Tagarchief: OFN

100% duurzaam (en circulair) wegmeubilair

Reflectorpaaltjes-duurzaam-hout
Lees het gehele artikel

We hebben met z’n allen de afspraak gemaakt dat we niet langer willen doorgaan met het uitputten van de aarde door grondstoffen te gebruiken die eindig zijn. Aluminium en staal zijn niet langer opportuun om in te zetten. Daar hebben we gewoon mee te dealen. Dus zullen we gebruik moeten maken van andere grondstoffen, die je wel eindeloos kunt blijven rondpompen. Aan het woord is Mark Hofman, Manager Business Development bij OFN. Het bedrijf uit de Betuwe toont aan dat je met de meest onverwachte grondstoffen 100% duurzaam en circulair wegmeubilair kunt maken.

Lichtmast van textielgranulaat.

“We zullen op een heel andere manier naar grondstoffen moeten kijken om aan alle Sustainable Development Goals (SDGs) te voldoen”, zegt Hofman. “Circulariteit is slechts een onderdeel van de vele criteria die in het containerbegrip duurzaamheid ertoe doen. Hoe gaan we om met watergebruik, is er sprake van eerlijke arbeid en fatsoenlijke werkomstandigheden en ga zo maar door. Wat je nu hoort is dat er gekozen wordt voor aluminium, omdat het zo duurzaam is. Dat is natuurlijk niet zo. Aluminium is circulair, maar dat is slechts een onderdeel van de totale duurzaamheidsanalyse. Je kunt het niet eindeloos blijven rondpompen. Wij proberen duurzaamheid af te pellen tot de essentie om tot écht vernieuwende en 100% duurzame producten te komen.”

Streetsolar tegels.

Afvalstormen opwaarderen

“Inmiddels zijn we al zover dat we heel veel afvalstromen als grondstof kunnen gebruiken om nieuwe dingen mee te maken”, vervolgt Hofman. “Denk dan niet alleen aan plastics en kunststoffen, maar ook aan reststromen van textiel, houtvezels of grassen. Heel bekend is het restproduct rijstvlies dat we gebruiken als basis voor bijvoorbeeld OFN Rijstvliesverkeersborden, maar ook langs gevels, bij zwembaden en in tal van andere toepassingen. Met plastics gecombineerd met hout- of textielvezels (uit bijvoorbeeld ingezamelde kleding) zijn we in staat om vezelversterkte profielen te maken die de basis vormen voor producten in de buitenruimte, zoals circulair wegmeubilair. In het geval van houtvezels die vrijkomen bij het verzagen van platen, slaan we ook nog eens CO2 op in het eindproduct. Een boom neemt immers CO2 op tijdens de groei. Het aardige is dat we niet alleen afval opruimen, maar ook duurzaam werken. De profielen zijn middels extrusie ontstaan en kun je bij einde levensduur opnieuw verhitten en omvormen tot een nieuw profiel. Ze zijn blijvend circulair. Als je aluminium hergebruikt, moet je veelal ‘virgin material’ toevoegen. Daar wordt de wereld niet beter van.”

Meubilair van Miscanthus beton en gerecycled plastic.

OFN kan deze duurzame grondstoffen blijven rondpompen. Lichtmasten van  textielgranulaat, geluidsschermen of reflectorpalen van biocomposiet met houtvezel of textielgranulaat, het is allemaal blijvend circulair. Of wat te denken van een verkeersbord uit rijstvlies dat je blijvend kunt recyclen? Hofman: “We passen het steeds vaker toe, maar het blijft toch steeds uitleggen. Te vaak gaat het nog om prijs. Bij contracten die overheden op de markt zetten, is men vaak op zoek naar de grote klappers. Het laaghangend fruit wordt matig beoordeeld in de EMVI-criteria. Zonde. Terwijl je juist met dat laaghangend fruit de mensen in de openbare ruimte kunt laten zien wat er allemaal mogelijk is met hergebruik van afval. Dat maakt het heel concreet en kan een vliegwiel zijn voor de maatschappij. Geïnteresseerden kunnen overigens ook in onze belevingstuin in Geldermalsen de mogelijkheden van 100% duurzaam en circulair wegmeubilair zien, ruiken en ervaren.”     

Innovatieve tunnelveiligheidsportfolio

OF-TP-Tunnel Sign AID Station kopiëren
Lees het gehele artikel

Als specialist in onder meer ‘wayfinding’-producten zag OFN mogelijkheden om de traditionele ontwerpen opnieuw op de tekentafel te leggen. Samen met haar partner Westend Lighting werd een compleet nieuw en duurzaam tunnelveiligheidsportfolio ontwikkeld dat beter aansluit op de eisen van vandaag en morgen. 

OFN streeft naar een verdere verduurzaming van de infrastructuur. “We hebben de ambitie uitgesproken om ontwikkelingen te doen die te maken hebben met het verduurzamen van de infrastructuur”, begint Mark Hofman, Manager Business Development bij OFN. “Eén daarvan en direct een heel belangrijke is de ontwikkeling van een compleet nieuw tunnelveiligheidsportfolio. Omdat innoveren altijd investeren betekent, was het natuurlijk prachtig dat onze opdrachtgever BAAK die ambitie met ons wilde delen.”

Duurzame aspecten

Een tunnelveiligheidsportfolio omvat onder meer pictogrammen, aanstraalverlichting, contourverlichting, hulppostarmaturen en dynamische vluchtdeurindicatie. “Kortom, een pakket aan productcomponenten dat ervoor zorgt dat in geval van een calamiteit mensen veilig kunnen vluchten”, legt Hofman uit. “De bestaande generatie van deze portfolio past eigenlijk niet meer in deze tijd. Met betrekking tot de materiaaltoepassingen, montagemethodiek, servicetoegankelijkheid en systeemwerking is het goede maar gedateerde technologie. Aspecten zoals duurzaam materiaalgebruik, modulair bouwen, snel uitwisselbare componenten, een beperkt energieverbruik zijn zeer actueel, echter niets van dit alles is als uitgangspunt terug te vinden in het huidige tunnelveiligheidsportfolio. Reden voor ons om op basis van die ambities, maar met dezelfde functionele eisen, een nieuw product te ontwikkelen.”

Het nieuwe tunnelveiligheidsportfolio van OFN bestaat in de basis uit slechts vijf aluminium profielen waarmee het hele portfolio opgebouwd kan worden.

DC-technologie

Het nieuwe tunnelveiligheidsportfolio van OFN bestaat in de basis uit slechts vijf aluminium profielen waarmee het hele portfolio opgebouwd kan worden. Hofman: “We maken gebruik van een afdekkap in polycarbonaat en hebben de montagemethodiek sterk vereenvoudigd. Voor dat laatste hebben we gebruik gemaakt van de praktijkervaring van specialisten die bijna dagelijks in een tunnel aan het werk zijn. In tegenstelling tot het tot nu toe gebruikelijke portfolio is het nieuwe concept gebaseerd op slimme gelijkspanning (DC) die niet alleen voedt maar ook aanstuurt. Slimme armaturen die hun eigen status bewaken en rapporteren over het DC-Grid. Deze slimme DC-technologie is ontwikkeld door onze partner Westend Lighting en is veiliger, verbruikt minder energie en maakt dat montage en installatie kan plaatsvinden door een Voldoende Onderricht Persoon (VOP), dus een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt. In tijden van krapte van gekwalificeerd personeel ook een belangrijk voordeel.”

De Landelijke Tunnelstandaard in Nederland is in beton gegoten, weet Hofman. “Er zit gelukkig wel ruimte waarbinnen innovatie gestructureerd en getest toegepast kan worden. Wij hebben dit traject intussen gelopen en eind september dit jaar de FAT uitgevoerd met BAAK. Ons tunnelveiligheidsportfolio heeft deze FAT met glans doorstaan en de iFat met Rijkswaterstaat staat inmiddels gepland. Vanuit de FAT is onze oplossing nu geaccepteerd voor toepassing in beide tunnels van de Blankenburgverbinding. Daarmee is de techniek nu uiteraard ook toepasbaar in andere verkeerstunnels.” OFN is dus officieel systeemleverancier voor verkeerstunnels. Een knap staaltje slagvaardig innoveren door twee MKB-bedrijven.     

Rijstvlies verkeersborden langs de Nederlandse snelwegen

Pand OFN met verkeersbord kopiëren
Lees het gehele artikel

Waren tot voor kort bijna alle verkeersborden nog van aluminium, nu worden ze ook vervaardigd van Resysta. Dit materiaal bestaat voor 60% uit rijstvliesjes, 22% uit steenzout en 18% uit minerale oliën. Deze samenstelling sluit perfect aan op de circulaire economie. 

Het rijstvliesverkeersbord is slechts één product van OFN. Het maakt deel uit van een uitgebreide productenreeks waarmee het verblijf in de openbare ruimte – en met name tijdens het reizen – aangenamer wordt. Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd vanuit een missie. De abri’s, fietsoverkappingen, (geluids-)schermen, afvalbakken, aankondigingsborden en banken worden geproduceerd met de kleinst mogelijke impact op de wereld.

Vervaardigd van afvalstoffen in de voedselketen.

Visieontwikkeling en cultuuromslag

OFN werd opgericht in 2001 en opereerde zoals veel startende bedrijven. ‘U vraagt en wij draaien’. Maar in 2012 kwam daarin een ommekeer. OFN werd gecertificeerd op de CO2-prestatieladder en sloeg hiermee een weg in die het bedrijf volledig zou veranderen. “We gingen actief aan de slag met zakenpartners die ook producten wilden ontwikkelen met een zo klein mogelijke footprint”, vertelt Hetty Lemmen van OFN. “Een club medewerkers die deze visie wilde omarmen volgde als vanzelf.”

Milieubewuste producten

Deze duidelijke visie leidde tot een eindeloze reeks van nieuwe producten. Het traditionele bushokje van staal, glas en kunststof werd een bushokje met staanders van 70% gerecycled aluminium, een houten bankje en sedumdak. Betonnen geluidswanden veranderden in wallen van duurzaam hout, bekleed met zonnepanelen. Betonnen parkeergarages kregen een natuurlijke uitstraling met panelen van hout en bamboe.

Een bord van Resysta langs de autoweg. Een even lange levensduur als aluminium en 100% circulair.

100% circulair

“Het rijstvliesverkeersbord sluit naadloos aan op deze reeks”, vertelt Lemmen. “Resysta is een fantastisch materiaal. Het is samengesteld uit afvalstoffen uit de voedselketen. Het materiaal heeft de uitstraling van hout, is vochtbestendig, licht van gewicht en heeft een levensduur die minstens zo lang is als die van aluminium. Mocht het verkeersbord overbodig worden, dan kan het door de shredder, waarna het materiaal 100% opnieuw inzetbaar is zonder enige toevoeging. Onderzoek door Sweco heeft aangetoond dat het OFN-verkeersbord een significant lagere footprint heeft en 100% circulair is op productniveau.”

De eerste 250 borden

Lemmen is nog steeds blij met de ambitieuze opstelling van RWS. “In de periode waarin Nederland overstapte op de maximumsnelheid van 100 km – wat natuurlijk duizenden verkeersborden zou vragen – heeft RWS ons de kans gegeven om de eerste verkeersborden te leveren. Het product was in alle opzichten getest, maar nog niet EN 12899-gecertificeerd volgens de norm voor Vast opgestelde verkeerstekens. Met gesprekken, testuitslagen en de toezegging dat we de borden zouden terughalen als de certificering niet werd behaald, mochten we de eerste 250 borden leveren. Inmiddels is de certificering rond en is het OFN-rijstvliesverkeersbord toegelaten in heel Nederland.”   

OFN introduceert circulair rijstvliesverkeersbord

pand-met-resysta
Lees het gehele artikel

Het Rijksbrede programma “Circulaire Economie” richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie is om samen met maatschappelijke partners en bedrijven in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In navolging van dit programma heeft OFN uit Geldermalsen haar rijstvliesverkeersbord verkeersbord geïntroduceerd.

OFN levert, plaatst en onderhoudt al bijna 20 jaar producten in de buitenruimte. Van oorsprong op stations en bij bushaltes, maar tegenwoordig overal. Door producten en diensten zelf of met partners te ontwikkelen heeft OFN de afgelopen jaren een nieuwe stap gezet in het uitbouwen van haar onderneming. Tevens heeft OFN haar focus verbreed naar nieuwe (duurzame) markten, zoals geluidsschermen met zonnepanelen, energiezuinige tunnelinrichting, een circulair biobased verkeersbord, of een slimme afvalbak die werkt op zonne-energie.

Het rijstvliesverkeersbord, ook wel Resysta verkeersbord genoemd, is gemaakt van rijstvlies (60%), steenzout (22%) en minerale olie (18%). Dit bord heeft als bijkomend voordeel dat het mede gemaakt is van restmaterialen (rijstvlies). Het landgebruik en de ecologie wordt hiermee niet extra belast. Doordat het bord 100% kan worden hergebruikt, kan na beschadiging of het einde van de levensduur het materiaal volledig worden ingezet voor een nieuw verkeersbord en is de cirkel rond! Daarmee is het verkeersbord van OFN het eerste en enige biobased verkeersbord ter wereld dat 100% circulair is op productniveau! Het materiaal is vocht, insect- en ongediertebestendig, en rot of schimmelt dus niet. Door deze sterke eigenschappen wordt zelfs een garantie afgegeven van 80 jaar! Bovendien zijn de borden van OFN zijn volledig gecertificeerd en kunnen met haar unieke eigenschappen op elke plek en voor elke toepassing in de openbare ruimte worden geplaatst. Naast de reguliere verkeersborden levert OFN ook elke door u gewenste afbeelding op uw Resysta bord.