Tagarchief: Paul ter Horst

Realisatiekosten voor windmolenparken verlagen

Afbeelding1
Lees het gehele artikel

Windturbines zijn al enige jaren niet meer weg te denken in het Nederlandse landschap. Sommige polders – zoals Flevoland en Wieringermeer – staan er bijna vol mee. De turbines worden steeds hoger aangelegd voor een beter rendement. Aan het woord is Paul ter Horst van Tensar, bedenkers van het geogrid en het Stratum granulair matras. “Om het machinehuis en de bladen te kunnen installeren op deze hoogte zijn extreem grote kranen nodig. Deze kranen moeten wel stabiel en veilig kunnen staan. Een uitdaging voor Nederlandse windprojecten, want de meeste wind waait in gebieden waar de ondergrond niet draagkrachtig is.”

Paul ter Horst

“De meest eenvoudige oplossing voor de aanleg van toegangswegen, opslagterreinen en kraanopstelplaatsen voor windparken bestaat uit een laag granulaat”, begint Ter Horst. “Als de draagkracht niet afdoende is, kan het (meng)granulaat mechanisch gestabiliseerd worden met TriAx-geogrids. Door de beste performance van alle soorten funderings-geogrids kan het TriAx-menggranulaat een veel hogere lastspreiding en/of sterkte geven. Voor de toepassing van geogrids zijn duidelijke richtlijnen in de CROW1001 en het STOWA-handboek ‘Kraanopstelplaatsen’ (2019-02a) opgesteld, zodat men conform deze richtlijnen
kan ontwerpen.”

Testopsteling met superlift contraballast.

Geen palen benodigd

“Als grondverbetering te duur of te ingrijpend is en/of de zettingen te hoog, wordt bij kraanopstelplaatsen al snel gekozen voor een betonpoer op palen”, vervolgt Ter Horst. “Een betonpoer moet – wegens de hoge kosten – exact afgestemd op de kraan die zal komen hijsen. In de praktijk is het echter zo dat een aannemer tot het laatste moment niet exact weet welke kraan er werkelijk komt vanwege schaarste van dergelijke grote kranen. Een alternatief is dan een paalmatras. Het is een matras bestaande uit granulaat dat ingepakt is in meerdere lagen hoge sterkte geotextiel op palen. Hierdoor is een paalmatras veel duurder maar biedt wel alle flexibiliteit voor het toepassen van willekeurige kranen. De beste en meest gunstige oplossing is echter een TensarTech Stratum® Geocel matras. Deze oplossing biedt een gelijke flexibiliteit als een paalmatras of grondverbetering, maar heeft geen palen nodig. Daar staat tegenover dat een kleine zetting geaccepteerd moet kunnen worden. Gelukkig zijn zettingen zelden een beperking voor kraanopstelplaatsen. In het STOWA-handboek 2019-02a, wordt bovenstaande ook bevestigd.” 

De toepassing van Tensar TriAx en TensarTech Stratum draagt dus direct bij aan het verlagen van de realisatiekosten van windparken en indirect aan de energietransitie als geheel, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

Verificatietest

Voor aanleg van de werkwegen en kraanopstelplaatsen van het windpark Wieringermeer, bestaande uit respectievelijk 50 en 32 turbines, is de stabiliteit van de kraanopstelplaatsen gewaarborgd door meerdere Stratum-systemen. Ter Horst: “De opdrachtgever – Vattenfall – heeft daarbij onder andere opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verificatietest door aannemer Van Gelder om de geschiktheid van de opstelplaatsen te toetsen. En met succes. Daarmee is bevestigd dat de opstelplaats voldoet aan alle eisen van de opdrachtgever en geschikt is voor het faciliteren van de kraanbelastingen.” 

De introductie van het Stratum® granulair matras voorkomt onder andere de aanleg van paalfunderingen voor kraanopstelplaatsen. “De toepassing van Tensar TriAx en TensarTech Stratum draagt dus direct bij aan het verlagen van de realisatiekosten van windparken en indirect aan de energietransitie als geheel, zonder concessies te doen aan de veiligheid”, resumeert Ter Horst. “Aanvullend daalt ook de CO2-uitstoot van de projectrealisatie doordat herbruikbaar materiaal toegepast kan worden, geen betonproductie en minder transporten benodigd zijn.”     

Asfalt- en funderingswapening: Gelijkwaardigheid aantonen op basis van prestatie

US Corps of Enogineers Trail kopiëren
Lees het gehele artikel

Enkel laboratoriumproeven geven geen uitsluitsel. Aan het woord is Paul ter Horst van Tensar, uitvinders van het geogrid. Hij is verontwaardigd over hoe in Nederland wordt omgegaan met het aantonen van gelijkwaardigheid voor asfalt- en funderingswapening. “In het land der blinden is één oog koning.”

Paul ter Horst van Tensar, uitvinders van het geogrid.

“Gelijkwaardigheid aantonen moet gebeuren volgens de methodiek die in CROW beschreven staat, waarbij de samenhang wordt uitgedrukt in prestaties. Het is heel raar dat we in Nederland hiervan afwijken, vooral als het gaat om het toepassen van geogrids. Er wordt op kenmerken beoordeeld die geen toegevoegde waarde leveren aan de werking. Dat is niet alleen frustrerend, maar kan zelfs tot nare bijeffecten leiden… Zorg daarom dat hetgeen vermeld wordt in de gelijkwaardigheid ook daadwerkelijk effect heeft op de prestaties.”

Gelijkwaardigheid definieren

Tensar produceert en verkoopt niet alleen geokunststoffen, maar verzorgt ook de berekening met behulp van eigen software. “Daarbij houden we rekening met de lokale regelgeving. In Nederland is dat zoals gezegd de CROW-methodiek voor funderingen en gewapende grond, terwijl we bijvoorbeeld voor een project in Hong Kong rekenen met de daar geldende eisen. En zo zijn er voor elke toepassing veelal unieke normeringen en wet- en regelgeving. Daar moeten we ons met z’n allen aan houden. Dat zou geen punt van discussie moeten zijn”, zegt Ter Horst stellig. “De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Behoorlijk frustrerend, zeker omdat uiteindelijk de eindgebruiker/opdrachtgever benadeeld wordt. Een wegbeheerder vraagt niet om trekkracht, maar heeft baat bij een lange levensduur en scheurvorming die veel later komt. Dat is een samenspel van het granulaire materiaal en het geogrid. Ook in gewapende grondconstructies. Gelijkwaardigheid moet gedefinieerd worden. Als je geen onafhankelijke in-situ of full-scale testen uitvoert, kun je geen uitspraak doen over datgene wat een gebruiker kan verwachten.”

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen weet Tensar International in veel gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische voordelen te behalen.

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen voor funderingswapening, asfaltwapening en het wapenen van grondconstructies weet Tensar International in veel gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische voordelen te behalen. De oplossingen van Tensar worden dan ook overal ter wereld toegepast in talloze civieltechnische projecten.   


Eenvoudige oplossingen voor (complexe) funderingsconstructies

IMG_4555
Lees het gehele artikel

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen voor funderingswapening, asfaltwapening en het wapenen van grondconstructies weet Tensar International in veel gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische voordelen te behalen. Een gesprek met Paul ter Horst over de toepassing van geokunststoffen in de infrasector en de laatste nieuwe ontwikkelingen.

De oplossingen van Tensar worden overal ter wereld toegepast in talloze civieltechnische projecten. “Onze geokunststoffen worden gebruikt voor het stabiliseren van funderingconstructies, zoals wegen, landingsbanen, opstelplaatsen voor kranen. Daarnaast ook voor het wapenen van asfaltlagen, erosiebescherming, keermuren en steile taluds”, begint Ter Horst. “Het meest bekende product voor de infrasector is toch wel Tensar TriAx, het resultaat van dertig jaar ervaring in funderingswapening. Daarbij is de oorspronkelijke structuur van onze biaxale geogrids radicaal vernieuwd. Dankzij de driehoekige vorm van het grid is de performance in alle richtingen gegarandeerd.”

We zijn de uitvinders van het geogrid en blijven onze producten voortdurend doorontwikkelen en onder de aandacht brengen bij de juiste partijen.

Engineering in eigen huis

Tensar houdt er een geheel eigen filosofie op na en is bij voorkeur nauw betrokken bij het ontwerp van een funderings- en gewapende grondconstructie. “Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring met projecten over de hele wereld, weten we altijd het maximale uit onze geokunststoffen te halen”, legt Ter Horst uit. “Een gedegen ontwerp is dan een vereiste. We produceren en verkopen daarom niet alleen geokunststoffen, maar we verzorgen ook de engineering met behulp van onze eigen software. Tevens houden we rekening met de lokale regelgeving. In Nederland is dat de CROW-methodiek voor funderingen en gewapende grond, terwijl we bijvoorbeeld voor een project in Hong Kong rekenen met de daar geldende eisen. En zo zijn er voor elke toepassing veelal unieke normeringen en wet- en regelgeving. Ook voor kraanopstelplaatsen en werkwegen bij windmolenparken, momenteel een actueel thema, bewijzen geokunststoffen absoluut hun meerwaarde. Zo staan de grootste kranen van Europa momenteel op een dun granulair matras, de TensarTech Stratum. Dit is een doorlopend cellensysteem dat is opgebouwd uit vormvaste geogrids en stevige verbindingsstaven.”

Vaak wordt Tensar al in een vroeg stadium bij een Design & Construct project betrokken. “Of het nu gaat om de aanleg van een windmolenpark, de aanleg van een nieuwe snelweg met kunstwerken of een wegverbreding, de toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen zijn groot. We zijn de uitvinders van het geogrid en blijven onze producten voortdurend doorontwikkelen en onder de aandacht brengen bij de juiste partijen. Dat doen we in Nederland in nauwe samenwerking met onze distributeur Joosten Kunststoffen binnen Joosten Concepts, wat maakt dat we infra-aannemers volledig van A tot Z kunnen ontzorgen”, besluit Ter Horst.