Tagarchief: Liesbeth Schippers

Elke dag Klimaatdag

column-liesbeth-foto-ferk-de-kroon
Lees het gehele artikel

Skipness Castle, Kintyre Peninsula, Scotland. Schotland is bezaaid met prachtige restanten van kastelen. Sommige zoveel jaren oud dat er vaak nog maar enkele muren staan die hooguit tot de verbeelding spreken. Skipness Castle is een uitzondering. Het heeft nog diverse ruimtes die intact zijn. Bij het zien van zo’n monument vraag je je af: hoe hielden ze het warm, zo zonder gas? Dat de geschiedenis soms weer actualiteit wordt, zien we vandaag de dag. De vraag naar methoden om monumenten zonder gas te verwarmen is urgenter dan ooit. En dat is nog maar één van de problemen die wij in de komende jaren op ons pad krijgen.

Eind december 2018 werd het langverwachte concept-Klimaatakkoord bekend. Daarin hebben vijf sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) onder leiding van het Klimaatberaad hun voorlopige plannen voor CO2-reductie vastgelegd. In vervolg hierop stemde de Eerste Kamer op dinsdag 28 mei jl. vóór de Klimaatwet. Deze wet verankert de hoofdlijnen van het klimaatbeleid. Hiermee is de route vast komen te staan waarmee we de klimaatdoelen willen behalen. Maar wat betekent die wet nu? En welke mechanismen krijgen we in handen om ervoor te zorgen dat we koers houden op weg naar het bereiken van die doelen?

De Klimaatwet is om te beginnen een ‘kaderwet’: een wet die algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt. Het belangrijkste raamwerk vormen drie heldere doelen: de uitstoot van broeikasgassen moet voor 2030 met 49% omlaag ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Tegelijkertijd moet het aandeel broeikasgas-neutrale elektriciteit worden opgeschroefd tot 100% in 2050. 

Hóe we deze doelen gaan bereiken, moet duidelijk worden in het Klimaatplan dat het kabinet elke vijf jaar moet maken. In dat plan staan de belangrijkste beslissingen die de overheid de daaropvolgende jaren neemt op het gebied van klimaatbeleid. Het bevat verder onder meer de maximale uitstoot van CO2 per sector gedurende vijf jaar en vijfjaarlijkse doelstellingen voor energiebesparing. Zes tot twaalf maanden voorafgaand aan het vaststellen van het Klimaatplan rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het plan door. Zo blijven we scherp.

Het signaal van de politiek is duidelijk, het is menens. Gelet op de doelen treedt de Klimaatwet zo snel mogelijk in werking. Naar verwachting al dit jaar. Het daadwerkelijke succes van de Klimaatwet hangt af van het definitieve Klimaatakkoord: het concrete maatregelenpakket dat bedrijven, organisaties en de overheid op dit moment nog uitonderhandelen aan de klimaattafels én dat onderdeel wordt van het eerste Klimaatplan. De bekendmaking van het Klimaatakkoord wordt eind juni, begin juli verwacht. 

Het klimaatplan dient als houvast voor de jaarlijkse Klimaatnota: een kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning die het PBL op iedere vierde donderdag in oktober zal publiceren en waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. Om de gedane beloften levend te houden, heet deze dag voortaan Klimaatdag. Maar met de ambitieuze klimaatdoelen voor ogen is het voor ons vanaf nu eigenlijk elke dag Klimaatdag!

Liesbeth Schippers, Advocaat-partner bij Pels Rijcken     

Column | Liesbeth Schippers

liesbeth-2_foto_pieter-rim-de-kroon
Lees het gehele artikel

Aan de bak

Alaska, zeekajakken aan de voet van de Columbia Glacier. Als er één plek op aarde is waar de klimaatverandering zich opdringt is het wel hier. Terugtrekkende gletsjers, veel te grote brokken gletsjerijs drijven in zee. Om je heen het krakende geluid van smeltend ijs. 

De opgaaf om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 ℃ is onvoorstelbaar groot. We moeten allemaal aan de bak, eerder gisteren dan vandaag. De overheid, de huishoudens, en ook u, de bouwers van ons land. Want er komt veel op u af. Wist u bijvoorbeeld al dat streven van het rijk is om een bijna energie neutrale gebouwde omgeving (BENG) te hebben in 2050? En dat betekent niet dat u er voorlopig nog geen last van heeft. Op 2 november 2018 is het Bouwbesluit gewijzigd, waarmee een zogenoemde label C-verplichting in het leven is geroepen voor kantoren. Kantoren die dat label op 1 januari 2023 niet hebben mogen, behoudens enkele uitzonderingen, niet worden gebruikt. Mocht u op het punt staan groot onderhoud te plegen aan uw kantoor dan kunt u hier maar beter op anticiperen. Van plan een nieuw kantoor te bouwen? Dan moet dat vanaf uiterlijk 31 december 2020 “BENG” zijn. Zonnecellen op het dak, aansluiting op warmte- en koudeopslag (WKO), geothermie, windenergie (eigen windmolens of inkoop van een lokaal windpark), aquathermie, isolatie en natuurlijk gewoon het energiegebruik terugschroeven, allemaal oplossingen (al dan niet in combinatie) om uw kantoor energieneutraal te maken.

Maakt u veel gebruik van vrachtvervoer, dan is het verstandig ook dat te minimaliseren. Op 9 november 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het beleidskader “Vrachtwagenheffing” gepubliceerd. Het is de bedoeling dat het principe “De gebruiker betaalt” gaat gelden. Hoe meer men met vrachtwagens de weg gebruikt, hoe meer men betaalt. Er moet nog een wet voor komen. Naar verwachting zal de heffing voor het eerst in 2023 kunnen plaatsvinden. Maar ook hier geldt, het kan geen kwaad te anticiperen. Hoe kunt u nu al efficiënter met uw vrachtvervoer omgaan, zodat u straks niet voor onnodige extra kosten komt te staan? Meer vervoer over water wellicht, maar dan wel met gebruik van walstroom. Of per spoor, de Betuweroute ligt er niet voor niks. Gisteren werd ik op straat voorbijgereden door een bus. Ik dacht ik hoor niks en, belangrijker nog, ik ruik niks. Niet die vieze dieselwalm die we van bussen gewend zijn. Een elektrische bus, een verademing, letterlijk en figuurlijk.

Duurzaam bouwen, het gaat niet alleen om wat u bouwt, maar ook wijze waarop. Door elektriciteit (of waterstof) aangedreven graafmachines, ze zijn er vast al, maar ik zie ze niet. Ik snap dat je de wegwerkzaamheden niet telkens stil kunt zetten om de asfalteermachine aan een laadpaal te zetten, maar er moeten slimme technologieën te ontwikkelen zijn. Innovatie is absoluut essentieel. En daarvoor zijn wij afhankelijk van u, de bedrijven, in samenwerking met kennisinstituten en universiteiten. We staan met z’n allen nu eenmaal voor een gigataak. Elke innovatie, hoe klein ook, is welkom. 

Liesbeth Schippers
Advocaat-partner bij Pels Rijcken