Tagarchief: Low & Bonar

“Made in Holland” geogrids met Enka Solutions

Beeld-2-EnkaGrid-MAX-stabiliseert-kraanopstelplaats-windmolenpa
Lees het gehele artikel

Als toonaangevend en wereldwijd actieve producent van technische geokunststoffen biedt Low & Bonar met Enka Solutions een breed scala aan producten die bijdragen aan een optimaal ontwerp binnen bouw- en civieltechnische projecten. Uiteraard maken geogrids daar deel van uit.

“Geogrids worden reeds decennia toegepast in gewapende grondconstructies en verschillende types verhardingen en kennen nog steeds een groeiende acceptatie vanwege bewezen technische prestaties en besparingen op onder andere bouwtijd, carbon footprint en verlenging van de ontwerplevensduur van projecten. Enka Solutions biedt daarom onder de merknaam EnkaGrid® een breed scala aan hoogwaardige geogrids aan, geproduceerd op onze locatie in Arnhem en wereldwijd toegepast”, aldus Van Malenstein, Sales Manager Enka Solutions.

EnkaGrid® MAX in fundering van nieuwe snelweg.

EnkaGrid MAX

EnkaGrid MAX is een stijf biaxiaal geogrid, voor verhardingsconstructies variërend van onverharde wegen tot zwaar belaste kraanopstelplaatsen en spoorwegen. EnkaGrid MAX is verkrijgbaar in verschillende sterktes, waardoor er voor elk project een geschikt product is. 

Mechanismen die de prestaties van geogrids bepalen zijn complex, maar lastspreiding en laterale opsluiting van het granulaat zijn de belangrijkste. Beide zijn gerelateerd aan de interactie tussen geogrid en granulaat. De rek van een geogrid tijdens de gebruiksduur is over het algemeen niet meer dan 2,0%. Daarom moet het product bij lage spanningsniveaus reeds voldoende treksterkte hebben om belastingen op te kunnen nemen. Tegenwoordig wordt de term stabilisatie echter ook steeds meer geaccepteerd voor geogrids die worden gebruikt bij lage rek (Giroud Han 2016). Op basis van deze definitie is de radiale secante stijfheid in kN/m een belangrijkere parameter dan trek‑sterkte. Voor biaxiale geogrids kan deze worden getest conform EN ISO 10319. Voor afwijkend gevormde hexagonale geogrids is een aangepaste testmethode (ETA 12/0530) ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van EnkaGrid was het doel uiteraard om maximale prestaties te leveren. Omdat EnkaGrid MAX bestaat uit voorgespannen strips, worden hoge waarden bereikt op genoemde parameters. Zo bereikt de EnkaGrid MAX 30 een treksterkte van 12 kN/m bij 2% rek, wordt de nominale treksterkte al bereikt bij < 7% rek, en bedraagt de radiale secante stijfheid zelfs 725 kN/m bij 0,5% rek.

Nieuwe 3-in-1 oplossing

“Om een goede scheiding en filtratie te garanderen, worden biaxiale geogrids vaak gecombineerd met een onderliggend afzonderlijk geïnstalleerd geotextiel. Voor klanten betekent dit echter extra werk bij aanschaf, planning en uitvoering. Daarom introduceren wij EnkaGrid MAX C. Een 3-in-1 oplossing”, aldus Van Malenstein. “Door EnkaGrid MAX nu al af-fabriek te combineren met een non-woven geotextiel, kunnen we nog beter inspelen op de wensen van onze klanten. Gangbare varianten zullen uit voorraad leverbaar zijn, maar onze productiemethode stelt ons in staat om klantgericht in te spelen op specifieke projectwensen.”

EnkaGrid ® MAX C voor stabilisatie, scheiding en filtratie

EnkaGrid PRO 

Van Malenstein: “EnkaGrid PRO is ons uniaxiale geogrid. Ook deze wordt geproduceerd uit voorgespannen strips. Wij passen EnkaGrid PRO vooral toe in gewapende grondconstructies, zoals geluidsschermen en steile wandconstructies. Afhankelijk van de inpassing in het omringende landschap kunnen combinaties met prefab betonelementen of staalnetten worden gemaakt. Maar ook een combinatie met onze EnkaMat is mogelijk, als men een groene taludconstructie wil bouwen. EnkaGrid PRO heeft een BBA-certificering en op basis daarvan kunnen zogenaamde ‘Long Term Design Strengths’ worden bepaald, die de ontwerper kan gebruiken in zijn of haar ontwerpberekening.”

Technische ondersteuning

“Vanuit onze expertise staan wij voor kwaliteitsproducten. Maar het gaat ons niet alleen om het leveren van producten”, zegt Van Malenstein. “Onze toegevoegde waarde zit juist ook in de ondersteuning van onze technische specialisten tijdens de ontwerpfase. Hiermee dragen we bij aan optimalisatie, waarbij onze kennis en ervaring het verschil maken.”   

Hoogwaardige geokunststoffen voor de Grond-, Weg- en Waterbouw

EnkaMat beeld 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

De activiteiten op gebied van geokunststoffen en civiele werken heeft Low & Bonar samengebracht onder Enka Solutions. Met Enka Solutions worden totaaloplossingen geboden op het gebied van erosiebescherming, drainage, vibratiedemping, bodemconsolidatie, grondwapening, stabilisatie en meer.

Met productielocaties in Europa, de Verenigde Staten en Azië is Low & Bonar met recht een mondiale speler. “Sinds medio 2020 zijn we onderdeel van Freudenberg Performance Materials. Hiermee profiteren we niet alleen van schaalvergroting, maar ook van kennisdeling. We vullen elkaar perfect aan”, benadrukt Kennard van Malenstein van Low & Bonar.

EnkaMat A20 geeft oeverbegroeiing extra houvast waardoor permanente bescherming ontstaat.

Deltawerken

De producten van Enka staan aan de basis van civieltechnische toepassingen met geokunststoffen. Deze historie begint in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Destijds zijn speciaal uit hoge sterkte weefsel gefabriceerde grote Enka-zandzakken toegepast bij de Deltawerken om de Zeeuwse kust te beschermen. Van daaruit zijn Enka-toepassingen in de civiele sector verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een zeer breed portfolio van oplossingsgerichte geokunststoffen, specialistische kennis en steeds nieuwe, innovatieve toepassingen die wereldwijd plaatsvinden.

Oplossingsgericht

De oplossingen van Enka Solutions worden ook veelvuldig in verschillende projecten verwerkt binnen de Nederlandse infrastructuur. Van Malenstein: “EnkaGrid, EnkaMat, EnkaDrain, EnkaBag, EnkaTube, EnkaMattress en Colbonddrain worden regelmatig toepast. Zo wordt bijvoorbeeld EnkaDrain CK20 momenteel grootschalig als verloren bekistingsmat toegepast in de Nieuwe Sluis Terneuzen en worden er miljoenen meters Colbonddrain ingezet bij de Groene Boog in Rotterdam (A13/A16) om het consolidatieproces te versnellen en beheersen. Ter voorkoming van erosie en het verkrijgen van gewapend gras is EnkaMat de oplossing voor zowel droge als natte situaties. EnkaMat A20 is daarbij een permanente erosiebescherming op begroeide oevers met wisselende waterstanden en hogere stroomsnelheden en bewijst al meer dan 35 jaar functionele duurzaamheid.” 

Colbonddrain voor versnelde grondconsolidatie, project de Groene Boog in Rotterdam.

Hoogwaardige prestaties

Omstandigheden zijn op elk project verschillend. Daarom wordt in samenspraak met een opdrachtgever gekeken naar de beste oplossing en meest geschikte type product, vervolgt Van Malenstein. “Ons portfolio biedt daartoe alle mogelijkheden. Zo omvat EnkaGrid een uitgebreide reeks van uni-axiale en bi-axiale geogrids. Door gebruik te maken van speciale voorgespannen strips, onderscheiden EnkaGrids zich met hoogwaardige prestaties. De TRC-uitvoering met unieke aramidevezels, gelamineerd tussen twee nonwoven vliezen is een drie-in-een-oplossing: filtering, scheiding én wapening. Dus bij projecten waar grondwapening of grondstabilisatie zijn vereist, zoals wegen, terminals en kraanopstelplaatsen op slecht dragende ondergronden, zal ons brede aanbod van geogrids altijd de juiste oplossing kunnen bieden.” 

“Vanuit onze expertise staan we voor hoogwaardige en duurzame kwaliteitsproducten. We beschikken over eigen R&D, testlaboratoria en hoogwaardige productiefaciliteiten. Veel van onze producten bieden al meer dan 50 jaar bewezen functionaliteit. Dit komt mede doordat we niet alleen het product leveren, maar ook technische ondersteuning bieden met ontwerpvoorstellen en eventueel verdere detaillering tijdens de projectvoorbereiding. Onze specialisten staan daarbij vaak in direct contact met ingenieursbureaus, aannemers of opdrachtgevers voor het bepalen van de meest optimale oplossing. Hiermee maken wij het verschil, en dat wordt door veel partijen gewaardeerd”, besluit Van Malenstein.