Tagarchief: Nieuws

Update Xpedition New Horizons: van Oranjewoud naar Kopenhagen

Dronevlucht_Antea_Group
Lees het gehele artikel

Generale repetitie voor dronevlucht Antea Group naar Kopenhagen

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is bijna klaar met de voorbereiding van Xpedition New Horizons: de vlucht met een drone van het Friese Oranjewoud naar Kopenhagen. Na een eerdere testvlucht in Nijmegen vindt vandaag bij het kantoor in Heerenveen de generale repetitie plaats op het eerste deel van de route van de 750 kilometer lange dronevlucht over drie landen. Die vlucht staat gepland tussen 30 juni en 4 juli.

Het maken van een vlucht van deze afstand door het luchtruim van drie verschillende landen levert vooraf de nodige vragen op, vertelt Coert Ruseler, businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid en Gezondheid. “Denk aan de veiligheid, het aantal waarnemers dat je nodig hebt tijdens de vlucht, verschillende omstandigheden om rekening mee te houden, maar ook de geldende Europese wet- en regelgeving. Voor ons is het zeker een leerzaam traject.”

Extended Visual Line of Sight

De nieuwe Europese wet- en regelgeving biedt mogelijkheden om een voorgeprogrammeerde drone een route te laten vliegen zonder dat er nog veel menselijke betrokkenheid bij nodig is. Nederland is echter nog niet klaar voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Daarom is Antea Group genoodzaakt om met de drone ‘EVLOS’ te vliegen, wat staat voor Extended Visual Line of Sight. Bij EVLOS staat de dronepiloot voortdurend in verbinding met waarnemers op de grond langs de route.

Estafette van waarnemers op de grond

Tijdens de generale repetitie zijn 18 waarnemers betrokken bij de vlucht. Voorzien van verrekijker, portofoon en mobiele telefoon bevinden zij zich op telkens anderhalve kilometer afstand van elkaar. Signaleert een waarnemer de drone dan meldt hij dit. Zodra de drone voorbij is en in het zicht van de volgende waarnemer is gekomen, verplaatst de eerste waarnemer zich naar de volgende positie. Zo wordt in estafette de drone non-stop gevolgd tijdens de testvlucht, die met 52 kilometer meteen de langste in Nederland gemaakt dronevlucht is.

Internationale vlucht optimaal voorbereid

Er zijn flink wat zaken om rekening mee te houden tijdens de uitgestippelde vlucht. Ruseler: “De drone zal meerdere malen een snelweg oversteken, maar ook hoogspanningskabels, natuurgebieden en spoorlijnen. Bij het bepalen van de route en het positioneren van de waarnemers wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Allemaal factoren die vandaag worden getest zodat we tijdens de internationale vlucht optimaal voorbereid zijn.” 

Doel van de dronevlucht

Antea Group investeert al enkele jaren in dronetechnologie. Zo zet het ingenieurs- en adviesbureau drones in (waaronder robothond Spot) voor de inspectie van kunstwerken, industriële sites en de monitoring van verkeersituaties. “Met deze dronevlucht willen wij onder meer laten zien waar drones in de nabije toekomst veilig voor ingezet kunnen worden en wat dit aan waardevolle informatie kan opleveren voor het duurzamer maken van onze leefomgeving,” stelt Ruseler. 

Een loze ruimte maken tussen twee constructies waar je fysiek niet bij kunt?

egcovoid-baustelle
Lees het gehele artikel

Met Egcovoid® van Max Frank kan dat!

Soms is een holle ruimte noodzakelijk tussen twee constructies, bijvoorbeeld tussen betonplaten. Wanneer separate bekistingen niet mogelijk zijn, zul je op een andere manier moeten werken. Door toepassing van Egcovoid® platen van Max Frank kun je het natte beton scheiden. Wanneer het beton voldoende uitgehard is, hoef je het inwendige van de Egcovoid® platen alleen maar in contact te brengen met water, waarna ze oplossen. Wat achterblijft is de benodigde holle ruimte. Rob de Kok, hoofd bedrijfsbureau bij Max Frank Nederland BV, vertelt er meer over.

Ook bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen toegepast

“Bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen zijn onze Egcovoid® platen in de deurkassen en onder de funderingsplaten toegepast”, licht Rob toe. “Zowel bij het binnenhoofd als het buitenhoofd. Door de Egcovoid® plaat eerst op de betonnen liggers te plaatsen en daarna de vloer te storten, creëer je een betonvloer met een hele vlakke onderkant. Na voldoende uitharding van het beton werden de Egcovoid® platen opgelost door water toe te voegen. Het beton kwam daardoor zeer secuur op de balken te liggen. Je kunt het opgeloste residu van de Egcovoid® platen in de loze ruimte laten zitten, maar het kan via een folie-slang ook afgevoerd worden.”

Eigen R&D-afdeling

Max Frank is een producent met een eigen R&D-afdeling en maakt producten voor met name de beton- en staalbouw. “We kunnen oplossingen op maat engineeren”, aldus Rob. “Vandaar onze slogan ‘building common ground’. We denken mee in oplossingen die gericht zijn op efficiëntie op de bouwplaats.”  

Beton, staal en heel veel zand bij de Nieuwe Sluis

Lees het gehele artikel

Even bijpraten over de stand van zaken in Terneuzen

Het is al weer een tijd geleden dat wij een update brachten over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Joris de Maat, adviseur bodem, omgeving en vergunningen bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en Peter Van den bossche, specialist vergunningen en grondstromen bij aannemerscombinatie Sassevaart, praten ons bij over de voortgang en focussen samen op een specifiek deel: de grondstromen.

Sloop Middensluis en aankomst dienstensteiger

“Op 1 oktober 2021 is begonnen met de sloop van het zuidelijke deel van de Middensluis”, opent Joris het gesprek. Inmiddels zijn de bruggen en sluisdeuren verwijderd en heel veel grond is afgegraven. De sloop liep en loopt voorspoedig en gaat binnenkort verder met de dikke kadewanden.” Eind november 2021 werd de dienstensteiger aangeleverd voor in de dienstenhaven. Joris: “De drijvende steiger is 101,5 meter lang en 12 meter breed. Daarom is hij via de Westerschelde naar Terneuzen gevaren, met behulp van twee sleepboten en vervolgens ter plaatse geïnstalleerd.”

“In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

Ophogen sluisplateau en primaire waterkering

Eind vorig jaar bracht sleephopperzuiger TSHD Middelburg circa 5.000 kuub zand op de kistdam in de dienstenhaven. Peter: “Met het aangevoerde zand zijn we in januari aan het werk gegaan. We rijden sinds medio januari (buiten de spits) met zand van de dienstenhaven naar het sluisplateau van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering. Inmiddels hebben we de eerste ladingen weggewerkt. De weg vegen we op reguliere basis schoon om zandoverlast op de weg te voorkomen. De komende jaren voeren we aanvullend nog extra zand aan.”

Grondstromen

Peter vervolgt: “Bij de grondstromen moet rekening gehouden worden met verschillende stakeholders. Joris vult aan: “Het zand dat afgeleverd is in de dienstenhaven, wordt uit de Noordzee gehaald en is bedoeld voor het ophogen van de sluisplateaus naast de sluis. We hebben daar ongeveer zes meter ophoging nodig. Daar komt dan een teelaarde laag overheen en de nieuwe weg.” Peter: “Dat moet allemaal goed verdicht worden voor de toekomstige functies.” In totaal spreken Joris en Peter over 12,5 miljoen kuub grondverzet. “Deels wordt de grond hergebruikt”, legt Joris uit. “Er is veel afvoer van civieltechnisch minder geschikte grond, zo wordt er 4,2 miljoen kuub grond toegepast in de Westerschelde, in het kader van het hoogwaterbeschermingsplan. Er zal uiteindelijk 2,5 miljoen kuub zand naar Knokke gaan, als vooroeversuppletie.”

We moeten de landtongen in het verlengde van de Nieuwe Sluis nog afgegraven. “We kijken heel goed naar welke grond/zand er vrijkomt, aangezien de eindbestemming daarvoor vraagt om bepaalde specificaties”, legt Peter uit. “Zo wenst Knokke geen kleiachtige grond noch fijn zand te ontvangen. Het nuttig toepassen van gronden in de Westerschelde dient ook te voldoen aan verschillende voorwaarden. Uiteraard komt er ook zand vrij dat niet direct hergebruikt kan worden binnen het project. Er is een speciaal werkterrein ingericht voor de opslag van dit zand, om te onderzoeken waar het op een later tijdstip dan wel ingezet kan worden. Ook komt er onderhoudsspecie vrij uit onze jaarlijkse baggeropgave, met een maximaal volume van één miljoen kuub per jaar. Dit is schoon materiaal en geschikt om te verspreiden in de Westerschelde.”

Grondstromenplan

Het contract verlangde van aannemerscombinatie Sassevaart een grondstromenplan. Peter: “We krijgen eisen en voorwaarden aangeleverd waaraan de grond moet voldoen. In het grondstromenplan hebben we alles opgenomen: type grond, de kwaliteit van de grond, de benodigde vergunningen, over welke timing praten we en welke volumes zijn aan de orde.”

De stand van zaken met betrekking tot de grondstromen is dat Sassevaart nu op de helft van de 4,2 miljoen kuub grond toe te passen in de Westerschelde zit. 

Volandis lanceert digitale Bedrijfstakatlas

Businessman hands on the keyboard working to analysis business d
Lees het gehele artikel

Waardevolle gepersonaliseerde monitoring op basis van de uitkomsten van het PAGO

Ben jij een werkgever, arboprofessional, onderzoeksinstelling of onderzoeker bij een universiteit en wil je overzichtelijk in kaart brengen hoe werknemers in de bouw- en infrasector hun gezondheid en werk(omstandigheden) ervaren? Ga aan de slag met de Bedrijfstakatlas!

3 pijlers en meer

In de vernieuwde versie van de Bedrijfstakatlas maak je eenvoudig eigen selecties om zo de duurzame inzetbaarheid op thema’s die voor jou relevant zijn in kaart te brengen. Alle thema’s zijn gebaseerd op de 3 pijlers van Volandis: Werk Veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Daarnaast geeft de Bedrijfstakatlas niet alleen inzicht in de leefstijl, maar ook op het werkvermogen en de kans op arbeidsongeschiktheid.

Splitsen zoals jij wilt

Alle gegevens in de Bedrijfstakatlas zijn gebaseerd op de uitkomsten van het welbekende PAGO
(Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) waaraan werknemers in de bouw- en infrasector elke 4 jaar mogen deelnemen. Omdat het mogelijk is om uitsplitsingen te maken op cao-niveau, maar ook op basis van leeftijd, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep is een waardevolle monitoring mogelijk.

Starten?

Ga vandaag nog aan de slag met de data die voor jou relevant is. Je vindt de
Bedrijfstakatlas hier: www.volandis.nl/bedrijfstakatlas.

Onderhoud spoorwegstations tegenwoordig maatwerk

rutten-groep-veilige-traptreden.
Lees het gehele artikel

Aan spoorwegstations moet regelmatig onderhoud plaatsvinden. Dat geldt ook voor 45 stations in Gelderland. Tegenwoordig is dit maatwerk, omdat deze bouwwerken onder architectuur ontworpen worden. Voor het glasonderhoud van deze treinstations is Rutten Groep gecontracteerd. Deze Nijmeegse onderneming is actief in advies en onderhoud aan vastgoed, infra en railinfra. Vooral de lastige obstakels, complexe vraagstukken en moeilijke herstelwerkzaamheden zijn voor de firma een uitdaging. 

“We rusten niet voordat we de beste oplossing gevonden hebben”, stelt projectmanager Wouter Berkhout. Soms standaard schilderwerk, maar meestal is er een complex probleem en wordt het bedrijf gevraagd mee te denken over een maatwerkoplossing. Bijvoorbeeld voor treinstation Putten waar een blindengeleidehond met zijn poot was blijven steken in het Stabag-rooster van een traverse over het spoor. Berkhout: “Wij hebben toen voorgesteld de hele constructie te bekleden met een kunststof antislip trapplaat, met blindengeleidemarkering volgens ProRail-normering. En hoewel wij soms gespecialiseerde bedrijven inschakelen, voeren we het werk meestal zelf uit, ook hier.”

Glasherstel stations
Vroeger werden treinstations standaard gebouwd. Nu worden ze onder architectuur ontworpen, waardoor elk object uniek is. Voor glasherstel moet uitgezocht worden welk glas waar vandaan komt, wie het pand gebouwd heeft enzovoort. Daarbij worden de materialen ook steeds zwaarder, zoals de ramen van 120 kg. Om die te verplaatsen moest het bedrijf voorheen apart materieel inhuren. “We hebben nu een partij gevonden die een speciaal voertuig voor ons ontwerpt. Daarmee zijn we pionier”, zegt Berkhout. “En dankzij onze afspraken met glasleveranciers door heel Nederland, kunnen we snel schakelen en bijna alles binnen een week herstellen. Jaren geleden hebben we een 24-uurs storingsdienst opgericht om kapot glaswerk meteen veilig te kunnen stellen of een nooddichting te plaatsen.”

Rutten Groep

Veiligheid staat voorop
Bij alle werkzaamheden is veiligheid het belangrijkste. Naast dat Rutten Groep VCA-gecertificeerd is, beschikken alle medewerkers, vast in dienst of niet, over een digitaal veiligheidspaspoort, een eis van ProRail. Door de hieraan verbonden training is elke medewerker exact op de hoogte van de veiligheidseisen van ProRail. Alleen met zo’n paspoort mag iemand op een ProRail-terrein werken.  

Rutten Groep

Duurzaamheid hoog in het vaandel
“Onze onderneming is onderscheidend qua duurzaamheid. Wij leveren aan onze opdrachtgevers energiebesparende oplossingen. Zo hebben wij een revolutionaire klimaatbeheersende folie ontwikkeld met een zonwerend effect. Energiebesparend in de zomer, omdat de warmte buiten blijft. Bovendien is deze folie aan de binnenkant aan te brengen, wat vooral in de spoorwereld veel voordelen heeft”, besluit Berkhout.     

MATRENT Nederland gaat van start

matrent_excavators_rr
Lees het gehele artikel

Huuroplossingen van MATRENT!
Wij hebben een state of the art verhuurvloot. Stuk voor stuk recente, piekfijn onderhouden machines met intelligente technologie en machines die bijdrage aan de verlaging van de CO2-emmisies.  Met een vloot van ruim 150 Komatsu grondverzetmachines biedt MATRENT flexibele oplossingen voor de lange of korte termijn. Van 1 dag tot meerdere jaren. Wij staan te springen om onze klanten te verwelkomen met onze technische kennis, flexibele oplossingen en onze enthousiaste medewerkers. Wij helpen iedereen graag aan een oplossing op uw maat.

MATRENT als solution provider!
Wat wij verstaan onder solution provider? MATRENT streeft naar maximale tevredenheid tegen een zo laag mogelijke operationele kost. Klanttevredenheid is voor ons het belangrijkste in het ontzorgen. Het niet alleen zeggen, maar het ook doen! De klant heeft de keuze uit hele Komatsu gamma vanaf 12 ton waaronder een aantal machines voor specifieke toepassingen zoals de PC290LC-11 Medium Reach en de PC360LC-11 Long Reach graafmachines.  Voor het zware werk is er de WA500-8 wiellader, die tevens voor de op- en overslag activiteiten ingezet kan worden. Wij kunnen de machines aanpassen aan de wensen en behoeften van de klant en regelen eventueel het transport naar elke gewenste locatie in Nederland. Voor technische ondersteuning staat er 24/7 een team van specialisten paraat om waar dan ook service te verlenen.

MATRENT Nederland

Onze technologie die het verschil maakt!
De PC210LCi-11 graafmachines en de D61PXi bulldozers beschikken over de Komatsu Intelligent Machine Control (iMC) technologie. Deze 3D GPS gestuurde machines werken tot een paar centimeter nauwkeurig en zijn een toonbeeld van efficiëntie. Met de HB215LC-3 en de

HB365LC-3 heeft MATRENT een aantal bijzonder zuinige en stille Hybride graafmachines in het programma.

Uw tevredenheid is ons succes!
MATRENT stelt de wensen van de klant altijd centraal, onze meerwaarde is dan ook een hoogwaardige dienstverlening die past bij een tevreden klant. Het begint allemaal bij de perfecte machine en de manier hoe wij er het beste uit weten te halen. Service waar u blij van wordt is voor ons een vanzelfsprekendheid. We bieden maximale inzet tegen de laagst mogelijke operationele kosten.

Onze mensen als sleutel naar uw succes!
Arjan van Gangelen leidt MATRENT Nederland. U zult zich snel vertrouwd voelen in zijn capabele handen. Arjan is een instituut op het gebied van huur oplossingen, zijn enthousiaste manier van werken zal u doen verassen. Met kennis en kunde zal hij altijd een oplossingen voor u bedenken waar mee u zich snel vertrouwd zult voelen ”afspraak is afspraak”!

MATRENT Nederland MATRENT Nederland MATRENT Nederland

Gaat het sein ooit nog op groen voor een spoorverbinding tussen Nijmegen en Düsseldorf?

maarten-bakker
Lees het gehele artikel

Als het aan Maarten Bakker ligt wel. Bakker, 30 jaar, is VVD-raadslid in de Gemeente Nijmegen en heeft de portefeuilles Bereikbaarheid en Duurzaamheid. Een rechtstreekse spoorlijn van Nijmegen naar Duitsland, Noordrijn-Westfalen in, staat hoog op de verlanglijst. Daar liggen zowel economische als duurzame redenen aan ten grondslag, volgens Bakker.

In principe is het spoortracé al aanwezig, echter is het traject in 1991 buiten gebruik gesteld, vooral de plaats Groesbeek, Gemeente Berg & Dal, wilde niet meer. “Daar zit dan ook de crux”, schetst Bakker. “Groesbeek is tegen het heropenen van de lijn en mede daardoor worden plannen rondom de heropening door diverse partijen als onhaalbaar betiteld.”

Het spoor verbindt en het spoor scheidt
Groesbeek is als Gelders dorp de laatste jaren fors omhooggeschoten op de landelijke ladder voor toerisme. De dorpskern is onlangs gemoderniseerd en alleen de rails die er nog liggen herinneren aan tijden van weleer, toen men midden in het dorp nog een paar keer per dag moest wachten voor dichte overwegbomen. Is het niet begrijpelijk dat ‘de Groesbeker’ niet meer zit te wachten op een heropening van de lijn, vragen we Bakker. Hij antwoordt: “Wel als je terugdenkt aan hoe het vroeger was. Vervuilende dieselloks, geen rondweg om het dorp en teruglopende reizigers aantallen… Maar tijden veranderen. Grenzen bestaan vooral nog op papier, treinen worden schoner en het toerisme neemt toe. Het openstellen van het spoor is voor iedereen een win-win situatie.” 

Het spoor hoort ondanks het feit dat het in slapende toestand verkeert, echt bij Groesbeek. Wie daar woont, komt ‘van boven het spoor’ of ‘van onder het spoor’. Het spoor verbindt en scheidt het dorp tegelijk. Dat mag letterlijk en figuurlijk gezien worden, vindt Bakker. “De belangen die met de openstelling gediend worden zijn legio. Nijmegen ligt 5 kilometer van de grens, maar wie nu vanuit Nijmegen met de trein naar Duitsland wil moet een omweg van 35 km via Arnhem maken, dat is toch niet duurzaam? Verder is de enige ontsluiting van Nijmegen met Duitsland de N325, een weg die van Nijmegen naar Kranenburg gaat, maar net over de grens letterlijk doodloopt in een weiland. Duitsland heeft de aansluiting nooit afgemaakt, vanwege een natuurgebied. Je rijdt na de N325 dus over landweggetjes Duitsland in. Er zijn flinke files met forensenverkeer op de N325. Ook de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Klever Hochschule in Duitsland zijn voorstander van reactivering.  Studenten komen van beide kanten van de grens en de instellingen zitten pal aan het spoor. Ook het bedrijfsleven aan beide kanten van de grens ziet haar personeel liever op tijd arriveren.”

Maarten Bakker

Een auto rijdt over de plaats waar vroeger de slagbomen open en dicht gingen. De rails zijn nog zichtbaar in het asfalt.


Te land, ter zee en in de lucht
Een ander voordeel wordt geschetst door Bakker: “Nijmegen is hard op weg om een hele belangrijke logistieke hub te worden. De Waalhaven is de grootste binnenzeehaven van Nederland. De A15 wordt doorgetrokken naar de A12 en op de Betuweroute komt een railterminal. Het enige dat nog ontbreekt, is een makkelijke toegang tot de dichtstbijzijnde luchthavens. Dit zijn de vliegvelden Weeze en Düsseldorf voor Nijmegen. Beide luchthavens zouden te bereiken zijn per trein, als het spoor weer actief wordt. Ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe groot het economisch belang is.” De plannen om de lijn te heropenen zijn zeker niet nieuw en keren op gezette tijden terug op diverse agenda’s. Volgens Bakker zijn in Nijmegen de VVD, de PVDA, het FNV en het bestuur van de Radboud Universiteit en de HAN al lang voorstander. Waarom gaat het steeds net niet door? “Gedeputeerde Staten Gelderland zegt dat reactiveren niet de moeite waard is, omdat gemeente Berg en Dal niet wil. De onderlegger hiervoor is hun coalitieakkoord, waarin staat: ‘Reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve is binnen deze coalitieperiode niet aan de orde. Daar waar andere partijen in de regio deze mogelijkheid bespreken of willen onderzoeken, volgen wij de ontwikkelingen zonder daarvoor eigen middelen in te zetten.’ Dat akkoord loopt tot 2022 en sluit reactivering na die periode niet uit.”

Toch trekt de provincie wél die conclusie volgens jou? Bakker: “Er wordt vooral gedacht in onmogelijkheden, niet alle informatie wordt meegenomen in de onderzoeken. Zo blijf je in een vicieuze cirkel draaien. In november 2018 hebben Noordrijn-Westfalen en Staats­secretaris Knops een verklaring getekend, waarin men aangeeft betere grensoverschrijdende verbindingen te willen. Daarom is dit het moment. Er moeten praktische problemen worden opgelost, zo zijn gelden vanuit Duitsland alleen voor een treinverbinding beschikbaar. En dat terwijl we de oplossing voor Groesbeek meer in lightrail of een nieuw stil concept moeten zoeken. Totdat er echt door professionele partijen uit de railinfra naar gekeken is, zijn er vraagtekens.”

Maarten Bakker

Als toeristische attractie heeft Groesbeek een ‘draisinestation’ gebouwd naast het spoor. Per fietslorrie kunnen toeristen naar het oude station Kranenburg in Duitsland rijden.


Kansen benutten nu de 
tijd rijp is
Bakker is een geëngageerd mens en bovendien heeft hij ‘roots’ in Groesbeek en Nijmegen. “Ik ben geboren in Nijmegen, getogen in Groesbeek en woon weer in Nijmegen. Ik zet me in om deze spoorverbinding met Duitsland in ere te herstellen. Voor Nijmegen is het belangrijk voor de universiteit, HAN en de economie. Het prachtige Groesbeek wordt tegelijk ontsloten voor toeristen. Bovendien boeken we in breder perspectief een enorme duurzaamheidswinst. Dit is laaghangend fruit. Het zou écht zonde zijn als we deze kans voor Nijmegen, Groesbeek en Duitsland laten liggen. Bedrijven in de rail infra die mee willen denken zijn van harte welkom om zich te melden bij mij.”

LVO-maatregel voor snelwegen gevalideerd door RWS

esha-pentack-ring-assen
Lees het gehele artikel

Na acht jaar onderzoek is vastgesteld dat Esha PenTack van producent Esha Infra Solutions aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoet als levensduur verlengend onderhoudsmiddel voor ZOAB. Met de validering door RWS is PenTack de eerste LVO-maatregel die mag worden ingezet voor grootschalig onderhoud van de snelwegen. 

Het aanbrengen van PenTack verlengt de levensduur van asfalt (ZOAB, maar ook DGD en SMA) met meerdere jaren. Dit zonder gevolgen voor stroefheid, geluidsreductie en waterdoorlatendheid. Een PenTack behandeling kan op ZOAB tot drie keer herhaald worden, wat uiteindelijk tot negen jaar levensduur verlenging kan leiden. Dit draagt fors bij aan de C02-reductie. Bovendien betekent de toepassing van PenTack veel minder hinder voor verkeersdeelnemers dan het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag, omdat het wegdek snel na het onderhoud weer berijdbaar is.

Sinds 1996
Al in de jaren negentig ontwikkelde Esha Infra Solutions de bitumenemulsie PenTack die voorzien is van een verjongend component. De behandeling geeft het bindmiddel in het verouderde asfalt weer voldoende flexibiliteit en gaat hierdoor voor vele jaren rafeling tegen. De bitumenemulsie wordt met computergestuurde sproeiwagens op de verouderde asfaltverharding aangebracht en vervolgens afgestrooid om voldoende stroefheid te verkrijgen.  

Versterking Afsluitdijk van start

schermafbeelding-2019-04-01-om-17.27.20-kopiren
Lees het gehele artikel

De Afsluitdijk gaat de komende jaren op de schop om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Op 1 april verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de officiële starthandeling voor de versterking van de dijk aan de Friese zijde van de Afsluitdijk.

Van Nieuwenhuizen: ‘Al 87 jaar beschermt dit iconische bouwwerk een groot deel van ons land tegen het water. Met deze grootschalige renovatie is de Afsluitdijk over vier jaar weer klaar voor de toekomst.’

De dijk wordt versterkt en ongeveer twee meter hoger. Hiervoor wordt de Afsluitdijk bekleed met 75 duizend nieuw ontworpen duurzame betonblokken. Door de bijzondere vorm van de blokken is minder beton nodig dan eerder gebruikt materiaal. Dat zorgt voor 56% minder CO2 uitstoot. De betonblokken worden over het oude basalt heen gelegd, waar de dijk bijna 90 jaar geleden mee werd gebouwd.

Tussen Kornwerderzand en de Friese kust wordt het oude basalt verwijderd en binnen het project hergebruikt. Minister Cora van Nieuwenhuizen verwijderde tijdens de starthandeling symbolisch een basaltblok van dit stuk van de dijk.

Duurzaam
De spuicomplexen bij Den Oever worden uitgebreid met extra spuisluizen en twee grote gemalen. Zo kan er meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. De gemalen zijn energiezuinig. De energie die nodig is, wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever. Het spuicomplex bij Kornwerderzand krijgt een stormvloedkering, die de sluizen straks beschermt tegen onstuimig weer. Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen wordt door regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk een vismigratierivier aangelegd.

Werkzaamheden
Oponthoud op de weg wordt zoveel mogelijk beperkt, omdat veel werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd. Op het moment dat er minder rijstroken beschikbaar zijn, kan dat leiden tot langere reistijden. Voor de veiligheid is het fietspad de komende 3 jaar van de werkzaamheden helaas afgesloten. Als alternatief kunnen fietsers en wandelaars gebruik maken van gratis bussen. Over de afsluiting van het fietspad wordt samen met de belangenverenigingen zoals de Fietsersbond gekeken naar mogelijkheden om deze incidenteel  open te stellen.

Ook het scheepvaartverkeer zal hinder ondervinden, omdat de sluizen in bepaalde periodes om en om gesloten zijn.

Het werk wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Levvel (BAM , Van Oord, Rebel) en is eind 2022 klaar. Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel BV nog voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Yanmar gaat als full-liner naar Bauma 2019

Lees het gehele artikel

Yanmar Construction Equipment Europe (CEE) gaat met nagenoeg het gehele programma aan compacte machines naar de Bauma in München. Met de in totaal 34 machines op de grote buitenstand laat het meer dan 100 jaar oude en door de wol geverfde Japanse bedrijf zien dat het nog steeds op kop loopt waar het compact materieel betreft.

Yanmar noemt zich markleider als het gaat om compacte machines. Met meer dan vijftig jaar ervaring in het bouwen van minigravers is het bedrijf dan ook een vast gegeven in de top tien van belangrijkste fabrikanten van bouwmaterieel. Tijdens de in april te houden materieelvakbeurs Bauma zal dat opnieuw goed zichtbaar zijn. Op de grote stand staat zowat het gehele programma compacte machines, van de 1.035 kg wegende minigraver SV08 tot de 11.300 kg wegende SV120. Wat we er ook zullen aantreffen is de zevendelige lijn wielladers, het viertal compacte maar krachtige rupsdumpers en één of meerdere graafmachines op banden

Voortdurende groei
Het jaar 2018 toonde opnieuw een duidelijke verkoopgroei en dat is niet alleen het gevolg van het op deze tijd toegespitste design, de technologische innovatie en de voortdurende productontwikkeling. Want hoe belangrijk die ook zijn, de economische bedrijfsvoering speelt een minstens even grote rol in de successtrategie. In 2016 leidde dat tot de overname van Terex Compact Germany GmbH door Yanmar. In de fabriek in Crailsheim, tussen Stuttgart en Neurenberg, wordt een fraaie serie mini- en midigravers, wielladers en mobiele graafmachines geproduceerd. Ook het onderdelenmagazijn in het nabij Leipzig gelegen Rothenburg was een verstandig onderdeel van de koop, want een centraal gelegen bevoorradingspunt is vandaag de dag essentieel. Zeker als je net als Yanmar een netwerk van meer dan 250 dealers in Europa hebt.

Vernieuwing programma
De overname van Terec Compact Germany zorgde bij Yanmar voor een forse uitbreiding en vernieuwing van het programma compacte machines. Dat zorgde op zijn beurt voor een groeiende belangstelling, niet alleen vanuit de sectoren openbare werken, bouw en landschapsarchitectuur, maar ook vanuit bedrijven die zich bezighouden met het leggen van kabels en leidingen, kleine sloopwerken en civiele techniek. De andere productielocatie in Europa staat overigens bij het hoofdkwartier van Yanmar CEE in het Noord-Franse Saint-Dizier.    

Yanmar

De ViO80-2PB met zijn tweedelige giek is speciaal bedoeld voor het heffen, verplaatsen en positioneren van lasten. (Beeld: Antoine Taccetti)

Uitvinder Zero Tail Swing
Tijdens de Pre-Bauma in München, het evenement waar journalisten en het bedrijfsleven de te verwachten actualiteiten uitwisselen, kregen we een eerste indruk van het nieuws dat te zien zal zijn op de grote Bauma-stand van het Japanse bedrijf. Yanmar is zo’n beetje de uitvinder van het Zero Tail Swing concept voor minigraafmachines. Van de ruim 20 mini- en midi-machines die naar Bauma komen, valt zeker 80 tot misschien wel 90 procent onder die noemer.

Nieuwe midigravers
Tijdens Bauma staan twee nieuwe midi-graafmachines in de klasse 8 tot 12 ton te wachten: de ViO80-2PB en de ViO82. Ze brengen het totaal op zeven modellen, waardoor er voor elk type werk en/of bedrijf wel een geschikte keuze is te maken. Zowel de ViO82 als de ViO80-2PB zijn uitgerust met de zuinige en emissie-arme Yanmar 4TNV98C-WBV1 dieselmotor, die 41,5 kW (55,6 pk) bruto vermogen levert, een Eco mode heeft, plus een regeling waardoor het toerental na 4 seconden leegloop fors omlaag gaat. Ook nieuw aan de ViO82 is het zelfstandige hydraulische systeem (VIPPS210), waarvan de twee pompen zorgen voor een minimaal drukverlies bij gecombineerde bewegingen van giek en arm. Dat zorgt voor een merkbaar soepelere bediening.

De ViO80-2PB is min of meer vergelijkbaar in capaciteit en innovatieve techniek, maar is uitgerust met een tweedelige giek. Hij is speciaal bedoeld voor het heffen, verplaatsen en positioneren van lasten. Door de hefcilinder om te draaien en de hydraulische druk te verhogen is een bijzonder grote uitbreekkracht gerealiseerd. Door de omdraaiing is de giek ook sneller en flexibeler te bewegen.

Yanmar

ViO23-6 komt als primeur op Bauma te staan. Er is ook een canopy-versie van.

Optimale werkbalans
Bij  de  mini-graafmachines  trekt  de  nieuwe ViO23-6  de  aandacht  op  Bauma.  Een  primeur waarvan de eerste foto nu getoond mag worden.De canopy-versie weegt circa 2.300 kg zonder ne meer dan 2.400 kg met cabine. Deze gewichten maken vervoer op de aanhanger achter de personenauto goed mogelijk. Tegelijkertijd zorgt de driecilinder Yanmar motor voor een vermogen van 14,6 kW, goed voor een graafkracht op van 13,1 kN op de arm en 17,5 kN indringkracht bij de bak. De graafdiepte ligt op 2.450 mm. De draaicirkel van deze compacte machine is 690 mm. Yanmar heeft ook deze nieuweling voorzien van ViPPS, het ViO Progressive 3-Pump System dat moet zorgen voor een optimale werkbalans tussen snelheid en kracht, ook tijdens het rijden met snelheden van 2,2 – 4,2 km/u. 

Marc Stubenitsky verwerft 2 Pirtek centers

marc_stubenitsky-verwerft-2-pirtek-centers
Lees het gehele artikel

Marc Stubenitsky, eigenaar van Pirtek Rotterdam-Zuid heeft per 1 april twee andere Pirtek Centers overgenomen: Pirtek Breda en Pirtek Heinkenszand. Met deze overname is Stubenitsky de eerste franchisenemer binnen de Pirtek organisatie in de Benelux die hiermee 3 servicecenters beheert.

Marc nam de bestaande vestigingen over van de vertrekkende eigenaar Hans Osterholt, die in de afgelopen 9 jaar in zijn regio met Pirtek een stevige marktpositie heeft opgebouwd.

Hans heeft in 2018 een fonkelnieuw center in Heinkenszand opgezet waarmee Pirtek ook in Zeeland op de kaart is geplaatst.

Uiteraard feliciteert Pirtek Benelux Marc met deze nieuwe stap en wenst hem veel succes toe. Hans Osterholt wordt bedankt voor zijn getoonde succesvolle ondernemerschap. Het is dan ook geen toeval dat hij zijn Pirtek carrière af sluit in de top 3 van best presterende Franchisenemers van het afgelopen jaar binnen de Benelux.

Marc Stubenitsky heeft met deze overname dus een goede basis voor verdere groei in de wereld van service en vervanging van hydrauliekslangen. Deze markt is doorlopend in ontwikkeling. Zijn zeer grote netwerk in de Rotterdamse haven komt hier zeker ten goede.

Gelijktijdig met de overname van de twee centers heeft Marc Stubenitsky tevens zijn eerste vestiging verbouwd en zijn vloeroppervlakte uitgebreid tot het dubbele aantal meters. Hierdoor kan ook op Rotterdam-Zuid nu in de eigen werkplaats aan grotere machines worden gewerkt.

De personele bezetting op de verschillende centers blijft ongewijzigd en zal in de toekomst verder gaan groeien. De vaste klanten blijven contact houden met hun vertrouwde aanspreekpunten.

Op de foto v.l.n.r. Marc Stubenitsky en partner, Harald Overwater, managing director Pirtek Benelux en Hans Osterholt en partner.

12de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 – genomineerden

schermafbeelding-2019-04-01-om-09.03.04-kopiren
Lees het gehele artikel

Op 26 maart heeft de jury zich uitgesproken over de 100 deelnemende projecten aan de 12deeditie van onze tweejaarlijkse Trofee voor Thermisch Verzinken. Met deze wedstrijd wil Zinkinfo een staalkaart aan toepassingen van thermisch verzinken tonen. Thermisch verzinken biedt designers én hun klanten heel wat voordelen. Vooral de lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid zijn belangrijke troeven van dit conserveringssysteem. Bovendien waarderen ontwerpers het mooie verouderingsproces van thermisch verzinkt staal, dat met de jaren eigenlijk alleen maar mooier wordt. 

DRIE CATEGORIEËN
Naar aanleiding van ZEKER ZINK maakt de BTTV Trofee vanaf deze editie een onderscheid tussen drie categorieën: Functioneel Verzinken, Esthetisch Verzinken en Duplexsystemen.
Na rijp beraad kwam de jury tot de volgende nominaties:

Categorie FUNCTIONEEL VERZINKEN (36 projecten)

Categorie ESTHETISCH VERZINKEN (28 projecten)

Categorie DUPLEXSYSTEMEN (36 projecten)

Uit deze nominaties heeft de jury één laureaat per categorie gekozen die bekend zullen worden gemaakt tijdens de EGGA Assembly Party. Dit evenement gaat door op woensdag 12 juni in het Felix Pakhuis in Antwerpen. Elke laureaat ontvangt een trofee. Alle ingediende projecten komen ruim aan bod in een boek dat zal worden voorgesteld tijdens de uitreiking. Alle deelnemende projecten zullen in een digitale editie van het Zinkinfo Magazine verschijnen. Op de website van Zinkinfo Beneluxis een pagina gewijd aan elk project van deze editie.

Zinkinfo vindt het ontzettend belangrijk dat de bouwsector haar schouders zet onder de circulaire economie. Circulair bouwen moet gepromoot worden en om die reden zal er uit alle inzendingen één project een Trofee voor circulair bouwen ontvangen.

De jury bestond uit de volgende 5 personen:

  • Geertjan van Geffen – Wessel van Geffen architecten (partner/architect) – juryvoorzitter
  • Alexander Willems – Norbert Provoost Ingenieursbureau (directeur)
  • Hans Hooyberg – HaTwee (zaakvoerder)
  • Filip Vlaminck – Verhofsté (chief sales officer)
  • Bruno Dursin – Zinkinfo Benelux (directeur)

Voorstelling nominaties (één foto per project) (voor meer info, contacteer Zinkinfo Benelux via evi@zinkinfobenelux.com)

1.2.3. Machineverhuur groeit en breidt verder uit

logo-1.2.3.-machineverhuur-met-slogan
Lees het gehele artikel

1.2.3. Machineverhuur, de landelijke verhuurder van bouwmachines en -materieel groeit en heeft deze maand de deuren van haar 11e vestiging geopend. Met de nieuwe vestiging aan de Hastelweg 149D in Eindhoven breidt de verhuurder de dekking richting het zuiden verder uit.

Landelijke dekking
Om persoonlijke service te kunnen bieden en op korte termijn te kunnen leveren, moet je dichtbij de klant staan en zijn. Met de opening van de vestiging in Eindhoven komt de verhuurder een stapje dichterbij een landelijke dekking. Het bedrijf heeft persoonlijke service hoog in het vaandel staan en onderscheidt zich van andere spelers op de markt door de klant zoveel mogelijk te ontzorgen.
“Dat doen wij door actief met de klant mee te denken in de breedste zin van het woord en door extra service te bieden.”, geeft Bertus Boer – eigenaar bij 1.2.3. Machineverhuur – aan. Jeroen Perin – directeur bij 1.2.3. Machineverhuur – vult aan: “Als professioneel dienstverlener focussen wij ons op het leveren van een totaalpakket: het juiste materieel, nakomen van afspraken, correcte en tijdige levering, facturatie op maat en een marktconforme huurprijs.”

Een partner voor elke klus of project
De bouw, infra, GWW, industrie en evenementen: de verhuurder biedt machines en materieel voor elk project. Handgereedschap, toiletcabines, generatoren, hoogwerkers, graafmachines, bouwhekken en rolsteigers: het is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Professionele huurders , maar ook particulieren kunnen bij 1.2.3. Machineverhuur terecht voor de complete huurvraag. Is er onverhoopt een defect? Bij storingen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de servicedienst.

Bezoek 1.2.3. Machineverhuur Eindhoven
De vestiging in Eindhoven is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie bezoekt u www.123machineverhuur.nl of belt u gratis 0800 – 53 53 123.

Bent u benieuwd hoe dat 1.2.3. Machineverhuur uw werkzaamheden kan ondersteunen? Wilt u een vrijblijvend gesprek met onze accountmanager? Bel gratis 0800 – 53 53 123 en vraag naar de mogelijkheden.

Over 1.2.3. Machineverhuur
123 Machineverhuur BV is een dynamisch verhuurbedrijf dat zich richt op de professionele verhuurmarkt. Het bedrijf is al ruim 20 jaar actief in het verhuren van machines en materieel voor bouw, infra, GWW, industrie en evenement, in de breedste zin van het woord.

Vanuit 11 vestigingen in Dronten, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Emmeloord, Genemuiden, Huizen, Meppel, Raalte, Rosmalen en Zwolle bedienen zij als jong en hecht team de opdrachtgevers, die net als henzelf veeleisende professionals zijn.

123 Machineverhuur is onderdeel van de Inter-Rent groep waar Inter-Techno en Gencom ook deel van uitmaken.