Tagarchief: Maastunnel

“De Oude Dame is weer van de Rotterdammers”

jdg_15-10-20_Maastunnel_IB5A9891
Lees het gehele artikel

Op donderdag 15 oktober 2020 vond om 16.00 uur de overdracht plaats van de totaal gerenoveerde Maastunnel. Zo komt een einde aan een intensief samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont) in de realisatieperiode. Een samenwerking die teruggaat naar eind 2015, toen de voorbereidingen voor de renovatie aanvingen.

Voor Benjamin Mooijaart, projectmanager van CAM en Diederik van Zanten, projectmanager namens de opdrachtgever, Gemeente Rotterdam, is het even slikken. Mooijaart legt uit: “Iedereen herinnert zich nog goed hoe de autotunnel feestelijk in gebruik werd genomen op maandagochtend, op 19 augustus 2019. Het was feest en de emoties vierden hoogtij. De gezamenlijke trots, de ontlading na al dat harde werk en het onderlinge kameraadschap tussen iedereen die aan dit project werkt, dat maak je zelden mee. De oplevering had daar een feestelijk vervolg op moeten zijn. De handtekeningen werden echter, in verband met corona, in stilte gezet.”

Eén bouwkeet, één team, één gezamenlijk doel

Het renovatieproject op zich is al bijzonder te noemen, kijkend naar wat er allemaal bedacht, ontwikkeld en geregeld is om de Maastunnel op een monumentaal verantwoorde manier weer toekomstbestendig te maken. Nog bijzonderder is de samenwerking waarbinnen dit met succes gedaan is. Van Zanten schetst: “De teams van CAM en de gemeente verdienen een pluim voor de manier waarop er gewerkt is. Het contract is opgesteld naar het KIS-model, te weten Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking. Op papier ziet dat er mooi uit, maar er ook naar handelen vraagt om commitment. Als er ergens sprake van was, dan is het wel commitment.”

Mooijaart vult aan: “Ik gun iedere projectmanager minstens één keer in zijn of haar carrière zo’n project als dit. De CAM-medewerkers zaten samen met het team van de gemeente in één keet. Dat betekent dat we hele korte communicatielijnen hadden en dat ook de transparantie over en weer groot was. Iedereen kreeg alles mee van elkaar. Dat vroeg om een horizontale programmering. Diederik en ik konden heel direct overleg plegen en onze teams konden rechtstreeks bij elkaar te rade gaan. Dat heeft een band geschapen die fenomenaal is. De samenwerking was geweldig, er werd als één team gewerkt, iedereen met de neus dezelfde kant op. Heel mooi ook om te zien hoe de gemeente Rotterdam niet in de rol van opdrachtgever aanwezig was, maar in de rol van meewerkend partner. Zo hebben Diederik’s mensen -onder andere- de kartrekkersrol op zich genomen inzake het aanvragen en regelen van vergunningen. Ik kan je niet vertellen wat dat doet voor de snelheid van het proces.”

De menselijke factor is doorslaggevend

“Door ons als bouwpartner op te stellen ontstond er een sfeer van gezond overleg, open communicatie en het gevoel dat we een gezamenlijk doel nastreven”, vertelt Van Zanten. “Dat zorgt dat je problemen meteen kunt aanpakken en ieder zijn eigen belang kan wegcijferen.” Voor Mooijaart was het overduidelijk dat iedereen bereid was te geven en te nemen. “Mijn taak en die van Diederik was om te zorgen dat beide ‘kampen’ door konden gaan. Samenwerken is samenzitten. Hoe technisch dit project ook was, het was vooral mensenwerk, van mensen met emoties, met trots, met wilskracht en met respect voor elkaar en het project. Alleen daarom al konden we zelfs met een aantal flinke klussen die buiten de oorspronkelijke scope vielen toch alle deadlines op tijd halen. Petje af voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.”

De Oude Dame is weer van de Rotterdammers, nu ook de voetgangers- en fietstunnel gereed zijn. Het realisatietraject is afgerond en het contract eindigt eind 2022, na de onderhoudsperiode.

Robot verwijdert giftige coating in Maastunnel

innovatieve-schuurtechniek-voor-het-plafond-van-de-maastunnel-t-kopieren
Lees het gehele artikel

In navolging op de autotunnel wordt ook de fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel in Rotterdam ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Omdat het een Rijksmonument betreft, is extra zorgvuldigheid geboden. Service Groep ontwikkelde een zelfrijdende robot om de giftige, PCB-houdende coating op het plafond van de tunnel met uiterste precisie en zonder menselijke blootstelling te verwijderen.

De fiets- en voetgangerstunnel ondergaat een flinke opknapbeurt. Zo wordt de vloer van de voetgangerstunnel vervangen en de vloer in de fietstunnel opgeknapt. Daarnaast wordt het tegelwerk opgefrist, komt er nieuwe LED-verlichting en een nieuw veiligheidssysteem. Belangrijk aspect voorafgaand aan de renovatie is het verwijderen van de PCB-houdende coating op het plafond van de tunnels.

Machine op maat

Als specialist in oppervlaktebewerkingen, in de ruimste zin van het woord, ontwikkelde Service Groep een machine speciaal voor het schuren van plafonds. “We zijn gespecialiseerd in het gedetailleerd verwijderen van bestaande afwerkingen en het gereedmaken van ondergronden voor een nieuwe applicatie”, legt Van Leeuwen uit. “Dat laatste ook veel in de infrasector, bijvoorbeeld het verwijderen van slijtlagen en het stalen dek SA2.5 opleveren in één arbeidsgang door middel van Extreme Shotblasting. We beschikken over eigen materieel en maken waar nodig zelf machines op maat voor een project, zoals bij de Maastunnel. Door middel van schuren is de kans op beschadigingen aan de ondergrond vrijwel uitgesloten. De druk van de schuurkop is nauwkeurig in te stellen met een uiterst vlak oppervlak als resultaat. Een schuurmachine voor het schuren van een groot oppervlak en het verwijderen van een dik systeem (coating) op een plafond bestond echter nog niet.”

Door middel van schuren is de kans op beschadigingen aan de ondergrond vrijwel uitgesloten.

 

Gesloten systeem

Service Groep heeft een zelfrijdende robot ontwikkeld met een schuurkop die de giftige coating laag voor laag verwijdert en stofvrij opvangt. De uitdaging zat hem volgens Van Leeuwen in het continu op druk houden van de schuurkop en tegelijk de golvingen in het plafond volgen. “We kunnen geen gebruik maken van de zwaartekracht”, zegt Van Leeuwen. “De schuurkop is volledig computergestuurd, beweegt van links naar rechts en baant zich vervolgens een weg naar voren. De robot is gebaseerd op een gesloten systeem. De afvalstroom wordt via een stofzuiger met wormkast in een gesloten bigbag opgevangen. Niemand wordt dus aan stofontwikkeling blootgesteld. Bij de Maastunnel werd in één beweging 3 millimeter van de giftige coating afgeschuurd over een oppervlakte van in totaal circa 4.000 m2.”

Inmiddels heeft Service Groep de giftige coating in twee fasen met succes verwijderd, zonder ook maar enige beschadiging aan de ondergrond. “De veelzijdige robot is voor meerdere projecten inzetbaar, al dan niet met een eventuele aanpassing vande machine”, benadrukt Van Leeuwen tot besluit.   

De Oude Dame heeft een verjongingskuur gehad!

bouwlieden-kopieren
Lees het gehele artikel

Het is maandagochtend, 19 augustus. Om 4.30 uur vervoeg ik me bij het selecte gezelschap in de speciaal voor de gelegenheid neergezette feesttent, naast de ingang van de Maastunnel in Rotterdam. De sfeer: een licht gespannen uitbundigheid. Vandaag wordt, na twee jaar intensieve arbeid en een voorbereiding die samen met de bouwpartner al eind 2015 begon, dan eindelijk de gerenoveerde Maastunnel officieel weer in gebruik genomen.      

Henriëtte Edens, Manager Communicatie Maastunnel bij de Gemeente Rotterdam, kijkt koortsachtig op haar horloge. “We hebben een strakke planning. Om 5.00 uur arriveert de antieke RET-bus, met daarin 22 Rotterdammers en hun introducées, die een prijsvraag hebben gewonnen. Zij mogen symbolisch als eersten gebruik maken van de gerenoveerde tunnel. Nadat ze op de terugweg weer door de tunnel zijn gegaan, onthalen we hen met een feestelijk ontbijt in de tent. Dan kunnen de laatste voorbereidingen getroffen worden door onze mensen om de tunnel voor het ochtendverkeer open te stellen, om 6.00 uur.”

De wandbekleding bestaat uit 614.000 wandtegels. (Beeld: Carel van Hees)

 

Een Rotterdams icoon volledig in ere hersteld

Vraag een echte Rotterdammer naar zijn of haar stad en men raakt niet uitgepraat. De trots die elke Rotterdammer in het hart meedraagt is aanstekelijk. Dezelfde trots straalt ook van de gezichten af van de 44 gelukkigen die met de antieke bus aankomen, voordat zij de tunnel mogen ontgroenen. Ronkend staat de bus voor de rode stoplichten. Blikken vol verwachting zijn op de ingang van de tunnel gericht. Er wordt gezongen, onder de bezielende leiding van Loes Luca, op een onvervalst Rotterdamse wijze. Dan tikt de klok 5.15 uur aan, klinkt er een fluitje en zet de bus zich ronkend en rokend in beweging richting de tunnelmond. Naast me haalt Henriëtte Edens opgelucht adem. “Daar gaan ze, precies op tijd”, klinkt het licht geëmotioneerd.

Diezelfde emotie is ook te bespeuren bij de aanwezige teamleden van de werkgroep van de Maastunnel en de aanwezige betrokkenen van de bouwcombinatie. Is er leven na de tunnel? Edens: “Goede vraag, het voelt een beetje alsof we met zijn allen in een gat vallen. Bedenk dat we al sinds eind 2015 met een enorm team aan het voorbereiden zijn geweest. Aan de kant van de Gemeente Rotterdam en vanuit de bouwpartner zijn er in totaal meer dan 500 mensen bij dit project betrokken. Er moest veel overlegd en gecommuniceerd worden, onze afdeling heeft werkelijk alles gegeven wat in haar macht lag. We hebben gepraat met de Rotterdammers, hen gevraagd hoe ze ons konden helpen. We hebben omleidingsroutes overlegd met de buurt. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van social media, door via Facebook, twitter, YouTube en Instagram iedereen op de hoogte te houden. In tekst en beeld. Dat genereerde een ongekende betrokkenheid en gaf ons veel steun en goede input. Door deze intensieve vorm van communicatie met de Rotterdammers is er betrokkenheid en begrip ontstaan voor het project. En het allermooiste: de Maastunnel is niet alleen in volledige glorie hersteld, het is weer een echt stadsicoon waar iedere Rotterdammer trots op kan zijn.” Edens is nog steeds onder de indruk van het samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en de aannemerscombinatie, bestaande uit TBI bedrijven Croonwolter&dros BV en Mobilis BV. “De neuzen stonden dezelfde kant op en de passie waarmee gewerkt is, was unaniem aanwezig. Laat deze manier van werken een blauwdruk zijn voor toekomstige projecten!”

Henriëtte Edens en Benjamin Mooijaart kijken terug op een prachtige samenwerking.

 

De Maastunnel, een Rijksmonument met uitdagingen

Ook Benjamin Mooijaart, projectmanager van de ‘Combinatie Aanpak Maastunnel’ (CAM) deelt de mening van Edens over de samenwerking. “In 2015 wonnen we de tender. Het project is een echte TBI-aangelegenheid geworden, met Croonwolter&dros als verantwoordelijke voor alle tunneltechnische installaties en Mobilis voor alle civiel-bouwkundige zaken. Als vaste onderaannemer trad Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV op voor het bouwkundige herstel, ook een TBI bedrijf”, opent hij het gesprek. CAM ontving de opdracht uit handen van Nico Bertens, die in de rol van Ambachtelijk Opdrachtgever optrad. De grote uitdaging voor CAM? Het feit dat de Maastunnel een Rijksmonument is. “Dat heeft niet alleen voor grote uitdagingen gezorgd, maar leverde ook verbluffend mooie en innovatieve oplossingen op”, schetst Mooijaart. Als voorbeeld noemt hij de LED-verlichting. “De nieuwe tunnelwetgeving -niet te verwarren met de tunnelstandaard- vraagt om meer verlichting. Om duurzaam te werken, is er LED toegepast. Om trouw te blijven aan het originele, oranje schijnsel van de natriumlampen van destijds (de tunnel stamt uit 1942 – red.), is er gebruik gemaakt van amberkleurige LED-units. Dat is prima voor het dagelijks verkeer en geheel in stijl van het origineel, echter bij calamiteiten is er meer licht nodig. Daarom kan er in geval van nood direct omgeschakeld worden naar heldere, witte LED-verlichting. Een schitterende oplossing!”

De bijnaam van de Maastunnel is ‘De Oude Dame’. In haar gerenoveerde vorm kan deze dame echter beter ‘jongedame’ genoemd worden. Mooijaart vervolgt zijn verhaal: “Het aantal installaties in de tunnel is nu aanzienlijk groter dan voorheen. De nieuwe veiligheidssystemen die Croonwolter&dros heeft gerealiseerd voldoen volledig aan de landelijke tunnelwet. We spreken o.a. over het C2000 systeem (De C2000 kabel is geheel in de kleur van het plafond gespoten om trouw te blijven aan de optiek van weleer),      
het omroepsysteem (speakers op kleur van de tegels), de stilstanddetectie en de camera’s (waarvan de steunen in de kleur van de tegels zijn gespoten). Er ligt een glasvezel datatransmissie netwerk dat alle systemen met elkaar verbindt. De energievoorziening is aangepakt en vernieuwd, waarbij de noodstroomvoorziening via twee inkooppunten loopt. Valt het ene inkooppunt uit, dan neemt het andere inkooppunt de stroomvoorziening over. Tijdens de omschakeling wordt alles keurig op spanning gehouden door het No Break System voor de korte back-up.”

Het licht gaat op groen en de klassieke RET-buis (lijn 46 CHARLOIS Boergoense Vliet) rijdt als eerste de Maastunnel in.

 

Monumentale karakter tot in detail gewaarborgd

Zeer kenmerkend voor de Maastunnel is de wandbekleding. Deze bestaat uit 614.000 wandtegels. “Nico de Bont heeft daarvan 600.000 stuks in Spanje laten namaken, er konden 14.000 originele tegels hergebruikt worden. Het resultaat mag gezien worden, het is volledig trouw aan de oorspronkelijke optiek gebleven”, legt Mooijaart uit. “Om de 60 meter is er een hulppostkast aangebracht. Deze kasten zijn in de wand weggewerkt. Om dat te kunnen doen met behoud van een naadloze optiek, zijn voor de maatvoering van deze kasten de tegelmaten als uitgangspunt genomen. De tegelmaat is bepalend geweest voor veel componenten, zoals bijvoorbeeld de bordjes boven de hulppostkasten, de nummering van de vluchtdeuren en de aanzuigroosters voor de installatie die de luchtkwaliteit meet.”

Er waait weer een frisse wind door de tunnelbuizen

“Dat mag je letterlijk en figuurlijk zien”, oppert Mooijaart. “Van de civiele componenten is het nieuwe ventilatiesysteem ook een toonbeeld van vooruitgang. Oorspronkelijk was de Maastunnel voorzien van dwarsventilatie. Dat is nu volledig langsventilatie geworden. Waar dwarsventilatie als doel had om de lucht te verversen, daar heeft langsventilatie er een extra functie bij, namelijk het afvoeren van rook bij calamiteiten. Om de ventilatoren te kunnen plaatsen hebben we een deel van het plafond van de tunnelbuis verwijderd, alsmede de wanden boven het plafond die tussen de twee perskanalen links en rechts en het zuigkanaal in het midden zaten (deze waren benodigd voor de oude dwarsventilatie) en als laatste is het dak verwijderd. Daarna is er een volledig nieuw dak gestort om ruimte te creëren voor de nieuwe langsventilatoren.”

Het rijdek in de riviertunnel wordt verwijderd. (Beeld: Carel van Hees)

 

Nieuw rijdek aangebracht

De Maastunnel bestaat uit een deel landtunnel en een deel riviertunnel. Deze laatste had te kampen met betonrot in de kanalen (t.b.v. de dwarsventilatie) onder het rijdek. “De ondervloer was aangetast door dooiwater en strooizout. Deze ondervloer is door middel van hydrojetten 15cm diep verwijderd. Alle rotte betondelen en roest aan het betonijzer zijn met deze methode verwijderd. De ondervloer en de wanden onder het rijdek zijn volledig vernieuwd, daarna is er een nieuw rijdek aangebracht”, aldus Mooijaart.

“Wat werkelijk uniek is in de tunnelwereld, is dat de werkzaamheden buis voor buis zijn uitgevoerd. De Westbuis is al een jaar gereed (sinds medio 2018 – red.). Dat houdt in dat we die een jaar geleden ook al in onderhoud hebben gekregen. Daar is de Oostbuis nu dus bijgekomen.” De onderhoudsperiode voor CAM is relatief kort en loopt tot eind 2022. “Daarna wordt het onderhoud overgedragen aan de Gemeente Rotterdam, tenzij er andere afspraken over worden gemaakt. Wat er nu, na de openstelling van de autotunnel gedaan gaat worden, is het aanpakken van de fiets/voetgangerstunnel. Met de voorbereidingen zijn we nu druk bezig, dit valt allemaal binnen het contract met de Gemeente Rotterdam.”

CAM ontving de opdracht uit handen van Nico Bertens, die in de rol van Ambachtelijk Opdrachtgever optrad.

 

Een cadeautje aan de Rotterdammers

Dankzij de intensieve communicatiecampagnes rondom de Maastunnel weet Henriëtte Edens inmiddels dat ‘haar’ tunnel ook bij de Rotterdammers weer een vlam heeft doen oplaaien in het hart. “Het is ongelofelijk welke aantrekkingskracht dit monumentale bouwwerk heeft. Neem bijvoorbeeld de verjaardag van de tunnel op 14 februari van dit jaar. Onze Oude Dame werd 77, op Valentijnsdag. Ter gelegenheid daarvan zijn we in zee gegaan met twee kunstenaars, die de fiets/voetgangerstunnel hebben getransformeerd tot ‘the tunnel of love’. Het aantal bezoekers was fenomenaal te noemen, maar liefst 80.000 mensen zijn daar op af gekomen. Dat geeft ons als communicatie-afdeling inspiratie! De tunnel leent zich voor meer evenementen, niet alleen naar onze mening, maar vooral als we de reacties van de Rotterdammers mogen geloven.”

Rotte betondelen en roest van de ijzeren wapening in de ondervloer werden met hydrojetten verwijderd. (Beeld: Carel van Hees)

 

Het eerste evenement rondom de Maastunnel zal niet lang op zich laten wachten. “Schrijf 5 oktober 2019 maar in de agenda. Dat is de dag waarop de Gemeente Rotterdam officieel de Maastunnel terug zal geven aan de Rotterdammers. Dit gaat gebeuren op een hele feestelijke manier, middels een open dag voor en door Rotterdammers. Dat de tunnel dan nog één keer dicht moet… dat moeten we dan maar even door de vingers zien”, zegt Edens lachend.

Al napratend lopen we de feesttent uit en begeven ons richting het trottoir langs de weg die naar de tunnelmond gaat. De klok heeft 6.00 uur geslagen. In de verte zien we de eerste lichten van het ochtendverkeer opdoemen. Niet veel later rijden de eerste auto’s als vanouds door de tunnel, luid toeterend naar het bonte gezelschap dat hen toezwaait. Twee jaren van intensieve verbouwing zitten erop. De ochtendspits komt op gang en al snel lijkt het of de tunnel nooit is dicht geweest.   

Maastunnel feestelijk in gebruik genomen!

img-20190819-wa0001-kopieren
Lees het gehele artikel

GWW magazine was vanmorgen aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de gerenoveerde Maastunnel in Rotterdam.

Maastunnel in gebruik genomen

Maastunnel in gebruik genomen

Het twee jaar durende renovatieproject werd bekroond met een eerste rit door de tunnel door een antieke RET-bus. De passagiers: 24 Rotterdammers, winnaars van een prijsvraag die speciaal voor de gelegenheid was uitgeschreven. De bus reed om 5.00 uur de tunnelbuis in, om later via de andere buis weer te arriveren bij de feestlocatie. Terwijl de passagiers getrakteerd werden op een ontbijt, werd achter de schermen koortsachtig gewerkt om de tunnel in gereedheid te brengen voor het Rotterdamse ochtendverkeer. Om 6.00 uur kon na twee jaar weer als vanouds van de monumentale tunnel gebruik gemaakt worden.

U leest in GWW 4 straks alles over dit unieke project.