Tagarchief: MKI-waarde

Prefab keerwanden effenen de weg voor een duurzame(re) infra

Foto-1-Bosch-Beton
Lees het gehele artikel

Veel delen van de Nederlandse infrastructuur naderen de komende jaren het einde van hun technische levensduur, zo blijkt uit onderzoek van onder andere Rijkswaterstaat. Veranderingen in ons klimaat, gebruik en omgeving vragen om toekomstige aanpassingen in de natte en droge infra. “Duurzaamheid en milieukosten (MKI, red.) zullen dan in deze infraprojecten zwaarder gaan wegen. En juist daar spelen we met onze producten gericht op in”, vertelt Gerard Vlastuin, salesmanager GWW Nederland bij Bosch Beton.

Duinregels langs zee in IJmuiden: vier rijen keerwanden op elkaar met daartussen duinen en  een fietspad.

Met prefab keerwanden vangt Bosch Beton onder meer niveauverschillen op in het landschap en de openbare ruimte. Denk hierbij aan een sterkere verkeersdoorgang, een inrit creëren op de plek van een sloot, een talud extra verstevigen bij een ecoduct of duinregels aanleggen langs zee. “Binnen projecten zoals Zuidasdok in Amsterdam, SUNIJ-lijn in Nieuwegein en Perrons Op Norm (ProRail) hebben we keerwanden toegepast als grondkering of om perrons van diverse stations geschikt te maken voor mindervalide reizigers”, aldus Vlastuin. “Maar ook in de natte infra bieden sterke betonnen wanden voordelen.” Zo realiseerde Bosch Beton in Nijkerkerveen watergangen met keerwanden. Rondom het sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout houden stevige keerwanden eveneens het water tegen. Net als bij de bijzondere nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard (waar keerwanden het schiereiland omringen) of bij de terreinherinrichting rondom een innamepompstation. In Bunschoten-Spakenburg keren de wanden zelfs het water in de langste zelfsluitende waterkering ter wereld.

Sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout

Circulaire toekomst

Met de ambitie 100% circulair te zijn, mag Bosch Beton zich met recht als duurzaamheidspionier betitelen. “Met het oog op de circulaire toekomst is het onze uitdrukkelijke ambitie hoogwaardige en duurzame producten te produceren en te leveren”, zegt Vlastuin. “Ons gehele productieproces is daarop ingericht, zo schoon en energieneutraal mogelijk.” 

In de toekomst gaat de MKI (Milieu Kosten Indicator) een steeds belangrijkere rol spelen bij grote bouwprojecten van onder andere Rijkswaterstaat. Bosch Beton liet de MKI-waarde van zijn keerwanden berekenen en ontving hiervoor een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA).

“Vervolgens zijn de keerwanden opgenomen in DuBoCalc, de berekeningstool van Rijkswaterstaat die de duurzaamheid en milieukosten voor complete bouwprojecten berekent”, besluit Vlastuin. 

Efficiënt en duurzaam asfaltonderhoud is Emulsie Asfalt Beton (EAB)

P1000621 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het asfaltmengsel “Emulsie Asfalt Beton” van Rapid Asfalt draagt bij aan gunstige wMKI-waarden en past daarmee perfect in het duurzaamheidsbeleid.

Gunstige MKI-waarde

Emulsie Asfalt Beton (EAB) is een mengsel van mineraal-aggregaat (brekerzand), bitumenemulsie, katalysator (minimale hoeveelheid cement) en water. Door het minimale gebruik van primaire grondstoffen, koude verwerking en de dunne laagdikte, heeft EAB een gunstige MKI-waarde. “De toepassing van EAB laat op alle milieueffecten een significant lagere belasting zien in vergelijking met een (dun) warm bereide deklaag”, zo geeft Rob de Kleine -directeur van Rapid Asfalt- aan. Hij rekent het ons voor: “De MKI van EAB verwerkt op een gemiddelde locatie in Nederland, is voor een microdeklaag met EAB 0/3 berekend op €0,14/m2 en voor EAB 0/6 op €0,20/m2. Maar duurzaamheid zit niet alleen in MKI, het heeft ook zeker betrekking op de levensduur en de focus voor kwaliteit in uitvoering. De productie en verwerking op locatie is daarom van essentieel belang”, vervolgt De Kleine en legt uit dat de eerdergenoemde grondstoffen in een mobiele meng- en verwerkingsinstallatie geproduceerd en gemengd worden. “Koud bereid en daarmee energie- en CO2-besparend. Het mengsel wordt vervolgens direct in één arbeidsgang op de deklaag van bestaande wegen aangebracht. Met als bijkomend voordeel: het wegdek is al na 30-60 minuten weer overrijdbaar.” Rapid Asfalt dus! Bovendien kan een weg voorzien van een EAB-microdeklaag -afhankelijk van de drukte op de weg- weer tenminste zeven tot tien jaar mee. En aan het einde van de levensduur is het materiaal voor 100% recyclebaar als gewoon asfalt; een enorm gunstige levenscyclus dus!

EAB is in diverse kleuren leverbaar, voor het accentueren van bijvoorbeeld fietssuggestiestrook.

Toepassingsmogelijkheden EAB zijn veelzijdig 

Als specialist in de toepassing EAB, richt Rapid Asfalt zich al ruim dertig jaar op de verwerking van dit product op asfaltwegen en houdt daarmee de Nederlandse wegen in topconditie. “De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig, daar EAB geschikt is voor alle verkeersintensiteiten. EAB wordt niet alleen toegepast om deklagen aan te brengen, te herstellen of te beschermen, maar ook als rijspoorvulling en voor het vastleggen van asfaltwapening. Samen met onze opdrachtgevers kijken we welke van onze EAB-systemen de meest geschikte onderhoudsoplossing is.”

Voldoet aan diverse eisen

EAB heeft zich als product reeds lang bewezen, het voldoet aan diverse wensen en eisen ten aanzien van de asfaltproblematiek én milieueisen. “Daar bovenop komt de gunstige prijs en het feit dat er weinig bijkomende werkzaamheden nodig zijn, zoals bermaanvullingen, frezen, putten ophalen, straatwerk aansluiten et cetera. Bovendien is er sprake van minimale omgevingshinder, omdat de weg weer snel berijdbaar is. Dit maakt het product ook zeer geschikt voor bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.” De Kleine besluit: “De EmulsieAsfaltBetontechniek is een duurzame oplossing voor wegenonderhoud en overheden zien dit terug in hun ‘financiële’ beleid.”     

Gunstige MKI-waarde door uitgekiende betonleveranties

Mobiel-Mebin-Zuid4_0001
Lees het gehele artikel

In de tenderfase werd Mebin door BAAK ingeschakeld om mee te denken over de betonleveranties voor de Blankenburgverbinding. Mede dankzij de inzet van twee mobiele centrales op de project-locatie aan diepwater en drie vaste (back-up) centrales in de nabije omgeving wordt het milieueffect (MKI-waarde) zo laag mogelijk gehouden.

​De eerste gesprekken met BAAK werden al in 2016 gevoerd, herinnert Bas Pije, commercieel manager bij Mebin, zich. “Na gunning zijn we verder in de details gedoken en zijn zo’n anderhalf jaar bezig geweest met alle voorbereidingen. Eind november 2019 hadden we een definitief akkoord. In de periode daarvoor hebben we overigens wel al wat betonmortel geleverd voor onder meer het storten van diverse werkvloeren in het project. Maar dat is slechts een fractie van de hoeveelheid in ons hoofdcontract: het leveren van 350.000 m3 betonmortel over een periode van vijf jaar met het hoogtepunt in 2021 en 2022.”

Korte aanvoerlijnen

Om de hinder op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om op de projectlocatie aan de noord- én aan de zuidzijde van het Scheur een mobiele centrale in te richten. Pije: “Aan de noordzijde hebben we samen met BAAK een geschikte locatie geselecteerd op het project, pal naast de bouwkuip. Aan de zuidzijde wordt een mobiele centrale ingericht op ons eigen terrein bij ENCI. Daarnaast maken we gebruik van onze vaste centrales in Maassluis en Spaanse Polder (beide gelegen aan de noordzijde) en Europoort aan de zuidzijde. De uitdaging zit hem namelijk vooral in het korte tijdsbestek waarin we een grote hoeveelheid betonmortel moeten leveren. Dankzij de mobiele centrales zijn de transportafstanden kort en zal er geen hinder voor de omgeving zijn.” Walter Speelman, Marketing en Productmanager bij Mebin, vult aan: “Voor de aanvoer van grondstoffen zijn er ook geen verkeersbewegingen op de openbare weg. De locaties voor de mobiele centrales zijn namelijk gelegen aan een kade met diepwater, zodat we grote schepen kunnen inzetten die in één keer 2.000 ton aan grondstoffen lossen.”

Alleen op piekmomenten worden de vaste centrales deels bijgeschakeld om de continuïteit te garanderen of eventuele uitval op te vangen, legt Pije uit. “Een continue stort duurt soms wel drie dagen onafgebroken. Dat vraagt veel voorbereiding en afstemming vooraf.” Speelman: “We hebben dan ook een eigen betonplanner op locatie gestationeerd die de coördinatie verzorgt en de kwaliteit borgt, ook bij wisselende buitentemperaturen. We hebben namelijk te maken met veel verschillende kwaliteiten en mengselsamenstellingen van reguliere sterkteklasse 30/37 tot hogesterktebeton C75.” 

CO2-besparende biobrandstof met lage MKI-waarde

den_hartog_3_20190219_104209
Lees het gehele artikel

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling en CO2-uitstoot in Nederland zijn de industrie en het wegverkeer, door massale verbranding van fossiele brandstoffen. Om daar wat aan te doen, is er in Parijs in 2015 een klimaatakkoord bereikt, waarbij onder andere is afgesproken dat de opwarming van de aarde tegen moet worden gegaan, dat er een transitie moet komen naar niet-fossiele brandstoffen en dat de CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden. Ook in de grond- weg- en waterbouw zien we dat CO2– en MKI-waardes (milieu kosten indicator) een steeds grotere rol spelen. Bedrijven zoeken vaker naar oplossingen, zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen in het wagenpark en voor de machines om zo hun ecologische footprint te verkleinen.      

Eén van de partijen die hier volop mee bezig is, is Den Hartog BV. Het bedrijf levert producten van topkwaliteit, zoals de Mobil smeermiddelen. Daarnaast levert het ook brandstoffen. Den Hartog heeft een grote voorraad brandstoffen in het eigen depot aan de Lek in Groot-Ammers, met een capaciteit van maar liefst 23 miljoen liter. Met ook het vervoer en de chauffeurs in eigen beheer, kan Den Hartog garant staan voor een snelle opvolging en daarmee een snelle levering van brandstoffen en smeermiddelen. Den Hartog is lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen, welke voor Nederland een koploperspositie ambieert in het decarboniseren van brandstoffen in verschillende transportsectoren. 

Den Hartog

Op het Den Hartog tankpark kan 23 miljoen liter worden opgeslagen. Hiervan is 4 miljoen liter CO2 Saving Diesel.


Milieubelasting minimaliseren
“We zijn een grote voorraadhoudende partij die zorgt voor gegarandeerde levering en gecontroleerde kwaliteit. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De overheid stuurt enorm op CO2-reductie. Met onze CO2 Saving Diesel spelen wij hierop in.” Niek Roessink, business development manager bij Den Hartog, vertelt: “De gewone biodiesel heeft beperkingen qua bijmengpercentage, daarnaast is deze biodiesel kwalitatief gezien soms slechter dan diesel. Het heeft de reputatie brandstoffilters te blokkeren en brandstofsystemen te beschadigen. Biomass to Liquid (BTL-) biobrandstof heeft dit nadeel niet.”

Meer dan 89% CO2 reductie bij CO2 Saving Diesel
CO2 Saving Diesel bevat zeer weinig zwavel en aromaten. Hierdoor worden de fijnstof en roet uitstoot flink verlaagd tot 46% en zwaveluitstoot gereduceerd tot praktisch nul. De uitstoot van stikstof is teruggebracht met 14%. De pure variant bespaart meer dan 89% op de CO2 emissie. De manier waarop deze brandstof wordt geproduceerd zorgt ervoor dat de kwaliteit beter is dan de “ouderwetse diesel”. Deze pure variant voldoet volledig aan de EN15940 normering.  

Den Hartog

In grond-, weg- en waterbouw maken aannemers gebruik van CO2 Saving Diesel om bestekken te kunnen winnen.


Toegevoegde waarde voor menig ondernemer door
74% MKI-besparing
Het grote voordeel van de CO2 Saving Diesel is dat het perfect mengbaar is met gewone diesel. Den Hartog biedt daarom verschillende blends aan. Hoe meer er wordt toegevoegd hoe meer CO2 er wordt bespaard. De producten van Den Hartog kunnen zonder aanpassingen probleemloos worden toegepast in de huidige generatie dieselmotoren. “Het verdient zichzelf terug doordat de klant hier weer meer business door kan genereren”, licht Niek toe. “Infrastructuur gerelateerde bedrijven krijgen binnen aanbestedingen steeds vaker te maken met MKI- waardes. Daarom hebben wij van onze CO2 Saving Diesel een Levens Cyclus Analyse laten maken, hiermee is ook de MKI-waarde bekend. Vergeleken met de MKI-waarde van een normale fossiele diesel is er een besparing van ruim 70% mogelijk. De LCA wordt ter beschikking gesteld aan de Nationale Milieu Database (NMD). Deze gegevens stellen onze klanten in staat om voor hun producten of diensten ook weer een milieuverklaring op te stellen.”