Tagarchief: Michiel de Ruijtertunnel

Service en onderhoud van de Michiel de Ruijtertunnel

IMG_20200519_123809_0001
Lees het gehele artikel

Tijdens en na de aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel neemt ÆVO – net als daarvoor – service & onderhoud van de elektrotechnische installaties op zich. 

Om die reden wil TunnelBeheerOrganisatie (TBO) van de gemeente Amsterdam dat onderhoudspartij ÆVO betrokken is. Wat gaat er gebeuren en hoe gaat dat gebeuren? Voorafgaand en tijdens de aanpassingen heeft het team van ÆVO een controlerende en adviserende taak. ENGIE demonteert de installaties in de tunnel en draagt deze dagelijks aan het einde van de nacht – na montage van de brandwerende platen – over aan de beheersorganisatie om deze te controleren en onderhoud te plegen. 

“Omdat wij verantwoordelijk zijn voor het volledige elektrotechnische onderhoud en alle voorkomende storingen – ook tijdens de ombouw – moeten we weten of de juiste materialen zijn toegepast en of alles goed te onderhouden is”, vertelt Ben de Bakker, projectmanager van ÆVO. “Bovendien zijn tijdens de ombouw ook onze reguliere onderhoudsmensen aan het werk”, vult Youri Besse, projectleider van ÆVO, aan. “Ook van hun activiteiten moeten we op de hoogte zijn om de veiligheid te kunnen garanderen.”

Daarbovenop is ÆVO verantwoordelijk voor de review van alle plannen waaronder de uitvoeringsplanning. De Bakker: “Deze uitdaging zit niet in technische hoogstandjes, maar in de coördinatie en afstemming. Wij controleren mede of alle stakeholders – en dat zijn er veel – straks als een geoliede machine kunnen samenwerken.”

Voorbereiding aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel

PAWAmsterdam190805-inspectie-Michiel-de-Ruitertunnel-41(ENT_ID=
Lees het gehele artikel

In november 2020 starten de aanpassingen aan de Amsterdamse Michiel de Ruijtertunnel. Het wordt een megaklus. Dat wordt slechts gedeeltelijk veroorzaakt door de werkzaamheden zelf.  Veel groter is de uitdaging om deze werkzaamheden uit te voeren terwijl de tunnel overdag openblijft voor het verkeer.

De Michiel de Ruijtertunnel maakt deel uit van het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. 

Het is de eerste van de drie tunnels en de verkeerscentrale die de gemeente Amsterdam onderhanden neemt. De werkzaamheden die staan te gebeuren zijn het verbeteren van de brandwerendheid van het beton, het vervangen van de camera’s en het aanpassen van de besturing van de installaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd door ENGIE Infra & Mobility, in samenwerking met het Programma AWA, de tunnelbeheerder en de onderhoudsaannemer. Zij bereiden de werkzaamheden voor in een bouwteam.

Daan Seesing (links): ‘Ter voorbereiding spelen we zelfs met alle partijen een serious game’

Een belangrijke verkeersader

In 2017 wees een onderzoek van het Ministerie van I&W uit dat tunnels die na 2008 zijn opgeleverd een verminderde brandwerendheid kunnen hebben. Na hitteproeven bleek dit ook bij de Michiel de Ruijtertunnel het geval te zijn. Reden om de tunnel te voorzien van brandwerende platen en meteen camera’s en installaties onderhanden te nemen. Maar de Michiel de Ruijtertunnel ligt onder de De Ruijterkade, aan de noordzijde van het Centraal Station, maakt deel uit van de S100 en is een belangrijke oost-westverbinding. Afsluiten van deze belangrijke verkeersschakel is eigenlijk onmogelijk.

Aantoonbare veiligheid

De gevolgen voor de uitvoering van het werk zijn groot. Daan Seesing, projectmanager Amsterdam: “Uitvoering kan dan alleen als gedurende negen maanden de tunnel elke nacht wordt afgesloten. Dat betekent dat de bouwplaats elke avond om 22.00 uur wordt opgebouwd en ’s morgens om 6.00 uur weer afgebroken moet zijn terwijl de veiligheid aantoonbaar geborgd is. Samen met ENGIE Infra & Mobility vertalen we nu het Definitief Ontwerp naar een Uitvoerbaar Ontwerp en doen we de werkvoorbereiding.” 

Aanpak in bouwteam

Partijen laten hierbij niets aan het toeval over. Tijdsplanning, veiligheidsmaatregelen en reservemateriaal liggen keer op keer onder het vergrootglas. Seesing: “We spelen zelfs met alle partijen een ‘serious game’, speciaal ontwikkeld om inzicht te geven. Juist die aanpak met het hele bouwteam voelt goed. Ik had niet geweten hoe we dit zonder bouwteam voor elkaar hadden kunnen krijgen.”

Voor de aankomende afsluiting liggen tijdsplanning, veiligheidsmaatregelen en reservemateriaal keer op keer onder het vergrootglas.

Synergie

Jelmer Wittebol, projectmanager van ENGIE Infra & Mobility, onderstreept die mening. “We beschikken nu over de kennis en ervaring van de gemeente Amsterdam, de knowhow van de onderhoudsaannemer en die van onszelf. Als ergens sprake is van synergie dan is het in dit bouwteam. 70% van alle voorkomende zaken wordt besproken met een of meer partners.”

Het is een unicum dat deze vorm van samenwerking al wordt aangegaan in de voorbereidende fase. Aanvankelijk strooide het coronavirus nog roet in het eten, maar daar vonden de partijen hun weg in. “We zitten nu – op afstand – in dezelfde ruimte. Zo hoort iedereen wat er gaande is. Dit is de beste manier van voorbereiden, voordat we daadwerkelijk in de tunnel aan de slag gaan.”