Tagarchief: Olie

Hernieuwbare olie uit plastic

plastic-naar-olie-sihlbrugge-process-kopieren
Lees het gehele artikel

Een volgende stap in de bedrijfsstrategie die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen. Met dat doel neemt brandstoffenleverancier Den Hartog deel aan het Nederlands-Belgisch consortium dat ‘de eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek’ gaat bouwen.

Krachtige combinatie

Het Nederlands-Belgisch consortium bestaat uit aannemer en technisch dienstverlener Joh.Mourik en dochteronderneming Petrogas, Den Hartog BV en de Belgische afvalverwerker RenaSci. Met Mourik dat met zijn bedrijfsdivisie BlueAlp het patent heeft op het nieuwe plastic-naar-olie-procedé, Petrogas dat als ontwerp- en constructiebureau voor de olie- en gasindustrie instaat voor de bouw van de nieuwe fabriek, RenaSci dat verstand heeft van afvalverwerkingsconcepten en Den Hartog voor het vermarkten van het eindproduct. In dit geval is dat diesel die voldoet aan de EN590 norm.

Bewezen technologie

De nieuwe recyclingfabriek die verrijst op het terrein van RenaSci in Oostende, gaat vanaf volgend jaar olie winnen uit moeilijk te verwerken plasticsoorten, met dus als eindproduct CO2-uitstoot besparende diesel. Deze plastics, zoals landbouwplastics en folies, worden nu nog verbrand of gestort. De BlueAlp-technologie heeft zich al bewezen in een proeffabriek in Zwitserland. Jaarlijks komt er totaal 120.000 ton afval binnen in Oostende dat wordt gescheiden voor hergebruik. De olie-uit-plasticfabriek maakt deel uit van een overkoepelend afvalverwerkingsecosysteem. De fabriek in Oostende heeft op jaarbasis een verwerkingscapaciteit van 21.000 ton afvalplastic dat anders moet worden verbrand of gestort.

Bedrijfsstrategie

Het concept is zo interessant omdat van al het afval dat er binnenkomt weer een product wordt gemaakt, daarmee verder invulling gevend aan de bedrijfsstrategie van Den Hartog die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen.

Milieubelasting minimaliseren

Deze brandstoffen zal een plek krijgen in de CO2 Saving Diesel-lijn van Den Hartog. Binnen deze lijn zijn meerdere CO2 besparende brandstoffen te vinden waaronder ook hoge blends biodiesel die aan alle normen voldoen. Deze brandstoffen kunnen tot 89% CO2 beparen. Afnemers van deze uitstoot besparende ‘diesel’ zijn met name partijen in de business-to-business markt: Vooral bedrijven die moeten scoren op MKI-waardes (Milieu Kosten Indicator) en bedrijven die scherp sturen op CO2 besparing. Voorbeelden zijn transportbedrijven en wegenbouwers.  

Hoogwaardige smeervetten voor elke specifieke toepassing

groeneveld_1_greenlube_pails
Lees het gehele artikel

In de GWW worden machines en gereedschappen nogal eens blootgesteld aan zware werk- en weersomstandigheden. Ze krijgen daardoor heel wat te verduren. Om lagere onderhoudskosten, een betere veiligheid en meer beschikbare machinetijd te kunnen garanderen, is het regelmatig smeren een must.

Smeermiddelen -olie of vet- zorgen ervoor dat systemen, apparaten of gereedschappen soepel kunnen werken. Het inzetten van het juiste smeermiddel, is daarbij cruciaal en kan een tijd- en kostenbesparing opleveren. Maar hoe maak je nou de juiste keuze? Een bedrijf dat daarbij als geen ander kan adviseren, is Groeneveld Lubrication Solutions, leverancier van automatische smeersystemen en smeervetten. De naam zegt het al: voor elke specifiek toepassing hebben zij een gepaste oplossing. Aan het woord is Jolanda Lemmen van Groeneveld Lubrication Solutions: “Onze automatische smering, oliemanagement- en veiligheidssystemen zijn onmisbaar geworden voor fabrikanten van machines in de GWW. Maar er zijn diverse soorten smeermiddelen met elk hun specifieke eigenschappen die ieder geschikt zijn voor een andere toepassing. Machine-eisen, omgevingscondities en de gewenste smeereigenschappen bepalen de keuze voor een specifiek smeervet.”

Smeervet

Vet is het meest gebruikte smeermiddel voor onder andere lagers, pennen, bussen, fusees en draaikransen, vertelt Lemmen. “Smeervet is eenvoudig in gebruik en voldoet al bij de eenvoudigste afdichtsystemen. Dankzij onze jarenlange ervaring met diverse applicaties, heeft Groeneveld Lubrication Solutions onder haar eigen merknaam GreenLube een aantal vetsoorten laten ontwikkelen. Deze hebben elk een uitgebalanceerde verhouding, die perfect aansluit bij de toepassing waar het voor ontwikkeld is.” Smeervet moet, voornamelijk als het gebruikt wordt in automatische vetsmeersystemen, aan een aantal belangrijke eisen voldoen. Zo moet het vet zeer homogeen zijn; dat houdt in dat olie en zeep niet mogen separeren, zelfs ook niet onder hoge druk of wanneer het zich al langere tijd in het systeem bevindt. Daarnaast moet het vet goed verpompbaar zijn; ook onder omstandigheden waarbij het vet over aanzienlijke afstanden door leidingen wordt gepompt, waarbij het aan sterk wisselende temperaturen blootstaat. En last but not least moet het vet ook goede ‘smerende eigenschappen’ bezitten. Een zeer belangrijke eigenschap omdat een vet in staat moet zijn metallisch contact en corrosie te verhinderen en deze af te dichten tegen verontreiniging en vocht. Vooral bij de in de lagers optredende belastingen en onder de ter plaatse geldende bedrijfsomstandigheden.

Biologisch afbreekbare vetten

Lemmen constateert dat de vraag naar biologisch afbreekbare vetten groeit. “Ook in de wereld van grond-, weg- en waterbouw. Om aan die vraag te voldoen, heeft Groeneveld Lubrication Solutions al langere tijd biologisch afbreekbare vetten in haar assortiment: een EP-0 en EP-2 vet.” Deze vetten zijn gebaseerd op biologisch afbreekbare ester. Ester heeft de eigenschappen van een synthetische olie en de voordelen van biologische afbreekbaarheid en een goed milieuprofiel. “De bio-vetten van Groeneveld kunnen gebruikt worden voor verschillende applicaties in de bosbouw, agri en grondverzetmachines”, besluit Lemmen.