Tagarchief: Piet Heintunnel

Renovatie Piet Heintunnel in volle gang

Lees het gehele artikel

Alliantie tussen gemeente Amsterdam en Yunex Traffic/Heijmans

De combinatie Yunex Traffic (voormalig Siemens Mobility ITS)/Heijmans gaat in Alliantie met de Gemeente Amsterdam de
Piet Heintunnel in Amsterdam renoveren. Yunex Traffic is een onderdeel van Siemens Mobility en specialiseert zich in
technische oplossingen in de infrastructuur in Nederland. De uitvoering van de renovatie is gestart eind juni 2021, loopt door tot en met september 2022 en valt binnen het programma ‘Aanpak Wegtunnels Amsterdam’, afgekort ‘AWA’.

Bij het verwijderen van de oude installatie komen veel materialen vrij.

De Piet Heintunnel werd in 1997 in gebruik genomen en is een hoofdader van het Amsterdamse wegennetwerk. Deze tunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland en de ring A10. Na bijna 25 jaar intensief gebruik (30.000 voertuigen per dag) is de tunnel toe aan renovatie. Daarnaast moet de Piet Heintunnel volledig voldoen aan de veiligheidswetgeving (Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels). We spreken met Renard Kox en Leon Turmaine, beiden werkzaam voor Yunex Traffic, in de respectievelijke functies van assistent ontwerpmanager voor de gemeente Amsterdam en assistent ontwerpleider, tevens rechterhand van Renard.

Werkzaamheden aan de Piet Heintunnel

“De gemeente Amsterdam, Yunex Traffic en Heijmans zullen de bestaande installaties en systemen in de tunnel en de besturing ervan compleet vernieuwen en uitbreiden”, opent Renard het gesprek. “Tevens wordt er groot onderhoud uitgevoerd op de civiele en bouwkundige delen.” Renard is verantwoordelijk voor het hele ontwerpteam, waarbij het draait om zaken als civiele werken, communicatie, besturing en installaties. “Wij werken aan een consistent, integraal ontwerp, samen met Denis Walraven, die vanuit de gemeente eindverantwoordelijk is voor het ontwerpteam”, vertelt Renard. Daar voegt Leon aan toe: “Momenteel maak ik de schakel naar de uitvoering, samen met Heijmans.”

Systemen naar een hoger niveau tillen

De uit 1997 daterende installaties in de Piet Heintunnel voldoen niet meer aan de huidige normen. “De wetgeving is veranderd, de systemen moeten derhalve naar een hoger niveau getild worden”, aldus Renard. “AWA stuurt bij de renovatie op meer ‘redundancy’ en minder verwevenheid tussen de systemen. In het ontwerp wordt er mede daarom nog meer modulair gewerkt, zodat bij toekomstige werkzaamheden er beduidend minder hinder optreedt voor het verkeer. Ook de brandwerendheid moet omhoog, de voegen en damwanden worden voorzien van hitte werende bekleding. De installaties hebben het einde van hun levensduur bereikt en worden vernieuwd, volgens een ontwerp dat voldoet aan de wetgeving en aan de eisen van de gemeente.”

Yvar in ’t veld , Renard Kox en Leon Turmaine.

Secties definiëren

Leon schetst de manier waarop er modulair gebouwd gaat worden: “We definiëren secties, die bepaald zijn rondom de vluchtdeuren. Elke sectie bestrijkt ongeveer 100 meter en krijgt een eigen ontwerp, dat identiek is aan de overige secties. Helemaal modulair dus. Het voordeel is dat er geen sprake meer is van verschillende onderdelen en bij onderhoud, service of reparatie kan dus met een beperkte reserveonderdelenvoorraad en heeft altijd maar impact op een sectie, in plaats van de hele tunnel. De kracht zit hem in de herhaling dus, daardoor gaat de kwaliteit omhoog en is alles beter te onderhouden. Elke sectie krijgt een identieke sturingskast, dit is niet de goedkoopste oplossing als we kijken naar de aanschafkosten, maar op de lange termijn is dit voordeliger.”

Renard vult aan: “Deze werkwijze is ook een blauwdruk voor AWA, aangezien er nog meer tunnels gerenoveerd worden. Vluchtdeuren zijn er in elke tunnel, dus sectioneren kan overal.” Leon: “Sterker nog: hoe langer de tunnel is, des te voordeliger de sectie-aanpak wordt.”

De werkzaamheden in vogelvlucht

Binnen het project wordt de aanpak “Best for Project” gehanteerd en is geen “scopesplit” afgesproken. Renard legt uit: “Hiermee wordt per deelactiviteit gekeken wat het beste is voor het project. Binnen het veld van Yunex Traffic vallen zaken als bediening en besturing, netwerk, hulppostkasten, rijstrooksignalering, verkeersdetectie, luchtkwaliteitsmeters, ventilatoren en drukverschilmeters tussen de verkeersbuis en de dienstgang. Met dat laatste systeem wordt overdruk gecreëerd in de dienstgang, nodig om bij brand of het ontsnappen van gassen bij calamiteiten ervoor te zorgen dat er geen rook of gas in de dienstgang kan komen. Die druk moet precies goed zijn, nog een hele klus over 1,5 kilometer. De Piet Heintunnel heeft als bijzonderheid ook geen schuifdeuren, maar klapdeuren. Deze deuren moeten bij opening dus tegen de luchtdruk ingeduwd worden, om dat te vergemakkelijken komt er een mechanische openingshulp op de deuren, een oplossing die uit de maritieme sector komt. Alle installaties bevinden zich in de dienstgang.”

Naast de werkzaamheden in de tunnel, vinden er ook werkzaamheden buiten de tunnel plaats. Leon somt op: “Denk dan aan afsluitbomen en de koppeling met de VTI (verkeers technische installatie). Ook werkzaamheden voor de nieuwe verkeerscentrale horen bij de aanpak. Bij de tunnel bevindt zich ook de lokale bedienplek, een kopie van de bedienplek in de verkeerscentrale. De operator bewaakt en bedient dus in de centrale verkeerscentrale van de gemeente Amsterdam, met een lokale back-up bedienplek op de tunnel, in dienstgebouw West. Dit is een parate standby locatie en kan indien nodig zo ingeschakeld worden.”

Digital Twin

Yunex Traffic maakt gebruik van een interactieve digitale tunneltweeling. Renard: “Dit is een 3D-model van de tunnel met de functionaliteit van alle nieuwe installaties, inclusief de omgeving. Deze wordt gekoppeld aan de nieuwe tunnelbesturingssoftware en de nieuwe werkplek voor het bedienen en bewaken van de tunnel en maakt het dan mogelijk om al voor de renovatie allerlei scenario’s in de gerenoveerde tunnel heel nauwkeurig na te bootsen. Zo kun je het functioneel gedrag van de tunnel nauwkeurig toetsen. Dit reduceert de kosten, verkort de doorlooptijd en verhoogt de efficiency. We spreken over twee fases bij de Digital Twin. 

De eerste fase is de fysieke Digital Twin, een bedienplek waar fysiek apparatuur aan gekoppeld is. Daarmee toets je of de hardware zijn werk naar behoren doet inclusief de interface tussen de besturing en de hardware. De tweede fase is een Digital Twin met gesimuleerde hardware, middels het door Siemens ontwikkelde softwarepakket SIMIT. Daarmee kun je onder andere een virtuele test uitvoeren zonder hardware, automatiseringstoepassingen in een virtuele omgeving testen en een tunnelverkeersleider opleiden in een realistische maar veilige omgeving. In fase 1 test je dus één lamp fysiek en in fase 2 kun je er virtueel 100 testen.”

In fase drie is er sprake van een testraam voor de software. “Koppel SIMIT aan de besturing en je hebt een veldsimulatie en koppel de besturing tevens aan de 3D-visualisatie, daarmee kun je heel realistisch integrale scenario’s testen.  Je kunt er zo ook camerabeelden mee simuleren. Zo is het mogelijk om vanuit het blikveld van de weggebruiker te kijken naar de apparatuur in de tunnel. Ook is het mogelijk om vanuit de camera te kijken of de camerapositie wel optimaal is.”

Dienstgang voor kabels en apparatuur.

Werken in alliantievorm

Volgens Renard is de samenwerking tussen Yunex Traffic/Heijmans binnen de alliantie goed en prettig. “Werken in alliantievorm bevalt goed en wat daarbij helpt is dat Yunex Traffic en Heijmans elkaar al kennen uit een soortgelijke samenwerkingsvorm. We hebben in dezelfde opzet samen al de Koningstunnel gedaan en kunnen nu de ‘lessons learned’ implementeren. Alle partijen zitten open en transparant in het verhaal, er is sprake van veel werkplezier en een grote gunfactor over en weer. Door Best for Project te werken ontstaat een ideale verdeling van werkzaamheden. Zo is Heijmans verantwoordelijk voor de kabels, leidingen, verlichting, energie- en communicatiesystemen. Wij doen binnen de VTTI de bediening en besturing, verkeersinstallaties, de werktuigbouwkundige installaties en system engineering. We treden daarmee dus op als integrator”, aldus Renard.

Leon voegt toe: “Wij proberen de afstemming tussen de drie samenwerkende partijen te waarborgen, waarbij er wel degelijk sprake is van drie verschillende bedrijfsculturen. We merken door de verschillende bedrijfsculturen dat het noodzakelijk is om veel begeleiding en instructie te geven op het gebied van processen. Tot nu toe loopt dit echter wel succesvol omdat we veel aandacht besteden aan individuele collega’s en open en eerlijk zijn in de communicatie.”     

Railkanaal voor energie-distributie bij Piet Heintunnel

sic_00019278_original kopiëren
Lees het gehele artikel

Zij verzorgen het detailontwerp alsmede de begeleiding en uitvoering van de gehele energiedistributie bij dit uitdagende project. Als slimmer alternatief voor conventionele kabels concretiseert Siemens de programmavisie van een railkanaal, waarmee veilig grote hoeveelheden energie over grote afstanden getransporteerd kunnen worden, zelfs in kleine ruimtes. Jeroen Clardeij en Kazs Krikke van Siemens lichten toe wat de voordelen zijn.

Drie kilometer railkanaalsysteem

“We leveren middenspanningsverdelers, transformatoren en laagspanningsverdelers in vier trajecten, met in totaal meer dan drie kilometer aan railkanaalsysteem”, begint Clardeij. Het railkanaalsysteem is overigens niet nieuw. Siemens levert met dit systeem al zo’n twintig jaar betrouwbare brandwerende stroomvoorzieningen voor talloze toepassingen in infrastructuur en industrie. Zoals aan datacenters, maar ook aan de metaalindustrie, chemische fabrieken en de voedingsmiddelenindustrie. Krikke constateert dat men bij tunnels vaak grijpt naar traditionele manieren en dus kiest voor conventionele bekabeling. “Maar men begint nu in te zien dat een railkanaalsysteem ook bij tunnels voordelen biedt”, vervolgt hij. 

Energiedistributie met railkanaal versus conventionele bekabeling.

Alleen maar voordelen

“In een tunnel heb je te maken met ruimtegebrek: bij de aanleg van conventionele bekabeling moeten er veel kabels in een kabelgoot, sta je met veel mensen in een krappe ruimte en is er een flinke fysieke inspanning nodig om de kilometerslange kabels, die samen duizenden kilo’s wegen, van punt tot punt te trekken”, weet Clardeij. “Ons railkanaalsysteem heeft een compact ontwerp: het bestaat uit drie meter lange lichtgewicht aluminium elementen, die de kabel en kabelgoot ineen zijn. Je brengt het element de tunnel in, sluit het aan en gaat verder met het volgende element. Het monteren met minder mankracht en spierkracht is veel eenvoudiger. Daarnaast kun je met het modulaire railkanaalsysteem haaks de hoek om, waardoor het heel ruimtebesparend is.” Krikke wijst op een ander voordeel: de veiligheid. “De lage vuurbelasting van dit systeem is een ander groot voordeel ten opzichte van conventionele bekabeling. Zeker in tunnels, waar de eisen ten aanzien van de veiligheid alsmaar toenemen.” 

Geïntegreerde en toekomstbestendige oplossingen

Naast veiligheid, een langere levensduur en de eenvoudige aanleg, is de enorme flexibiliteit van het railkanaalsysteem volgens Clardeij een belangrijke factor om hiervoor te kiezen. “Siemens heeft het systeem zo ontwikkeld dat het optimaal is voorbereid op toekomstige aanpassingen, energiemanagement en individuele behoeften. Op de aftakopeningen in het railkanaalsysteem kan eenvoudig een aftakkast geklikt worden, waardoor je snel en veilig uitbreidingen kunt toevoegen. Bijvoorbeeld voor extra verlichting of ventilatie. Ideaal in tunnelomgevingen waar je stilstand zoveel mogelijk wilt voorkomen.” Krikke besluit: “Goedkoper, betrouwbaar, veiliger, ruimtebesparend, beter planbaar en flexibel: eigenlijk zijn er alleen maar voordelen. Daarbij helpt Siemens graag, van ontwerp tot aan installatie”     

Amsterdam bereikbaar houden tijdens de afsluiting van de Piet Heintunnel

Piet Heintunnel intercominstallatie
Lees het gehele artikel

Dat benadrukken Jasper de Vries en Lisanne de Wijs van XTNT, die als mobiliteitsmanagers betrokken zijn bij de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam.

Beïnvloeden naast omleiden

“Om de stad bereikbaar te houden tijdens de afsluiting van de Piet Heintunnel die dit jaar start, is er veel meer nodig dan omleiden”, weet De Vries. “Het verkeer dat normaal gezien door de tunnel rijdt, zorgt voor grote druk op de omleidingsroutes.  Zeker bij lange stremming is dat ongewenst.” De Wijs vult aan: “De coronacrisis heeft uiteraard ook impact op de mobiliteit en het verkeersbeeld. Er is in dit geval onzekerheid over de drukte op de weg als de tunnel straks dicht is, maar ook over mobiliteitsalternatieven, zoals het gebruik van openbaar vervoer. Factoren waar we uiteraard rekening mee houden en waar ook kansen liggen. Denk aan het spitsmijden dat steeds meer ontdekt wordt nu thuiswerken voor velen zo normaal aan het worden is. Bij elk specifiek project –en dus ook bij deze tunnelsluiting– zetten wij de gebruiker en het veranderen van zijn/haar mobiliteitsgedrag centraal. Daarbij zetten we moderne middelen in om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.”

Figuur 1: Vijf gedragsalternatieven als basis voor het maatregelenpakket. (Beeld: Gemeente Amsterdam)

Mobiliteitsplan

“Vanuit het mobiliteitsplan, waarin we sturen op 1.500 spitsmijdingen per dag tijdens de tunnelsluiting, werken wij ideeën verder uit en kijken we wat de meest kansrijke maatregelen zijn. Hierbij baseren we ons op verkeerscijfers van vóór de coronacrisis. We analyseren eerst wie de doelgroep is die door deze tunnel rijdt en hoe we die kunnen bereiken. We bepalen vervolgens hoe we hen op de juiste manier kunnen stimuleren tot ander gedrag. Dát is cruciaal voor het slagen van de maatregelen”, zegt De Vries. “Psychologie en communicatie zijn hierin onderscheidend”, weet De Wijs. “We reiken vijf gedragsalternatieven aan waarop alle maatregelen gebaseerd zijn om Amsterdam bereikbaar te houden tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel.” (zie figuur 1)

Van bereikbaarheids-communicatie tot werkgeversaanpak

“Een belangrijk aspect van onze aanpak is bereikbaarheidscommunicatie. Hiermee benaderen we de doelgroepen heel gericht om zo passende informatie en mobiliteitsalternatieven te bieden”, vervolgt De Wijs. “Zo gebruiken we slimme apps waarmee we de timing en inhoud van berichten af kunnen stemmen op de doelgroep. Daarmee kun je verkeer heel gericht sturen. Ook werken we met Stichting Breikers samen aan een aanpak voor werkgevers in de omgeving van de Piet Heintunnel. Via de werkgevers proberen we hun werknemers anders te laten reizen, wat moet leiden tot spitsmijdingen. 

Aanhaken op stadsbrede doelstellingen

“We gaan nóg meer inzetten op ontwikkelingen die in Amsterdam al gaande zijn en die daarmee bijdragen aan structurele gedragsverandering en stadsbrede doelstellingen. Denk daarbij aan het stimuleren van deelfietsen en -scooters. Dat doen we nu al volop, maar zowel de afsluiting van de Piet Heintunnel als de nieuwe uitdagingen voortkomend uit de coronacrisis laten zien dat juist deze ontwikkelingen de komende periode nog meer aandacht verdienen”, besluit de Vries.     

BIM, Digital Twin en een digitale omgeving toegepast bij gehele Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Lees het gehele artikel

TEC, een permanent samenwerkingsverband tussen toonaangevende internationale ingenieursadviseurs Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos, ondersteunt het ontwerpproces en adviseert de gemeente bij het toekomstbestendig maken van de tunnels in Amsterdam. Onder andere door de ontwikkeling van een BIM-omgeving en een Digital Twin, dit doen zij samen met Infranea, specialist in 3D-ontwerp, BIM-diensten en VR-simulaties bij complexe infrastructurele werken.

Van scan naar model naar Digital Twin.

Integrale aanpak van het gehele tunnelareaal

Binnen het programma wordt er integraal gewerkt met verschillende disciplines zoals tunnelveiligheid, brandveiligheid, installaties, bedienings-, controle- en monitoringssystemen. De bijbehorende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de ontwerp-, realisatie- en inbedrijfsstellingsfase. Het BIM-kernteam, bestaande uit Maarten Visser (TEC/Witteveen+Bos), Roy van Hattem (TEC/Royal HaskoningDHV) en Peter Schakel (Infranea) zorgt niet alleen voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen, maar ook dat innovatieve, moderne middelen en technieken binnen alle AWA-projecten worden geïmplementeerd.

Doorsnede in 3D-BIM van de Amsterdam Arena Tunnel.

Uniform toekomstgericht wegtunnelsysteem en verkeerscentrale

Het doel van het AWA-programma is tweeledig: ten eerste het realiseren van veilige en beschikbare wegtunnels die voldoen aan alle eisen. Ten tweede de tunnels toekomstbestendig te maken. Dit bereik je door een generieke aanpak te hanteren en zo uniformiteit te creëren binnen de individuele projecten. Met als resultaat dat alle tunnels straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden.

Daarbij wordt een generieke aanpak gehanteerd om uniformiteit te creëren binnen de individuele projecten op het gebied van bediening en bewaking. Met als resultaat een functioneel, uniform en toekomstgericht wegtunnelsysteem en verkeerscentrale.

Training met de camera validatie tool.

BIM en Digital Twin

Roy van Hattem, BIM-adviseur vanuit TEC en Peter Schakel, Digital Twin expert vanuit Infranea, leggen uit dat er beperkte gegevens vanuit het verleden digitaal beschikbaar zijn van de bestaande tunnels. “Het is dus zaak dat we eerst informatie verzamelen over de bestaande assets en een goed plan maken hoe wij deze projecten procesmatig gaan aanvliegen: eerst denken, dan doen. Aan de hand van de 3D-tunnelscans zijn bestaande tunnels in kaart gebracht. De puntenwolk die als product uit een 3D-tunnelscan komt is als basis gebruikt om de 3D BIM-modellen op te stellen. Met dit startproduct zijn daar vervolgens de ontwerpmodellen aan toegevoegd. Nu werkt de Alliantie (gemeente Amsterdam/Heijmans Infra/Siemens Mobility) van de Piet Heintunnel de modellen voor het definitief en uitvoeringsontwerp verder uit. We werken samen in één digitale omgeving, de samenwerking verloopt goed en de modellen worden conform plan uitgewerkt. BIM is ooit begonnen als randvoorwaarde om een Digital Twin te kunnen maken. Voor ons is het veel meer een kwestie van Bouw Informatie Management: het 3D-model wordt gebruikt om data te koppelen en snel ontwerpaanpassingen in door te voeren. Iedereen werkt met zijn eigen input mee aan het optimaliseren van het BIM-model, die op één centrale plek wordt beheerd, altijd accuraat is en voor alle partijen in alle fasen toegankelijk. Zeker in de huidige tijd met beperkingen die Corona met zich meebrengt, is dat cruciaal.”

De camera validatie tool van de Piet Heintunnel.

Digitalisering van grote meerwaarde

Maarten Visser managet als BIM-manager de gehele integrale aanpak binnen het programma waarin verscheidene teams binnen diverse disciplines werkzaam zijn. “In het programma hebben we meerdere modelleer teams onder leiding van een BIM-coördinator per project. Daarnaast zijn er diverse teams die werken aan de ontwikkeling van de Digital Twin. Het BIM-model dient als basis voor de Digital Twin. Samen hebben ze in hoofdlijnen drie doelen. Als eerste de ontwerpverificatie en -validatie, om te kijken of we het juist en juiste ontworpen hebben. Als tweede testen en proeven; door het inzetten van een Digital Twin kan er al veel getest worden in het digitale traject waarmee we een zo kort mogelijke tunnelsluiting realiseren. En als derde: het ondersteunen bij Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). De software- en hardwaresystemen moeten samenwerken om een veilige situatie te waarborgen. Op basis van de Digital Twin van de tunnel bieden we een zo realistisch mogelijke oefen- en trainingsomgeving.”   

Testdesk met camerabeelden vanuit de Digital Twin.

Digitale omgeving

Een onderdeel van de Digital Twin is de virtuele CCTV cameravalidatie-tool. Hier is het cameraplan van de Piet Heintunnel, gemaakt door de Alliantie, ingeladen. “Zo krijg je een perfect inzicht in de zichtlijnen en of de camera’s op de juiste plekken hangen om de gehele tunnel te kunnen overzien”, legt Peter Schakel uit. “Ook met de Virtual Reality (VR-)bril op kun je dit helemaal beleven.” De digitale omgeving wordt zoals gezegd ook gebruikt voor het opleiden, trainen en oefenen. Binnen het programma is Rik Teuben de testmanager. Hij weet: testen kost geen tijd, het oplossen van bevindingen kost tijd. Doordat TEC en Infranea het softwarematig digitaal testen faciliteren, trek je dat naar voren in het traject, kun je bevindingen al oplossen en bespaar je kosten en tijd, waarmee de doorlooptijd verkort wordt en risico’s voorkomen worden.

“Het is fantastisch te zien hoe we dit tegenwoordig kunnen doen”, zegt Maarten Visser. “De verkeersleider zit op zijn eigen werkplek achter de bediendesk en ziet een beeld uit de digitale omgeving in plaats van een camerabeeld.” Peter Schakel vult aan: “De trainer kan allerlei scenario’s in de simulatie zetten en zo procedures en protocollen oefenen. Het handelen van de verkeersleider vertaalt zich ook in het gedrag van het tunnelsysteem in de digitale omgeving. De trainer kan ad hoc wijzigingen maken in het scenario en nagaan hoe de verkeersleider handelt en met de feedback omgaat. Om dat het zo realistisch is, worden mensen beter getraind en worden ze aantoonbaar vakbekwaam bevonden.” Hiermee is de Digital Twin een integraal onderdeel van het Opleiden, Trainen & Oefenen-programma, opgesteld door Marcel van Wijk, projectleider OTO-programma.

Beheer en onderhoud

“Het toepassen van een Digital Twin van een tunnel is niet eerder gedaan binnen de gemeente Amsterdam. Natuurlijk komt daar veel bij kijken aan afstemming aan de voorkant”, zegt Maarten Visser. “Het is een grote stap. Niet voor iedereen is digitalisering intuïtief”, vult Peter Schakel aan en vervolgt: “Hierin speelt TEC samen met Infranea een belangrijke rol om het laagdrempelig te houden en hierin een fundament te creëren.” Roy van Hattem: “De investering in al deze digitale technieken heeft als doel om voor, tijdens en na de renovatie van de tunnel de impact en hinder te minimaliseren en te controleren, de faalkosten te reduceren en de tunnelafsluiting te verkorten. Daarnaast zijn het waarborgen van de veiligheid, het borgen van kennis, het opleiden en trainen van vakbekwame mensen en de overdracht naar beheer en onderhoud onderdelen van deze aanpak. De Digital Twin kan straks de tunnelbeheerder en zijn aannemers gaan ondersteunen, zowel bij calamiteiten als bij regulier onderhoud. De uniformiteit en herbruikbaarheid van de processen in de Piet Heintunnel, vormen de basis voor de andere tunnels. Dit is een goed referentiekader voor de gemeente. Doordat je hiervan leert, kun je daar verbeteren en dat is pure winst.” Hij besluit: “Dit is niet meer de toekomst, dit is wat we nu doen!”     

Renovatie Piet Heintunnel: Strikte planning en unieke samenwerking in een alliantie

Lees het gehele artikel

Sinds 2005 rijdt de IJtram er ook doorheen via een aparte tunnelbuis. De renovatie is onderdeel van het programma ‘Aanpak Wegtunnels Amsterdam’ (AWA). Dit programma zorgt ervoor dat de tunnels in Amsterdam straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. Een gesprek met projectmanagers Arnoud op den Kelder (gemeente Amsterdam) en Koen Beukers (Heijmans Infra/Siemens Mobility). Zij vormen samen het MT van de alliantie Piet Heintunnel, die verantwoordelijk is voor de verdere voorbereiding en realisatie.

Koen Beukers (links), projectmanager Renovatie Piet Heintunnel namens Heijmans Infra/Siemens Mobility en Arnoud op den Kelder (rechts), projectmanager Renovatie Piet Heintunnel bij de gemeente Amsterdam. Samen vormen zij het MT van de Alliantie Piet Heintunnel. (Beeld: Marco Keyzer)

Gedoogvergunning sinds de start van de nieuwe tunnelwetgeving

Op 1 mei 2019 ging de nieuwe tunnelwetgeving (WARVW) in voor bestaande tunnels. Omdat de tunnel op dat moment niet voldeed aan deze wetgeving, is een gedoogbesluit aangevraagd. Met een aantal veiligheidsmaatregelen, waaronder een vrachtwagenverbod in de tunnel, is ervoor gezorgd dat de tunnel wel open kon blijven. “De gedoogconstructie loopt af op 1 juli 2021, daar is de planning van de renovatie dan ook op geënt. Deze planning geeft ons duidelijke focus op de inhoud”, vertelt Beukers. “Om de visie van het Programma Aanpak Wegtunnels goed te vertalen binnen dit project, koos de gemeente mede voor de unieke samenwerkingsvorm van een alliantie.”

Complexe opgave vraagt om grootschalige aanpak

De Piet Heintunnel wordt tijdens de renovatie volledig afgesloten voor het wegverkeer. Alleen de IJtram blijft rijden, op enkele weekenden na. “Het feit dat de IJtram ook door de tunnel rijdt, maakt het -naast de lengte van de tunnel- wel een bijzonder project”, zegt Op den Kelder. “Aan de bestaande installaties van de verkeersbuizen uit 1997 zijn in 2005 de installaties van de trambuis gekoppeld. Dat verhoogt de complexiteit omdat de installaties deels zijn verweven. Een deel moet vervangen worden terwijl de tram blijft rijden. Daarbij missen we op sommige onderdelen informatie over hoe deze installaties in het verleden zijn gebouwd. Tijdens de renovatie zullen we dus met verrassingen te maken krijgen, maar het effect daarvan wil je minimaliseren. Dankzij de bijzondere samenwerkingscontractvorm van de alliantie, kunnen we ons maximaal focussen op de inhoud en dit soort aspecten.”

Vanaf de zomer van 2021 gaat de Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor een grootschalige renovatie. De tunnel, die in 1997 in gebruik is genomen, vormt een belangrijke schakel in het Amsterdamse wegennetwerk. (Beeld: Gé Dubbelman)

De combinatie Heijmans Infra/Siemens Mobility heeft eerder succesvol samengewerkt. Beukers: “De opgedane kennis vanuit eerdere renovatie en nieuwbouw van tunnels wordt hier ingebracht. Met projectmanager Jeffrey van Korlaar (Heijmans) die binnen de alliantie de focus houdt op de uitvoering en Arnoud op den Kelder en collega’s met hun kennis van gemeente Amsterdam, eveneens op bestuurlijk niveau, is er een goede synergie ontstaan.” Op den Kelder vult aan: “Daarom is er gekozen voor een groot alliantiecontract, waarbij Siemens Mobility, Heijmans en gemeente zich bezighouden met die onderdelen van de opgave waar ze van nature sterk in zijn. Voor Siemens Mobility en Heijmans is dat onder andere de detailengineering en de uitvoering. De gemeente richt zich bijvoorbeeld op de communicatie en de overdracht naar de tunnelbeheerorganisatie.”

Digitale technieken 

Bij dit project wordt gebruikgemaakt van digitale technieken, zoals BIM, Digital Twin en VR. Het 3D BIM-model is de basis voor de digitale tunneltweeling met daarin alle nieuwe installaties inclusief de omgeving. Deze wordt gekoppeld aan de nieuwe tunnelbesturingssoftware en komt samen in de nieuwe bediendesk waarmee de tunnel wordt bediend en bewaakt. “Zo is het functionele gedrag van de tunnel na renovatie nauwkeurig te toetsen en worden faalkosten gereduceerd, de efficiëntie verhoogd en de doorlooptijd verkort, waarmee de hinder voor weggebruikers wordt geminimaliseerd.” Op den Kelder: “We hebben samen erkend dat het de investering waard is, gezien de enorme voordelen voor, tijdens en na de renovatie.”

Het programma zorgt ervoor dat de tunnels in Amsterdam straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. (Beeld: Gé Dubbelman)

Succes in een complexe tijd

Beukers vertelt dat de visie van het programma AWA op veilig gebruik, eenvoudige bediening en makkelijk onderhoud concreet wordt vertaald binnen de alliantie. “De hele ontwikkeling van lus tot lessenaar, zit in dit project. Met als doel om onze resultaten te delen met het programma zodat deze benut kunnen worden bij de andere projecten binnen het AWA-programma. Dat kan alleen als je als team goed samenwerkt.” Hij besluit: “Ik ben er trots op hoe we een optimale samensmelting van drie organisaties binnen deze dynamische omgeving en weerbarstige omstandigheden in deze coronaperiode hebben neergezet.”