Tagarchief: Nazca solutions

Risico’s voorkomen. Veilig graven met real time informatie

nazca extra kopiëren
Lees het gehele artikel

Voor aanvang van de graafactiviteiten moet de netbeheerder dan onderzoeken of de grond schoon is. Dat kan met BDOK van Nazca. Hiermee kan hij digitaal de graaflocatie toetsen en vaststellen welke veiligheidsmaatregelen hij moet nemen.

“Door het intensieve gebruik van de bodem in ons land is graven niet zonder risico’s”, weet Nus Jurgens, directeur/eigenaar van Nazca Solutions. “Daarom gelden voor een veilige werkomgeving diverse wetgevingen zoals de CROW400 en de NEN5725. Deze moeten voor aanvang van de graafwerkzaamheden worden getoetst, maar de bodemgegevens hiervoor zijn versnipperd voorhanden binnen de overheid.” Om gravende instanties hierin tegemoet te komen hebben AnteaGroup en Nazca de handen ineengeslagen en BDOK opgericht. Bodem Digitale Ondergrond op Kaart verzamelt semiautomatisch alle data die relevant zijn voor PFAS, CROW400 en andere wetgevingen.

Meerdere informatiecentra

Sinds 2005 zijn overheden wettelijk verplicht om de bodemgegevens digitaal beschikbaar te hebben, maar de beschikbare gegevens zijn ontoereikend om antwoord te geven op de CROW400. Zij geven een indruk van de ondergrond op globaal SIKB 10-niveau of hoger. “Dit schept risico’s”, weet Jurgens. “Om te beginnen is de informatie grofmazig. Daarnaast zijn de gegevens vaak lang geleden vastgelegd en kunnen zij door dynamische omstandigheden in het milieu zijn veranderd. Gevaarlijke stoffen (minerale oliën en aromaten) kunnen zich bijvoorbeeld via het grondwater verplaatsen, waardoor de kans op graven in verontreinigde grond of grondwater toeneemt.” 

Met de informatie van Nazca Solutions weten de mensen in de praktijk waar de leidingen voor elektra, gas, water en riool liggen en in welke volgorde.

Real time informatie

Nazca Solutions levert niet alleen de rapporten die als hulpmiddel kunnen worden ingezet voor veilig graven, zij spant zich ook in om de database up-to-date te houden. Zij zet sensoren in die real time informatie geven. Daarnaast maakt zij gebruik van augmented reality. “Met deze techniek kun je iets toevoegen aan de werkelijkheid”, vertelt Jurgens. “Onze gebruikers kunnen dan via hun smartphone of tablet virtueel de milieu-hygiënische bodemkwaliteit zien van de locatie waarop zij zich bevinden, compleet met de gegevens uit onze database. Een kleurenschema maakt inzichtelijk met welke risicoklasse(s) van de CROW400 hij hier te maken heeft.”

Efficiënter werken

Door de papieren en digitale data samen te voegen en deze aan derden ter beschikking te stellen, ontvangen gebruikers van de database informatie waar ze iets aan hebben. Ze weten wanneer zij met een gerust hart kunnen graven en wanneer zij een milieudeskundige moeten raadplegen. “De informatie biedt ook voordelen voor indirect betrokkenen”, weet Jurgens. “We kunnen bijvoorbeeld precies in beeld brengen waar de leidingen liggen voor elektra, gas, water en riool en in welke volgorde. Calamiteiten kunnen dan efficiënter worden opgelost met minimale overlast voor de bewoners.” 

Eenvoudig verkrijgbaar

Het inwinnen van de informatie blijkt verrassend eenvoudig. Wie gebruik wil maken van de database van Nazca Solutions dient een verzoek in via de website en geeft op een kaartje aan over welk gebied hij informatie wil ontvangen. Enkele minuten later heeft hij de informatie in handen.  

Onmiddellijke informatie over de bodemkwaliteit, waar dan ook in Nederland

Nazca_high_bridge_skyline
Lees het gehele artikel

Iedereen die in Nederland grondwerk verricht, is wettelijk verplicht om te onderzoeken of hierbij een milieudelict kan ontstaan. Dit lijkt een lastige opgave. Hoe onderzoek je of de bodemactiviteiten wellicht leiden tot gezondheidsproblemen, schade aan de nutsvoorzieningen of het milieu? Toch gaat dit verrassend eenvoudig.

Nazca Solutions beheert een database met daarin alle informatie over de bodemkwaliteit in Nederland. De database is de grootste in Nederland en bevat alle grondgegevens die ooit in Nederland zijn ingewonnen. Hierdoor is ondergrondse informatie zoals bodemkwaliteit, archeologie, de aanwezigheid van kabels, leidingen en meer direct voorhanden. Wie gebruik wil maken van deze informatiebron, dient eenvoudig een verzoek in via de website van Nazca Solutions, tekent op een kaartje aan over welk gebied hij informatie wil ontvangen en heeft deze drie minuten later in handen, exact volgens de CROW-richtlijnen.

Drievoudige taak

De eerste aanzet voor de opbouw van het databestand was in 1995, toen gemeentes verplicht werden om bodemgegevens beschikbaar te stellen aan grond-, weg- en waterbouwers, netbeheerders, vastgoedbedrijven en meer. Sinds enkele jaren kunnen aanvragers hier digitaal gebruik van maken. Bij het beheer van de database neemt Nazca Solutions een drievoudige taak op zich. Zij bewaakt de kwaliteit van de data. Zij volgt hierbij de wet en laat de rapportages aansluiten op de criteria van de overheid.

Met augmented reality zien gebruikers via hun smartphone of tablet virtueel de bodemgesteldheid van de plek waarop zich bevinden.

Real time informatie

Hierbij is Nazca Solutions ondertussen een genie in het ontwikkelen van hulpmiddelen. “We maken bijvoorbeeld gebruik van het Internet of Things (IoT)”, vertelt Nus Jurgens, directeur/eigenaar van Nazca Solutions. “We zetten sensoren in die de actuele situatie waarnemen. Informeert iemand naar de grondwaterstand in een gebied, dan wil hij weten of hij volgende week met droge voeten kan graven. Dankzij deze sensoren krijgt hij real time informatie. In dit kader zijn we ook altijd op zoek naar partijen die ons willen vertellen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Waar kunnen wij met behulp van IoT nog verbeterslagen maken en hen nog beter van dienst zijn? We komen graag met hen in contact!”

Augmented reality

Voor de visuele weergave maakt Nazca Solutions gebruik van augmented reality. “Met deze techniek kun je iets toevoegen aan de werkelijkheid”, vertelt Jurgens. “Onze gebruikers kunnen dan via hun smartphone of tablet virtueel de bodemgesteldheid zien van de locatie waarop zij zich bevinden, compleet met de gegevens uit onze database.”

Door gebruikmaking van de database van Nazca Solutions doen gebruikers meer dan voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Zij besparen tijd bij het aanleggen van kabels en leidingen en voorkomen calamiteiten, gezondheidsproblemen en milieudelicten.

Graven in data verlicht de weg naar kennis

nazca-solutions-gww-kopieren
Lees het gehele artikel

De wereld en haar infrastructuur blijft veranderen. Het wordt steeds drukker, zowel boven als onder de grond. Nazca Solutions ontsluit data voor de boven- en ondergrond en vertaalt deze ruwe data naar informatie waar ook een niet-expert mee uit de voeten kan. Geodata, sensordata en andere gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar en toepasbaar via Nazca’s intelligente oplossingen. Marie-Claire Eichhorn van Nazca Solutions verduidelijkt een en ander met een aantal praktijkvoorbeelden.

Omgevingsdata leveren een belangrijke bijdrage in de specificaties, mogelijkheden en risico’s van een locatie of gebied. Nazca ontwikkelt innovatieve oplossingen voor het verzamelen, opslaan en ontsluiten van data rond de leefomgeving en in de ondergrond. “De infrasector wordt steeds meer geconfronteerd met dat”, zegt Eichhorn. “Wij fungeren als kennispartner in de keten die data inwint, bewerkt, valideert en ontsluit via slimme software, zodat opdrachtgevers gedegen conclusies kunnen trekken.”

Strategische keuzes

Op het gebied van ‘veilig graven’ verzamelt en combineert Nazca diverse databronnen van zaken die grondroerders in de bodem tegen kunnen komen. Informatie van niet gesprongen explosieven, bodemverontreiniging, PFAS, enzovoort is van essentieel belang. “Op basis daarvan wordt de CROW-veiligheidsklasse bepaald evenals de te nemen veiligheidsvoorzieningen.” Veilig werken, dat staat voorop. Kennis afgeleid uit bodeminformatie helpt bij het maken van strategische keuzes voor een project. Eichhorn geeft een voorbeeld: “Het is interessant om bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen kabel 5 meter te verplaatsen, omdat het daar minder ‘druk’ is in de ondergrond. Dergelijke optimalisaties kunnen wij met onze intelligente oplossingen voorzien. Dit levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op, zo hebben we al meerdere malen bewezen.”

Marie-Claire Eichhorn, Nazca Solutions.

 

Intelligent ‘waterbeheer’

Een ander vooruitstrevende oplossing van Nazca zijn de Internet of Things (IoT)-gestuurde grondwatermeetnetten. “Normaal gesproken wordt de grondwaterstand met peilstokken gemeten. Onze nieuwste oplossing is gericht op het automatisch genereren van meetdata van de grondwaterstand. Daarbij worden diverse (sensoren) geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren. Deze data wordt door ons verwerkt en gecombineerd met weerdata van het KNMI. Op die manier zijn er mooie conclusies te trekken en verbanden te leggen, bijvoorbeeld of een verhoogd peil het resultaat is van veel neerslag.” Een ander voorbeeld is een pilot met de gemeente Houten. “Hier hebben we sensoren in het hangwater geplaatst, in de wortelzone van bomen. In plaats van structureel iedere week de bomen van water te voorzien wordt het groenbeheer nu intelligent aangestuurd en wordt alleen water gegeven wanneer het nodig is.”

Data becomes knowledge

“Van data informatie maken, het is ons doel om bedrijven met behulp van onze intelligente oplossingen niet harder, maar slimmer te laten werken”, resumeert Eichhorn. “Vandaag wordt die informatie nog vooral ontsloten via dashboards, maar we zijn ook al bezig met augmented reality. Mensen in het veld kunnen bijvoorbeeld een boring via deze nieuwste technieken in een app digitaal  inzichtelijk maken. Een mooi hulpmiddel ook voor handhavers die veel sneller over alle informatie kunnen beschikken. En zo creëren we samen met onze ketenpartners een betere leefomgeving.”    


Nazca Solutions

Standerdmolen 20-1a,
3995 AA Houten

T +31 30 711 4704

E info@nazcasolutions.nl

www.nazcai.nl

Graven in data verlicht de weg naar kennis

nazca-solutions-gww
Lees het gehele artikel

De wereld en haar infrastructuur blijft veranderen. Het wordt steeds drukker, zowel boven als onder de grond. Nazca Solutions ontsluit data voor de boven- en ondergrond en vertaalt deze ruwe data naar informatie waar ook een niet-expert mee uit de voeten kan. Geodata, sensordata en andere gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar en toepasbaar via Nazca’s intelligente oplossingen. Marie-Claire Eichhorn van Nazca Solutions verduidelijkt een en ander met een aantal praktijkvoorbeelden.

Omgevingsdata leveren een belangrijke bijdrage in de specificaties, mogelijkheden en risico’s van een locatie of gebied. Nazca ontwikkelt innovatieve oplossingen voor het verzamelen, opslaan en ontsluiten van data rond de leefomgeving en in de ondergrond. “De infrasector wordt steeds meer geconfronteerd met data”, zegt Eichhorn. “Wij fungeren als kennispartner in de keten die data inwint, bewerkt, valideert en ontsluit via slimme software, zodat opdrachtgevers gedegen conclusies kunnen trekken.” 

Strategische keuzes

Op het gebied van ‘veilig graven’ verzamelt en combineert Nazca diverse databronnen van zaken die grondroerders in de bodem tegen kunnen komen. Informatie over niet-gesprongen explosieven, bodemverontreiniging, PFAS, et cetera is van essentieel belang. “Op basis daarvan wordt de CROW-veiligheidsklasse bepaald evenals de te nemen veiligheidsvoorzieningen.” Veilig werken, dat staat voorop. Kennis afgeleid uit bodeminformatie helpt bij het maken van strategische keuzes voor een project. Eichhorn geeft een voorbeeld: “Het is interessant om bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen kabel 5 meter te verplaatsen, omdat het daar minder ‘druk’ is in de ondergrond. Dergelijke optimalisaties kunnen wij met onze intelligente oplossingen voorzien. Dit levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op, zo hebben we al meerdere malen bewezen.” 

Marie-Claire Eichhorn, Nazca Solutions

Intelligent ‘waterbeheer’

Een ander vooruitstrevende oplossing van Nazca zijn de Internet of Things (IoT)-gestuurde grondwatermeetnetten. “Normaal gesproken wordt de grondwaterstand met peilstokken gemeten. Onze nieuwste oplossing is gericht op het automatisch genereren van meetdata van de grondwaterstand. Daarbij worden diverse sensoren geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren. Deze data wordt door ons verwerkt en gecombineerd met weerdata van het KNMI. Op die manier zijn er mooie conclusies te trekken en verbanden te leggen, bijvoorbeeld of een verhoogd peil het resultaat is van veel neerslag.” Een ander voorbeeld is een pilot met de gemeente Houten. “Hier hebben we sensoren in het hangwater geplaatst, in de wortelzone van bomen. In plaats van structureel iedere week de bomen van water te voorzien wordt het groenbeheer nu intelligent aangestuurd en wordt alleen water gegeven wanneer het nodig is.”

Data becomes knowledge

“Van data informatie maken, met als doel om bedrijven met behulp van onze intelligente oplossingen niet harder, maar slimmer te laten werken”, resumeert Eichhorn. “Vandaag wordt die informatie nog vooral ontsloten via dashboards, maar we zijn ook al bezig met augmented reality. Mensen in het veld kunnen bijvoorbeeld een boring via deze nieuwste technieken in een app digitaal  inzichtelijk maken. Een mooi hulpmiddel ook voor handhavers die veel sneller over alle informatie kunnen beschikken. En zo creëren we samen met onze ketenpartners een betere leefomgeving.”