Tagarchief: N241

Flexibel in groot grondverzet

image
Lees het gehele artikel

Groot(s) in grondverzet, zo mogen we Jimmink Kolhorn toch wel typeren. Al vele decennia timmert het familiebedrijf aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. Bij de herinrichting A.C. de Graafweg (N241) nemen ze het complete groot grondverzet uit handen van Boskalis. Een secure taak, veelal ook nog eens in de weekenden en nachten. 

Al sinds september 2021 is Jimmink Kolhorn actief op en rondom de A.C. de Graafweg. “Ruim voordat Boskalis buiten met de uitvoering is gestart, hebben wij op regiebasis alvast wat duikerbuizen geplaatst en de wat complexere watergangen verlegd en uitgegraven”, begint Stefan Jimmink, alweer de vierde generatie binnen het familiebedrijf. “Vanaf maart dit jaar zijn we met het aangenomen begonnen dat voor ons een kleine drie jaar in beslag neemt. We zijn in principe met twee rupsgraafmachines permanent op het werk actief, maar met regelmatig een piek van vijf of zes rupsen. En datzelfde geldt voor de inzet van onze kippers.”

Het verschil maken

Tot de scope van Jimmink Kolhorn behoort onder meer het uitgraven van de nieuwe watergangen langs de weg, het verwijderen van de oude fundaties en het verwerken ervan in de nieuwe fundatie, het aanbrengen van de voorbelasting, zand en steenkorrel. “En dat allemaal gefaseerd over het hele tracé van 12 kilometer”, zegt Stefan. “Uiteraard zijn onze machines uitgerust met GPS, zodat dat we heel efficiënt kunnen werken. Daarnaast maken we gebruik van grote transportmiddelen, zoals trekkers met 20 m3 kippers en diverse soorten rupsen met lange en standaard giek, om in korte tijd veel grond te kunnen verplaatsen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel onze loonwerkersmentaliteit, waarmee we écht het verschil maken. Stilstaan is geen optie, we zorgen ervoor dat we onze kostbare tijd op het project heel effectief benutten. Ook in het weekend, op zaterdag en zondag, en zelfs ’s nachts.”

We zorgen ervoor dat we onze kostbare tijd op het project heel effectief benutten. Ook in het weekend en zelfs ’s nachts.

Modern machinepark

Jimmink Kolhorn is een echt familiebedrijf. “We zijn van oorsprong een loonbedrijf opgericht in 1943, maar hebben onze expertise in de loop der jaren verder uitgebreid. Zo zijn we nog altijd actief in de agrarische sector, maar ook sterk in groot grondverzet, draineren en cultuurtechniek”, zegt Stefan met gepaste trots. “Met dank ook aan onze 32 loyale collega’s die allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden en weten wat werken is.” De medewerkers van Jimmink Kolhorn hebben de beschikking over enorm (en divers) machinepark, variërend van 10 grote rupsgraafmachines en een serie kleinere ‘gravers’ tot 15 trekkers, 10 dumpers en vele andere middelen zoals een bulldozer, drainageapparatuur, pompen, rooimachines, combines en ploegen om grond te verkavelen. “Vooral de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in nieuwe machines met Stage IV en V-motoren. Ook daarin maken we het verschil, net zoals we dat op de A.C. de Graafweg doen. Onze collega’s beleven veel plezier aan het project en zijn zeer gedreven om er samen iets moois van te maken.”     

Slimme tools en knappe koppen

Prov-weg-puntenwolk
Lees het gehele artikel

De N241, beter bekend als de A.C. de Graafweg, wordt de komende jaren flink aangepakt. Iv-Infra speelt een belangrijke rol in het geheel. Het ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de gehele revisie van het project en het actualiseren en uitbreiden van het geografisch informatiesysteem (GIS). Michel Ham, projectleider bij Iv-Infra, is verantwoordelijk voor de revisie en het updaten van de areaaldata GIS-database voor de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Ook het werk vanuit Iv-Infra vindt steeds na deze fases plaats. 

Een revisie is in feite niets meer of minder dan een complete herziening, vertelt Ham: “We meten alle veranderingen in op detailniveau. Bijvoorbeeld groenvlakken, asfaltvlakken, aparte lagen voor duikers en putten. Elk object heeft in principe een aparte laag. Die geometrische eisen en attribuuteisen zijn vooraf door de provincie Noord-Holland bepaald. De provincie is daar overigens wel voorloper in. De GIS-database is heel erg uitgebreid.”

Iv-Infra hanteert verschillende stappen tijdens dit project. De nieuwe situatie wordt met een eigen, geavanceerde 3D-scanauto in kaart gebracht. Deze maakt 360-graden foto’s van de situatie en er vloeit een puntenwolk uit voort. “Op basis daarvan kunnen we die nieuwe situatie in kaart brengen. Kabels, leidingen, kunstwerken, asfalt en groengegevens: al die informatie wordt eerst verzameld. Kortom: eerst het meetwerk en daarna het GIS-werk.”

Het Haarlemse ingenieursbureau is vanwege de specifieke en uitgebreide kennis bij dit project gevraagd, beaamt Ham. “Op het gebied van automatisering en digitalisering hebben we wel een streepje voor. Het is aan ons om die voorsprong ook vast te houden.” De projectleider doelt onder andere op het gebruik van Feature Manipulation Engine (FME) software. Hiermee worden alle verzamelde gegevens gestroomlijnd tussen geometrische en digitale formats. Deze software is speciaal bedoeld voor GIS-systemen en computer-aides design-software, zoals AutoCAD. 

Areaaldata; data van alle aanwezige objecten, ondergronden, groen, asfalt, etc.

Hoge eisen

De complete herziening en het verzamelen van de data gebeurt dus uiterst nauwkeurig en volledig, waardoor wordt voldaan aan de hoge eisen vanuit de opdrachtgever: de Provincie. Zij zijn de wegbeheerder van de N241 en dus ook verantwoordelijk voor de GIS-database. 

Die eisen gaan overigens verder dan waar het hele proces aan moet voldoen: de zogenaamde BGT-eisen. BGT staat voor Basisgegevens Grootschalige Topografie. Alle bronhouders, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat, kunnen deze kaarten raadplegen en deze moet dus altijd up to date zijn. Welk wegdeel is wanneer aangelegd? Waaruit bestaat deze groenstrook, wanneer is een bepaalde duiker geplaatst en waar loopt de bekabeling voor VRI’s? De GIS-database van Noord-Holland is zo mogelijk nog wat gedetailleerder, mede dankzij de expertise vanuit Iv-Infra. 

“Het is binnen zulke werkzaamheden belangrijk dat er geen gaten en overlappen tussen de vlakken zitten”, vervolgt Ham. “Een verhardingsvlak bij een bypass, bijvoorbeeld. Daar mag dat niet. Tussen een vluchtstrook en een berm mogen geen gaten of overlappen zitten. Met de bovengenoemde software en de expertise van onze GIS-adviseurs, kunnen we dat goed in kaart brengen, controleren en opleveren.”

Het werk voor Iv-Infra moet dus nog beginnen, al is er uiteraard sprake van voorbereiding. Vanuit de opdrachtgever is nu al duidelijk wat er precies moet gebeuren en aan welke eisen moet worden voldaan. 

Samenwerking is cruciaal

“Om aan deze standaarden te voldoen, moeten wij jaarlijks onze tools aanpassen. Dat maakt dit werk ook uitdagend, want we willen vanzelfsprekend graag op deze kar blijven”, aldus Ham. Hij ziet vooral de veelzijdigheid van dit werk als een van de mooiste aspecten. “Het is heel leuk om verschillende disciplines in te zetten. Het meten, het werken met GIS en het samenzitten met Boskalis om gegevens aan te leveren. Dat overleg en het contact is cruciaal, zowel richting Boskalis als richting de Provincie. Je bent afhankelijk van elkaar. Die samenwerking is mooi.”

De herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) is een meerjarenproject. Momenteel wordt de drinkwatertransportleiding verlegd en starten de werkzaamheden rondom de kabels en leidingen. De provinciale weg is naar verwachting medio 2025 gereed. De revisie en het verzamelen van de nieuwe GIS-data zal naar verwachting in 2024 kunnen beginnen.     

Spil in tijdelijke verkeersmaatregelen

Drempels-Schapenweg_1
Lees het gehele artikel

De herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) gebeurt gefaseerd. Om tijdens de werkzaamheden zowel de veiligheid als de doorstroming te garanderen, verzorgt Visscher Traffic de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen. Gezien de fasering ligt hier een complexe planning aan ten grondslag, waarin verkeersmanager Chris Schaap van Visscher Traffic voor alle partijen het aanspreekpunt is.

De eerste offerte-aanvraag voor dit project dateert van 2020, weet Corrad Goesten van Visscher Traffic. “Boskalis zocht een partner voor de tijdelijke verkeersmaatregelen op het project. Onze verkeerskundig adviseur is in het voortraject aangehaakt om de grove plannen te bedenken en de faseringsdraaiboeken op te stellen. Op basis daarvan hebben we een prijs neergelegd op een hoog abstractieniveau met fictieve aantallen, omdat nog niet bekend was hoe het werk precies aangevlogen zou worden. De prijs in combinatie met de ‘permanente’ inzet van een eigen verkeersmanager op het project gaf voor Boskalis en de provincie Noord-Holland de doorslag om met ons in zee te gaan.”

Om tijdens de werkzaamheden zowel de veiligheid als de doorstroming te garanderen, verzorgt Visscher Traffic de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Weten wat er speelt

Na gunning is Visscher Traffic begonnen met het verkeersmaatregelenplan tot in detail uitwerken. “Het is overigens een levend document”, zegt Schaap. De verkeersmanager vormt op het project de schakel tussen enerzijds de opdrachtgever en wegbeheerder en anderzijds de ‘monteurs’ binnen Visscher Traffic die de tijdelijke verkeersmaatregelen op locatie plaatsen. “We doen zoveel meer dan alleen de ‘borden’ plaatsen. Omdat we fysiek op het werk aanwezig zijn, weten we exact wat er speelt en wat de behoefte is. Vooral belangrijk voor specifieke handelingen of maatregelen. Het maakt dat we al in het voortraject bijvoorbeeld zaken kunnen bijsturen om te voorkomen dat onze monteurs op locatie komen met maatregelen die niet aansluiten bij de situatie. Bovendien bewaken we op die manier voortdurend de staat van de tijdelijke verkeersmaatregelen en kunnen eventueel snel ingrijpen.”

Visscher Traffic heeft alles in huis op het gebied van tijdelijke maatregelen. “Onze werkzaamheden variëren van het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor een kleine afsluiting in een dorp tot aan projecten op provinciale- en snelwegen, zoals hier voor Boskalis op de N241. Dat alles doen we met een hecht team met passie voor het vak,” zegt Goesten tot besluit.     

Maximale efficiëntie door selectief asfaltfrezen

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) wordt het bestaande asfaltpakket van zowel de rijbaan als het fietspad over de gehele lengte van 12 kilometer selectief verwijderd door Aduco. Het schone freesasfalt wordt namelijk hergebruikt in het nieuwe asfalt. Hoe efficiënter er wordt gefreesd, hoe meer besparingen dat oplevert voor Boskalis én het milieu.

Aduco is specialist in asfaltfrezen en stabilisatie. “Daarin zijn we absoluut vooruitstrevend. En dat al sinds 1978”, benadrukt Otto Salomons, bedrijfsleider bij Aduco. “We proberen een project altijd nét iets slimmer en efficiënter aan te vliegen.” Boskalis is 20% aandeelhouder in Aduco en doet voor het onderdeel asfaltfrezen in principe altijd een beroep op de specialist. “Bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) zijn we gevraagd om mee te denken over hoe we het asfaltpakket zo efficiënt mogelijk kunnen verwijderen met een duidelijke scheiding tussen het schone en teerhoudende asfalt. Het schone freesasfalt fungeert namelijk als grondstof voor het nieuwe asfalt.”

Freesplan

Aan de hand van het vooronderzoek van Boskalis is een freesplan opgesteld. “Hier is duidelijk aangegeven waar zich welk type asfalt bevindt. Het is bij wet geregeld dat het teerhoudend freesasfalt uit de keten wordt gehaald en gereinigd wordt”, zegt Salomons. “Aan ons de taak om het vervuilde asfalt zo selectief mogelijk eruit te frezen om te voorkomen dat er geen schoon asfalt naar de reiniger gaat. Het thermische reinigen van de teerfractie uit het freesasfalt loopt behoorlijk in de papieren. Zoveel selectiever wij frezen, des te beter voor de ‘portemonnee’ en het milieu.” Over besparingen gesproken, een andere specialiteit van Aduco is het stabiliseren van wegen en funderingen met bijvoorbeeld schuimbitumen. “Het gefreesde asfalt wordt dan ter plaatse opgewerkt tot een stabiele en draagkrachtige fundering. Het resulteert in veel minder transportbewegingen, een verdubbeling van de ontwerplevensduur en een dunnere asfaltlaag. Vanwege een funderingspakket met hoogovenslakken bleek deze optimalisatie op de A.C. de Graafweg helaas niet mogelijk.”

Aduco is specialist in asfaltfrezen en stabilisatie.

62.000 ton

Het asfalt van de A.C. de Graafweg wordt in verschillende fasen eruit gefreesd. “In totaal gaat het weliswaar om 62.000 ton, maar we volgen daarin de planning van Boskalis”, zegt Marcel Hermans, calculator bij Aduco. “Voor elke fase en elk vak plannen we heel nauwkeurig de juiste machines in, zodat we ook hier een maximale efficiëntie bereiken. Overigens voldoen al onze machines aan de hoogste milieuklasse en zijn maximaal 5 jaar oud. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van de biologische HVO100 brandstof.”

Over de samenwerking met Boskalis zijn de heren uiterst tevreden. “Het voelt als familie. We werken als een eenheid. En dat is gewoon heel prettig. Boskalis heeft zijn zaakjes goed voor mekaar en altijd oog voor de voortgang van een project”, merkt Salomons op. “Bij een eventuele stagnatie worden zaken snel opgelost. Dat is voor ons een zegen en voor onze jongens buiten ook. Want zij moeten het freesasfalt wel kwijt kunnen in een kipper.”     

​N241: gegund op samenwerking

Lees het gehele artikel

De A.C. de Graafweg (N241) is een belangrijke oost-westverbinding in de provincie Noord-Holland, maar staat ook in de top 10 van meest onveilige wegen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt het 12 kilometer lange tracé nu heringericht. Daarvoor moet ook de drinkwatertransport-leiding van PWN naast de weg ‘plaatsmaken’. De omvang en de verwachte complexe faseringspuzzel waren voor zowel de provincie als het drinkwaterbedrijf aanleiding om de koppen bij elkaar te
steken en gezamenlijk de markt uit te dagen. En ook nog eens op een hele bijzondere manier.

Bij het maken van de plannen voor het herinrichten van de A.C. de Graafweg hebben we ons laten inspireren door de Marktvisie, begint Sjoerd van Houten, programmamanager bij Provincie Noord-Holland. “Uitgangspunt van Marktvisie is om projecten met minder hinder, tegen een eerlijke prijs én op een duurzame wijze te realiseren. We hebben het hele land doorkruist en projecten bekeken met als grote inspirator project DOEN van Rijkswaterstaat, feitelijk een concrete invulling van Marktvisie. In 2017 is er vervolgens een team gevormd vanuit de provincie en zijn we met de voorbereidingen gestart, zoals het schrijven van een projectplan en het contacteren van een ingenieursbureau.”

Het verleggen van de drinkwatertransportleiding verloopt voorspoedig en loopt inmiddels al twee maanden voor op planning.

Samen sterk

Door de omvang van het project kwam al snel aan het licht dat het behoorlijk complex zou worden, zegt Rob Bloemsma, projectmanager N241 bij Provincie Noord-Holland. “De hele wegconstructie moet vernieuwd worden, de drinkwatertransportleiding moet worden verlegd en er is geen onderliggend wegennet waarover het verkeer omgeleid kan worden. We stonden dus voor een uitdaging. Dat was de reden dat we al bij de werving van het ingenieursbureau voor een ‘best value procurement’ hebben gekozen. Dat doen we eigenlijk nooit. Sweco kwam als beste uit de bus. Gezamenlijk zijn we de voorbereidingen gestart, het opstellen van het provinciaal inpassingsplan, de grondverwerving, enz. Op een bepaald moment waren we drie dagen aan het worstelen met de enorme hoeveelheid aan kabels en leidingen in het tracé naast de weg. Daarbij was ook Stef Goossens betrokken, projectmanager van PWN. Gebogen over alle tekeningen kwamen we eigenlijk maar tot één conclusie: de fasering is dermate complex dat we het beter samen kunnen doen.”

Buiten de comfortzone

Nadat alle plannen, ideeën en het provinciaal inpassingsplan waren goedgekeurd en gepubliceerd, hebben de twee opdrachtgevers gezamenlijk het project op de markt gebracht. “We hebben een landelijke marktconsultatie gehouden, waar zes aannemer op hebben gereageerd”, zegt Bloemsma. “Drie daarvan kwamen met het voorstel om op samenwerking aan te besteden en daarmee risico’s bespreekbaar en deelbaar te maken. Dat is voor ons aanleiding geweest om wederom op onderzoek uit te gaan in het land. We werden getriggerd en geïnspireerd door het HWBP-project Stadsdijken Zwolle. Een project vooral gericht op samenwerken en met een open boekhouding. Dat idee hebben we als het ware geleend en ingezet voor het herinrichten van de A.C. de Graafweg én het verleggen van de drinkwatertransportleiding. Het project is dus uitsluitend gegund op samenwerking. Voor de marktpartijen best spannend, omdat ze buiten hun comfortzone moesten treden. Dat bleek ongegrond, want we waren absoluut onder de indruk van de kwaliteit die werd aangeboden. Na een vrij zwaar aanbestedingstraject rolde Boskalis uiteindelijk als beste uit de bus.”

Bij het maken van de plannen voor het herinrichten van de A.C. de Graafweg heeft de provincie Noord-Holland zich laten inspireren door de Marktvisie.

Vóór op planning

Na een uitgebreid voortraject ligt er nu een hele goede uitvoeringsovereenkomst. “We zijn gezamenlijk met het bouwteam zo’n 14 maanden bezig geweest om het project goed te doorgronden en het met elkaar eens te worden. Een periode die we snoeihard nodig hebben gehad”, constateert Bloemsma. Dat kan ook Theo de Veer, teammanager van groep transportleidingen bij PWN beamen en zegt: “Het is voor PWN het eerste bouwteamproject samen met de provincie Noord-Holland. Door deze werkvorm kunnen we onze belangen beter behartigen bij de provincie. We hebben enerzijds getracht om zoveel mogelijk van de bestaande leiding te behouden en waar dat niet kon meegedacht over hoe de leiding zo efficiënt mogelijk verlegd kon worden. Op een locatie waar we in de toekomst ook goed bij kunnen voor beheer en onderhoud, op voldoende afstand van andere kabels en leidingen.” Goossens vult aan: “Het voordeel van deze samenwerking is bovendien dat onze werkzaamheden worden opgenomen in de planning van Boskalis. Dat scheelt ons heel veel overleggen, laat staan eventuele knelpunten in de uitvoering. Het komt de afstemming ten goede.” En dat blijkt ook in de praktijk, want Van Baarsen Buisleidingen die in opdracht van Boskalis het verleggen van de leiding op zich neemt, loopt inmiddels al twee maanden voor op de planning. Anders dan de provincie die tijdens de uitvoering meer op de achtergrond opereert, is PWN nadrukkelijk aanwezig op het project en verzorgt ook de directieleveringen. “Er loopt altijd een opzichter buiten rond”, zegt Goossens. “Niet zozeer om de aannemer te controleren, maar vooral om assistentie te verlenen, bijvoorbeeld als er een leiding uit bedrijf genomen moet worden. Want behalve de drinkwatertransportleiding worden ook de nodige distributieleidingen aangepast en watermeterputten verplaatst.”

Alle risico’s zijn in de bouwteamovereenkomst beheerst en gealloceerd, behalve overmacht. Hierdoor wordt het project zonder VTW’s gerealiseerd. “De stakeholders zijn uitvoerig bij het ontwerpproces betrokken, de vier gemeenten waren aan boord, het waterschap en participatiegroep vanuit bewoners. Er zijn gesprekken gevoerd die je in een traditionele contractvorm niet met elkaar voert. Dat betaalt zich uit. De eerste voortekenen zijn heel positief. Het product wat er ligt is goed en de omgeving is betrokken. Dat zie je ook bij de onteigening, alle gronden zijn minnelijk verworven. Samenwerken en elkaar kritische vragen durven stellen, is absoluut de kracht van dit project. Op alle gebieden en in alle lagen.”