Tagarchief: rioolwaterzuiveringsinstallatie

Innovatief. Compact. Duurzaam

afb-4_beeld_3dimensions-v.o.f.
Lees het gehele artikel

In Weesp wordt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. De ICEAS-zuivering voldoet aan de hoogste normen, is compact en vraagt relatief weinig energie. Met deze innovatieve zuiveringsinstallatie is Weesp weer klaar voor de toekomst.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat de ICEAS-zuivering bouwen op het terrein van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weesp. Deze RWZI is gedateerd en kan in 2020 niet meer voldoen aan de lozingseisen voor waterafvoer. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de waterzuiveringsinstallatie aanbesteed met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) voor design & construct met één jaar onderhoud. Zij formuleerde de eisen waaraan de installatie moet voldoen en liet het aan de uitvoerende partijen over om hiervoor de beste installatie te ontwikkelen. 

Zuiveringstank voor het ICEAS zuiveringsproces. (Beeld: Fabion)

Project-start up

“Waterschap Amstel, Gooi en Vecht koos uiteindelijk voor de ICEAS-technologie”, vertelt Andre Edelenbos, CSO van de Moekotte Groep. “Omdat er veel partijen betrokken zijn bij het realiseren van zo’n installatie is er vanuit de bouwcombinatie – na gunning – eerst een project-start up georganiseerd. In een informele setting hebben de partners nader met elkaar kennisgemaakt. Daarna volgden wekelijkse overleggen met de kernteamoverleggroep. Hierin trekken diezelfde partijen gezamenlijk met elkaar op en delen zij hun knowhow voor de beste installatie. De Moekotte Groep is hierbij verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties.” 

ICEAS

In de ICEAS-zuivering vindt het volledige zuiveringsproces – reageren, uitzinken, decanteren en stabiliseren – plaats in één tank. Dit in tegenstelling tot de traditionele waterzuiveringsinstallaties, waarbij het proces wordt opgedeeld in verschillende tanks. In het nieuwe proces wordt bespaard op ruimte en bouwkosten, waardoor mogelijkheden ontstaan voor bijvoorbeeld uitbreiding. “Het inwonersaantal van Weesp is de laatste jaren flink gestegen en zal naar verwachting nog blijven stijgen”, weet Wolter Wolthers, projectleider van de Moekotte Groep. “Met de grotere capaciteit van de zuiveringsinstallatie en de uitbreidingsmogelijkheden is Weesp straks weer klaar voor de toekomst.” 

Visualisatie van de zuiveringsinstallatie. (Beeld: 3Dimensions vof)

Startklaar

Het ingenieursbureau maakte het eerste ontwerp, dat werd uitgewerkt tot een definitief ontwerp en vervolgens tot een uitvoeringsontwerp. Wolthers: “Daarna kon de civiele aannemer aan de slag met de bouwkundige werkzaamheden en de werktuigbouwkundige aannemer met het plaatsen van het equipment. De Moekotte Groep komt met name in beeld als de elektrotechnische installaties moeten worden bekabeld en aangesloten.”

“Elk project heeft zijn ups en downs en dit project was daarin geen uitzondering”, bekent Edelenbos dan. “We hadden onszelf een strakke planning opgelegd. Deze was alleen haalbaar met een perfecte engineering in het voortraject. In de praktijk word je geconfronteerd met wijzigingen, die het proces vertragen. De goede kant van de zaak is dat iedereen met elkaar in gesprek is gebleven en dat we gezamenlijk op zoek zijn gegaan naar oplossingen. Alle partijen hebben steeds hetzelfde doel voor ogen
gehouden.”  

Verdygo-Nereda installatie in Weert operationeel

rwzi-weert-lr-21
Lees het gehele artikel

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda-technologie, is klaar. Ze is binnen afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verdygo, een innovatie van Waterschapsbedrijf Limburg, is een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Dankzij de toepassing van de energiezuinigere Nereda-technologie – een product van Royal HaskoningDHV –kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de KRW worden voldaan ten opzichte van de traditionele zuiveringsmethodiek.

Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende RWZI-locaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Met de introductie van Verdygo in Weert is een nagenoeg volledige RWZI in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept geïntroduceerd op de RWZI’s Panheel en Stein.

Snelle bouwtijd

Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners – de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV. “Eind november 2018 zijn we in Weert gestart met de grondwerkzaamheden voor de nieuwe biologische zuivering conform het Nereda-proces”, aldus Arnold Jansen, die als dagelijks bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo in portefeuille heeft. “Na maanden van hard werken staat er een nieuwe zuivering waar we trots op mogen zijn.” Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda zuivering in aanwezigheid van Royal Haskoning DHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende. De nieuwe installatie is daarom losgekoppeld van de oude installatie en loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart.

Modulair concept

Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd.

Circulariteit: hergebruik modules

De modulaire opzet sluit overigens ook naadloos aan bij de doelstelling van Waterschapsbedrijf Limburg om richting 2030 circulair te zijn. Een pomp of compressor is niet langer in beton gegoten, zoals bij traditionele installaties, maar een flexibel onderdeel van de installatie. Is een onderdeel stuk, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig op een vrachtwagen worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Behalve dat dit bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Waterschapsbedrijf Limburg, ziet de organisatie de circulaire aanpak ook als kans om de bedrijfsvoering op termijn (na 2030) kostenneutraal te kunnen voeren en zo de lasten voor burgers en bedrijven te beperken. De komende jaren wil WBL zich ontwikkelen van ‘organisatie met de laagste zuiveringsheffing’ tot ‘circulaire koploper’.

Energie besparen en opwekken

Dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-zuiveringstechnologie kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden voldaan. Om de RWZI in Weert nog meer te verduurzamen, is hier een nieuwe Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendementomzet in elektriciteit en warmte.

Total Cost of Ownership omlaag

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening(Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI’s. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.