Tagarchief: Nobleo Bouw & Infra

Scoren op vormgeving en ruimtelijke kwaliteit

Lees het gehele artikel

“We hebben onze vakinhoudelijke expertise hier volop kunnen laten gelden”, zegt Tim Janssen van NobleoBouw & Infra. “We stonden zelfs aan de basis van het alternatief voor de fietstunnel dat na gunning in het contract is geland.”

Nobleo Bouw & Infra is al vanaf de tender betrokken bij de nieuwe N69. “We hebben met een team van eigen constructeurs, constructief ontwerpers en een ontwerpleider de ontwerpen gemaakt voor alle kunstwerken, vanzelfsprekend in nauw overleg met de mensen van Boskalis”, legt Janssen uit. “Dat heeft uiteindelijk voor Boskalis geleid tot de winnende aanbieding. Na gunning hebben we de ontwerpen verder gefinetuned en ingepast in het integrale ontwerp. We hebben dus alle fases van VO, DO tot UO en uiteindelijk de ‘onsite engineering’ doorlopen.”

Nobleo Bouw & Infra heeft zijn vakinhoudelijke expertise hier volop kunnen laten gelden.

Pronkstukken

Vormgeving en ruimtelijke kwaliteit waren volgens Janssen belangrijke criteria aan de voorkant. “Het heeft geresulteerd in slanke ontwerpen met minimaal gebruik van beton. Daar kwam een behoorlijk complexe constructieve uitdaging uit voort. We moesten constructief tot het uiterste gaan om alle kunstwerken te ontwerpen met voldoende robuustheid en veiligheid. Met als toppunt beide architectonische beekdalbruggen, twee ware pronkstukken. Het zijn statisch onbepaalde kunstwerken die gefaseerd zijn gebouwd. De grootste bestaat uit tien velden van totaal 312 meter, de ander omvat acht velden en is 250 meter lang. Het gaat hier om in het werk gestorte voorgespannen constructies, inclusief een serie integraalconstructies. In elke fase werden twee velden en een overgangsconstructie gerealiseerd. Het eindresultaat is verbluffend. Een mooie bekroning voor het integrale projectteam.”

Nobleo Bouw & Infra is in het project tevens mede-initiator van een zogenaamde ‘kans’. Janssen: “Bij de tender bestond de mogelijkheid om verbetervoorstellen te doen op het oorspronkelijk ontwerp. Eén van onze medewerkers stond aan de basis van het idee van een mini-variant van beide beekdalbruggen als alternatief voor een fietstunnel die minder wenselijk was qua sociale veiligheid. De mini-beekdalbrug van 50 meter lengte bleek ook vanuit ecologisch perspectief, verkeer en hinder voor de omgeving gunstiger uit te pakken. Reden voor de opdrachtgever om de kans te grijpen en op te nemen in het contract. Daar ligt onze kracht: in teamverband integraal meedenken in projecten en verder kijken dan onze eigen scope. Dat wordt gewaardeerd en hebben we bij de N69 mooi tot uiting kunnen brengen. Het project en de samenwerking met Boskalis is dan ook perfect verlopen.”     

4D Werkvoorbereiding dicht het gat tussen ontwerp en uitvoering

Afbeelding-2
Lees het gehele artikel

Voor het consortium ‘BAAK’ verzorgt Nobleo Bouw & Infra sinds de aanbestedingsfase het complete GWW- en faseringsontwerp voor de nieuwe Blankenburgverbinding. Op voorspraak van het ingenieursbureau wordt de zinktunnel (Maasdeltatunnel) zelfs met behulp van 4D Werkvoorbereiding gerealiseerd, een unieke dienst van Nobleo. Het koppelen van 3D-data aan de uitvoeringsplanning en het kunnen toetsen van werkmethodieken biedt volgens Teun Smeijers, afdelingsmanager van Nobleo Bouw & Infra, volop voordelen.

De Blankenburgverbinding is een complex infraproject dat in 2018 is gestart en in 2024 gereed dient te zijn. In de tussentijd wordt een nieuwe autosnelweg van 2×3 rijstroken aangelegd die door een land- en zinktunnel gaat. Daarnaast worden twee nieuwe knooppunten gerealiseerd die verdiept bij de A20 en verhoogd bij de A15 aansluiten. “In opdracht van BAAK verzorgen we onder meer het GWW-ontwerp van de eindsituatie en pakken we alle hoofdfaseringen op alsmede de bouwplaatsinrichting, logistiek en bouwfasering”, somt Smeijers op. “Door de complexiteit van het project met zijn vele raakvlakken, hebben we het consortium ervan kunnen overtuigen onze expertise ‘4D werkvoorbereiding’ in te zetten.”

Virtueel en echt bouwen langs elkaar van Maasdeltatunnel Noord.

4D Werkvoorbereiding

3D BIM is een goed begin, maar wordt voornamelijk gebruikt om ontwerpraakvlakken te pareren, vervolgt Smeijers. “4D BIM voegt daar de tijdsplanning aan toe, maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Met 4D werkvoorbereiding gaan we nóg een stap verder door bouwmethodes te toetsen en kunnen we op voorhand zelfs de realisatieraakvlakken elimineren. Het is juist deze stap waar het vaak toch nog fout gaat, ondanks de goede voorbereidingen. Met 4D Werkvoorbereiding wordt dat voorkomen. Het is overigens een continu proces en wordt voortdurend gemonitord en bijgestuurd.” Het team 4D werkvoorbereiding bij Nobleo Bouw & Infra bestaat uit een combinatie van ontwerpers en werkvoorbereiders die kennis van binnen en buiten kunnen combineren. Smeijers: “Wij pleiten ervoor om de werkvoorbereiding- en uitvoeringskennis altijd vroegtijdig bij het ontwerp te betrekken.” 

4D Werkvoorbereiding is een relatief nieuw gegeven voor de infrasector maar werpt volgens Smeijers absoluut zijn vruchten
af. “Door de toename van de complexiteit in de infraprojecten is een volledig digitale aansluiting tussen het ontwerp en de uitvoering onoverkomelijk aan het worden. Het is bovendien een zeer geschikt communicatiemiddel, zowel intern als extern naar stakeholders.”

Nobleo Bouw & Infra benoemt nieuwe operationeel directeuren

nobleo
Lees het gehele artikel

Het gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau voor complexe multidisciplinaire projecten: Nobleo Bouw & Infra, kent vanaf 1 juli 2019 twee nieuwe operationeel directeuren.

Met ingang van 1 juli 2019 zullen Mattijs Bekkers en Matthijs Somhorst het directieteam van Nobleo Bouw & Infra gaan versterken, beiden in de functie van operationeel directeur. Samen met de algemeen directeuren Jeroen Kon en Marcel Noltenius van Elsbroek gaan zij het nieuwe directieteam vormen.

Door versterking van het directieteam kunnen de algemeen directeuren zich meer op strategisch niveau bezighouden met de doorontwikkeling en verdere groei van de organisatie.

Mattijs Bekkers is al sinds 2012 werkzaam bij Nobleo Bouw & Infra. Naast afdelingsmanager wegontwerp is hij ook actief als ontwerpmanager van diverse spraakmakende projecten.

Matthijs Somhorst maakt sinds 2014 deel uit van de organisatie en is afdelingsmanager van de afdeling Constructies. Deze afdelingsverantwoordelijkheid verschuift nu naar de operationele leiding van de gehele organisatie Nobleo Bouw & Infra.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat Mattijs en Matthijs hierdoor nog meer toegevoegde waarde zullen hebben voor de organisatie. Beide heren zijn erg enthousiast en kijken ernaar uit om zich voor lange tijd aan Nobleo Bouw & Infra te verbinden’, aldus Jeroen Kon, algemeen directeur van Nobleo Bouw & Infra.