Tagarchief: opleidingen

Pipeliner breidt aanbod uit met kortere en flexibelere opleidingsvormen: 6x Masterclass in najaar 2022!

Lees het gehele artikel

Begin jaren 2000 werd Pipeliner vanuit het toenmalige Buisleiding Industrie Gilde (nu: BIG-in-pipelines) in het leven geroepen met als doel kennis m.b.t. leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en verspreiden. De vergrijzing in de sector, en de “braindrain” als gevolg daarvan, was destijds een groot probleem. Door onder meer kennis uit wisselen d.m.v. opleidingen, en daarbij de maatschappelijke herkenbaarheid van het beroep “pipeliner” in de verf te zetten, wist Pipeliner het tij te keren. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar later en is kennisuitwisseling nog steeds zeer actueel en meer dan ooit noodzakelijk ikv de uitdagingen die de klimaatverandering en de energietransitie ons bieden. Graag lichten we dan ook de verschillende opleidingsmogelijkheden die Pipeliner in huis heeft aan u toe.

Al jaren is de Master of Pipeline Technology (MPT) een vaste waarde en unieke opleiding in de kabel- en leidingwereld. Sinds 2003 heeft deze opleiding al ruim 300 alumni afgeleverd welke inmiddels diverse (hoge) posities in de branche bekleden. Het doel van de opleiding is dan ook, naast kennis bijbrengen, ervaring uitwisselen en het eigen netwerk uitbreiden, de persoonlijke groei stimuleren en zo toekomstige managers, adviseurs en specialisten in dit vakgebied afleveren. De opleiding duurt in totaal 2,5 jaar met in de eerste fase (1 jaar) een programma dat leidt tot het certificaat “Technisch Pijpleidingingenieur” en in tweede fase (1,5 jaar) een programma dat leidt tot het gewenste diploma van “Master of Pipeline Technology”. Avans+, de opleidingsaanbieder, toonde zich altijd al flexibel t.a.v. de deelnemers want begreep goed genoeg dat de opleiding een groot engagement en tijdsbesteding voor hen betekent. Zo was het al mogelijk om de tweede fase op te splitsen in twee delen, namelijk het reguliere lesprogramma en het uitwerken van de thesis. Nu gaan Avans+ en Pipeliner nog een stapje verder en stellen ze zes individuele modules, of “Masterclasses”, open voor deelnemers die zich niet (meteen) wensen te engageren voor de hele opleiding. De volgende 6 Masterclasses worden vanaf nu aangeboden en starten in het najaar 2022:

  1. Masterclass Pijpleidingtransport
  2. Masterclass Ontwerp
  3. Masterclass Aanleg
  4. Masterclass Bedrijfsvoering en onderhoud
  5. Masterclass Maatschappelijke inpassing
  6. Masterclass Juridische aspecten

Het bijzondere aan deze formule is dat de deelnemers, die zich inschrijven voor een losse Masterclass, de module samen zullen volgen met de deelnemers die de gehele opleiding doorlopen. Zo is dit meer dan een traditionele cursus en creëren we naast zuivere kennisoverdracht ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van een netwerk binnen de sector. Het volgen van één module kan bovendien ook dienen als kennismaking met de totale opleiding. Een opleiding die bovendien al lang niet meer enkel en alleen focust op grote transportleidingen maar ook kijkt naar kabels, warmtenetwerken, distributieleidingen en aanverwante onderwerpen die een relatie hebben met de ondergrond (van de stedelijke omgeving).

Een aantal jaar geleden heeft Pipeliner, i.s.m. Litecad, ook de Beroepsopleiding Pipeliner als tweede opleiding gelanceerd. In korte tijd is ook deze opleiding uitgegroeid tot een vaste waarde in de kabel- en leidingwereld. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de (technische) aspecten over het hele vakgebied heeft deze opleiding ook als doel de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers in de werkcontext – projectmatig werken, rapporteren en presenteren – te stimuleren. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar en biedt enerzijds nieuwkomers de kans de branche beter te leren kennen en anderzijds meer ervaren deelnemers een totaaloverzicht en kennis van het gehele proces. Uiteraard is het uitbreiden van het eigen netwerk ook hier een mooie meerwaarde die nog lang na de opleiding zijn vruchten afwerpt op zowel persoonlijk als professioneel vlak voor de deelnemers.

Zowel Masteropleiding, Masterclasses en Beroepsopleiding gaan van start in september 2022. Schrijf jezelf of één van je medewerkers nu in, want de plaatsen zijn gewild!

Groot tekort aan vakmensen vraagt om opleiden en omscholing

Eminent_GWW_Civiel_Pand-Eminent
Lees het gehele artikel

Net zoals veel andere technische sectoren kampt ook de civiele sector met een personeelsvraagstuk. Waar haal je nieuwe werknemers vandaan die competent zijn voor de baan en die je vrijwel direct waardevol kunt inzetten? In de steeds drukker wordende wereld van de civiele sector is het steeds belangrijker geworden om snel de juiste professional in te kunnen zetten. 

Edwin Wendrich is uiteraard regelmatig in het veld te vinden.

Logisch dat werkgevers dan gebruik maken van detacheringsbureaus, hun specialisme en netwerk. Toch hebben veel HR-managers een drempel om dat te doen. Een gemiste kans. Gespecialiseerde bureaus zoals Eminent spelen in op de personele vraagstukken met hun netwerk aan professionals en de mogelijkheden om (om)scholingstrajecten aan te bieden. Door een werkwijze die de mens als uitgangspunt neemt. We spreken hierover met Emma Stubbe, Marketing Specialist en Edwin Wendrich, Sales Manager Civiele Techniek.

De blik op de branche verbreden

Eminent spreekt over opdrachtgevers enerzijds en over technische professionals anderzijds. Deze laatste groep bestaat uit schoolverlaters, net afgestudeerden, professionals die van baan willen wisselen, herintreders en zijinstromers. “We werken heel breed. Binnen de civiele techniek detacheren we zowel starters als ervaren professionals die toe zijn aan een volgende stap”, opent Emma het gesprek. Edwin vult aan: “Vooral bij starters maar ook bij ervaren professionals die al langer op één plek zitten, merken we op dat de blik op de branche binnen de eigen kaders klein is. Die blik verbreden wij.” Eminent zorgt ervoor dat de werkzoekende een heldere blik krijgt op de GWW, zodat er een gemotiveerde keuze gemaakt kan worden. Emma: “Zodra we een goede match denken te hebben tussen de opdrachtgever en technische professional, dan is het ons doel om van een goede match een perfecte match te maken. Hoe we dat doen? Door onze jarenlange ervaring in de civiele sector, het netwerk dat we hebben, vakkundige collega’s en het werken met mensen, zijn wij in staat om de juiste man of vrouw voor de juiste uitdaging te vinden. Heeft diegene nog niet de juiste skills? Dan biedt Eminent een breed scala aan opleidingen en trainingen aan om de match perfect te maken.”

“We achterhalen dieperliggende ambities en helpen om te groeien” ~ Emma Stubbe.

Adviseurs in hart en nieren

Edwin werkt meer dan 20 jaar als bemiddelaar in de civiele techniek. Dat heeft hem waardevolle inzichten opgeleverd. “Op mijn visitekaartje mag dan Sales Manager staan, het voorstadium was Adviseur bij Eminent. Die adviserende rol behoud je echter altijd, welke functie je binnen Eminent ook bekleedt. Met wie we ook praten, we luisteren altijd of er ergens ruimte is voor verbetering. We adviseren onze opdrachtgevers en professionals bij het waarmaken van hun ambities. Onze opdrachtgevers en professionals waarderen deze instelling, omdat we zo actief bijdragen aan een stuk ontwikkeling. Daarvoor moet je wel het bedrijf van de opdrachtgever door en door kennen, de professional én weten hoe de sector werkt. Die kennis is bij ons rijkelijk aanwezig door onze persoonlijke en betrokken aanpak.”

Emma Stubbe: “Binnen de civiele techniek detacheren we zowel starters als ervaren professionals die toe zijn aan een volgende stap”.

Eminent levert maatwerk. Om dat maatwerk te kunnen leveren wordt soms gekozen om opleidingen aan te bieden. Wanneer komt een opleiding ter sprake? Edwin legt uit: “Ik ben daar zelf mee begonnen in 2008, om vraagstukken van relaties in te kunnen vullen. Er was een schrijnend tekort aan personeel en ik haalde mensen uit andere sectoren. Die bood ik een omscholing aan, met een perspectief op een fijne baan. Dat liep enorm goed. Er veranderde daardoor veel. Ik moest van bedrijven leerbedrijven maken, waarbij de uitdaging was om hen duidelijk te maken dat dit geen geld kost, maar op den duur
juist geld oplevert.   

Daarnaast moest ik vooroordelen over de civiele sector wegnemen bij potentiële kandidaten uit andere sectoren. Gelukkig konden en kunnen we de loopbaan die we schetsen ook waarmaken.”

“Ik moest van bedrijven leerbedrijven maken, waarbij de uitdaging was om hen duidelijk te maken dat dit geen geld kost, maar op den duur juist geld oplevert.” ~ Edwin Wendrich.

Waar word je nou gelukkig van?

“De mens staat bij ons centraal, niet alleen bij Eminent zelf maar ook als het gaat om onze technische professionals en opdrachtgevers. We stellen altijd de vraag: ‘Waar word je nou gelukkig van?’ en laten zien dat werkgeluk voor iedereen is weggelegd. Daar doen we alles voor. We achterhalen dieperliggende ambities en helpen om te groeien. Onze slogan is dan ook: ‘Ambities waarmaken doen we samen'”, aldus Emma. Daar voegt Edwin aan toe: “We denken mee met opdrachtgevers en professionals en sparren regelmatig. Daar komen mooie dingen uit. Is er even geen plek en begeleiding voor een uitvoerder? Laat diegene dan op de werkvoorbereiding starten. Zo bied je de professional perspectief, de opdrachtgever haalt een goede kracht binnen én je kweekt voor de toekomst begrip tussen de afdelingen uitvoering en werkvoorbereiding.”

Duurzame relaties

Eminent heeft een sterke focus op verbinden en adviseren. De mens staat daarbij altijd centraal. “Door mee te denken en te sparren met onze opdrachtgevers kunnen we aan duurzame relaties bouwen”, legt Emma uit. “Met de opdrachtgever en met de technische professional. We blijven in beeld bij beide en houden de vinger aan de pols. Zo helpen we onze opdrachtgevers met het optimaliseren van processen door beter personeel in te zetten en kijken we tijdens de detachering mee met de technische professional als het gaat om groeiambities. Groei en ontwikkeling zijn dus sleutelwoorden voor alle partijen. Onze opleidingen spelen hierin een centrale rol. We hebben opdrachtgevers die al sinds de oprichting van Eminent klant zijn, maar ook technische professionals die we 10 jaar geleden hebben opgeleid en die we vandaag verder helpen op de carrièreladder.” Edwin: “Het is mensgericht werken, ik zou niet anders meer willen zelfs. Bij Eminent gaan we veel verder dan alleen het invullen van een vacature. Je kunt rustig spreken van partnerschappen die we aangaan.”

Edwin Wendrich: “ “We gaan zorgvuldig met mensen om en zien ons eigen bedrijf als een voorbeeld daarin”.

Zorgvuldig met mensen omgaan

Bij Eminent is men zich bewust van het feit dat je als detacheerder moet meebewegen met de markt. Dat betekent vooral signaleren, veel vragen stellen, innoveren en in contact blijven met mensen. “We gaan zorgvuldig met mensen om en zien ons eigen bedrijf als een voorbeeld daarin”, zegt Edwin tot besluit. “En dat begint bij goed werkgeverschap. Iets wat we bij Eminent met de paplepel krijgen ingegoten en ook extern uitdragen. Het motiveren en beheren van personeel is belangrijker dan ooit. Opleiden is investeren in het kapitaal van je bedrijf, personeel is tenslotte het kapitaal van je bedrijf. Met deze instelling en de professional als uitgangspunt te nemen lukt het ons om elke keer weer een gouden combinatie te maken. Blije gezichten, daar doen we het voor.”     

Wateropleidingen bestaat 25 jaar

wateropleidingen
Lees het gehele artikel

Op 1 november 1994 is Wateropleidingen gestart met het organiseren van opleidingen voor de watersector. Vandaag viert het opleidingsinstituut van de watersector haar 25-jarig jubileum. In 25 jaar hebben meer dan 50.000 cursisten uit de watersector deelgenomen aan 388 verschillende cursustitels op onder meer het gebied van drinkwater, waterbeheer, riolering & stedelijk water, waterveiligheid en meer.

Oprichting van Wateropleidingen

Op initiatief van Vewin en VWN (Vereniging Waterleidingbelangen in Nederland) is er in 1990 een commissie gestart met de NVA (Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer) als waarnemer in de commissie. Deze commissie ging niet over één nacht ijs. In 1993 is Wateropleidingen uiteindelijk opgericht met als founding fathers VEWIN, NVA, VWN en Kiwa. Op 1 november 1994 is het opleidingsinstituut gestart met 8 opleidingen en als doel: ‘het bevorderen en het organiseren van opleidingen op het terrein van de drinkwatervoorziening, het afvalwatertransport, de afvalwaterbehandeling en het waterbeheer door het organiseren van cursussen, het afnemen van examens, het uitgeven van lesmateriaal, het geven van voorlichting, alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk zijn.’

Wateropleidingen in 2019

Er is in 25 jaar veel gebeurd op het gebied van ontwikkelen en opleiden van vakmensen in de watersector. De watersector heeft nu een eigen opleidingsinstituut met door de sector erkende diploma’s. Wateropleidingen heeft het cursusaanbod uitgebreid naar meer dan 100 actuele opleidingen en cursussen op tal van ‘natte’ onderwerpen. En het gaat niet om alleen feiten, maar om het uitwisselen van ervaring en echt leren van elkaar! Feiten staan op internet, ervaring en kennis ontstaat bij het delen. Wateropleidingen levert meer diensten naast het organiseren van opleidingen. Een diploma en bijscholing alleen is namelijk niet meer voldoende. Minder dan lifelong learning en een ontwikkelprogramma kun je de hedendaagse medewerker niet bieden. Wateropleidingen verzorgt ook: bedrijfsopleidingsprogramma’s, certificatie van vakmensen, kennisscans, e-learnings, mentoring, internationale trainingen en het borgen kennis van uitstromend personeel. Wateropleidingen = vakmanschap. Al 25 jaar, en nog vele jaren meer.

Wie jarig is, trakteert! Wateropleidingen bedankt de watersector voor het in hen gestelde vertrouwen. Om de gehele sector te trakteren heeft het een gratis e-learning ontwikkeld als traktatie. De e-learning bestaat uit 2 delen waarin je eerst kennismaakt met legionella en de risico’s en vervolgens meer kennis krijgt van de wetgeving rondom legionellapreventie.

Je vindt de e-learning hier.