Tagarchief: Paul Hollander

Specialist in duurzame waterwerken realiseert CO2-negatief natuureiland in Westeinderplassen

IMG_5514
Lees het gehele artikel

​Als specialist in oever en bodembeschermingen, baggeren en plaggen, zet het moderne familiebedrijf Van Aalsburg haar innovatieve werkmethodes en machines in bij het realiseren van beschoeiingen, zinkstukken, legakkers en beschuttingen. Dit op een maatschappelijk verantwoorde manier én tot grote tevredenheid van menig opdrachtgever. Met als basis de wilgentenen, die onder streng toezicht worden gekweekt op zo’n 150 hectare grond, aangevuld met aanwas vanuit de Betuwe en de Biesbosch.

Duurzame eilandbouw

In het kader van duurzame eilandbouw, realiseerde Van Aalsburg al het Papeneiland in de Langeraarse Zuidplas. Het eiland -ontstaan dankzij lokale initiatiefnemers en met vooral een recreatieve functie- bleek ook de natuurwaarden een enorme boost te geven. Dat bleef bij het hoogheemraadschap van Rijnland niet onopgemerkt. Vanuit de (Europese) kaderrichtlijn water, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie, slaat Rijnland de handen ineen met Van Aalsburg en wordt er in bouwteamverband gewerkt aan de bouw van een schiereiland en natuurzone in de Westeinderplassen. 

Biodiversiteit

Dick van Aalsburg legt uit: “Door een flauwe overgang tussen land en water aan te leggen ontstaat een luwe ondiepe zone. Daarin krijgen waterplanten en oeverplanten de kans zich te ontwikkelen en ontstaat er een verbeterde macro-fauna en vispopulatie.” Paul Hollander, projectmanager bij Rijnland vult aan: “De legakkerstructuur zoals Van Aalsburg die bouwt, is een mooie manier om de ecologische waarden in de Westeinderplassen te versterken en zo de waterkwaliteit op een natuurlijke manier te verbeteren.”

Uiteindelijk ontwerp van Van Aalsburg voor Westeinderplassen: dwarsprofiel. (Beeld: Van Aalsburg)

Innovatieve constructie 

“Omdat Van Aalsburg als enige enorm veel expertise heeft met het bouwen van wiepenconstructies in en op open water, zijn we samen met hen een mooi plan gaan maken.” Dick: “Bij het bouwen van grote structuren op het water heb je veel kennis en expertise nodig. Die hele problematiek hebben wij met onze creatieve aanpak door middel van een wiepenconstructie duurzaam opgelost. Tegelijkertijd is het belangrijk te kijken naar ecologie: hoe zorg je dat riet, zegge en andere beplanting zo snel mogelijk aanslaat. Op deze manier bouwen we met geheel natuurlijke materialen natuur en lossen we het probleem van overtollige bagger op.”

CO2-negatief

Het landstuk, van zo’n 340 meter, wordt volledig opgebouwd uit de in Nederland gekweekte wiepen. “Omdat de wiepen onderwater gebruikt worden, wordt het opgeslagen CO2 voor hele lange termijn vastgelegd in de eilandstructuur. Bovendien wordt er gedurende het gehele project gewerkt met materieel op blauwe diesel, om de CO2-uitstoot nog eens extra te reduceren”, zegt Dick. Paul vult aan: “Voor Rijnland is dit het eerste project waar we meer CO2 vastleggen dan dat we uitstoten. We spreken dus van een CO2-negatief project, wat natuurlijk super positief is! Door het gebruik van lokaal, duurzaam gekweekt materiaal, in combinatie met de duurzame verwerking ervan én de enorme kennis en expertise van Van Aalsburg, helpen we met de aanleg van dit eiland de natuur in de Westeinderplassen een handje. Uiteraard met behoud van het natuurlijke karakter en de uitstraling zoals die bij dit prachtige natuurgebied hoort te zijn.”