Tagarchief: QS bv

Verlengde gebruiksperiode door bepaling restlevensduur kunststof leidingsystemen

QS lab 2020-11-14 03 KOS_9226 kopiëren
Lees het gehele artikel

De praktijk leert dat door mildere gebruikscondities dergelijke PVC-, PE- en PP-leidingsystemen vaak (veel) langer mee gaan. QS Testing heeft een praktische en effectieve onderzoeksmethode ontwikkeld om de mate van veroudering te toetsen en de verwachte restlevensduur onder gelijkblijvende gebruikscondities te bepalen. In veel gevallen wordt daarmee de levensduur aantoonbaar met nog eens vele tientallen jaren verlengd en kunnen vervangingsinvesteringen worden uitgesteld.

QS is een onafhankelijke instelling en gespecialiseerd in het testen, inspecteren en certificeren van kunststof leidingsystemen en folieconstructies. “Alles wat we doen is gericht op een onafhankelijke kwaliteitscontrole en conformiteitsbeoordeling op wet- en regelgeving”, legt Jorn Bronsvoort, directeur van QS Testing, uit. “Dat doen we zowel in het veld bij de aanleg van systemen en constructies als in ons eigen laboratorium. Sinds enkele jaren hebben we daar een nieuwe dienst aan toegevoegd. Behalve een kwaliteitscontrole bij de aanleg van leidingsystemen, kunnen we ook onderzoek uitvoeren aan bestaande leidingsystemen. Op basis van een aantal monsterstukken voeren we testen en beoordelingen uit waarmee de functionaliteit voor de komende tientallen jaren en hiermee de te verwachten restlevensduur voor die periode kan worden bepaald.”

Wanddikte meting.

Praktisch en effectief

De nieuwe onderzoeksmethode voor het bepalen van de restlevensduur is volgens Bronsvoort een antwoord op de behoeften in de markt en gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwing door TNO. “Waterschappen, gemeentes en andere eigenaren van kunststof leidingsystemen rekenen doorgaans met een levensduur van 25-50 jaar conform productnormen. Leidingen die op papier een einde levensduur bereiken, zijn lang niet altijd afgeschreven. Sterker nog, in veel gevallen kunnen ze nog tientallen jaren mee. Wij hebben een onderzoeksmethode ontwikkeld met als doel een beoogde duidelijkheid van de restlevensduur voor een periode van 10-30 jaar, afhankelijk van de staat van het leidingsysteem. De leidingbeheerder levert ons doorgaans een aantal representatieve monsters aan. De beheerder is immers degene die weet waar het tracé ligt en waar het systeem het meest en zwaarst belast wordt. Wij gaan vervolgens met deze monsters aan de slag. Ze worden ultrasoon gereinigd en nauwkeurig geanalyseerd op diameter, ovaliteit, wanddikte, aanwezigheid van inwendige spanningen, enzovoort. Ook vindt er een visuele inspectie plaats op beschadigingen, microscheuren en verkleuringen. Tot slot onderwerpen we de monsters aan een ringdrukproef.”

Op basis van bovenstaande analyses stelt QS Testing een rapportage op en doet een uitspraak over de verwachte restlevensduur onder gelijkblijvende condities. “Het is een praktische en effectieve onderzoeksmethode. Sinds 2019 hebben we al tientallen onderzoeken uitgevoerd. Het merendeel heeft een restlevensduurverwachting van meer dan 20 jaar, een enkele minder dan 2 jaar. Het kan dus leidingbeheerders helpen om een vervangingsinvestering flink wat jaren uit te stellen”, besluit Bronsvoort.     

Zekerheid over de juiste toepassing van geokunststoffen

DSCN7194 kopiëren
Lees het gehele artikel

Maar zijn de toegepaste geokunststoffen geschikt voor de toepassing? Voldoet de afdichting aan de gestelde eisen? Houden de geokunststof producten na verloop van jaren hun functionele eigenschappen? Is de stabiliteit van het talud met het aangebrachte geokunststof voldoende? En hoe kan een levensduurverwachting van meer dan honderd jaar worden aangetoond?

Een partij die deze en andere vragen onafhankelijk beantwoordt, is QS. Vanuit drie disciplines; Testing, Inspection en Certification, toont zij voor haar opdrachtgevers aan of er wordt voldaan aan de (inter)nationale wet- en regelgeving.

QS Testing beproeft en beoordeelt kunststof materialen, producten en lasverbindingen in het laboratorium. QS Inspection inspecteert en beoordeelt in het veld de kwaliteit van de aanleg en de realisatie van civiele constructies, IBC-werken, kunststof leidingen en projecten waarbij geokunststoffen worden toegepast. QS Certification is de onafhankelijke certificeringsinstelling, voornamelijk voor duurzame energie en persoonscertificatie van kunststof lassers. Met de afschuiftest voor geokunststoffen en de levensduurbepaling van geotextielen, zoals drainagematten, heeft QS haar dienstenpakket uitgebreid met twee nieuwe, waardevolle services.

QS is gevestigd in Bennekom en heeft recent haar faciliteiten uitgebreid.

Onafhankelijke afschuiftest geokunststoffen

Bij de aanleg van constructies met geokunststoffen op taluds in civiele werken moet de bouwer verantwoording afleggen over de stabiliteit. De gewenste hellingshoek moet haalbaar zijn voor de in het ontwerp geselecteerde combinatie van geokunststof productlagen. “Met de afschuiftest volgens de testnorm NEN-EN 12957-2 kunnen wij aannemers in de grond-, weg- en waterbouw zekerheid geven over toegepaste producten”, vertelt Jorn Bronsvoort, directeur van QS Testing. “Zij kunnen dan met een onafhankelijk rapport aantonen dat de juiste geokunststoffen zijn toegepast onder de juiste omstandigheden. Dat maakt hen sterk naar hun opdrachtgevers. Bijkomend voordeel is dat fouten die in een vroeg stadium worden ontdekt verdere schade voorkomen.”   

Verificatie stabiliteitsberekening

Het rapport geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is. Dat maakt het rapport ook waardevol voor wie nog op zoek is naar het beste product voor zijn project. “Zelfs tijdens de uitvoering kunnen we nog controleren of de wrijvingseigenschappen van de toegepaste geokunststof producten overeenkomen met de eisen in het ontwerp”, vertelt Iljo Fluit, directeur van QS Inspection. “In dat geval komt onze inspecteur monsters nemen als de producten worden toegepast. De afschuiftest geeft zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer onafhankelijk inzicht.”   

De afschuiftest geeft inzicht in de steilste helling die met het gewenste pakket van grond- en geokunststof producten mogelijk is.

(Rest)levensduurbepalingen kunststofconstructies

Om aan te tonen en te onderbouwen dat de toegepaste producten voldoen aan de beoogde levensduur, heeft QS een erkende langeduurgedrag-deskundige in huis. Dr. J. Breen kan als erkende langeduurgedrag-deskundige binnen QS de beproevingsresultaten interpreteren en vastleggen in een onafhankelijk onderzoeksrapport met een levensduurverwachting op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen. “Chemische, fysische en mechanische degradatieprocessen kunnen de levensduur begrenzen”, licht Bronsvoort toe. “Met laboratoriumonderzoek kunnen we de invloed van degradatie onderzoeken en gefundeerde uitspraken doen over de levensduurverwachting. De laboratoriumfaciliteiten van QS Testing zijn hierop ingericht.” 

QS Testing beproeft, beoordeelt en voert levensduuronderzoek uit aan kunststof producten en lasverbindingen in haar state-of-the-art laboratorium.

One-stop-shopping

Fluit: “We zijn nu bijna twintig jaar actief als private speler in de TIC-branche. Door continue in te spelen op de veranderende vraag van onze trouwe klanten gaat onze ontwikkeling gepaard met een jaarlijks constante groei. Hierdoor hebben we nu alles in eigen huis en kunnen we onze volledige dienstverlening, van monstername tot rapport, snel uitvoeren. Gedurende deze periode hebben onze klanten – Rijkswaterstaat, provincies, exploitanten in de afvalsector, aannemers en verzekeringsmaatschappijen – één aanspreekpunt. Deze combinatie bezorgt ons een unieke positie in de markt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.”