Tagarchief: LKAB Minerals

Zwaarbeton: meer gewicht, minder volume

img_8438-kopieren
Lees het gehele artikel

Standaard beton heeft een dichtheid van 2,4 ton per kubieke meter. In sommige situaties kan het interessant zijn om zwaarbeton toe te passen. Door zand en grind (deels) te vervangen door MagnaDense kan beton met een dichtheid van wel 4 t/m 3 worden geproduceerd. Leon Hendriks van LKAB Minerals legt uit wat de voordelen zijn van meer gewicht en minder volume voor infrastructurele toepassingen.

Conventioneel beton heeft al een relatief hoog gewicht. “In 99% van de gevallen is het niet nodig om beton nóg zwaarder te maken”, schetst Hendriks. “Toch zijn er uitzonderingen op de regel en is het wel degelijk wenselijk om een hoger gewicht te behalen met minder volume. Denk aan toepassingen als contragewichten voor sluisdeuren, beweegbare bruggen en graafmachines. Maar ook kustbeschermingselementen om erosie tegen te gaan of golfbrekers om bouwwerken te beschermen. Daarnaast biedt zwaarbeton ook een toegevoegde waarde voor ondergrondse bouwwerken, zoals parkeergarages of tunnels, om de grondwaterdruk te pareren. De onderwatervloer kan minder dik worden uitgevoerd en hoeft vanwege het hoge gewicht niet te worden voorzien van trekpalen. Het kan forse besparingen in tijd, kosten en volume opleveren. Daarnaast reduceert het ook nog eens de kans op thermische scheurvorming.”

Zwaarbeton laat zich eenvoudig verpompen

 

MagnaDense

LKAB Minerals levert het toeslagmateriaal MagnaDense om zwaarbeton te kunnen produceren. “Het is een materiaal van natuurlijke herkomst en wordt gemaakt van het mineraal magnetiet, een ijzeroxide”, legt Hendriks uit. “Het toeslagmateriaal wordt gewonnen en geproduceerd in Zweden bij ons moederbedrijf LKAB, dat beschikt over de grootste ijzerertsmijnen van Europa. In Moerdijk houden we verschillende gradaties MagnaDense op voorraad. Afhankelijk van de behoefte worden het zand en grind geheel of gedeeltelijk vervangen door MagnaDense om de vereiste dichtheid van het beton te verkrijgen. Wij kunnen mengselvoorstellen aanleveren om iedere dichtheid tussen de 2,4 en 4 t/m3 te bereiken.”

Het is volgens Hendriks een misverstand dat zwaarbeton zich niet goed laat verwerken. “Het laat zich eenvoudig verpompen. Zo hebben we een mengsel geleverd voor de metro in Londen dat maar liefst 1 kilometer werd verpompt. Je moet wel rekening houden met een hoger gewicht. Een giek die volledig uithangt, is vaak berekend op conventioneel beton. Ook alle andere technische eigenschappen zijn te beïnvloeden door te spelen met de hoeveelheid water en cement. Denk aan een lage of juist hoge sterkte, een heel stijf of juist vloeibaar mengsel, het is allemaal vergelijkbaar met conventioneel beton. Het enige dat verandert, is de volumieke massa.”    

Webinar: zwaar beton in civieltechnische projecten

high-density-concrete-pouring-kopieren
Lees het gehele artikel

Op 4 juni a.s. geeft het Nederlandse Magnetiet team van LKAB Minerals een gratis webinar waarin zij uitleggen wat zwaar beton is, hoe je het gebruikt en wat de voordelen zijn.

Met inmiddels meer dan 50 jaar ervaring in civieltechnische projecten, heeft LKAB Minerals een indrukwekkend portfolio aan voorbeelden opgebouwd voor het toepassen van zwaar beton.

Zwaar beton vs. standaard beton

Waarom zou je eigenlijk zwaar beton gebruiken in een bouw project? Wat zijn de voordelen, en welke de nadelen? Welke mythes kleven er eigenlijk aan zwaar beton? En als je er nog nooit mee hebt gewerkt, waar begin je dan?

Allemaal heel normale en veel gestelde vragen. Deze worden dan ook zeker behandeld in het webinar. De experts laten voorbeelden zien en je kunt tijdens het online event ook je vragen stellen.

Civieltechnische projecten met zwaarbeton

LKAB Minerals levert haar MagnaDense (zwaar toeslagmateriaal geproduceerd uit het natuurlijk mineraal magnetiet) wereldwijd voor een groot aantal bouwprojecten. De toepassingen zijn heel divers, maar kunnen we opsommen in de volgende type constructies:

·       Bruggen

·       Tunnels

·       Massabeton tegen grondwaterdruk

·       Kust- en oeverbescherming

Tijdens het 1 uur durende webinar zal het team verschillende nationale en internationale projecten de revue laten passeren. Hierbij wordt aangegeven wat de uitdaging was en waarom zwaar beton de juiste oplossing was voor het project. Dit geeft een realistisch beeld van toepassingen waar het gebruik van zwaar beton een voordeel oplevert.

Aanmelden voor gratis webinar zwaar beton

De huidige situatie is een perfecte tijd om je kennis bij te spijkeren. Het geeft je de mogelijkheid om nu de theorie te verzamelen die je straks kunt toepassen in nieuwe projecten. Het aanmelden voor het webinar is simpel én gratis.

Schrijf je online in, je ontvangt dan een bevestiging met link naar de webinar die donderdag 4 juni om 11 uur zal plaatsvinden. In de ontvangstbevestiging is er een mogelijkheid om vooraf aan het event vragen te stellen, zodat deze tijdens de webinar behandeld kunnen worden. En natuurlijk zal er tijdens de webinar zelf ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

Mocht deze dag of tijd niet uitkomen maar ben je toch geïnteresseerd? Schrijf je dan alsnog in. Je ontvangt dan na afloop automatisch de link om de webinar terug te kijken (nog steeds met de mogelijkheid om vragen te stellen).

Magnetiet: perfect mineraal voor duurzame warmteopslag

renewable-1989416_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

Het mineraal magnetiet blijkt ideaal voor het opslaan van energie. LKAB Minerals in Moerdijk onderzoekt in samenwerking met de Universiteit van Barcelona en internationaal onderzoeksinstituut CIC EnergiGUNE hoe magnetiet effectief gebruikt kan worden voor thermische energieopslag. De eerste resultaten uit een pilot plant met thermal energy storage (TES) tanks in Marokko tonen aan dat met magnetiet een hoog rendement aan energieopslag realiseerbaar is. “Energieopslag in magnetiet is ook in Nederland buitengewoon goed toepasbaar”, zegt Leon Hendriks, Business Development Manager Magnetite bij LKAB.

Efficiënte en duurzame thermische energieopslag krijgt steeds meer aandacht. Het mineraal magnetiet (Fe304) is zeer geschikt om op een duurzame manier energie op te slaan. Magnetiet (een vorm van ijzererts) wordt in het noorden van Zweden gewonnen op meer dan  duizend meter diepte. Het is een inert en milieuvriendelijk materiaal, dat veel in de bouw wordt gebruikt om zwaar beton te produceren.

Europese subsidie voor warmteopslag met magnetiet

Onlangs is het ORC-PLUS-project uitgevoerd onder de ‘Horizon 2020’-vlag (Europese subsidieregeling). Dit project heeft als doel om een zonnekrachtinstallatie uit te rusten met warmteopslag. Allereerst is er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het meest geschikte mineraal. Hieruit is gebleken dat magnetiet het meest geschikt is vanwege:

  • Warmtecapaciteit; 0,89kJ/kg*K
  • Goede thermische geleiding; 3,4W/m*K
  • Dichtheid; 4,8 t/m3 (volumieke warmtecapaciteit 4272 kJ/m3*K)
  • Thermisch stabiel op hoge temperaturen (1000˚C geen probleem)
  • Thermisch-mechanisch stabiel (zeer weinig verlies na vele cycli)
  • Uitstekende beschikbaarheid en prijs.

 

Hoge temperaturen voor efficiëntere opslag

De dichtheid van magnetiet zorgt ervoor dat de volumieke warmtecapaciteit vergelijkbaar is met die van water (>4 MJ/m3*K). Echter, het grote voordeel van magnetiet ten opzichte van water is, dat het makkelijk warmte kan opslaan met temperaturen tot 1000˚C, waar water beperkt is tot 90˚C. “Dit maakt de opgeslagen warmte in magnetiet een ideale energiebron in systemen met hoge temperaturen”, zegt Ana Inés Fernández onderzoeker en docent aan de faculteit Materials Science & Physical Chemistry van de universiteit van Barcelona. Magnetiet geleidt makkelijk de warmte, zodat het weer direct ingezet kan worden. “Thermische geleiding speelt een belangrijke rol om warmteopslag continu op hetzelfde peil te houden, ook bij pieken en dalen in de energietoevoer. Vooral de anti-ferromagnetische waarden van magnetiet zorgen ervoor dat magnetiet snel warmte geleidt op hoge temperaturen”, legt Fernández uit. “Op dit moment slaan zonnekrachtcentrales de warmte op in vloeibare zouten. Een van de nadelen van vloeibare zouten is dat ze niet werken boven temperaturen van 565 ˚C terwijl er naar oplossingen is gezocht die dit wel kunnen. Want hoe hoger de temperatuur hoe efficiënter elektriciteit opgewekt kan worden”, verklaart Fernández.

Economische waarde van warmteopslag

De energiecentrale van het ORC-PLUS-project staat in Ben Guerir (Marokko) waar getest wordt met warmteopslag in magnetiet. De zonnekrachtcentrale gebruikt spiegels om de zonnewarmte te reflecteren waarmee organische olie opgewarmd wordt. Vervolgens transporteert die olie de warmte naar een turbine die stroom opwekt. De olie stroomt eerst door een groot opslagvat met magnetietkorrels waardoor gedurende de dag het magnetiet opwarmt. Dankzij deze warmteopslag kan de installatie na zonondergang nog vier uur op volle capaciteit doordraaien. De zoektocht naar nieuwe concepten voor warmteopslag voor duurzame energie was de aanleiding voor dit onderzoek.

Van onderzoek naar praktijk

“Voor dit pilotproject is magnetiet van LKAB Minerals toegepast. Met dit mineraal zijn proeven gedaan met verhitting tot 1000 oC waarbij we hebben bekeken hoeveel warmte werd vastgehouden in een periode van 21 dagen” legt Dr. Abdessamad Faik, projectmanager van het pilotproject en Group Leader bij CIC EnergiGUNE uit. “We hebben vastgesteld dat magnetiet thermisch stabiel blijft onder deze hogere temperaturen. Bovendien blijkt dat hoge temperaturen voor een langere periode kunnen worden opgeslagen. Dit zorgt voor een stabiele warmtebron, waarmee elektriciteit continu opgewekt kan worden. Ook ’s nachts als de zon niet schijnt, kan de energiecentrale blijven draaien”, zegt Faik.

Industriële warmteopslag

LKAB Minerals heeft voor deze pilot het mineraal geleverd. Volgens Leon Hendriks van LKAB Minerals zijn verschillende industriële toepassingen voor warmteopslag mogelijk. “Ook warmte van andere energiebronnen dan zonnekrachtcentrales kan uitstekend in magnetiet worden opgeslagen”, zegt Hendriks. Dit is met name interessant voor bedrijven die warmte verbruiken; Restwarmte kan worden opgeslagen voor hergebruik later. Bovendien, omdat bij de conversie van elektriciteit naar warmte nagenoeg geen verliezen optreden is de inzetbaarheid nog veel groter. Bedrijven kunnen daardoor de warmtebatterij inzetten om flexibel stroom in te kopen voor hun industriële verwarming. Daarnaast wordt het ook mogelijk om tijdelijke overcapaciteit van groene energie uit zonnepanelen of windmolens op te slaan. “Het mineraal magnetiet is milieuvriendelijk, goedkoop en volop voorradig”, zegt Hendriks. “Toepassing van magnetiet als warmteopslag is nog weinig bekend. Daarom zijn wij op zoek naar partners en specialisten die toepassingen kunnen ontwikkelen, waarmee de opgeslagen warmte in magnetiet duurzaam kan worden hergebruikt”, aldus Hendriks.

Kaders  – warmteopslag met magnetiet

Verwarming met warmteopslag – voor flexibel inkoop van stroom

Vanwege de prijsverschillen voor dag- en nachtstroom is er een wens om elektriciteit te gebruiken als de kosten laag zijn (dus ’s nachts) en wordt stroom omgezet in warmte en bewaard in een verwarming met warmteopslag. Gedurende de dag wordt de warmte die is opgeslagen in de blokken met magnetiet langzaam afgegeven. Men gebruikt dan overdag de warmte die ze ’s nachts tegen een goedkoop tarief hebben afgenomen. Deze toepassing zien we met name in landen waar er een groot kostenverschil is tussen de piek- en daltarieven. LKAB Minerals levert voor deze toepassing al meer dan 25 jaar magnetiet.

Zonnekrachtcentrale

Energiebedrijf Enerray (onderdeel van Maccaferri Group) heeft een pilot zonnekrachtcentrale opgezet in Ben Guerir in Marokko. Ze testen nu het gebruik van magnetiet in een Thermal Energy Storage Tank (TES). Als de zon schijnt, wordt de warmteoverdrachtsvloeistof (de olie) door de TES en het magnetiet geleid dat de energie als warmte opslaat. Na zonsondergang geeft het magnetiet de warmte af en blijft de turbine stroom produceren. Gedetailleerde informatie is te vinden op: https://www.enerray.com/solar-services/epc/case-studies/csp-iresen-morocco/