Tagarchief: Nering Bögel BV

Bufferen en infiltreren van regenwater met tunnelelementen

Lees het gehele artikel

Steeds meer opdrachtgevers ontdekken de unieke voordelen van de StormTech-tunnelelementen voor het bufferen en infiltreren van regenwater. Een systeem dat wereldwijd al in meer dan 40.000 projecten (!) is toegepast. De StormTech-tunnelelementen sluiten al ruim 20 jaar perfect aan op de afwatering- en afvalwaterbehandelingsproducten van Nering Bögel. Maar, wat maakt de StormTech-tunnelelementen zo uniek?

De StormTech-tunnelelementen worden geproduceerd door ADS pipe systems, een Amerikaanse producent van geribbelde buis (sinds 1966) en al meer dan 25 jaar producent van de uit polypropyleen vervaardigde tunnelelementen. “In theorie mag het bodemoppervlak van een infiltratiesysteem niet worden meegenomen als beschikbaar infiltratieoppervlak. Dit omdat bij veel infiltratiesystemen het bodemoppervlak dicht gaat slibben en niet of niet voldoende functioneert. StormTech spreekt deze redenatie tegen omdat het systeem in de praktijk heeft bewezen dat ook het bodemoppervlak blijft functioneren”, zegt Richard Janssen, directeur-eigenaar van Nering Bögel. De werking van het StormTech-systeem berust op de werking van het grindkofferprincipe, één van de meest simpele goedwerkende infiltratiesystemen. “Echter is de netto opslagcapaciteit in een grindkoffer maar 40%. Door de tunnelelementen in een grindkoffer toe te passen, wordt een systeem gecreëerd met de voordelen van een grindkoffer, maar ook met de benodigde holle bufferruimte voor regenwater”, verduidelijkt Janssen. 

De tunnelelementen zijn zeer snel en eenvoudig te installeren, zonder separate bevestigingsmiddelen.

Vervuiling afvangen

Ieder infiltratiesysteem is gevoelig voor vervuiling. “Afhankelijk van de situatie en omgeving kan men ongewenste vervuiling in het voortraject zoveel mogelijk afvangen”, zegt Janssen. “Dit kan met behulp van Nering Bögel Multi-kolken, Nering Bögel afscheiders of met een slibvangput die in het rioolstelsel is voorzien. Maar het StormTech-systeem is ook uit te rusten met één of meerdere zogenaamde Isolator Row. Vrij vertaald is dit een aparte filterrij in het systeem. Deze filterrij krijgt het regenwater volgens een ‘first flush’-principe aangevoerd, waarbij de eventuele aanwezige vervuiling achterblijft en eenvoudig kan worden verwijderd. Hierdoor is het systeem niet alleen inspecteerbaar, maar ook daadwerkelijk te onderhouden voor een gegarandeerde werking.”

De parabolische vorm in combinatie met het vulmateriaal maken het systeem belastbaar voor zwaar verkeer.

Belastbaar door zwaar verkeer

Afhankelijk van de gemiddelde hoogste grondwaterstand kunnen de StormTech-elementen in diverse maatvoeringen worden toegepast. Omdat de elementen parabolisch van vorm zijn, wordt in combinatie met het vulmateriaal gebruik gemaakt van het Romeinse bogenprincipe, zodat het systeem ook belastbaar is voor zwaar verkeer. “Recent hebben wij voor de gemeente Horst aan de Maas een infiltratiesysteem met een inhoud van ruim 300 m³ mogen leveren en momenteel zijn we bezig met de levering van drie infiltratiesystemen voor de gemeente Helmond met een gezamenlijke capaciteit van ruim 1.000m³. In beide projecten is gebruik gemaakt van MC 3500 tunnelelementen en zijn de Isolator Row fysiek toegankelijk gemaakt door middel van toegangsschachten.” 

Aannemers van dienst staan vaak een beetje sceptisch tegenover het gebruik van de voor hun onbekende systemen, erkent Janssen. “Dat gevoel wordt tijdens de installatie van het StormTech-systeem al snel weggenomen. De tunnelelementen zijn namelijk zeer snel en eenvoudig te installeren, zonder separate bevestigingsmiddelen, en kunnen eenvoudig over elkaar worden geplaatst. De aanvoerbuizen kunnen bovendien eenvoudig worden aangesloten op het systeem, zonder hulpstukken.”     

Kunnen we het tij nog keren? Niets doen is in ieder geval geen optie

IMG_3053
Lees het gehele artikel

We schrijven vrijdag 5 november 2021. De internationale klimaattop in Glasgow, de COP26, is inmiddels een paar dagen aan de gang. Op de VN-conferentie bespreken landen de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Het is nodig, want we lopen achter met het behalen van de doelstellingen zoals deze in het VN Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen. 

Het ochtendnieuws meldt deze vrijdag dat uit een onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat de CO2-uitstoot van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking in 2030 zo hoog zal zijn, dat de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs, onmogelijk gehaald kunnen worden. Is het te laat? Richard Janssen, directeur en eigenaar van Nering Bögel vraagt zich dat net als vele anderen af, maar is van mening dat niets doen in ieder geval geen optie is. Een gesprek over intenties en mentaliteit.

‘We wisten het eigenlijk al heel lang’

“In hetzelfde nieuwsbericht wordt verteld dat de uitstoot van de rijksten der aarde 30 keer de grens overschrijdt om onder de 1,5 graad opwarming te blijven”, vertelt Janssen. “Het buitensporige gedrag van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor het grootste deel van de C02-uitstoot. De oorzaak moet gezocht worden in overdadig consumptiegedrag, excessief reizen met privéjets en het varen met grote jachten. Uit het rapport blijkt verder dat de rijkste 10 procent van de wereldbevolking een CO2-voetafdruk heeft die 9 keer te groot is. De uitstoot van de armste helft van de bevolking is daarbij te verwaarlozen. Die groep zal echter wel de grootste klappen ervaren van verdere klimaatopwarming. De pijn wordt dus niet gevoeld waar deze eigenlijk hoort te liggen. Als dat niet verandert, dan lijkt alles zinloos. Toch is mijn stellige mening dat niets doen geen optie is.”

Janssen duikt graag de geschiedenis in: Eunice Newton Foote was een Amerikaans natuurkundige en uitvinder. Ze was de eerste die stelde dat CO2 weleens temperaturen op aarde zou kunnen verhogen, na metingen aan koolstofdioxide en waterdamp in 1856. Edward Teller (1908-2003) was een Amerikaanse theoretisch natuurkundige -tevens een van de bedenkers van de atoombom- die voorspeld heeft dat we in verband met de opwarming van de aarde op zoek moesten gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Zij waren roependen in de woestijn. De consumptiemaatschappij werd een feit en ‘na ons de zondvloed’, leek het credo. Vandaag betalen we daar de prijs voor. We zijn het aan ons nageslacht verplicht om te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Lau maakt zich zorgen over het krijgen van natte voeten.

Directe gevolgen van de klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor ons kikkerlandje direct waarneembaar. Frequentere en steeds heftiger wordende regenbuien ontregelen onze maatschappij. “Kijk maar naar de watersnood in Limburg. We zijn een doorvoerland van water. Met watermassa’s die op ons neerstorten die tot wel 20.000 m3 per seconde kunnen bedragen, is het dweilen met de kraan open. Denk je in grenzen, dan ontstaan er nare situaties. Zo zijn er overstromingen in Duitsland geweest omdat Nederland weigerde bepaalde sluizen open te zetten. Duitse sluiswachters zagen het niet meer zitten en staakten massaal. Er volgden doorbraken van dammen en dijken, in zowel Duitsland als Nederland. Dat is op Europees niveau te vergelijken met wat er wereldwijd gebeurt: het is ‘ieder voor zich’. Daar winnen we deze strijd niet mee. Samenwerking is de enige oplossing”, aldus Janssen.

Wat kun je zelf doen dan?

“We moeten massaal afscheid nemen van het oude, verwende leventje, waarin we consumeren als het hoogste goed beschouwen. Daar kan iedereen thuis al mee beginnen. Kijken we naar de industrie, dan valt er nog veel te winnen. Bij Nering Bögel zijn we energie-positief, dat wil zeggen dat we meer groene stroom produceren dan we zelf nodig hebben, met als resultaat -/- 200 ton CO2. Daarnaast ligt nu de focus op het terugbrengen van de CO2-uitstoot bij de productie. We zijn nu zover dat we kolken en putranden al bijna CO2-vrij kunnen produceren.”

Janssen is verder van mening dat er een rol voor de media en de politiek is weggelegd. “Alles wordt zo opgeklopt en we worden zo vaak gewaarschuwd voor de gevolgen -lekkere sensationele koppen levert dat op- dat mensen er moe van worden. Het vertrouwen in politiek en media neemt af, waardoor mensen achterover gaan hangen en denken: ‘Het zal allemaal wel’.  Maar we moeten wel gaan samenwerken, in het klein, thuis, binnen de bedrijven, alle landen met elkaar. Is dat mogelijk? Ja! Hoe krijg je dat voor elkaar? Landen moeten stoppen met op eieren te lopen, stoppen met de grote ego’s, stoppen met lobbyen en klimaatproblematiek buiten het politieke speelveld halen. Dat zal eerst moeten veranderen, want CO2 leest en kijkt nou eenmaal geen nieuws.”     

Een oplossing die klikt met alle kolken? Die is er nu!

fototb03-kopieren
Lees het gehele artikel

Rioolreinigers kennen allemaal het probleem wanneer zij een kolk moeten reinigen of ontstoppen: het stankscherm in de kolk wil nog wel eens uit zijn bevestiging vallen. Lastig en tijdrovend om het stankscherm weer terug te moeten plaatsen.

Nering Bögel ontwikkelde een nieuwe klep, die netjes op zijn plaats blijft. De ‘clickklep’ is niet alleen innovatief qua toepassing, tijdens het ontwerpproces ontdekte Nering Bögel dat de behoeften van gemeenten inmiddels verder gaan dan het hebben van een goede stankafsluiting.

1: Een kolk met een gietijzeren stankscherm, de traditionele kolk.

2: Een kolk met de nieuwe clickklep, nieuw en geschikt voor het vuilwaterstelsel.

3: De traditionele kolk met een gietijzeren stankscherm, in combinatie met de vuilvanger.

4: Een kolk met vuilvanger, zonder stankscherm, goed voor de meest optimale waterafvoer in combinatie met het voorkomen van vervuiling van het achterliggende systeem.


Stankscherm niet overal gewenst

We spreken met Toin Bongers, Operations Director en Henrie van Geneijgen, buitendienst medewerker bij Nering Bögel. “Natuurlijk was het uitgangspunt voor het ontwerp van de clickklep dat deze niet uit de kolk mocht vallen”, opent Van Geneijgen het gesprek. “Sommige gemeenten vertelden ons echter dat men eigenlijk alleen maar een stankafsluiting wenst op plaatsen waar dit ook echt relevant is, bijvoorbeeld bij kolken die vuil- of gemengd water afvoeren. Op andere plaatsen waar geen contact is met het gemengd of vuilwater riool, ziet men liever helemaal geen klep. Daar kiest men liever voor een maximale doorvoer van water.”

Bongers voegt toe: “Zeker wanneer je naar aansluitdiameter 160 gaat krijg je een maximale afvoercapaciteit, nodig om het hoofd te bieden aan de toenemende wateroverlast. Een stankscherm is dan toch een beperkende factor in de afvoercapaciteit.” Volgens Bongers en Van Geneijgen moeten we kolken beter voorbereiden op piekbelasting. “Wel is het zo dat er veel vuil in een kolk terechtkomt, zoals bladeren, takjes en straatvuil. Dat vuil heeft men liever niet in het achterliggende systeem, zeker als de kolk leidt naar een kwetsbaar infiltratiesysteem”, legt Van Geneijgen uit.  “De wens is dan ook om een voorziening in de kolk te hebben die het vuil in de kolk achterhoudt. Zo’n voorziening hadden we bij Nering Bögel al, echter altijd in combinatie met een stankscherm. Dat hebben we nu opgelost, door een vuilvanger te ontwikkelen die we in de kamer van het stankscherm kunnen bevestigen.”

De oeroude kolk is ineens multifunctioneel

“Door te luisteren naar de wensen van gemeenten hebben we niet alleen aan een oplossing kunnen werken voor een stankscherm dat netjes op zijn plek blijft, maar zijn we ook tegemoetgekomen aan de wens om al het vuil netjes in de kolk te houden”, vervolgt Bongers. “En het mooie is dat de oeroude kolk ineens multifunctioneel is geworden, door alle opties die er nu zijn. We hebben iets simpels, doeltreffends en unieks in het leven geroepen. De keuze is nu: een kolk met een gietijzeren stankscherm, de traditionele kolk, een kolk met de nieuwe clickklep, nieuw en geschikt voor het vuilwaterstelsel, de traditionele kolk met een gietijzeren stankscherm, in combinatie met de vuilvanger en een kolk met vuilvanger, zonder stankscherm, goed voor de meest optimale waterafvoer in combinatie met het voorkomen van vervuiling van het achterliggende systeem.”

Wie denkt dat de nieuwe oplossingen alleen toepasbaar zijn op kolken van Nering Bögel, heeft het mis. Van Geneijgen: “We wilden dat de nieuwe oplossingen zouden bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit. Daarom zijn ook kolken van andere merken achteraf te modificeren met onze producten. Elke oude kolk valt te upgraden op deze manier!” Andere voordelen van de vuilvanger zijn het tegenhouden van ongedierte. Bongers licht toe: “De vuilvanger kan voorkomen dat ongedierte, zoals ratten, bijvoorbeeld vanuit wadi’s via het riool in het straatbeeld opduiken. Tegenhouden van dit ongedierte draagt wezenlijk bij aan de volksgezondheid.”

Sterk ontwerp met vernuftige eigenschappen

Over het ontwerp van de vuilvanger is goed nagedacht. Om te beginnen is hij van RVS gemaakt en dus zeer duurzaam. Van Geneijgen noemt nog een slimmigheid: “We hebben er in het ontwerp voor gezorgd dat bij wisselende waterniveaus de waterafvoer gegarandeerd blijft, zelfs als de kolk voor een groot deel vol zit met vervuiling. Verder is de vuilvanger dusdanig ontworpen dat bij minder zorgvuldig reinigen/ledigen de vuilvanger netjes op zijn plek zal blijven.” Oude kolken zijn per definitie al duurzaam, omdat ze uit beton en gietijzer gemaakt zijn, zonder kunststof. Het feit dat de door Nering Bögel ontwikkelde nieuwe varianten levensverlengend werken voor iedere kolk, maakt het totaalplaatje alleen maar duurzamer.