Tagarchief: Rolsteiger

Elke vakman veilig, ook op de rolsteiger

Volandis123 kopiëren
Lees het gehele artikel

Elke vakman in de bouw- en infrasector veilig thuis! Dat geldt natuurlijk ook voor werknemers die met rolsteigers werken. Helaas gebeuren er nog steeds te veel ongevallen met rolsteigers. Daarnaast zijn dit vaak ongevallen met ernstige verwondingen tot gevolg. We kunnen dus stellen dat het werken met rolsteigers een groot arbeidsrisico heeft. Eind dit jaar gaat de vernieuwde rolsteigernorm EN 1004 in en daarom is ook het A-blad ‘Rolsteigers’ vernieuwd.

Altijd veilig

Het A-blad Rolsteigers heeft als doel om het werken met rolsteigers veiliger te maken, niet alleen op de bouwplaats maar ook achter de voordeur. Ook richt het A-blad zich op de op- en afbouw. Voor zowel werkgevers als werknemers is het van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende voorschriften met betrekking tot opbouw, gebruik, demontage, opslag en het onderhoud.

Nieuwe regels voor kleine steigers

De belangrijkste aanpassing? De nieuwe Europese rolsteigernorm EN 1004 bevat eisen die nu ook gelden voor rolsteigers vanaf 0 meter hoogte in plaats van alleen voor rolsteigers vanaf 2 meter platformhoogte. Werk jij of werken jouw werknemers met kleine steigers, bijvoorbeeld in (woon)kamers, dan heeft deze aanpassing dus concreet gevolgen voor jou. Geef voorlichting over het nieuwe A-blad aan je werknemers. Pas in gebruik zijnde rolsteigers aan op de nieuwe situatie en verzeker jezelf ervan dat nieuwe rolsteigers voldoen aan het nieuwe A-blad. 

Coproductie van de sector

Dit vernieuwde A-blad is tot stand gekomen in samenwerking met: Bouwend NederlandFNV Bouwen & WonenCNV VakmensenGebouwschil Nederland en Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Deze partijen zijn tevreden met het resultaat:

Gerard Westenbroek, branchemanager VSB: “A-bladen vormen de interpretatie van productnormen naar de gebruiker op de bouwplaats en in dit geval is de norm voor het rolsteigerproduct vertaald naar een praktische gebruiksaanwijzingen om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen. Een werkgever dient aan werknemers producten ter beschikking te stellen die aan de eisen, wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast dient hij informatie, kennis en kunde mee te geven om op een veilige manier met het product te kunnen werken. In dit A-blad zijn deze zaken helder en duidelijk beschreven. De markt is gebaat bij eenduidigheid over het product en het veilig gebruik daarvan.”

Robert Frank Houbaer, secretaris Gebouwschil Nederland: “Het A-blad draagt bij aan het beperken van conflicterende regelgeving. ‘Gelijk aan de streep staan’ vinden wij een belangrijk gegeven; dezelfde veiligheidsmaatregelen voor iedereen. Werkbaarheid is echter ook belangrijk. Het moet veilig én werkbaar zijn, ook al wringt dit soms in de praktijk. Voor werknemers is het van belang om lekker te kunnen werken op een veilige manier. In dit A-blad is daarvoor het nodige opgenomen.”

Clemens van den Enden, beleidsadviseur Veiligheid Bouwend Nederland: “Rolsteigers lijken praktisch en onschuldig, maar zorgen toch voor veel ongevallen. Bouwend Nederland is er alles aan gelegen om de veiligheid in de sector te verbeteren. Het is daarom belangrijk om een goede, actuele en leesbare handleiding te hebben hoe je goed met rolsteigers omgaat. Dat is de grote waarde van dit vernieuwde A-blad. Werkgevers kunnen voor goed materiaal zorgen en werknemers kunnen dit op een correcte manier gebruiken. We hopen hiermee ongelukken te kunnen voorkomen.”

De regelgeving voor het gebruik van een rolsteiger

scaffold-1258470_960_720
Lees het gehele artikel

Rolsteigers zijn ontzettend handig om bij klussen in de bouw op grote hoogtes te kunnen werken, mits deze goed zijn opgebouwd. Er bestaan verschillende veiligheidsvoorschriften voor het goed en veilig opbouwen van een rolsteiger, maar nog steeds vinden er per jaar zo’n 35 ernstige ongevallen plaats waarvan er zelfs een paar een dodelijke afloop hebben. Daarom zetten we in dit artikel nog een keer de regelgeving omtrent de opbouw en het gebruik van rolsteigers op een rij, zodat meer ongevallen in de toekomst hopelijk worden voorkomen.

Mogelijke oorzaken van ongevallen

Niet alleen tijdens het gebruik van rolsteigers, maar ook tijdens de opbouw ervan vinden ongevallen plaats. Dit komt vaak doordat verschillende onderdelen verkeerd in elkaar zijn gezet of verkeerd zijn geplaatst. Wanneer er tijdens het gebruik van de rolsteiger een ongeval plaatsvindt, heeft dit vaak te maken met het wegnemen van schoren of randbeveiliging.

De regelgeving omtrent het gebruik en de opbouw van rolsteigers

Er bestaan een aantal verplichtingen voor het opbouwen en het gebruiken van rolsteigers volgens de Arbo Regelgeving. Allereerst moeten de rolsteiger en de verschillende steigeronderdelen voorzien zijn van een geldige veiligheidskeuring. Deze is jaarlijks verplicht. Wanneer de rolsteiger en de steigeronderdelen door de veiligheidskeuring veilig zijn verklaard, krijgen ze van de keurmeester een sticker. Daarnaast bevat de steiger stickers waarop de fabrikant van de steiger de voorschriften voor opbouw en gebruik heeft vermeld. Deze moeten in acht worden gehouden bij het opbouwen en het gebruiken van de rolsteiger. Werk je hoger dan drie meter? Dan is een randbeveiliging verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat gereedschap vanaf de steiger naar beneden kan vallen en omstanders kan verwonden. Tot slot bestaan er maximale werkhoogtes voor rolsteigers. Met een rolsteiger die niet aan muren of de gevel is bevestigd, mag je binnen tot 12 meter hoogte werken en buiten tot 8 meter hoogte. Moet je op grotere hoogtes werken? Dan moet de steiger worden vastgemaakt aan een gevel of muur. Het is niet verplicht om een veiligheidsharnas te dragen, maar bij een gevaarlijke situatie biedt deze wel extra bescherming en veiligheid. Daarom wordt altijd aangeraden om een veiligheidsharnas te dragen.

Voorkom ongevallen met rolsteigers

Naast het opvolgen van de regelgeving, zijn er nog meer tips om ongevallen met rolsteigers te voorkomen. Zo is het belangrijk dat je de rolsteiger niet te ver van de gevel af plaatst, en dat deze op de juiste manier aan de gevel wordt bevestigd. Zet de steiger alleen op een geheel vlak oppervlak dat hard is, en vergeet deze niet op de rem te zetten. Plaats ook de stabilisatoren volgens de voorschriften, en plaats extra stabilisatoren bij gebruik in een vrije ruimte. Werk je in een drukke straat of op een druk industrieterrein? Zorg er dan voor dat de steiger zo wordt geplaatst dat er geen aanrijdgevaar is. Tot slot is het belangrijk dat je gereedschap of bouwmaterialen niet zomaar moet laten liggen op de steiger als deze niet worden gebruikt. Je kunt hierover struikelen, of de materialen kunnen van de steiger afvallen. En onthoud: een ongeluk zit al in een klein hoekje!