Tagarchief: NVAF

Vereniging van en vóór aannemers in de funderingstechniek

Molenbeekdal-(aug-2018)-(3)
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) behartigt dit jaar precies 75 jaar de belangen van bedrijven die werkzaam zijn in de funderingstechniek. De branchevereniging is in de basis qua bezetting weliswaar een zeer kleine professionele organisatie, maar door de unieke samenstelling en de inbreng van leden worden resultaten geboekt die bedrijven individueel niet kunnen bewerkstelligen. Een gesprek met directeur Jaap Estié over het belang van de vereniging en de enorme betrokkenheid van de lidbedrijven.

Estié is al bijna twintig jaar betrokken bij de NVAF en tot zijn aanstelling als directeur in 2017 actief in verschillende werkgroepen en het bestuur. Hij is dus geen onbekende in funderingsland. “Als branchevereniging komen wij op voor de belangen van onze lidbedrijven. Dat doen we met een uiterst kleine professionele kernorganisatie: ondergetekende en het secretariaat. Al het overige wordt geregeld met vrijwilligers in werk- en projectgroepen, een algemeen bestuur, commissies, et cetera.”

Een hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid dat alle bedrijven die worden ingehuurd goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Daar hoort ook een stabiele werkvloer bij.

Veiligheid

Funderingsbedrijven kunnen onder meer gebruikmaken van de algemene voorwaarden die door de NVAF voor de branche zijn opgesteld. “Niet alleen voor werkzaamheden in onderaanneming, maar ook voor situaties waar een funderingsbedrijf direct voor een opdrachtgever werkt”, geeft Estié aan. “De herziening is alweer in de maak; in de komende weken geven we een klap op versie 2022. Daarnaast zijn we druk in allerlei werkgroepen met onderwerpen als arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Zo worden alle veiligheidsaspecten onder de loep genomen. Als er zich bij een lidbedrijf een ongeval heeft voorgedaan, wordt dit uitvoerig onderzocht. Conclusies worden branchebreed gedeeld en waar nodig worden instructies en richtlijnen aangepast. Is het ongeval te wijten aan een technisch mankement, dan komt het ook in de Technische Commissie Funderingsmachines ter tafel. Het is tevens een werkkamer van Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, een instantie waaraan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid heeft gedelegeerd om de hele regulering rondom veilig hijsen te borgen.”

Bouwterreincertificaat

De werkgroepen binnen de NVAF werken ook nauw samen. Estié: “Een gezamenlijke inspanning van de werkgroep arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu met de Technische Commissie Funderingsmachines heeft bijvoorbeeld geleid tot een herziening van de richtlijn veilig hijsen. Zo is er een richtlijn uitgebracht over veilig werken in een publieke omgeving. Het hijsen van stalen damwanden, buizen of funderingspalen heeft consequenties voor het inrichten van de hijszone; er moet voldoende ruimte zijn om een funderingsmachine veilig te kunnen inzetten. In dat gezamenlijke project is ook een bouwterreincertificaat ontwikkeld, een document waarmee de hoofdaannemer verklaart dat het bouwterrein aan alle eisen voldoet, inclusief een stabiele ondergrond. Dat laatste is niet alleen voor een funderingsbedrijf van belang, maar ook voor alles wat na ons komt. Een vrachtwagen kan ook wegzakken als het bouwterrein niet aan de eisen voldoet. Een hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid dat alle bedrijven die worden ingehuurd goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren.”

Jaap Estié, directeur van de NVAF.

Opleidingen en promotie

Een andere belangrijke werkgroep die Estié nog wil aanstippen, is de werkgroep die gaat over opleidingen. “We hebben een funderingsvakschool opgericht in samenwerking met onder meer Trainingscentrum Crescendo uit Hoorn. De opleiding is opgesplitst in drie geledingen: alle werkzaamheden rondom een funderingsmachine, op de machinist en tot slot een stuk basiskennis voor medewerkers op kantoor en eventueel van de opdrachtgever. De eerste cursistengroep start begin april. Daarnaast zijn we als NVAF natuurlijk continu bezig met de promotie van het mooie funderingsvak, bestieren we samen met sociale partners FNV en CNV de Arbocatalogus Funderingen waarin alle RI&E’s worden vastgelegd, en hebben we nauw contact met Volandis, het kenniscentrum voor de bouw. Ook zijn we aangesloten bij het Kabel en Leiding Overleg, een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond, waarvoor we een praktijkhandleiding hebben geschreven over hoe je als funderingssector hier zorgvuldig mee om dient te gaan en zijn we behalve bij nationale (semi-)overheden ook heel actief in Europees verband bij het opstellen van wet- en regelgeving.”

De NVAF is dus met recht een zeer actieve organisatie. “Dankzij de grandioze inzet van de vele vrijwilligers van aangesloten lidbedrijven weten we gezamenlijk mooie resultaten te bereiken voor de branche.”    

Uitreiking het Zilveren Heiblok aan Co van ’t Hek

NVAF–4 kopiëren
Lees het gehele artikel

Co van ’t Hek is sinds 28 oktober 2006 bestuurslid bij de NVAF. Vanaf deze periode heeft hij bijzondere verdiensten verricht voor de funderingsbranche. Zo is Co van ’t Hek initiator van diverse initiatieven binnen het bestuur waardoor de vereniging veel vooruitgang heeft geboekt. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap heeft Co van ’t Hek een actieve rol en is hij een vertrouwd gezicht binnen de werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu. Daarnaast investeert het funderingsbedrijf Gebr. Van ’t Hek veel in de branchevereniging door medewerkers, kennis en ervaringen te delen in verschillende werkgroepen. Namens het bestuur en de gehele funderingsbranche willen wij Co van ’t Hek nogmaals bedanken voor al zijn kennis en inspanningen! 

Wat is het Zilveren Heiblok 

‘Het Zilveren Heiblok’ is een door de NVAF ingestelde grote zilveren wisseltrofee voorstellende een ouderwets valblok, die wordt toegekend aan iemand die zich voor de funderingsbranche bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Sinds de NVAF in 1988 de eerste toekenning deed, is dit de 10e uitreiking.

Lossen heipalen nog veiliger door nieuwe werkwijze

img-20200420-wa0000-kopieren
Lees het gehele artikel

Heiers, transporteurs en producenten (verenigd in respectievelijk NVAF, TLN en het Palenplatform van Betonhuis Constructief Prefab) hebben de handen ineengeslagen om tot een intentieverklaring en praktische standaard werkwijze te komen voor het lossen van heipalen. Eind april hebben Ton Groeneweg, voorzitter NVAF & Directeur Tubex, Jan Boeve, Algemeen directeur TLN en Ron Peters, Directeur Betonhuis, deze intentieverklaring getekend.

POD-transporten

Betonnen heipalen worden onder ideale omstandigheden in de fabriek geprefabriceerd. Uiteraard moeten de palen van de fabriek naar de bouwplaats worden getransporteerd. Betonnen prefab heipalen kunnen tot wel 39 meter over de weg worden vervoerd. Vanaf ongeveer 23 meter worden jukken of schommels toegepast bij het transport. De palen steken dan over het dak van de cabine uit. Dit worden dan ook wel palen-over-dak-transporten genoemd, oftewel POD-transporten.

Tot op heden waren er geen duidelijke uniforme afspraken over het lossen van POD-transporten.

pod1-kopieren

Praktische standaard werkwijze

Daarom hebben de heiers, transporteurs en producenten (verenigd in NVAFTLN en het Palenplatform van Betonhuis Constructief Prefab) de handen ineengeslagen. Samen hebben zij gewerkt aan een intentieverklaring en een praktische standaard werkwijze. Zo is voor iedereen duidelijk wat de regels zijn bij het lossen van POD-palen. Binnen de nieuwe werkwijze zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden van zowel de producent en de transporteur als de ontvanger duidelijk afgebakend. Daarbij moeten alle partijen vooraf bepalen hoe de palen worden vervoerd en gelost. Bij POD-palen tot 30 meter heeft het lossen met een shovel of via een bordes de voorkeur. Als de palen langer zijn en de chauffeur ze via het bordes niet kan aanpikken, kunnen ladders of hoogwerkers worden gebruikt. Mits daarbij wordt voldaan aan het veilig werken op hoogte.

Sinds april 2020 wordt deze werkwijze stap voor stap ten uitvoer gebracht. Partijen realiseren zich dat de toepassing een kostprijsverhogend effect heeft als gevolg van aanvullende investeringen en gewichtstoename van het voertuig.

Innovatie op gebied van funderingswerken dankzij krachtenbundeling

sterk-remmingwerk-franeker-2
Lees het gehele artikel

Je zou de vereniging kunnen omschrijven als een denktank. Met leden die enorm veel expertise inbrengen binnen de gelederen, zorgt de Nederlandse Vereniging Aannemers in Funderingswerken voor continuïteit, vooruitgang en innovatie op het gebied van funderingen. “We zijn een vereniging van, voor en door funderingsaannemers”, opent Jaap Estié het gesprek. Estié is directeur bij de NVAF.

“We zijn een professionele organisatie met twee mensen op kantoor. In de werkgroepen en commissies die onze vereniging rijk is zitten tussen de 80 en 90 actieve leden uit ons bestand. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers van aangesloten bedrijven”, aldus Estié.

Samenwerken en kennis delen
Het vrijwilligersbestuur wordt gevormd door voorzitter Ton Groeneweg (Tubex), Peter Vroom (Vroom Funderingstechnieken) -tevens voorzitter van de werkgroep contractuele relaties-, penningmeester Eelco van der Velde (Bauer), Bartho Admiraal (Volker Staal en Funderingen) -tevens innovatiemanager-, Co van ’t Hek (Gebr. Van ’t Hek) -arbeidsomstandigheden en milieu-, Hein van Laar (Hakkers) -voor waterwerken- en Thimo Verhoef (Funderingstechniek Noord) -voor alles rond microtechniek. “De nadruk bij alles wat we doen ligt op samenwerking. Zelfs oud-bestuursleden helpen nog steeds mee. We hebben een aantal werkgroepen en normcommissies, gelieerd aan NEN”, vervolgt Estié. “Zo is er bijvoorbeeld de Technische Commissie Funderingsmachines -tevens werkkamer 6 van de TCVT, waar onder andere ongevalsonderzoek gedaan wordt. Binnen deze commissie zitten ook certificerende instanties, die keuringen verrichten. In de werkgroep ARBO & Milieu worden dezelfde ongevallen ook onderzocht, getoetst aan ARBO-wet en -regelgeving. Alle uitkomsten van de onderzoeken worden meegenomen in de herziening van de richtlijnen.”

NVAF

Een complete bouwkuip in Nijkerk. (Beeld: NEW DIGIT Photography Al)

Nieuwe medewerkers een goede basis geven
De NVAF biedt een aantal branchegerichte opleidingen. “We willen op die manier nieuwe werknemers een goede basis geven. Er bestaat een samenwerkingsverband met Regiocollege Noord-Holland in Heerhugowaard ten behoeve van een MBO-opleiding. Binnen de werkgroepen worden richtlijnen ontwikkeld voor veilig hijsen, veilig werken vanaf het water en werken in de publieke omgeving. “Tevens is er een herziene richtlijn in de maak voor het werken in verontreinigde grond. Deze is noodzakelijk vanwege de recent ingevoerde CROW 400.”

Onlangs is de derde druk van het vakboekje “Veilig funderen” uitgebracht. Estié: “Van elke techniek in onze branche staat omschreven wat deze techniek inhoudt en wat de geldende richtlijnen daarvoor zijn. Dit boek is gefinancierd vanuit de ARBO-catalogus en vanuit de NVAF. Delen van dit boek zijn onderdeel van de ARBO catalogus Funderingen. Het boekwerk is gedrukt in een oplage van 3.000 exemplaren en het is de bedoeling dat iedereen die in de funderingsbranche werkt er een heeft.”

NVAF

Duurzaamheid nastreven betekent innoveren en dat levert mooie ontwikkelingen op. (Beeld: FotoMix.nl)

Duurzame inzetbaarheid van werknemers
“We draaien mee in de European Federation of Foundation Contractors (EFFC). Hier worden onder andere duurzaamheidsvraagstukken door de NVAF behandeld. De focus ligt nu op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Duurzaamheid nastreven betekent innoveren en dat levert mooie ontwikkelingen op. Bijvoorbeeld het mee laten gaan van een warmtewisselaar met de funderingspaal, zodat deze te gebruiken is met een warmtepomp in huis. Warmtewisselaars aangebracht in damwanden: ook een mooi voorbeeld. De innovaties in funderingstechnieken zijn zeer divers. Voor trillingvrij funderen komen meerdere systemen in beeld.”

Nieuwe Praktijk Richtlijn
“Een tijd geleden is de alpha-P norm voor Nederland gereduceerd. We zetten in Nederland hierdoor vaak zwaardere palen in dan nodig is, palen met meer inzet van beton en staal, met als gevolg meer CO2 uitstoot. Om die reden pakt de NVAF nu de innovatie gezamenlijk op en doen we proeven met palen op schaal. Het doel daarvan is kennis opbouwen en deze delen, waarbij ook de kosten van het onderzoek gedeeld worden”, schetst Estié.

NVAF

Het bestuur, van links naar rechts Jaap Estié, Peter Vroom, Eelco van der Velde, Ton Groeneweg, Co van ’t Hek, Thimo Verhoef en Hein van Laar.

Funderingsherstel
Ook op het gebied van funderingsherstel ziet Estié nieuwe ontwikkelingen: “Funderingen worden vanuit huis gerestaureerd, mogelijk gemaakt doordat de machines daarvoor kleiner worden en gewoon door de deur passen. Zo is het mogelijk om een kelder onder een grachtenpand in Amsterdam te realiseren. Kijken we naar innovaties in machinebouw, dan zien we grote ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van monitoring, sensoren en connectiviteit. Hoe digitaal we echter ook worden, ons vak blijft avontuurlijk. Je kunt sonderen wat je wilt, we gaan echter zodra we de grond ingaan het grote onbekende tegemoet.”