat is bepalend geweest voor veel componenten, zoals bijvoorbeeld de bordjes boven de hulppostkasten, de nummering van de vluchtdeuren en de aanzuigroosters voor de installatie die de luchtkwaliteit meet.”

Er waait weer een frisse wind door de tunnelbuizen

“Dat mag je letterlijk en figuurlijk zien”, oppert Mooijaart. “Van de civiele componenten is het nieuwe ventilatiesysteem ook een toonbeeld van vooruitgang. Oorspronkelijk was de Maastunnel voorzien van dwarsventilatie. Dat is nu volledig langsventilatie geworden. Waar dwarsventilatie als doel had om de lucht te verversen, daar heeft langsventilatie er een extra functie bij, namelijk het afvoeren van rook bij calamiteiten. Om de ventilatoren te kunnen plaatsen hebben we een deel van het plafond van de tunnelbuis verwijderd, alsmede de wanden boven het plafond die tussen de twee perskanalen links en rechts en het zuigkanaal in het midden zaten (deze waren benodigd voor de oude dwarsventilatie) en als laatste is het dak verwijderd. Daarna is er een volledig nieuw dak gestort om ruimte te creëren voor de nieuwe langsventilatoren.”

Het rijdek in de riviertunnel wordt verwijderd. (Beeld: Carel van Hees)

 

Nieuw rijdek aangebracht

De Maastunnel bestaat uit een deel landtunnel en een deel riviertunnel. Deze laatste had te kampen met betonrot in de kanalen (t.b.v. de dwarsventilatie) onder het rijdek. “De ondervloer was aangetast door dooiwater en strooizout. Deze ondervloer is door middel van hydrojetten 15cm diep verwijderd. Alle rotte betondelen en roest aan het betonijzer zijn met deze methode verwijderd. De ondervloer en de wanden onder het rijdek zijn volledig vernieuwd, daarna is er een nieuw rijdek aangebracht”, aldus Mooijaart.

“Wat werkelijk uniek is in de tunnelwereld, is dat de werkzaamheden buis voor buis zijn uitgevoerd. De Westbuis is al een jaar gereed (sinds medio 2018 – red.). Dat houdt in dat we die een jaar geleden ook al in onderhoud hebben gekregen. Daar is de Oostbuis nu dus bijgekomen.” De onderhoudsperiode voor CAM is relatief kort en loopt tot eind 2022. “Daarna wordt het onderhoud overgedragen aan de Gemeente Rotterdam, tenzij er andere afspraken over worden gemaakt. Wat er nu, na de openstelling van de autotunnel gedaan gaat worden, is het aanpakken van de fiets/voetgangerstunnel. Met de voorbereidingen zijn we nu druk bezig, dit valt allemaal binnen het contract met de Gemeente Rotterdam.”

CAM ontving de opdracht uit handen van Nico Bertens, die in de rol van Ambachtelijk Opdrachtgever optrad.

 

Een cadeautje aan de Rotterdammers

Dankzij de intensieve communicatiecampagnes rondom de Maastunnel weet Henriëtte Edens inmiddels dat ‘haar’ tunnel ook bij de Rotterdammers weer een vlam heeft doen oplaaien in het hart. “Het is ongelofelijk welke aantrekkingskracht dit monumentale bouwwerk heeft. Neem bijvoorbeeld de verjaardag van de tunnel op 14 februari van dit jaar. Onze Oude Dame werd 77, op Valentijnsdag. Ter gelegenheid daarvan zijn we in zee gegaan met twee kunstenaars, die de fiets/voetgangerstunnel hebben getransformeerd tot ‘the tunnel of love’. Het aantal bezoekers was fenomenaal te noemen, maar liefst 80.000 mensen zijn daar op af gekomen. Dat geeft ons als communicatie-afdeling inspiratie! De tunnel leent zich voor meer evenementen, niet alleen naar onze mening, maar vooral als we de reacties van de Rotterdammers mogen geloven.”

Rotte betondelen en roest van de ijzeren wapening in de ondervloer werden met hydrojetten verwijderd. (Beeld: Carel van Hees)

 

Het eerste evenement rondom de Maastunnel zal niet lang op zich laten wachten. “Schrijf 5 oktober 2019 maar in de agenda. Dat is de dag waarop de Gemeente Rotterdam officieel de Maastunnel terug zal geven aan de Rotterdammers. Dit gaat gebeuren op een hele feestelijke manier, middels een open dag voor en door Rotterdammers. Dat de tunnel dan nog één keer dicht moet… dat moeten we dan maar even door de vingers zien”, zegt Edens lachend.

Al napratend lopen we de feesttent uit en begeven ons richting het trottoir langs de weg die naar de tunnelmond gaat. De klok heeft 6.00 uur geslagen. In de verte zien we de eerste lichten van het ochtendverkeer opdoemen. Niet veel later rijden de eerste auto’s als vanouds door de tunnel, luid toeterend naar het bonte gezelschap dat hen toezwaait. Twee jaren van intensieve verbouwing zitten erop. De ochtendspits komt op gang en al snel lijkt het of de tunnel nooit is dicht geweest.   

Maastunnel feestelijk in gebruik genomen!

img-20190819-wa0001-kopieren
Lees het gehele artikel

GWW magazine was vanmorgen aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de gerenoveerde Maastunnel in Rotterdam.

Maastunnel in gebruik genomen

Maastunnel in gebruik genomen

Het twee jaar durende renovatieproject werd bekroond met een eerste rit door de tunnel door een antieke RET-bus. De passagiers: 24 Rotterdammers, winnaars van een prijsvraag die speciaal voor de gelegenheid was uitgeschreven. De bus reed om 5.00 uur de tunnelbuis in, om later via de andere buis weer te arriveren bij de feestlocatie. Terwijl de passagiers getrakteerd werden op een ontbijt, werd achter de schermen koortsachtig gewerkt om de tunnel in gereedheid te brengen voor het Rotterdamse ochtendverkeer. Om 6.00 uur kon na twee jaar weer als vanouds van de monumentale tunnel gebruik gemaakt worden.

U leest in GWW 4 straks alles over dit unieke project.

Nieuwe tank terminal Rotterdam: het onmogelijke mogelijk gemaakt

h5s_overzicht-diepzeekade
Lees het gehele artikel

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam worden op de Maasvlakte een 1.230 meter lange diepzeekade en een 1.080 meter lange binnenvaartkade gerealiseerd, waar zelfs de grootste zeetankers kunnen aanmeren. De bouw van de terminal is begin 2018 van start gegaan en zal de terminal naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen gaan worden.

De hoofdaannemer, een combinatie van Mobilis, Van Hattum en Blankevoort & Boskalis heeft Voorbij Funderingstechniek en Volker & Staal Funderingen gevraagd de fundering te realiseren. Zij hebben de opdracht voor het aanbrengen van de specifieke verankeringselementen bij High 5 Solutions neergelegd. Zij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen en verwijderen van verankeringen in bijzondere bouwconstructies met behulp van een unieke sonische boortechniek.

High 5 Solutions

Sonische ankerboorstelling High 5 Solutions.

Niet met conventionele verankering op te vangen
Aan het woord is Peter Bongers, directeur bij H5S: “Als we praten over de diepzeekade, heeft H5S maar liefst 56 GI-(GroutInjectie-)ankers met een gemiddelde lengte van 50 meter en een maximale belasting van 3.200 KN gerealiseerd. Voorbij Funderingstechniek is verantwoordelijk geweest voor het plaatsen van 314 MV-palen met een gemiddelde lengte van 52,5 meter. De ankers en de MV-palen verzorgen samen de verankering van deze kade. 

Bij de diepzeekade komt er zoveel belasting op de kademuur door dieptewater ervoor en belasting bovenop, dat dit met conventionele verankering niet op te vangen is. De binnenvaartkade is qua constructie niet te vergelijken met de 1.230 meter lange diepzeekade maar bevat wel een combiwand. Deze combiwand wordt verankerd met 360 door H5S gemaakte GI-ankers met een gemiddelde lengte van 47 meter en een maximale belasting van 2800 KN.”

High 5 Solutions

De zelf ontwikkelde testvijzel ten behoeve van bezwijkproeven. (Beeld: Jaap Hof)

Specialistisch project vraagt om maatwerk oplossingen
“Van alle te maken ankers, hebben wij zelf ontwerpberekeningen gemaakt. De SI-ankers zijn de grootste en zwaarste ooit gemaakt en getest. Alle ankers worden na het aanbrengen in alle drie de richtingen (X,Y,Z) gecontroleerd met een zogenaamde SAAF-meting. Gezien de zware grondslag en de hoge belastingen hebben we ook de boorkoppen zelf ontwikkeld”, vervolgt Peter zijn verhaal. “Voor het aantonen van de houdkracht van de GI-ankers, zijn er op voorhand bezwijkproeven uitgevoerd voor de ankers van de diepzeekade. De maximale proeflast van deze proefankers moest voldoen aan 1,5 maal de geschatte grond-mechanische bezwijkkracht van 5.100 KN: dat doel is ruimschoots bereikt. Om de proefankers te testen, hebben wij een eigen testset ontwikkeld met vier vijzels die ieder 1.300 KN kunnen mobiliseren. Om de gemobiliseerde kracht te kunnen meten en registreren is deze testset uitgerust met gekalibreerde drukdozen. De geplaatste ankers zijn aangebracht met onze zelfontwikkelde CAT 336 machine met een sonische (tot 180Hz) boormotor. Deze gespecialiseerde techniek is uitermate geschikt voor dit project, waarin je te maken krijgt met zware ankers en zware grondslag en is het door een aanpassing in de boorkoppen mogelijk toch tot de gewenste diepte te komen, ondanks eventuele obstakels.”

High 5 Solutions heeft in totaal vier machines met een sonische boorkop geëngineerd en gefabriceerd, die in hun geheel op een dieplader vervoerd kunnen worden. De techniek is gepatenteerd en is merk- en type onafhankelijk. “We kunnen alle typen ankers die in de markt te koop zijn plaatsen of in zijn geheel uitnemen. De sonische boortechniek past in élk denkbaar project, van grote infrastructuurprojecten tot bouwprojecten in het stedelijk gebied”, besluit Peter.  

Neele-Vat Logistics naar City Terminal

cuno-vat-tekent-onder-toeziend-oog-van-emile-hoogsteden-contract-voor-vestiging-op-city-terminal-vat-17-jan-2019-06
Lees het gehele artikel

Vandaag – 17 januari – tekenen Neele-Vat Logistics en het Havenbedrijf Rotterdam een contract voor de ontwikkeling van een distributiecentrum op de laatste braakliggende kavel van de City Terminal aan de Eemhaven bij Heijplaat-Rotterdam. De logistieke dienstverlener gaat het distributiecentrum inzetten voor ‘crossdocking’. Dat is het lossen van lading van een binnenkomende transporteenheid en het vervolgens combineren en laden van lading op een uitgaande transporteenheid, vrijwel zonder tussenopslag.

city-terminal-plattegrond-kopieren“Een aantal belangrijke shortsea rederijen hebben aangegeven toegevoegde waarde te zien in een crossdock faciliteit. De overeenkomst past in de verdere ontwikkeling van de City terminal tot de multimodale shortsea hub en het continentale cluster van Europa”, aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers, breakbulk en logistiek van het Havenbedrijf.

“Neele-Vat Logistics wil een loodsoppervlakte van zo’n 10.000 m2 opslagcapaciteit en 60 dockdeuren en een doorzet van zo’n 50.000 containers per jaar. We beginnen waarschijnlijk volgend jaar met de aanleg van het centrum en verwachten in 2021 te starten met de distributie”, aldus Cuno Vat, CEO van Neele-Vat Logistics.

Neele-Vat Logistics
Neele-Vat Logistics is een bekende Rotterdamse logistiek dienstverlener. Het familiebedrijf levert naast opslag ook transport, expeditie en douaneservices. Met vestigingen in Hoogvliet, Zwijndrecht, Botlek, Albrandswaard en de Maasvlakte biedt zij haar klanten een volledig pakket aan moderne logistieke diensten. De investering in ‘crossdocking’ op de City terminal past in de visie om samen met haar klanten ladingstromen efficiënt en duurzaam te behandelen.

City-terminal
De City-terminal ontwikkelt zich gestaag tot de tweede grote containerlocatie in Rotterdam met logistieke partijen als SCA (breakbulk), RST/Steinweg (containers) RSC (treinterminal), Kramer (containerreparatie en –opslag), MRS (containerdienstverlening) en Kloosterboer (gekoelde lading). Momenteel wordt hard gewerkt aan de inrichting van een nieuw stackterrein voor RSC, de verdere uitbreiding van de vrachtwagengate en de bouw van een kademuur voor Kramer. Het Havenbedrijf investeert in totaal circa 60 miljoen euro in de City Terminal, het havenbedrijfsleven ongeveer 160 miljoen euro.