Tagarchief: Ploegam

(Hoofd)maatvoering: geen sinecure

IMG_1979
Lees het gehele artikel

Geen sinecure gezien de complexiteit van met name de twee architectonische integraalviaducten.

Mede door de goede ervaringen van Ploegam (in combinatie met Dura Vermeer) in fase 1, is Schmitz Civieltechnische Werken door Ploegam, maar nu in combinatie met Heijmans, benaderd voor de maatvoering van fase 2. “In de eerste fase waren we onder meer verantwoordelijk voor de hoofdmaatvoering en maatvoering buiten van fietsbrug Tegenbosch, inclusief het inrijden van de brug”, zegt Dave Schmitz. “Nu in fase 2 is onze scope aanzienlijk breder vanwege de vijf kunstwerken en het feit dat we ook de maatvoering van de wegenbouwkundige werkzaamheden verzorgen.” Zijn broer Mike vult aan: “Hier kunnen we onze kennis en expertise maximaal laten gelden; we hebben sinds 1999 veel ervaring met dergelijke omvangrijke infraprojecten.” Na de oprichting door Jan Schmitz bijna 22 jaar geleden is Schmitz Civieltechnische Werken inmiddels uitgegroeid tot een multidisciplinair bedrijf.

De vele schuine vormen maken het geen alledaagse klus om de kunstwerken precies te maatvoeren buiten in het veld.

3D-uitzetbestand

Combinatie Heijmans-Ploegam maakt het Schmitz Civieltechnische Werken niet gemakkelijk. “De uitdaging zit hem vooral in de complexiteit van de twee integraalviaducten”, zegt Dave. “Het zijn absoluut twee prachtige kunstwerken, maar de vele schuine vormen maken het geen alledaagse klus om de kunstwerken precies te maatvoeren buiten in het veld. Aan de V-pijlers van KW03 bijvoorbeeld is geen rechte lijn te ontdekken. Bovendien lopen alle hoeken ook nog in elkaar over. Om dat alles exact in beeld te brengen, hebben we van de V-pijler een 3D-uitzetbestand gemaakt dat we vervolgens inlezen in onze apparatuur voor het maatvoeren buiten. Daarbij maken we gebruik van zeer specialistische apparatuur.” Mike: “We zijn een klein maar innovatief bedrijf met zeer specialistische werknemers én apparatuur. Dat maakt dat we dergelijke projecten goed kunnen behappen en snel kunnen schakelen.”

Behalve de grote(re) infrastructurele projecten houdt Schmitz Civieltechnische Werken zich ook bezig met kleinere (regionale) reconstructiewerken. “We vinden het fijn om klein te blijven, staan voor kwaliteit, maar zijn wel multidisciplinair inzetbaar”, besluit Dave. Het blijkt een gouden combinatie.   

Vijf kunstwerken in gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest

Lees het gehele artikel

Eindhoven Noordwest is een gebiedsontwikkeling voornamelijk gericht op de hightechindustrie. Om het gebied Eindhoven Noordwest te ontsluiten en de bereikbaarheid van de stad, verschillende bedrijventerreinen en Eindhoven Airport te verbeteren, wordt de infrastructuur uitgebreid en aangepast. Combinatie Heijmans-Ploegam realiseert in opdracht van de gemeente Eindhoven de tweede fase. Het project omvat de aanleg van de complete hoofdinfrastructuur inclusief de bouw van vijf kunstwerken, waarvan twee onder architectuur van Ney & Partners. Eerder was Ploegam, weliswaar in een andere samenstelling, ook al betrokken bij de eerste fase.

Fase 2 behelst de aanleg van een weginfrastructuur van 4,3 kilometer lengte met daarin drie verkeersbruggen, twee fietsbruggen en verder nog een aantal ecologische verbindingszones, faunapassages en paddenpoelen.

Gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest ligt ten westen van Eindhoven Airport. De gemeente Eindhoven heeft de vernieuwde infrastructuur opgesplitst in drie fases. Fase 1, bestaande uit de bouw van onder meer de iconische fietsbrug Tegenbosch is inmiddels afgerond, fase 2 is nu in volle gang. Fase 3 volgt in een later stadium en behelst onder meer de aanleg van een tunnel onder de A2 en N2. Heijmans en Ploegam zijn gezamenlijk de tender voor fase 2 ingegaan. “We kennen elkaar van eerdere projecten en zijn in deze aanbesteding samen opgetrokken om de nodige synergieën te behalen”, zegt Joris Bevaart, projectmanager bij Ploegam. “Met onze afzonderlijke disciplines en expertises vullen we elkaar perfect aan op dit werk.” Heijmans richt zich vooral op het civiele werk en het asfalt, terwijl Ploegam sterk is in grondverzet.

Van de vijf kunstwerken worden er drie over het Beatrixkanaal gerealiseerd en twee in het ‘vrije veld’.

Bouwteamverband

Fase 2 behelst de aanleg van een weginfrastructuur van 4,3 kilometer lengte met daarin drie verkeersbruggen, twee fietsbruggen en verder nog een aantal ecologische verbindingszones, faunapassages en paddenpoelen. Voor zowel één verkeersbrug (kunstwerk 02) als één fietsbrug (kunstwerk 03) was het architectonisch ontwerp van Laurent Ney van Ney & Partners leidend. Aan de bouwcombinatie om het in bouwteamverband ‘maakbaar’ te maken. “Het is één van de redenen waarom de gemeente Eindhoven voor een geïntegreerde contractvorm in bouwteam verband heeft gekozen”, weet John Strik, projectmanager Integrale Regio Projecten bij Heijmans. Bevaart vult aan: “Een andere reden was het niet in het bezit hebben van alle gronden ten tijde van de aanbesteding. De gemeente Eindhoven wist op die manier de nodige flexibiliteit in te bouwen in de planning en bouwfasering zodat de onteigening van de gronden niet tot vertraging zou leiden in de voorbereiding.”

Om het gebied Eindhoven Noordwest te ontsluiten en de bereikbaarheid van de stad, verschillende bedrijventerreinen en Eindhoven Airport te verbeteren, wordt de infrastructuur uitgebreid en aangepast.

Integraalviaducten

Van de vijf kunstwerken worden er drie over het Beatrixkanaal gerealiseerd en twee in het ‘vrije veld’. Strik: “Het ontwerp van de kunstwerken over het kanaal (KW01-KW05-KW06) is in lijn met de reeds bestaande kunstwerken: functioneel. De slanke onderbouw wordt in het werk gestort en de bovenbouw uitgevoerd met prefab liggers. De twee iconische kunstwerken daarentegen worden volledig in het werk gestort. Het zijn zogenaamde integraalviaducten waarbij de vormgeving (boogvorm) bepalend is voor de constructieve werking. De grote uitdaging zit hem in de zeer slanke constructie met dekdiktes tussen de 350/400 mm bij overspanningen tussen de 20 en 25 meter. Daarnaast moeten de grote spatkrachten afgedragen worden bij de landhoofden naar de ondergrond en vraagt de interactie tussen krachten/grond/palen de nodige aandacht. Het krachtenspel gedraagt zich heel anders dan bij een traditioneel kunstwerk.”

Twee van de vijf kunstwerken zijn inmiddels nagenoeg gereed. Kunstwerken KW03 en KW05 zijn momenteel nog in aanbouw en KW06 zal volgend jaar gebouwd gaan worden. “Volgens planning wordt het grootste deel van fase 2 medio november opgeleverd, inclusief de weginfrastructuur. Er is dan zo’n 60.000 ton asfalt aangebracht en 200.000 m3 aan grond verzet. Begin 2022 volgt het laatste deel van fase 2, waaronder een fietsbrug over het Beatrixkanaal, waarvoor nu de gronden worden aangekocht door de gemeente Eindhoven”, besluit Bevaart.   

Gelauwerde bouwcombinatie verbetert doorstroming in Eindhoven

HIGH RES Tegenbosch R5 (14 nov 2020) (7) kopiëren
Lees het gehele artikel

De eerste fase van het totaalproject ‘Wegenstructuur Brainport Park – Anthony Fokkerweg’ is zo goed als opgeleverd door bouwcombinatie Ploegam – Dura Vermeer. Het bouwteam vindt zijn oorsprong in een ander combinatiewerk in deze regio, de capaciteitsvergroting van de N279.

Fietsbrug Tegenbosch is een heuse eyecatcher in Eindhoven Lichtstad.

Ploegam en Dura Vermeer hebben reeds vele jaren een samenwerkingsovereenkomst. “We zoeken elkaar telkens weer op voor het realiseren van mooie projecten”, zegt Kees Smaling van Dura Vermeer. “Zo ook voor de eerste fase van de Wegenstructuur Brainport Park – A. Fokkerweg, een project dat door de gemeente Eindhoven in bouwteamverband in de markt is gezet. Dat betekent dat in de ontwerpfase van het project al een samenwerking is tussen de bouwer en de opdrachtgever. Wij als combinatie hadden dan ook een faciliterend belang. We moesten ervoor zorgen dat het ontwerp gedragen werd door alle partijen en hebben echt als team geopereerd om alle raakvlakken te kunnen beheersen.”

Samenwerken en vertrouwen

De scope van de bouwcombinatie omvat het verbreden van het viaduct over het Beatrixkanaal, het bouwen van een fietstunnel en de aanpassingen van de wegenstructuur van de Anthony Fokkerweg, waaronder het realiseren van een nieuwe aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de N2. Smaling: “Om de verbreding van de Anthony Fokkerweg mogelijk te maken, moest het fietspad wijken. Dat heeft geleid tot de bouw van een nieuwe fietsbrug Tegenbosch, die in augustus is ingereden. Voor (brom)fietsers en voetgangers is Tegenbosch nu de verbinding tussen de twee kanten van de A2/N2. Ook het wegverkeer profiteert intussen van de verbreding van het viaduct en extra rijstroken op de Fokkerweg. Om het project tot een succes te maken, is een goede start één van de belangrijkste onderdelen. Wat verwacht je van elkaar als bouwteampartners? Het komt neer op samenwerken, vertrouwen en elkaars belangen respecteren, zowel van ons als bouwcombinatie als die van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven.”

Om de verbreding van de Anthony Fokkerweg mogelijk te maken, moest het fietspad wijken.

Aanvullende eisen

Ondanks de ‘ongedwongen’ samenwerking heeft het project toch vertraging opgelopen. “Dat had ermee te maken dat de gemeente een deel van het project pas op het laatste moment in de tender heeft ingeschoven”, vertelt Joris Bevaart van Ploegam. “Het is inherent aan deze manier van samenwerken. De opdrachtgever heeft alle vrijheid om het ontwerp nog te finetunen. In dit geval werd door de architect een compleet nieuw ontwerp van de fietsbrug ingediend met als gevolg dat het gewicht van de brug verdubbelde en dus ook de kosten. Ook Rijkswaterstaat stelde nog aanvullende eisen aan het scherm om stenengooiers buitenspel te zetten en Signify werd op het laatste moment ‘ingevlogen’ voor een aanvullend verlichtingsplan in het kader van Eindhoven Lichtstad. De gemeente Eindhoven had dus wat tijd nodig om extra budget vrij te maken. Een bewuste keuze, want voor de overige zaken zijn we als bouwteam keurig binnen budget gebleven. Door een goede afstemming over en weer heeft de gemeente zelfs méér gekregen dan vooraf gedacht, zoals een kwalitatief hoogwaardigere fietstunnel.”

Voor (brom)fietsers en voetgangers is fietsbrug Tegenbosch de verbinding tussen de twee kanten van de A2/N2.

Als bouwcombinatie hadden we in dit project een faciliterend belang, resumeert Bevaart. “Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Eindhoven voor 99,9% het meest optimale resultaat heeft gekregen, en ook nog eens maatschappelijk verantwoord. De complexiteit in de uitvraag zat hem ook in de keuzes qua faseringen; snel met veel hinder of langdurig met weinig hinder. Wij hebben in nauwe overleg met de omgeving en stakeholders zoals Eindhoven Airport en het Flight Forum, voor ‘korte klappen’ gekozen en één van de belangrijkste verkeersaders tien dagen volledig afgesloten in plaats van drie maanden gefaseerd. Dat heeft goed uitgepakt en maakte bovendien dat we veilig konden werken.”