Tagarchief: Pilz Nederland

Specialistische partner in machine- en functionele veiligheid van bruggen en sluizen

IMG_1059
Lees het gehele artikel

Nederland staat aan de vooravond van een hele grote vervangings- en renovatie opgave van veel bruggen en sluizen. Daarbij is het cruciaal om de juiste partner met specialistische kennis in te schakelen die daarbij ondersteunt en ontzorgt. Pilz is zo’n partner. Dankzij jarenlange ervaring in ontwerp, bouw, renovatie en onderhoud van dergelijke beweegbare ‘natte infra’-objecten, biedt Pilz oplossingen voor vraagstukken op het gebied van machine- en functionele veiligheid van bruggen en sluizen.

De monumentale ophaalbrug over de Sluis Leidschendam overbrugt het Rijn-Schiekanaal in de woonkern Leidschendam van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Diepgaande specialistische kennis

De hands-on mentaliteit en diepgaande specialistische kennis is daarbij de onderscheidende factor. Arjan van Bommel, manager engineering en operations bij Pilz: “Er is zoveel kennis bij ons in huis. Ik zeg altijd: met onze engineeringsafdeling kunnen we naar de maan en terug!” Eduard van Loenen, business develop manager bij Pilz vult aan: “Op het gebied van applicaties in de infra hebben wij een ervaren team dat beschikt over een enorme dosis hardware- en software kennis, maar ook elektrotechnische kennis en kennis op het gebied van de eisen die gesteld worden in de markt. Alles onder één dak zodat we als partner onze klanten kunnen ondersteunen van advies tot implementatie.”

De ‘s-Molenaarsbrug is een dubbele basculebrug over de Heijmanswetering bij de T-splitsing met de Oude Rijn in Alphen aan de Rijn.

Standaard- maar ook maatwerkoplossingen

Van Bommel: “Pilz heeft diverse applicaties ontwikkeld en deze uitvoerig getest en vervolgens gestandaardiseerd. Voordeel hiervan is dat de oplossing generiek toepasbaar is en er alleen een objectspecifieke slag op toegepast hoeft te worden. Niet alleen kosteneffectief, maar hierdoor kun je ook heel competitief en voorspelbaar zijn in je planning waardoor je weinig risico hebt op uitloop. Naast de zogenaamde bouwblokken als standaardoplossingen, zijn we ook ijzersterk in maatwerkoplossingen. Geen uitdaging is ons te gek. We bedenken oplossingen voor uitdagingen waar de branche tegen aan loopt.”

De Julianasluis in Gouda verbindt de Hollandsche IJssel, Gouwe, en het Aarkanaal met de noordelijke regionen en is daarmee een belangrijke schakel in het nationale scheepvaartverkeer.

Samenwerken

“De infrawereld staat voor een grote opgave om vele bruggen en sluizen te renoveren of te vervangen”, zegt Van Loenen. “Er is veel geld voor beschikbaar tot 2034, maar de vraag is of er wel voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om deze projecten tijdig en binnen de gewenste doorlooptijden te realiseren. Daarom is het belangrijk samenwerkingen op te zoeken en te werken met standaardisatie om projecten efficiënt en snel uit te voeren. Wij stappen graag samen met een partij een tenderfase in om tijdig te bepalen wat de opdrachtnemer zelf doet en wat ze bij Pilz neer willen leggen. Partijen die de ambitie hebben een stuk van de markt op te pakken maar niet op applicatieniveau alle expertise zelf aan boord hebben. Partijen die zich richten op systeemintegratie bijvoorbeeld en een partner zoeken met kennis van besturingstechniek, applicatiebeheer en CE-begeleiding.” Van Bommel vult aan: “Met onze jarenlange ervaring op het gebied van bruggen, sluizen en keringen -we hebben er al zo’n honderd gedaan- kunnen we meedenken waar de objecten aan moeten voldoen naar de huidige standaard en de stand der techniek. Wat is haalbaar en toepasbaar en wel op een manier dat ze meteen toekomstbestendig gemaakt worden. Want dat is in de infra heel belangrijk”, weet hij. Van Loenen: “Daarbij zijn wij heel innovatief op het gebied van productontwikkeling. Door veel synergie in componenten en keuzes van componenten kun je sneller produceren, waardoor je voorraad op orde is waardoor je snel en flexibel kunt leveren, risico’s beheerst en reduceert.” Hij besluit: “Wij zijn echt de leverancier van kennis, expertise en technologie op het gebied van machineveiligheid en besturing binnen de ‘circle of safety’ van bruggen, sluizen en keringen.”

Ruime railexpertise tilt spoorveiligheid naar hoog niveau

Foto-3—Pilz
Lees het gehele artikel

Het primaire doel van Pilz, internationaal aanbieder van oplossingen voor de veiligheids- en automatiseringstechniek, is installaties zodanig te automatiseren dat de veiligheid van mens, machine en milieu altijd is gegarandeerd. De overdracht van de binnen het bedrijf aanwezige kennis geldt daarbij als een van de speerpunten. Bijvoorbeeld rondom het veiliger maken van railapplicaties.

De Europese wetgeving omvat twee railgerelateerde richtlijnen, waarvan één betrekking heeft op rail safety. “Deze richtlijnen worden het meest gebruikt en zijn het belangrijkst”, aldus Robert Romijn, safety consultant/trainer binnen Pilz. “Simpelweg omdat je bij calamiteiten op de wettelijk vastgestelde regels wordt afgerekend. Om aan de geldende wetgeving te kunnen voldoen, heeft CENELEC (Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie, red.) voor railapplicaties onder meer de EN50126 ontwikkeld. Deze en andere normen gebruiken we niet alleen zélf bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten, ook delen we de binnen ons bedrijf aanwezige kennis op dat vlak graag met de markt. We leggen uit hoe de normen, met name die op het gebied van veiligheid, voor infrastructuur én rijdend materieel in de praktijk gebruikt moeten worden.” 

Aansluiting op ERTMS

Met de intensieve kennisdeling voorziet Pilz duidelijk in een groeiende behoefte. Zelfs bij bedrijven die al jaren op en rond het spoor actief zijn. “Vaak is men niet voldoende op de hoogte van de regels en de laatste stand der techniek”, vervolgt Romijn. “Pilz brengt daar vanuit een ruime kennis en kunde verandering in. Zo zijn we momenteel druk bezig onze services aan te laten sluiten op ERTMS, de Europese standaard voor treinbeveiliging en -besturing. Op dat gebied staat de komende jaren nog heel veel te gebeuren. En daar anticiperen we op, bijvoorbeeld met de oprichting van een nieuwe internationale business unit. Deze gaat zich richten op railactiviteiten en het ontwikkelen van veilige interfaces ten behoeve van de infrastructuur. Initiatieven waarmee we de railsector uit veiligheidsoogpunt op maat gaan bedienen. Zo heeft ProRail kort geleden een aanbesteding uitgezet voor het versnellen van het ERTMS-traject ter vervanging van het huidige treinbeveiligingssysteem ATB. Onze ideeën worden daarbij als buitengewoon veelbelovend beschouwd.”     

Van wetgeving naar CENELEC-normen.

Generieke controller voor verschillende soorten wissels

Het Zwitserse VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), experts in spoor- en wisselbouw, wenste het centrale controle- en bewakingssysteem voor acht wissels van verschillende typen te moderniseren. Op basis van het automatiseringssysteem PSS 4000 Rail ontwikkelde VT AG samen met Pilz een gecentraliseerde controller voor alle soorten wissels. Deze generieke besturingsoplossing heeft als voordeel dat deze slechts één keer hoeft te worden gecertificeerd en in de toekomst kan worden overgedragen naar andere soorten wissels. Op deze manier zorgt de innovatieve retrofit ervoor dat bedrijfsprocessen soepel én veilig verlopen. 

Projectmanagement volgens EN50126.

Actief in de spoorsector

Pilz levert al zo’n 10 jaar (veiligheids)oplossingen langs de spoorweg, bijvoorbeeld bij wisselbesturingen, spoorwegovergangen, seinbesturingen en besturingstechniek. Dat doet het voor de complete spoorsector; van heavy rail tot light rail en het industriële spoor. Binnen de geboden veiligheidsoplossingen staat het automatiseringssysteem PSS 4000 Rail centraal. Daar dit systeem voldoet aan de strenge richtlijnen van de wet- en regelgeving binnen de spoorsector (CENELEC), is het bestand tegen elektromagnetische storingen, extreme temperaturen, trillingen en mechanische belasting.

Renovatie infrastructuur voor elektrische pont GVB

IMG_1362
Lees het gehele artikel

Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) exploiteert een drietal veerponten over het Noordzeekanaal en een over het IJ. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de diesel aangedreven veerponten te vervangen door elektrische veerponten. Pilz kreeg in dit omvangrijke projectplan de opdracht om de elektrische infrastructuur bij de aan- en afmeerpunten geschikt te maken voor deze nieuwe vervoersmiddelen. Een omvangrijk innovatieproject waarbij de pont gewóón door bleef varen.

Als exploitant van verschillende veerdiensten in en rond Amsterdam, is het GVB verantwoordelijk voor zowel het draaien van de diensten áls het onderhoud aan de ponten en de bijbehorende technische infrastructuur. De veerpont die van Zaandam-Noor naar Amsterdam vaart (Hempont), maakt aan beide zijden gebruik van twee zogenaamde fuiken. In beide fuiken bevindt zich een bewegend brugdeel waarmee al het gemotoriseerde verkeer veilig en soepel de pont kan op en afrijden. 

Aandrijfsysteem voor het brugdekdeel.

Aan vervanging toe

Alle techniek die nodig is voor de aansturing van dit brugdekdeel en de verkeersmiddelen (slagboom en lichten), bevindt zich in kelders onder de af- en aanmeerplaats. Casper van der Werf is Programmamanager bij het GVB Veren: “De afgelopen jaren merkten we dat deze techniek verouderd raakte en aan renovatie toe was. Hiervoor ontstond een mooi moment toen besloten werd de diesel aangedreven veerponten te vervangen door elektrische veerponten. Met oplaadbaar accupakket dus.”

Omdat het renoveren van de infrastructuur in de kelders en het plaatsen van de laadpalen een grootschalige klus zou worden, werd het werk aanbesteed. Op basis van planning, prijs en plan van aanpak kreeg Pilz de opdracht gegund. Daarbij had het bedrijf te maken met een grote uitdaging: gedurende het hele project moest de pont gewóón door kunnen varen.

Christian Oort met Pilz automatiseringssysteem PSS 4000.

Van inventarisatie tot realisatie

Pilz is gestart met het inventariseren van de bestaande situatie en het opstellen van een projectplan. Vervolgens was het zaak om een tijdelijke installatie te bouwen zodat de dienstregeling in alle gevallen doorgang kon vinden. Christian Oort, projectleider bij Pilz: “Dit systeem is eerst goed getest zodat zeker was dat het betrouwbaar werkte. Het was iedere keer weer bijzonder om de kabels uit de vaste installatie te halen en aan te sluiten op de mobiele variant. Maar het heeft goed gewerkt!”

Elektromotoren en elektra

Voor de nieuwe situatie was belangrijk om minimaal dezelfde functionaliteit te realiseren; maar met een aantal extra’s. Zo zijn de oude elektromotoren voor de aandrijving van het brugdekdeel vervangen door frequentiegeregelde motoren. Hiermee is het systeem veiliger geworden en de levensduur van de motoren langer.

Een ander deel van de werkzaamheden betrof de vervanging van de meeste bekabeling in de kelders. BAM heeft de extra bekabeling getrokken voor de voeding van de twee laadpunten die aan de zijkant van de twee fuiken staan opgesteld. Casper van der Werf: “In principe worden de ponten iedere keer wanneer ze aanmeren opgeladen. Dat hoeft qua capaciteit niet per se, maar verhoogt wel de betrouwbaarheid van de dienstregeling. En bovendien: als je het alle keren doet is de kans dat je het vergeet ook kleiner.”

De andere besturingskast omvat alle I/O voor de verkeersmiddelen.

Besturingskasten

Ook de inhoud van de besturingskasten is volledig vervangen door nieuwe componenten. Aan de ene kant van de kelder staat de kast waarin alle componenten voor de aansturing van het brugdekdeel en de slagboom zijn opgenomen. In de nieuwe situatie is door toepassing van twee veiligheids-PLC’s een scheiding gemaakt in de aansturing van deze twee zaken. Verder zijn er verschillende interlockings gerealiseerd die onder meer voorkomen dat het brugdekdeel kan bewegen wanneer het accupakket wordt geladen. Mocht de spanning overigens wegvallen, dan is het brugdekdeel eventueel ook handmatig te bedienen.

De andere besturingskast omvat alle I/O voor de verkeersmiddelen. Hierbij valt te denken aan verschillende soorten verlichting die nodig is om de scheepvaart – vooral in donkere uren – te sturen. Ook hier heeft Pilz een mate van veiligheid ingebouwd. Zo wordt bijvoorbeeld automatisch de lampspanning gemeten zodat de werking van de lampen voortdurend wordt gecontroleerd. 

Een ander deel van de werkzaamheden betrof de vervanging van de meeste bekabeling in de kelders.

Samenwerking

Over de samenwerking hebben beide partijen niet te klagen. Het bouwteam vanuit het GVB was duidelijk in haar eisen en wensen richting Pilz en is meer dan tevreden met de uiteindelijke oplossing. Casper van der Werf: “Eigenlijk is het beter en mooier geworden dan we ons hadden voorgesteld. Verder zijn we tevreden over alle moeite die is gedaan om de ponten in de vaart te kunnen houden. Door een aparte installatie te bouwen waarop we konden overstappen ten tijde van de werkzaamheden, heeft de dienstregeling praktisch geen enkele keer hoeven te lijden. Daarbij hebben onze mensen onderling prima samengewerkt en dat maakt het sowieso prettig. Het wachten is nu op de netbeheerder die het trafohuis aansluit en de levering van de elektrische veerponten. We kijken er enorm naar uit!”