Tagarchief: Nering Bögel

De evolutie van een specialist in watermanagement: ‘Van kolk- tot kennisleverancier’

Lees het gehele artikel

“We zijn een kleine schakel binnen een proces met vaak grote gevolgen voor de projectversnelling.” Aan het woord is Richard Janssen, directeur en eigenaar van Nering Bögel. Hij legt uit: “Bouwend Nederland kent ons uiteraard vanwege onze zichtbare producten, zoals onder andere kolken, putranden en goten. Wij zijn echter buiten beeld ook intensief aanwezig in de wereld van watermanagement.”

Nering Bögel staat de laatste 10 jaar steeds vaker de grotere ontwerpers en bouwers in de vaderlandse infrasector terzijde en treedt op als de ‘onzichtbare vriend’ in samenwerkingsverbanden met projectontwikkelaars en adviesbureaus. “Is er een ‘waterprobleem’, dan worden we vaak in de voorfases van infrastructurele projecten aan tafel geroepen. Dan delen we de kennis die we hebben opgedaan en bedenken we de meest logische en zo simpel mogelijke oplossingen en variaties om tot een gedegen oplossing te komen voor het project. Vaak kan de opdrachtgever gewoon kiezen voor een oplossing die naar zijn idee het beste past”, aldus Janssen.

Gietwerk in uitvoering: in licentie verricht voor Nering Bögel.

100% functionaliteit zonder risico

Nering Bögel doet haar best om per situatie de beste installaties te adviseren en te bouwen. Het uitgangspunt is volgens Janssen altijd een 100% functionerende installatie met nul risico. “Soms stappen we uit een project. Als we vooraf zien dat het geen haalbare kaart is, of zelfs al wanneer we onze twijfels hebben. Altijd met een heldere uitleg waarom we uitstappen, vaak verwijzend naar andere partijen die een betere oplossing voor dat probleem hebben”, schetst Janssen.

Hoe wordt dat ervaren door de opdrachtgever? “Die waardeert onze eerlijkheid. We zitten niet in de wedstrijd voor de laatste euro, maar willen altijd een bijdrage leveren waar een probleem mee opgelost kan worden, op de beste manier. Ik zie het niet als teken van zwakte, maar meer als teken van kracht; het laten zien dat het goed zit met je betrouwbaarheid. Als onze techneuten met gefundeerde argumenten hun handen ergens vanaf trekken, omdat ze van mening zijn dat ze de zaken niet kunnen beheersen, dan ben ik trots. Dat is voor mij namelijk ook een teken van kwaliteit. Zo’n actie doe je niet uit angst, maar uit zelfvertrouwen.”

Nering Bögel maakt haar eigen ontwerpen, die daarna voor productie in licentie worden uitbesteed.

Eigen ontwerpen en aanpassingen

Janssen heeft met Nering Bögel een evolutie doorgemaakt, van leverancier van kolken en aanverwante zaken tot leverancier van kennis. Wij vragen hem waarom dat voor de laatste 10 jaar geldt? Janssen antwoordt: “De oorzaak van de verandering is eigenlijk gekomen door hoe er in het verleden gewerkt werd. Misschien wel herkenbaar voor andere bedrijven: gebruikt worden als ‘offertefabriek’. We calculeerden ons een slag in het rond, alleen om steeds weer afgewezen te worden. Er kwam een punt waarop ik zei: ‘hier stoppen we nu definitief mee!’. We hielden bij welke aanvragers ons alleen maar gebruikten om prijzen te verzamelen en confronteerden hen met hun werkwijze. Het ging alleen om geld. En dat gaat ten koste van kwaliteit.”

Langzamerhand deed een nieuwe manier van werken zijn intrede: “We begaven ons op het pad van het bieden van ondersteuning in de aanbesteding. In overleg met onze opdrachtgevers -vooral bouwbedrijven- bezochten we hun opdrachtgevers, de overheid bijvoorbeeld. Zo konden we support bieden door aan de hoofdopdrachtgever met de juiste argumenten duidelijk te maken wat de beste oplossing is en welk specialisme daarvoor benodigd is. Bij onduidelijke aanvragen vooraf in gesprek gaan, zorgen voor opheldering. Met dit soort stappen in onze aanpak konden we ons veel meer focussen en zoeken naar de perfecte oplossing. Gesteund door de engineeringafdelingen van onze leveranciers (gieterijen en betonfabrikanten) is Nering Bögel een pad gaan volgen naar perfectie, in dienst van de markt. Wij accepteren dat die werkwijze ons soms opdrachten kost, we respecteren ieders keuze.”

Nering Bögel begeleidt indien nodig de uitvoering van grotere projecten met eigen mensen.

Een groeicurve die niet afneemt

De ingeslagen weg zorgt ervoor dat Nering Bögel kan blijven leren, zich verder kan ontwikkelen en voorop kan blijven lopen als het gaat om innoveren. “We staan nog maar aan het begin, als je het mij vraagt. Dat we zijn gegroeid van kolkenleverancier naar techbedrijf op watermanagementgebied wordt bewezen door het feit dat we onze eigen producten ontwerpen en/of bestaande productlijnen aanpassen, naar eigen goeddunken. Doordat wij daardoor in waarde stijgen, groeien onze klanten met ons mee. Uiteindelijk profiteert het hele land daarvan”, zegt Janssen tot besluit. “We zijn een bedrijf van generaties, voor generaties.”

Goed watermanagement betekent ook droogtemanagement

NeringBogel_planinterview_0002
Lees het gehele artikel

Ten tijde van dit schrijven staat het nieuws bol van de berichtgeving over extreme wateroverlast in Nederland, ten gevolge van heftige regenbuien. Het bizarre is dat deze plotseling optredende problematiek letterlijk volgt op het vorige probleem: water te kort, door aanhoudend warm weer. Er zitten letterlijk nog geen twee dagen tussen berichten als “vul je zwembad niet om water te sparen” en “vakantiepark overstroomd”. De klimaatverandering valt niet te ontkennen. Watermanagement is daarmee belangrijker dan ooit geworden.

Richard Janssen, eigenaar en directeur bij Nering Bögel, praat met ons over mogelijke oplossingen om twee vliegen in één klap te slaan. “Goed watermanagement betekent ook droogtemanagement”, zegt hij. Eind 2018 lanceerde Nering Bögel de prijsvraag ‘droge voeten Nederland’ (zie GWW 6 – 2018, red.) Janssen: “We hebben een “waterdenktank” kunnen vormen met 15 universitaire studenten met de opdracht ideeën te produceren om anders dan bufferen en infiltreren het wateroverlastprobleem het hoofd te bieden. Ja, revolutionair waren ze zeker, maar nog niet in de huidige tijd haalbaar. Wellicht in de toekomst…”

Regenwater opslaan

Janssen vervolgt zijn verhaal: “We zullen voorlopig op een mechanische manier de wateroverlast en droogte te lijf moeten gaan. Door de klimaatverandering is de balans tussen nat en droog verstoord geraakt. Te veel water in een kort tijdsbestek, of te weinig water over een langere periode van hitte. We zullen die enorme plens water die telkens over ons heen komt moeten ‘bewaren’ voor periodes van droogte. Dat betekent dus dat we het water niet meer ‘rücksichtslos’ moeten afvoeren, maar moeten gaan bufferen. Dat vraagt om een kantelmoment in ons ‘riooldenken’.”

Bufferen en infiltreren zijn nu de enige mogelijkheden die in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. “Dat begint al bij je eigen huis, waar meer groen en minder tegels of beton al een bijdrage kunnen leveren. Toch is dat een druppel op de gloeiende plaat”, oppert Janssen. “De extremen nemen naar verwachting alleen maar toe. Dat vraagt om regelbare opslagbassins en begint bij het zo optimaal mogelijk benutten van ons bestaande rioleringsstelsel. Onderhoud is het sleutelwoord, voorkomen van verstoppingen door straatvuil en bladeren, zorg dat lucht uit buizen kan ontsnappen. Een luchtbel die niet weg kan, functioneert als een afsluiter. Houdt de afwaterpunten -kolken en goten- goed schoon. Installeer voldoende pompputten op de cruciale plekken, zodat deze het overtollige water naar grotere buizen of bufferputten kunnen pompen. Daar kan het water dan tijdelijk worden opgeslagen.”

Zorg dat de kwaliteit van het opgeslagen water goed is en blijft

Met het opslaan van hemelwater alleen ben je er nog niet, leren we. Janssen legt uit: “In principe is hemelwater vervuild. Het neemt namelijk straatvuil en olie mee. Daarom is het belangrijk om het gebufferde water ook te zuiveren van vaste delen en olieachtige substanties, zodat het direct klaar is voor gebruik, wanneer er droogte dreigt.”

Putdeksels voorzien van ontluchtings-mogelijkheden

Een bekend probleem bij wateroverlast is dat putdeksels de vrije loop krijgen bij overdruk vanuit de riolering. Levensgevaarlijk, is de mening van Janssen. “Je ziet de opening van het riool niet en weet ook niet waar de deksel ligt. Daarom moeten deksels een ontluchtingsinrichting krijgen, dan kan de lucht uit het riool. Door de deksel aan de rand te borgen blijft deze vervolgens op de juiste plek. Dat zijn simpele maatregelen die in principe direct uitvoerbaar zijn en alvast veel leed voorkomen en overlast beperken.”

Hoe een goed afwateringssysteem met bufferopslag eruitziet, wil Janssen tot besluit graag toelichten in een speciaal daarvoor gemaakte serie afbeeldingen.

1: Ondergrondse buffertank voor duizenden m3 opslag.
2: Ondergrondse waterzuivering van het bufferwater. 
3 en 4: Distributie regenwater vanuit bufferopslag via regelkleppen en pompsystemen naar gebruikers. 
5: Aangepaste straatkolken voor regenwaterafvoer (onder) snelweg, zeer eenvoudig en energieloos.
6: Kolk voor regenwater, grote vrije doorlaat met vuilvanger. 
7: Rioolontlastklep, putdeksel kan niet weg bij opstuikend water en ontlast de riooldruk.

Over historie in watermanagement gesproken

productieloods-kopieren
Lees het gehele artikel

Koning Willem-Alexander kondigde in 1997 aan zich te willen verdiepen in watermanagement. Alhoewel de term op dat moment nog niet algemeen bekend was, had het overgrote deel van de Nederlandse bevolking daar wel een gevoel bij: immers, Nederland is een land dat zich door de hele historie heen bezighoudt met water. Door het tegen te houden, om te leiden of weg te halen.

Wanneer we spreken over watermanagement, dan komt automatisch de naam Nering Bögel naar boven. Er is bijna geen straat te vinden in Nederland waar geen gietijzeren kolk of putdeksel in ligt met daarop Nering Bögel geschreven. Een goede aanleiding om te praten met eigenaar en directeur Richard Janssen, over de geschiedenis van zijn bedrijf.

De familie Nering Bögel verkeerde in hoge staatskringen. Hier is de Sultan van Djokjakarta (Hamangkoe Boewono VII) op bezoek bij de gieterij, samen met Johan Laurents Jr. en Willem Nering Bögel. Circa 1900.

 

Het verhaal begint in 1696…

We komen Nering Bögel werkelijk overal tegen. ‘Jullie zijn nog Nederlandser dan de Nederlandse vlag’, merken we op. Janssen lacht en antwoordt: “Sterker nog, we zijn ouder dan de rood, wit en blauwe Nederlandse vlag. Aan het eind van de 17e eeuw werd een zekere heer Hendrik Lindeman geboren in Deventer. Hendrik Lindeman ontpopte zich als zeer divers ondernemer, en bouwde o.a een ijzermolen en legde hiermee de basis voor het latere Nering Bögel.”

Gieters bij een koepeloven, omstreeks 1900.

 

“De Ysermoole” te Deventer, anno 1755, in handen van Nering Bögel in 1829

De ijzergieterij kent onder Lindeman een evenzo turbulente geschiedenis als de man zelf. Maar in 1829 komt de gieterij in handen van de Zutphense rechter Herman Adriaan Nederburgh en diens schoonzoon Johan Laurents Nering Bögel. Deze laatste kreeg de dagelijkse leiding en zijn schoonvader zou zorgen voor het verkrijgen van internationale opdrachten uit zijn indrukwekkende netwerk.

“Daar komt dus voor het eerst de naam Nering Bögel in beeld”, vertelt Janssen. “Johan Laurents Nering Bögel kreeg het gietijzer ‘met de paplepel’ ingegoten. Het Duitse geslacht Nering Bögel bestond van oorsprong uit officieren, hoge ambtenaren en ondernemers.

De derde generatie aan het roer

Het bedrijf komt na de derde generatie ‘Nering Bögels’ in 1865 in handen van zijn zoons Johan Frederik en Willem Frederik. In 1877 trekt Johan Frederik zich terug uit de onderneming en draagt de fakkel over aan zijn eigen zoon, Johan Laurents junior. Deze had een opleiding gevolgd aan de Technische Hogeschool in Hannover. Onder zijn leiding wordt het Deventer fabrieksterrein flink uitgebreid, met als klapstuk de aansluiting op het spoor in 1879. De goede naam van het bedrijf is onkreukbaar en iedereen doet graag zaken met Nering Bögel. In die tijd bewogen de ‘Nering Bögels’ zich in de hoogste kringen. De directeurswoning kon rekenen op hoog bezoek, onder andere van Koning Willem III en de Sultan van Djokjakarta, Hamangkoe Boewono VII.”

Johan Laurents Nering Bögel, de grondlegger van het Nering Bögel imperium.

 

De stap naar kolken en putdeksels wordt gemaakt…

Wanneer in 1909 Johan Frederik junior op 35-jarige leeftijd overlijdt, komt het bedrijf in handen van Johan Laurents junior. Diens zoon, Jacobus Albertus Constant Nering Bögel, studeerde af aan de universiteit van Sheffield en neemt de leiding over de Deventer IJzergieterij. Zijn bijnaam: mijnheer Coos. “Vanaf 1911 is hij de enige directeur, dit blijft hij tot aan het faillissement in 1932, veroorzaakt door de crisis. Coos Nering Bögel vertrok naar Wassenaar, om daar een technisch bureau aan huis te beginnen”, vertelt Janssen. “Zijn specialisatie? Gietijzeren enkel- en meervoudige afdekkingen voor rioleringsputten. Deze werden in zijn opdracht gegoten in de NV IJzer- en Metaalgieterij De Globe, in Tegelen.”

We schrijven inmiddels 8 juli 1950. Het technisch bureau van Nering Bögel wordt een volle dochter van De Globe. “De naam Nering Bögel werd behouden. Tot 1955 werkte Coos vanuit Wassenaar, in datzelfde jaar verhuist Technisch Bureau J.A.C. Nering Bögel naar Weert”, schetst Janssen. Premier Den Uil sloot in 1960 de Staatsmijnen, om de ontstane werkeloosheid te remmen werd de Oranje Naussau Groep opgericht om potentiale bedrijven op te kopen en uit te breiden. Nering Bögel werd ook gekocht. Daarna komt het bedrijf nog enkele malen in andere handen, het was een onrustige tijd.”

Een rekening van Nering Bögel uit 1879, gericht aan het Krankzinnigen Gesticht, het latere Brinkgreven in Deventer. De levering behelst klepjes voor gaslicht en ovale raampjes, voor de somma van Hfl. 85,20.

 

De weg naar de huidige situatie

Begin jaren ’90 was de markt voor afscheiders in Nederland erg interessant en Nering Bögel was daar marktleider in. Reden voor het Duitse Buderus om in 1995 tot aankoop van Nering Bögel over te gaan. “Vlak voor die overname trad ik in dienst bij het bedrijf, als verkoopdirecteur”, licht Janssen toe. “Met een trackrecord in de ontwikkeling van systemen voor de off-shore industrie zat ik als techneut als een vis in het water. Prioriteit één was voor mij productverbetering en innovatie. Zo kregen we in een rap tempo onze keuringscertificaten voor elkaar en concentreerden we ons op wat de markt vroeg; vooral gecertificeerde kolken en putranden. Met een slimme vorm van outsourcing en intelligent voorraadbeheer kwam Nering Bögel weer op volle oorlogssterkte.”

De inspanningen van Janssen deden het bedrijf goed. Dat bleef niet onopgemerkt bij Buderus: zij promoveerden hem tot algemeen directeur in 2002. “Onze omzet verdubbelde in 10 jaar tijd tot ongeveer 13 miljoen euro. Er kwam echter geen rust, want in 2003 werd de Buderus groep overgenomen door de Robert Bosch Groep, die eigenlijk alleen de verwarmingstak van Buderus wilde hebben. Nering Bögel stond weer in de etalage en werd verkocht aan Investeringsmaatschappij Orlando, uit München. Ook zij hadden het plan om weer snel van Nering Bögel af te geraken.” Janssen besefte dat dit een kwestie was van ‘nu of nooit’. Tot grote verbazing van het grote Orlando presenteerde hij zich als particulier koper van ‘zijn’ onderneming. Hij vertelt: “Het lukte me om Orlando te overtuigen van het slagen van zo’n overname, geholpen door het feit dat ik ook het geld bij elkaar heb weten te krijgen. Sinds 2 juni 2006 ben ik 100% eigenaar van Nering Bögel en we staan helemaal op de kaart in Nederland en heerst er rust in het bedrijf.”

De rust waar Janssen over spreekt, gaat dan vooral over het creëren van een aangename werkplek voor de medewerkers en goede partnerschappen met toeleveranciers en klanten. Op het gebied van ontwikkeling en verkoop zal het nooit rustig worden, daarvoor is Janssen te gepassioneerd. “Ook al heb ik de dagelijkse leiding uit handen gegeven, ik doe er alles aan om de concurrentie een stap voor te blijven. We liggen in elke straat in Nederland en zijn niet van plan te wijken. Ook in nieuwe straten zien we graag ons logo terug. En het belangrijkste: we zijn het aan onze historie verplicht om aan de basis te blijven staan van een droog en waterveilig Nederland.”.     

In de goot, uit de problemen

bircomax-i_hafen-lauterbourg-einbau-kopieren
Lees het gehele artikel

De afvoer van hemelwater, met name in binnenstedelijk gebied, houdt de gemoederen flink bezig. Niet voor niets initieerde Nering Bögel het spraakmakende ‘Waterquest’, de denktank waarbinnen naar non-conventionele oplossingen wordt gezocht om in de toekomst het hoofd te bieden aan de toenemende regenval. We spreken met Toin Bongers, operations director bij Nering Bögel.

Waterquest heeft ons veel inzichten gegeven, zowel aan de kant van de problematiek als aan de kant van mogelijke oplossingen. Er zijn ideeën ontstaan die het verdienen om verder onderzocht te worden. Toch gaat het ‘normale leven’ ook gewoon door en zullen we op een ‘hands on’ manier ook moeten zoeken naar praktische oplossingen voor waterafvoer, voor de korte termijn. Zo’n oplossing hebben we nu in handen!”

Nering Bögel Waterquest Max-i systeem

De Max-i goot is EN1433 gecertificeerd en beschikt over gietijzeren sleuf- of maasroosters.

 

Water bufferen voor latere toepassing

“Afwateringssystemen kunnen we grofweg in twee categorieën onderverdelen. In punt- en lijnafwatering. Bij puntafwatering moet je denken aan een kolk, bij lijnafwatering aan een lange goot met roosters, minder diep. In beide gevallen wordt het water afgevoerd naar een grote put of waterbekken. Van daaruit wordt het kostbare water verder getransporteerd richting rivieren, uiteindelijk de zee in”, schetst Bongers. Dan heb je in feite te maken met twee problemen: ons afwateringsstelsel is aangelegd volgens een oud principe en nooit berekend geweest op de huidige hoeveelheid water die het te verduren krijgt, met overstromingen als gevolg en al dat regenwater wordt zonder er iets nuttigs mee te doen het land uitgestuurd. Dat is zonde.”

Nering Bögel ging in gesprek met het Duitse Birco, waar men de Max-i goot heeft ontwikkeld. Bongers: “Wij gaan onder onze eigen Brand het Max-i systeem in Nederland introduceren. Dit systeem kun je zien als een xxl-goot. De betonnen goot is vele malen dieper dan de bestaande lijnafwatering die we kennen. Overtollig regenwater blijft achter in de goot, die als waterbuffer functioneert. Daarmee maak je het water direct beschikbaar voor nuttige toepassingen, wanneer nodig. In tijden van droogte bijvoorbeeld, zoals we de afgelopen hete zomers hebben meegemaakt. Met de Max-i kunnen we het hoofd bieden aan twee extreme weersituaties, een waarbij er zoveel water ineens uit de hemel komt vallen dat bij normale goten de afvoercapaciteit tekort zou schieten en een waarbij door extreme droogte er een water tekort ontstaat.”

Verhoogde veiligheid bij nat weer in Baden-Baden, dankzij Max-i.

 

Volledig van beton en gecertificeerd

De Max-i goot is volledig van beton en dermate sterk, dat deze rechtstreeks gelegd kan worden. “Zonder verdere ommanteling, die je bij traditionele goten wel nodig hebt. Dat bespaart ruimte, materiaal en tijd. De Max-i goot is EN1433 gecertificeerd en beschikt over gietijzeren sleuf- of maasroosters. Of er nu loopverkeer of zwaar vrachtverkeer overheen gaat, het maakt allemaal niet uit. Er kan een Boeing overheen rijden zonder enig probleem. Daarom wordt deze goot al toegepast op vliegvelden.”

De Max-i is volgens Bongers relatief duur vergeleken met traditionele afwateringssystemen, maar dan vergelijk je ook appels met peren. Bongers licht toe: “In Duitsland en Frankrijk wordt Max-i al toegepast, er zijn pilots op vliegvelden en in havengebieden waar er zware eisen aan de afwatering worden gesteld. Tot nu toe wordt er rechtstreeks aan de eindklant geleverd, dat zijn voorschrijvers, luchthavens en lokale autoriteiten. Zo zullen we in Nederland Max-i in eerste instantie ook gaan vermarkten; door dit systeem rechtstreeks aan te bieden, waarbij we helder zullen maken dat het zinvol is om Max-i preventief in te gaan zetten.”

Installatie bij een wasstraat in Frankrijk.

 

Proven technology die een stap verder gaat

Volgens Bongers is het noodzakelijk dat er anders gedacht gaat worden over afwatering. “Je moet verder durven denken dan de bestaande gootsystemen. Risico’s loop je niet met Max-i, omdat alles is ontworpen en uitgevoerd op basis van ‘proven technology’. Het idee is alleen -letterlijk en figuurlijk- verder uitgediept.” Nering Bögel Max-i is in verschillende breedtes en dieptes beschikbaar, al naar gelang waar de situatie om vraagt. Tot besluit zegt Bongers: “Anders denken is dus noodzakelijk, maar daarna geniet je ook van een echte oplossing. We denken hiermee een grote slag te kunnen maken, in eerste instantie richting luchthavens, havens en logistieke centra. Natuurlijk is het zo dat onbekend onbemind maakt. Daarom wil ik iedereen die interesse heeft uitnodigen om ons te bezoeken  op de Dag van de Openbare Ruimte 2020, op 30 september en 1 oktober 2020 in de Jaarbeurs Utrecht of al eerder, op de RioleringsVakdagen 2020 in Gorinchem, op 17, 18 en 19 maart aanstaande.”   

De Pen | Op een normale, fysieke manier regenval wegwerken wordt onbetaalbaar

rsm-richard-janssen-7093
Lees het gehele artikel

Bovenstaande uitspraak komt wellicht rauw op het dak vallen, dat besef ik. Met deze uitspraak wil ik dan ook zeker niet zeggen dat wat er nu gedaan wordt om het hemelwater af te voeren zinloos is. Er moet iets gebeuren en alle inspanningen helpen. De klimaatproblematiek is er echter en we zullen alleen maar meer en heftiger regenbuien krijgen, op een frequentere basis.

De verstedelijking heeft in Nederland de laatste 25 jaar sterk toegenomen. In de grootstedelijke gebieden is er simpelweg te weinig natuurlijk oppervlak dat voldoende infiltratie mogelijk maakt om het water natuurlijk af te kunnen voeren. De rioleringen zijn er niet op berekend en het aanleggen van nieuwe afvoervoorzieningen in steden is geen sinecure.  Doorgaan met nog meer grote infiltratiesystemen, (pomp) putten, dubbele afvoerleidingen et cetera om hiermee het toekomstige probleem op te vangen, vraagt om het openleggen van hele straten en woonwijken. Met de drukke, ondergrondse infrastructuren die men dan tegenkomt, wordt het lastig om ruimte te creëren. Dan hebben we het nog niet eens over de infrastructurele bovengrondse chaos die er zal ontstaan. Moeten we misschien accepteren dat we in de toekomst water op de begane grond hebben staan en geen garantie meer hebben op droge voeten?

Het traditionele denken moet doorbroken worden

In de vaderlandse grond-, weg- en waterbouw wordt gelukkig veel gedaan om de toenemende wateroverlast aan te pakken. Er is weliswaar sprake van innovatie, echter is deze meestal gebaseerd op voortborduren vanuit bekende oplossingen. De vraag die dan rijst, is of het traditionele denken ons gaat redden. Een vraag die ook bij Nering Bögel speelt en waarop we geen eensluidend antwoord hebben. Na veel brainstormen is het idee voor Waterquest ontstaan. Vanuit de filosofie dat we knappe koppen aan het denken moeten zetten, die nog niet “besmet” zijn met tradities. Studenten die vanuit verschillende disciplines het probleem aanvliegen vanuit richtingen die ons tot nu toe niet bekend waren. Door te investeren in Waterquest, investeren we in een veilige toekomst voor iedereen. Dat gaat over generaties en niet meer over een snel berekenbaar “return on investment”. De problematiek is namelijk niet meer in geld uit te drukken. Was het maar zo makkelijk.

De uitkomst is een welhaast utopisch idee

Wanneer je zoals gezegd een probleem voorlegt aan denkers die geen hinder ondervinden van oude patronen, dan kun je een uitkomst verwachten die naar oude denkpatronen utopisch overkomt. Er is maar één weg, blijkt uit de resultaten van Waterquest: we moeten voorkomen dat de regen naar beneden komt op plaatsen waar we haar niet willen hebben. “Hoe dan?”, hoor ik u hardop denken. Dat kan door van het principe uit te gaan dat je alles mag doen om tot dat resultaat te komen. Stel je eens voor dat je met onorthodoxe maatregelen kunt voorkomen dat er straks in Amsterdam 250 liter water per seconde, per hectare naar beneden komt, in een regenbui die niet de normale gemiddelde 6 minuten duurt, maar 30 minuten? (Want dat zijn de harde cijfers) Dat zou een revolutionaire oplossing toch compleet rechtvaardigen?

De oplossing ligt in het beïnvloeden van regenwolken in een lage luchtdrukgebied. Kunnen we die straks verplaatsen, beter gezegd, sturen door de luchtdruk te verhogen? Of kunnen we door middel van het uitzenden van trillingen ervoor zorgen dat de verzadigde wolken leegregenen voordat zij een stad bereiken? Dat gaan we onderzoeken met Waterquest. Ook de juridische aspecten die daarbij komen kijken, want wie belasten we dan met de regenval?

Realistischer hypothetische oplossingen worden ook onderzocht. Bijvoorbeeld het alternatief afvoeren van huishoudelijk afvalwater, zodat de bestaande riolering alleen nog gebruikt wordt voor het transport van hemelwater. Of het inzetten van opvangbekkens die capsules afvullen met regenwater, die daarna met een snelheid van 300 km per uur als “buizenpost” verstuurd worden naar gebieden waar het water geloosd kan worden zonder schadelijke gevolgen.

De moraal van het verhaal: we zullen moeten gaan voorkomen dat de regen op ongewenste plaatsen valt. Voorkomen is het devies, want genezen gaat eigenlijk al niet meer. Omdat deze benadering geen directe inkomsten oplevert, zijn we aangewezen op maatschappelijk engagement binnen de infrasector. Daarvoor is samenwerking nodig. Die begint bij een kop koffie en een goed gesprek met open vizier. U bent van harte uitgenodigd, bij deze..

Klik in… klik uit… revolutionair nieuw stankscherm voor kolken

neringbogel_1_img_6033
Lees het gehele artikel

Nering Bögel ontwikkelt al meer dan 250 jaar innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur en heeft onder andere de focus liggen op het zoeken naar oplossingen voor het regenwaterprobleem.

Een bekend probleem waar gemeenten nogal eens mee te maken hebben: een kapot of ontbrekend stankscherm in kolken. Met als gevolg een niet goed functionerende kolk wat kan leiden tot verstoppingen in het riool, water op straat, zwerfvuil in het oppervlaktewater of een onaangename rioollucht. 

“Een stankscherm is een essentieel onderdeel van een kolk”, zegt Toin Bongers, algemeen directeur bij Nering Bögel.  ”Het wordt in de uitlaatgarnituur gehangen zodat het bij inspectie of reiniging van een kolk er eenvoudig uitgehaald kan worden. Na die werkzaamheden dient het weer op zijn plek gehangen worden. Helaas raken stankschermen onbedoeld los en verdwijnen. Daar heeft Nering Bögel de oplossing voor!”

Nieuwe generatie clickklep

Nering Bögel ontwikkelde een nieuw kunststof scharnierend stankscherm: De clickklep. “De blauwe clickklep is specifiek voor Nering Bögel kolken. De rode clickklep past op andere beton/gietijzer kolken in Nederland”, zegt Bongers. “Ook in reeds geplaatste kolken kan derhalve op eenvoudige wijze het gietijzeren losse stankscherm vervangen worden door deze innovatieve clickklep.” De nieuwe clickklep wordt in de uitlaatkamer vastgezet, maar is daar net zo eenvoudig weer uit te halen. “Deze veerbelaste klep sluit met voldoende kracht op de zitting van de uitlaatkamer en kan met handkracht geopend worden. Dus ideaal bij onderhoud en inspectie, want het riool kan doorgespoten worden zónder dat de klep eruit gehaald hoeft te worden. 

Grootste voordeel: nóóit meer een openstaande klep in de kolk!”

Sublieme veerkracht voor goede afdichting en mogelijkheid tot het doorspuiten van het riool zonder de klep te verwijderen.

Combi gietijzer – kunststof

Bongers legt uit dat het uitlaatgarnituur (de aansluitstomp waar de rioleringsbuis op wordt aangesloten) van gietijzer blijft.  Alleen het klepje wordt van kunststof. Waarom gietijzer? “Gietijzer heeft zich bewezen als een deugdelijke, duurzame en stevige materiaalsoort. De kolk is dan met behulp van een kolkenboy eenvoudig te plaatsen.”

Synergie 

“We zijn bezig samen met de start-up BluChain uit Delft de mogelijkheden te onderzoeken om sensoren in de clickklep te bouwen”, vervolgt Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel. “Deze zie je niet zitten maar verzamelen data die worden doorgegeven aan de beheerder. Denk daarbij aan data over verstoppingen, lekkages, stuwingen in het riool en dergelijke. Daarnaast ontwikkelen we in samenwerking met deze start-up een multifunctioneel regenwater voorspel- en waarschuwingssysteem. Hiermee geven we beheerders van kunstwerken (zoals viaducten en tunnels) tijd om te handelen ter voorkoming van onder andere verkeersinfarcten.”

“Ik weet zeker dat dit high-tech voorspel- en waarschuwingssysteem van BluChain in combinatie te brengen is met onze toekomstige data van de straatkolken. Op die wijze kunnen we een grote omgeving of een stadsdeel monitoren met betrekking tot wateroverlast.” Janssen besluit: “Voorspelbaarheid van het watersysteem draagt positief bij aan het ingrijpen op de effecten ervan.”      

WATERQUEST 2019

neringbogel_3_straatdeksels
Lees het gehele artikel

In de zesde editie van 2018 van dit blad, stond de prijsvraag die Nering Bögel heeft uitgeschreven, voor het eerst in de publiciteit. Nog vóór de officiële lancering op de Infratech, zijn de eerste inschrijvingen al binnen. 

Aan het woord is Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel. “Ja, fantastisch toch? Het is een nóg hotter item dan we al dachten. We hebben overweldigende reacties ontvangen, studenten van verschillende nationaliteiten hebben zich al aangemeld, maar ook een investeerder en een projectontwikkelaar. En dan is er nog een gemeente die graag wil aansluiten bij de denktank om mee te luisteren naar alle ideeën die hier gaan ontstaan. We hebben zelfs de vraag vanuit een overheidsorgaan gehad of we op termijn misschien ook een denktank voor energie gaan opstarten.”

WATERQUEST 2019

Stand Nering Bögel op de Infratech 2019.

Droge voeten Nederland
Hoewel Nederland wereldwijd bekend staat om haar watermanagement, is het temmen van de zee niet genoeg om onze voeten droog te houden. Door het klimaatprobleem zorgen regenbuien voor veel overlast. Wanneer overlast overgaat in ontwrichting van de bestaande infrastructuur en hele woonwijken, winkelgebieden en industrieterreinen overstromen, is de schade enorm. Het afwateren van regenwater is dan ook zeker zo belangrijk en daar is Nering Bögel dé expert in. Richard: “Het succesvol lokaal oplossen van wateroverlast doen we al heel lang. Maar er zijn inmiddels zoveel signalen die we niet langer kunnen negeren; klimaatdeskundigen voorzien een toename van zowel de frequentie als de heftigheid van buien, met alle gevolgen van dien. Dus kijken wij nu naar het grotere plaatje. Het is noodzakelijk om betere voorspellingen van waterhoogtes in rivieren te kunnen doen. Daarnaast zullen we aan de slag moeten met een hydrologische infrastructuur, kunstmatig bufferen en natuurlijke infiltratie. Allerlei maatregelen om overstromingen te voorkomen.” 

Omdat er voor dit vraagstuk nog geen pasklaar antwoord is, zoekt Nering Bögel naar creatieve ideeën om een aanzet te geven tot haalbare modellen. En precies dáár is deze prijsvraag voor bedoeld. ‘Droge voeten’ is echt een uitdaging voor de jonge generatie aankomende wetenschappers watermanagement en civiele techniek. “Zij weten hoe ze modellen moeten maken en kunnen effecten doorrekenen. We hebben studenten nodig die nog niet geconditioneerd zijn en dus niet traditioneel of commercieel denken”, aldus Richard.

WATERQUEST 2019

Volume buffering: grote diameters, eenvoudig te plaatsen. Kunnen zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen.

Denktank als onderneming
“We proberen echt een groep samen te stellen die wars is van alles en creatief op zoek gaat naar het fundament van de oplossing. Studenten die in hart en ziel graag iets willen toevoegen (als ondernemer) maar wel snakken naar geestelijke vrijheid. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n groep een succes kan gaan worden als ze maar durven door te zetten”, vervolgt Richard. “Deze studenten gaan aan de slag met de vraag: zijn er naast de technische maatregelen om het water te beheersen ook mogelijkheden om fysiek meer ruimte voor water te creëren? Ons plan is om de overheid en de bedrijfssector te bedienen met oplossingen voor wateroverlast. De studenten blijven de denktank en eigenaar van het idee: zij mogen proberen en pionieren en Nering Bögel biedt de ervaring en faciliteert de onderneming. Op deze manier mensen te stimuleren en ze een toekomstperspectief te geven, vind ik geweldig. Er verdwijnt veel teveel talent in grote gebouwen en goede ideeën in bureauladen. Dat willen we hiermee proberen te doorbreken. Ik hoop dat andere topbedrijven dit ook gaan doen… dan gaan we pas écht gebruikmaken van talent!”

WATERQUEST 2019

Nering Bögel toont slimme innovaties op de Infratech: diepe betonnen goten voor afvoer van regenwater en met forse opslagcapaciteit.

Infratech 2019
“Op de Infratech hebben wij naast de lancering van de WATERQUEST ook producten laten zien die karakteristiek zijn voor oplossingen van vandaag de dag. Oplossingen om lokaal wateroverlast te beheersen. Mooi zijn de ontwikkelingen om regenwater meteen te zuiveren zodra het water wordt weggevoerd (NeboPur). Deze producten zijn heel herkenbaar en bepalen deels het straatbeeld. Nieuw zijn de buizen voor wateropslag/beheer. Ondanks de grote diameters zijn ze heel eenvoudig te plaatsen en kunnen ze, door hun ronde vorm, zware verkeerlast dragen zonder extra voorzieningen. Ook eenvoudige inspectie, reiniging en metingen zijn belangrijke voordelen van deze buizen ten opzichte van de huidige bestaande opslagproducten in de markt. Ook nieuw zijn de diepe betonnen goten, die niet alleen zorgen voor afvoer van regenwater maar ook een forse opslagcapaciteit hebben. Zo waren er weer vele slimme innovaties te zien op de Infratech”, besluit Richard. 

WATERQUEST 2019

NeboPur: transport en zuivering van regenwater.


Denk mee, doe mee, ding mee
Denk mee aan oplossingen voor het regenwaterprobleem. Help mee om ook de volgende generatie droge voeten te laten behouden. Schrijf je in, er staat een aantrekkelijke prijzenpot klaar! 

Prof. Dr. Ir. Nick van de Giesen jureert.

Droge voeten Nederland: prijsvraag Nering Bögel

nering-bogel_render-3_
Lees het gehele artikel

Nederland staat wereldwijd bekend om haar watermanagement, maar het temmen van de zee is echter niet genoeg om onze voeten droog te houden! Door het klimaatprobleem zorgen regenbuien voor veel overlast. Dat is al vervelend genoeg, maar wanneer overlast overgaat in ontwrichting van de bestaande infrastructuur en hele woonwijken, winkelgebieden en industrieterreinen overstromen, kan dat enorme schade gaan veroorzaken. 

Waar een klein bedrijf groot in kan zijn
Het afwateren van regenwater is dan ook zeker zo belangrijk en daar is een oerhollands bedrijf al sinds 1756 dé expert in: Nering Bögel. Aan het woord zijn Richard Janssen (eigenaar) en Toin Bongers (directeur) van Nering Bögel. Richard: “Internationaal is Nederland een belangrijke speler op het gebied van waterbeheersing. Door een samenwerking tussen TU Delft, eScienceCentre en de universiteit van Utrecht is het ‘eWaterCycle Project’ tot stand gekomen. Uiterst complexe softwareprogrammatuur en zeer intelligente sensoren staan met satellieten in contact en zo kan er een voorspelling gemaakt worden wanneer een gebied getroffen gaat worden door een vloedgolf/zware overstromingen. Met deze voorspelling kan direct actie ondernomen worden. Nederland is nog steeds verschoond gebleven van dit kaliber overstromingen, maar wateroverlast door steeds meer regenwater is steeds bedreigender aan het worden.”

Toin geeft aan: “Nering Bögel houdt zich bezig met het verwerken van regenwater in de vorm van opvang, geleiding, buffering, infiltratie etc. Denk hier onder andere aan grote verharde oppervlakten als rangeerterreinen, distributiecentra en vliegvelden.” Hier zit meteen de beperking: locale wateroverlast. Maar een doorbraak in haalbare modellen voor de extreme wateroverlast in steden, dorpen en wegen is natuurlijk van een heel ander kaliber.  Omdat er voor dit vraagstuk nog geen antwoord is, zoekt Nering Bögel naar creatieve ideeën om een aanzet te geven tot haalbare modellen.

Waterdenktank

Volledig onder een woongebied, nu zijn er ook recreative mogelijkheden. Met aardwarmte maken we er een waterparadijs van. (voorbeeld door Nering Bögel)

De waterdenktank van Nederland
“Daarom starten wij een meerjarige competitie (tenminste drie jaar), waarbij we alle knappe koppen van Nederland op het gebied van watermanagement willen uitdagen. Er wordt een aantal universiteiten, hogescholen en andere belangrijke kennisinstituten benaderd om zich in te schrijven voor deze prijsvraag. Heb je óók een idee, schrijf je dan vooral in! Een prominente jury onder leiding van Nick van de Giesen (TU Delft, bekleedt sinds 2004 de leerstoel Van Kuffeler, Waterbeheer van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) gaat alles beoordelen waarbij de meest aansprekende creaties beloond gaan worden.” Richard legt verder uit: “Uit de inzendingen willen we een denktank gaan vormen van studenten, projectontwikkelaars en geïnteresseerde financiers. We gaan dan met deze groep specialisten aan de gang om oplossingen te vinden voor de toekomst.

Waterdenktank

Alleen onder het wegdek een waterbufferinstallatie bouwen, natuurlijk voor hergebruik.
(voorbeeld door Nering Bögel)

Toin zegt tot besluit: “Het hoofd moet niet gebroken worden of iets redelijkerwijs uitvoerbaar is, maar vooral wat mogelijkheden zouden kúnnen zijn. Het moet een heuse creatiefabriek worden, niet geremd door reeds bestaande beperkingen en die zich niet laat ontmoedigen door de bekende NEE-roepers. De rol van Nering Bögel is faciliteren en meedenken. Wij hebben een groot netwerk in bouwend Nederland en we brengen het bedrijfsleven, de projectontwikkelaars en financiers op deze manier graag bij elkaar. Het doel is dat we ook écht gaan bouwen.”

Het startschot van deze actie werd door Nering Bögel op de Infratech in Rotterdam aangekondigd. 

Prijzengeld:

  • 1e prijs: 5000 euro
  • 2e prijs: 3500 euro
  • 3e prijs: 2500 euro
  • Daarnaast zijn er vijf prijzen van 1000 euro.

Start inschrijving: 15 januari 2019 via de website www.neringbogel.nl (button Raincontest 2019)