Tagarchief: Max Bögl

Integraal samenwerken bij De Entree van Amsterdam

beens_2_20181031.entree-amsterdam-4
Lees het gehele artikel

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt het gebied voor Amsterdam Centraal vernieuwd. Als partner van hoofdaannemer Max Bögl realiseert Beens Groep diverse onderdelen van dit complex stuk infrawerken. Beens Groep is een landelijk opererend waterbouwbedrijf en al meer dan 60 jaar specialist in constructieve waterbouw en baggerwerk. 

Karst-Jan Beens, algemeen directeur van Beens Groep vertelt: “We verzorgen onder meer de aanleg van nieuwe kades en tijdelijke steigers voor de rondvaartboten. De baggerwerken worden uitgevoerd door dochterbedrijf Beens Dredging. En we plaatsen de damwandconstructie voor de fietsenstalling onder de waterspiegel. Aan het eind van dit grootschalige project plaatsen we de definitieve steigers. Erg mooi dat alle disciplines van Beens Groep aan bod komen binnen dit project.”

Communicatie met alle stakeholders essentieel
Het is een uitdaging om te werken in het drukste gebied van Amsterdam, waar vele mensen, trams, scheepvaart én veel stakeholders zijn. Fred Groot, projectmanager Natte Infra: “Ook onder de waterspiegel is het druk. Daar ligt de nieuwe Noord/Zuidlijn en vele kabels en leidingen. Het is een complexe operatie waarin communicatie met alle stakeholders essentieel is.” 

Beens Groep

V.l.n.r. Gijs Methorst (bedrijfsleider Beens Dredging) – Fred Groot (projectmanager Natte Infra) – Gert Beens (uitvoerder Waterbouw) – Karst-Jan Beens (algemeen directeur Beens Groep).

Beens Groep

Realisatie van nieuwe kadeconstructies.

Gert Beens, uitvoerder Waterbouw, vertelt dat de aanvoer van materieel en materialen door de lage bruggen als voorbeeld een complexe operatie is. “De Beens-kranen worden gedeeltelijk gedemonteerd en in onderdelen in beunbakken naar de bouwplaats vervoerd. Daarmee komen we meteen ook tegemoet aan de wens van de gemeente Amsterdam.” Met het programma Amsterdam Vaart streeft men naar schonere en slimmere stadslogistiek, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van bouwtransport over water. Gijs Methorst, bedrijfsleider Beens Dredging, licht één van de uitdagingen bij de baggerwerkzaamheden toe: “Er wordt een groot deel van de Prins Hendrikkade afgegraven. Zo wordt het water van het Open Havenfront groter. De volledige hoeveelheid afgegraven grond dienen we via het water de stad uit te krijgen. Ingewikkeld, door alle overige vaart, maar niet onmogelijk! Het vraagt om een andere insteek dan uitsluitend uitvoerend bezig te zijn. Meedenken in de problematiek en kansen en uitdagingen bieden aan het projectteam in zijn geheel, dáár zit onze kracht.”

Beens Groep

Vanaf het water worden de waterbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd.

Beens Groep

Het realiseren van tijdelijke voorzieningen voor de rederijen was nodig zodat het water vrij is om te bouwen.

Circulaire toepassing van grond
“We kijken ook hoe er zo milieuvriendelijk mogelijk gewerkt kan worden. Daar maken wij ons altijd hard voor. In dit project bijvoorbeeld wordt -naast vervoer van bouwmaterialen over water- de grond circulair toegepast bij andere projecten in de buurt. De enorme hoeveelheid afgegraven grond krijgt daarmee weer een nuttige bestemming.”

Functionaliteit van het gebied behouden, terwijl het werk uitgevoerd wordt én zo min mogelijk overlast bezorgen, dat is de opdracht. “Je wilt het ritme van de stad niet ontregelen.” Om het project in zijn geheel succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat alle facetten perfect op elkaar afgestemd zijn. Iedereen heeft zijn eigen taken maar er is gezamenlijke inspanning nodig om het werk goed te realiseren. “Beens Groep is dé partner die integraal samenwerkt en meedenkt, in een bouwteam of als partner, en altijd van begin tot eind”, besluit Karst-Jan Beens.  

Beens Groep

Het is een hele uitdaging om de volledige hoeveelheid afgegraven grond over het water de stad uit te krijgen.

Amsterdam | De Entree

impressie-entree_westbrug
Lees het gehele artikel

Één grote schuifpuzzel

Het hele gebied aan de centrumzijde van Amsterdam Centraal krijgt een nieuwe inrichting. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer water en vooral minder auto’s. Van stationsgebouw tot Damrak en van Schreierstoren tot en met de Westertoegang wordt het gebied integraal vernieuwd in circa vijf jaar. Projectmanager Joost Beljon van Max Bögl & Partners kenmerkt het project als één grote schuifpuzzel, waarbij de ingrijpende werkzaamheden telkens gefaseerd worden uitgevoerd om zoveel mogelijk rekening te houden met het behoud van de functionaliteit van het gebied.

Hoofdaannemer Max Bögl houdt er een inter­essante filosofie op na over de invulling van het project. “Behalve het realiseren van de nieuwe objecten, is het vooral een grootschalige transformatie die we ter plekke organiseren”, zegt Beljon. “Daarom hebben we ons vanaf de tender al omringd met gespecialiseerde partners waarbij we samen als één team het project aanvliegen. Ter illustratie: dat gaat van advies op het gebied van mobiliteit, geotechniek en ontwerp tot uitvoerende partijen die de kabels en leidingen vernieuwen. Een bewuste keuze, maar essentieel om het project met al zijn verschillende disciplines te doen slagen.” 

Westertoegang en wijziging hoofdroutes
Het gebied rondom het centraal station is zowel op het land als op het water een gigantisch drukke plek. Het hele gebied gaat desondanks volledig op de schop om de ruimtelijke kwaliteit en aansluiting met de stad te verbeteren. Er komt meer ruimte voor de fietser en voetganger en minder ruimte voor autoverkeer. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving is het project opgedeeld in fasen. Beljon: “We hebben eerst in de eerste helft van 2018 de Westertoegang aangepakt en verdiept om de zogeheten ‘knip’ te zetten, waarbij het doorgaand autoverkeer voortaan achter het station langs rijdt. Het gebied voor het station is autoluw gemaakt. De gemeente wijzigde de hoofdroutes tegelijkertijd met het moment waarop de Noord/Zuidlijn ging rijden, op 22 juli 2018. Dat was dus ook een harde deadline voor de openstelling van de Westertoegang. Op dat moment trad bovendien het nieuwe ov-plan in werking en werden allerlei bus- tramlijnen gewijzigd. Het hele deelgebied Westertoegang is dus naar voren gehaald qua ontwerp, vergunningen en werkvoorbereiding om maar tijdig in gebruik te kunnen nemen. En met succes.”

Fietsenstalling onder water
De Westertoegang en de wijziging in de hoofdroutes was in de faseringspuzzel dus een belangrijke stap, blikt Beljon terug. “Het feit dat het autoverkeer werd verplaatst, creëerde tevens de nodige werkruimte voor het verleggen van kabels en leidingen, het vernieuwen van de weginfra voor de toekomstige bouw van de fietsenstalling onder water. Momenteel zijn we ook bezig met het bouwen van de zogenaamde Cuyperstrap tussen de centrale stationshal (Cuypershal) en de metrohal. Dit doen we met behulp van een unieke vriestechniek, een specialisme van Max Bögl. Via de nieuwe trap kunnen reizigers straks binnendoor van de trein op de metro (en vice versa) overstappen. We creëren dus een extra verbinding onder de grond, waardoor er minder voetgangers zijn op het stationsplein. Zo komt er ruimte voor de vernieuwing van het complete stationsplein. De uitdaging van het bouwen hier zit hem niet zozeer in de doorlooptijd of in complexe constructies, maar vooral in het feit dat het gebied moet blijven functioneren tijdens de werkzaamheden. Zo zijn intussen de rederijen ook al verplaatst naar een tijdelijke locatie en wordt momenteel hard gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen om de bouw van de fietsenstalling mogelijk te maken.”

De Entree

Het op tijd in gebruik nemen van de Westertoegang was een belangrijke stap in de faseringspuzzel (Beeld: Richard Mouw).

In april is de bouw van de fietsenstalling gestart. Beljon: “De fietsenstalling wordt in een bouwkuip gebouwd en biedt straks plaats aan 7.000 fietsen over één laag op circa 7 meter onder NAP. Bovenop de garage komt weer water. Zelfs wat meer dan nu. Dat geeft rust in dit drukke gebied.” Naast deze fietsenstalling wordt er komende jaren ook gewerkt aan het creëren van fietsparkeerplekken elders op het stationseiland. Hierdoor kunnen in de toekomst alle fietsen uit het zicht geparkeerd worden en kunnen uiteindelijk alle fietsenrekken weg uit het gebied. De fietsenstalling krijgt op termijn een ondergrondse verbinding met de metrohal.  


Max Bögl & Partners
De partners van hoofdaannemer Max Bögl zijn:

 • Count & Cooper
 • Knipscheer Infrastructuur
 • Beens Groep
 • Iv-Infra
 • Akson
 • GEO2 Engineering
 • wUrck
 • Goudappel Coffeng
 • Kummler+Matter
 • Alom
 • Van den Heuvel Heesch
 • Installatie Techniek Louwer

Project De Entree
Het gebied aan de centrumzijde van Amsterdam Centraal wordt vernieuwd. Het hele gebied krijgt een nieuwe inrichting met meer groen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer water.  Onder het water komt een fietsenstalling voor 7.000 fietsen. En alle tramhaltes en tramsporen worden vernieuwd. Project De Entree sluit straks aan op de Rode Loper het bovengrondse gebied van de Noord/Zuidlijn dat al helemaal is vernieuwd. De werkzaamheden voor de herinrichting van het stationsgebied zijn begin 2018 gestart en duren ongeveer vijf jaar.