Tagarchief: N206 Tjalmaweg

Tijdelijke infrastructuur voor midden- en laagspanning N206

ms-KABEL-TRACE
Lees het gehele artikel

Met ruim veertig jaar ervaring in bouwplaatsinrichting kent Theo Hartman van Bouwtech BPI inmiddels wel het klappen van de zweep. Toch was ook voor hem de tijdelijke infrastructuur voor de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg “een speciaaltje”. 

De N206 Tjalmaweg is onderdeel van de RijnlandRoute. “Voor het eerste deel van dit omvangrijke werk hebben we samen met de internationale aannemerscombinatie Comol5 mogen meedraaien in de tender”, zegt Hartman. “Na gunning hebben we de tijdelijke infrastructuur volledig mogen realiseren. In die zin een mooie bekroning op ons werk dat we vervolgens door Boskalis zijn uitgenodigd om voor het laatste deel van de RijnlandRoute, de N206 Tjalmaweg, ook een prijs te maken voor de bouwplaatsinrichting.”

Aluminium in plaats van koper

Bouwtech BPI is gespecialiseerd in de aanleg van de tijdelijke infrastructuur voor water, elektra, riolering en data. “We worden vaak al in de tender ingeschakeld om de bouwplaatsinrichting zo efficiënt mogelijk aan te vliegen en te budgetteren”, vervolgt Hartman. “We werken dan ook voor alle grote infra-aannemers in Nederland en zijn betrokken bij de meest uiteenlopende projecten. Het feit dat we zowel de midden- als laagspanning voor rekening kunnen nemen, is een expertise die bijna niet meer aanwezig is onder één dak in de wereld van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen. We regelen daarbij alles van A tot Z, maken het ontwerp, budgetteren en zorgen voor een tijdige uitvoering, uiteraard binnen budget. Qua midden- en laagspanning werken we alleen met aluminium. Aluminium is lichter en laat zich veel eenvoudiger verwerken dan koper. Het is bovendien 30% goedkoper en minder diefstalgevoelig. Wel is het zo dat aluminium net wat meer ruimte vraagt, maar daar ontwerpen we dan ook naar.”

Bouwtech BPI is gespecialiseerd in de aanleg van de tijdelijke infrastructuur voor water, elektra, riolering en data.

Gelijktijdigheid

De grootste uitdaging zat hem voor Bouwtech BPI in het feit dat de infrastructuur van de netbeheerder slechts op één punt aanwezig was. Hartman: “De afstand die vervolgens overbrugd moest worden om de 2 kilometer lange verdiepte ligging van een bepaald aansluitvermogen te voorzien, vraagt de nodige kennis en expertise. Dat hebben wij, al vele decennia, in eigen huis.” Bouwtech BPI heeft aan de noordkant een 400 kVA /630 Ampère aansluiting gerealiseerd die helemaal tot aan het eindpunt is gegarandeerd, onder meer vanwege de bronbemaling over de hele lengte (200 kVA), de twee mengcentrales van elk 100 kVA en MIG-lasactiviteiten van 100 kVA met een bepaalde gelijktijdigheid. Aan de zuidzijde van de verdiepte bak is nog eens voorzien twee aparte aansluitingen van 165 kVA/  250 Ampère aansluiting voor de ketenparken. Qua middenspanning bestaat de opstelling uit een speciale installatie met 1 set-up trafo vanuit de netbeheerder en dan naar links en rechts twee set down trafo’s om het spanningsverlies en de dikte van de kabels te beperken.”

In totaal heeft Bouwtech BPI in een tijdsbestek van slechts drie weken de totale tijdelijke infra aan de noorzijde voorzien, gaande van 4.600 meter single core middenspanningskabel en ruim 3 kilometer aan laagspanningskabels. Gelegd “Ook hebben we de tijdelijke waterinstallatie voorzien”, vult Hartman aan. “Daarbij hebben we door het waterleidingsbedrijf een viertal aansluitpunten laten aanleggen om de druk en capaciteit van 15 m3 constant te houden en vanuit alle punten een waterleiding te kunnen aanleggen van 63 HDPE die nog redelijk hanteerbaar is. We kunnen onze kennis en expertise maximaal laten gelden en voelen ons thuis op dergelijke complexe en uitdagende projecten. De samenwerking met Boskalis hier op de N206 verloopt dan ook vlekkeloos en we zijn zelfs al begonnen met het demonteren van bepaalde segmenten.”    

Verdiepte ligging N206: grensverleggend in gewapende grond

Afbeelding1
Lees het gehele artikel

De nieuwe N206 ir. G. Tjalmaweg wordt grotendeels verdiept aangelegd. Daarbij vertrouwt Boskalis op een innovatieve en bovenal duurzame bouwmethodiek van gewapende grond, uit de koker van HUESKER Nederland. Het resulteert in een efficiëntere doorlooptijd, duurzaam gebruik van lokale vrijkomende grondstoffen en zo min mogelijk inzet van permanent beton en staal. 

In plaats van een traditionele betonnen ‘bak’ wordt de nieuwe N206 aangelegd in een speciale folieconstructie. “Dergelijke constructies worden doorgaans gebouwd met een natuurlijk talud onder een bepaald afschot”, weet Joris van den Berg, managing director van HUESKER Nederland. Dat was hier vanwege ruimtegebrek en bouwfasering niet mogelijk. Het alternatief is dan vervolgens een permanente keerwand in beton of staal. Vanwege de beoogde duurzaamheidsambities was dat echter niet wenselijk. “Wij zijn vervolgens in de tender gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken van een keerwand van gewapende grond. Gezien de dimensies een behoorlijke uitdaging en een concept dat niet eerder is toegepast op deze manier.”

PVA-garens

Uiteindelijk is het HUESKER in samenwerking met Boskalis gelukt om in de tender een concept neer te zetten op basis van een gewapende grondconstructie. “Dit was een relevant onderdeel voor het winnen van deze tender. Een mooie beloning voor de creatieve en gedurfde insteek van het ontwerpteam”, zegt Van den Berg trots. “Maar daarmee was het nog niet klaar. Na gunning was het zowaar nog uitdagender en werden we gevraagd deze gewapende grondconstructies te ontwerpen. Anderhalf jaar lang zijn we gezamenlijk bezig geweest met het doorvoeren van allerlei optimalisaties op basis van de beoogde vervormingsberekeningen, beschouwing duurzaamheidsaspecten en levensduurverwachting. Ook hebben we invulling gegeven aan de aanvoermaterialen met de nadruk op hoogwaardig hergebruik. Zo is onder meer gekozen voor het toepassen van lokale grondstoffen zoals vrijgekomen materialen uit de opgebroken N206. Dat is hier goed mogelijk omdat we een geogrid toepassen uit PVA-garens, een materiaal dat bestand is tegen hogere pH-waardes.”

Op de gehele verdiepte ligging van de N206 fungeert de gewapende grondconstructie als een soort gewichtsmuur.

Gewichtsmuur

Op de gehele verdiepte ligging van de N206 fungeert de gewapende grondconstructie als een soort gewichtsmuur. “Zie het als een blok dat de folie tegenhoudt, evenals het grondwater én tegelijk alle verkeerslasten van de weg moet kunnen weerstaan”, verduidelijkt Van den Berg. “Dat in combinatie met de relatief slappe ondergrond en de uiterst slanke dimensies (breedte-hoogteverhouding) maakt aanleg van de gewapende grondconstructie hier echt wel tot een huzarenstukje. De uitvoering is in handen van Voets Gewapende Grondconstructies, een van onze vaste partners. De gewapende grondconstructie wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door een esthetische voorzetwand met houten lamellen. Op die locaties waar er geen voorzetwand komt, wordt de gewapende grondconstructie uitgevoerd met een speciaal UV-beschermingsdoek.”

Bij de N206 Tjalmaweg komen veel innovatieve oplossingen samen. “Een dergelijke gewapende grondconstructie is wereldwijd niet eerder toegepast”, merkt Van den Berg op. “Het is dan ook een intensief en omvangrijk project voor ons, dat nu al meer dan vier jaar voortduurt. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Met de inzet van nauwelijks primaire grondstoffen, maar vooral het hergebruik van grondstoffen weten we een permanente duurzame constructie te realiseren met een levensduur van minimaal 100 jaar. Het is daarmee absoluut een voorbeeldproject dat smaakt naar meer.”