Tagarchief: Levvel-blocs

Milieuvriendelijk cement voor de productie van de Levvel-blocs

hcg000659-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Een complexe uitvraag, zo omschrijft Richard Brouwer de uitvraag die Levvel deed voor het cement om de Levvel-blocs mee te produceren.

Uit de uitvraag bleek dat Levvel een zeer duurzaam en innovatief ontwerp wilde maken. Brouwer is Sr.  Account Manager Cementen bij ENCI. “. Wij werden benaderd voor het doen van een aanbieding, waarbij de complexiteit dermate hoog was, dat we drie dagen hebben gewerkt aan de offerte.”

We spreken met Richard Brouwer en Harry Corporaal (Technisch Voorlichter bij ENCI) over een voor hen uniek project. Brouwer: “Om dit project te kunnen calculeren heb ik intern diverse mensen ingeschakeld. De MKI (milieukostenindicator) was zeer belangrijk en de ROI (Return on Investment) hebben we nog niet eerder aan de hand gehand.”

Milieuvriendelijk cement

Brouwer vervolgt zijn verhaal: “We spreken over een totaalvolume van tussen de 75.000 en 82.000 ton cement. Het is het type cement dat we hoofdzakelijk produceren.” Corporaal vertelt over de samenstelling ervan: “We spreken over standaard hoogovencement. De receptuur bestaat uit 70% gegranuleerd hoogovenslak en 30% Portlandcement. Dat zorgt voor een milieuvriendelijke mix met minder CO2-uitstoot in relatie tot de MKI. We zochten voor Levvel naar een zo laag mogelijk aandeel Portlandcement in de receptuur. De consequentie is dat de verharding van het beton langzamer verloopt.”

img_2423-kopieren

De receptuur bestaat uit 70% gegranuleerd hoogovenslak en 30% Portlandcement.

 

Levering vanuit de IJmuiden Plant

ENCI beschikt over 4 fabrieken, waaronder een faciliteit in IJmuiden. “Gezien de ligging ten opzichte van Harlingen en de Afsluitdijk is dat de meest ideale locatie. We kunnen leveren via wegtransport. De vraag was of de Afsluitdijk gedurende de renovatie openblijft voor wegverkeer. Bij calamiteiten kunnen we uitwijken naar een andere fabriek en alles eventueel per schip aanvoeren”, schetst Brouwer. “We zijn begonnen met twee vrachtwagens per dag. Uiteindelijk zullen we opschalen naar vier tot vijf vrachtwagens per dag.”

Aan capaciteit is geen gebrek bij ENCI. Corporaal: “IJmuiden maakt normaliter zo’n miljoen ton cement per jaar, deze order loopt keurig mee in dat traject.” Brouwers voegt toe: “ROI is een belangrijk item voor Levvel. Onze MKI-score was een van de belangrijkste redenen voor Levvel om met ons in zee te gaan.” Corporaal somt op: “Dit cement kent 70% minder CO2-uitstoot dan Portlandcement. Dat is op de totale order dus 46.000 ton minder CO2. In andere woorden hebben we het dan over 46 miljoen kilo CO2-besparing ten opzichte van Portland. We maken dus het groene verschil en lopen voor de fanfare uit als het om verminderde CO2-uitstoot gaat.” Brouwer zegt tot besluit: “Dat is dan ook meteen ons probleem. We kunnen bijna niet groener worden dan we nu zijn.”    

In Harlingen loopt alles op rolletjes

img_2429-kopieren
Lees het gehele artikel

Dat mag zeer letterlijk gezien worden. Zoals Martin Slagboom en Frank van de Geijn aangaven tijdens de rondleiding door de productiefaciliteit waar de Levvel-blocs gemaakt worden: “Je staat hier letterlijk in het hart van één grote machine.” De carrousel van karretjes die de mallen en de Levvel-blocs transporteren, de vulmachine, de schoonmaakmachine en de ‘malhandler’ komen allemaal uit de vernuftige koker van KTB Machinery uit Hattemerbroek.

Van A tot Z in eigen beheer uitgevoerd

Johan Kooij, directeur bij KTB: “We hebben zorggedragen voor de engineering, constructie en bouw en de benodigde hardware en software ontworpen voor de aansturing.” KTB is samen met zusterbedrijf Consmema (ook een bedrijf van Kooij) voor Nederlandse begrippen een uniek bedrijf, met zoveel expertise in huis én de mogelijkheid om projecten van A tot Z in eigen beheer uit te voeren. “Voor Levvel is dat denk ik van doorslaggevend belang geweest. Wij zitten ‘om de hoek’ en kunnen als architect van het systeem snel met oplossingen komen, wanneer er nood aan de man is. Ook in de ontwerpfase was er uitvoerig overleg in persoon nodig, dan is het fijn dat je dichtbij zit”, aldus Kooij.

Ecotoplaag voor plantengroei

Alle individuele machines die tezamen de productielijn vormen, zijn in huis bij KTB/Consmema eerst uitvoerig getest. “De rails van de carrousel zijn echter op locatie getest, omdat de routing daarvan al in het concept vastgelegd was.” Er was een mooie uitdaging op het vlak van automatisering: “De lijn moest kunnen draaien met zo min mogelijk mensen. Daar zijn we goed in geslaagd.” Een highlight in de productielijn is de ecotoplaagmachine. “De Levvel-blocs worden voorzien van twee poeltjes en een ruwe bovenlaag om ecologische begroeiing te bevorderen. De ecotoplaagmachine drukt nadat het beton ongeveer 2,5 uur verharding heeft kommetjes in de bovenkant en ruwt het oppervlak op.”    

Productiefaciliteit Levvel-blocs in Harlingen officieel geopend

openingshandeling-kopieren
Lees het gehele artikel

Op vrijdag 27 september heeft bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) de productiefaciliteit voor Levvel-blocs in Harlingen officieel geopend. Hier vindt de productie plaats van de betonnen golfbrekerelementen waarmee de Afsluitdijk de komende jaren wordt versterkt. Gedeputeerde Fokkens van Provincie Fryslân verrichtte de openingshandeling.

Circulaire bouw

Levvel heeft hiervoor een terrein van zo’n 10 hectare aan de Lange Lijnbaan in de Industriehaven gehuurd van Port of Harlingen. Er staan een loods van circa 4.000m2, een carrousel, een betoncentrale, opslagsilo’s en -depots voor zand, grind en cement en een grote portaalkraan. De fabriek is circulair gebouwd; na afronding worden de onderdelen gedemonteerd en elders ingezet. Zowel bij de bouw als bij het productieproces zijn diverse partijen uit de regio betrokken. Gedeputeerde Fokkens: “De provincie is blij dat Fryslân er een fabriek bij heeft met zo’n innovatief product. Omdat de Levvel-blocs vlakbij de Afsluitdijk, in Harlingen, worden geproduceerd, hebben we korte transporten over het water en een kleine ecologische footprint. Dit past helemaal bij het karakter van de Afsluitdijk. Verder zijn we tevreden dat juist veel regionale bedrijven hebben meegeholpen om deze fabriek tot stand te brengen. Net zoals vele bedrijven uit deze regio nu helpen bij de versterking van de dijk.”

Volautomatisch proces

De Levvel-blocs worden gemaakt met een geautomatiseerde carrousel waarin meer dan honderd stalen mallen ronddraaien. Een unieke toepassing binnen de waterbouw. De mal wordt volgegoten met beton en na het uitharden wordt de mal weer verwijderd. De lege mallen worden geïnspecteerd, vrijgemaakt van cementresten en klaargemaakt voor de volgende betonstort. Ongeveer iedere negen minuten wordt er een Levvel-bloc gemaakt, minimaal honderd blocs per dag.

Vervoer over water

Via een opening in de loods worden de Levvel-blocs door een grote portaalkraan overgebracht naar het naastgelegen opslagdepot. In het verlengde van het depot is een insteekhaven aangelegd. Dezelfde kraan laadt de blocs op de schepen voor het vervoer naar de Afsluitdijk. De blocs worden ook vanaf het water op de dijk geplaatst. Zo wordt hinder voor wegverkeer zo veel mogelijk beperkt.

Nieuwe huid

Om de Afsluitdijk te versterken krijgt het dijklichaam aan Waddenzeezijde een nieuwe huid. Er worden maar liefst 75.000 Levvel-blocs geplaatst over het bestaande basalt. Het Levvel-bloc, ook wel XblocPlus, is speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld. Elk blok weegt 6.500 kilo en heeft een golfremmende werking. De elementen krijgen een ruwe bovenzijde en poeltjes waarin water kan blijven staan, waarmee kansen voor de groei van vegetatie worden gecreëerd. Door de symmetrie en regelmatige plaatsingswijze geeft het blok een rustig beeld dat het strakke, autonome karakter van de dijk versterkt.

De Levvel-blocs leveren een CO2-besparing op van maar liefst 56% ten opzicht van het voorlopige ontwerp, omdat er veel minder beton nodig is dan voor vergelijkbaar dijkversterkingsmateriaal.

Versterking Afsluitdijk

Bouwconsortium Levvel werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en gemalen gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo blijft Nederland ook in toekomst beschermd tegen de kracht van het water. Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.nl.

Meer informatie en Loket Afsluitdijk

Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel, regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) en Windpark Fryslân hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor alle vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.
Meer informatie over geplande werkzaamheden is te vinden op www.vanAnaarBeter.nl. Meer informatie over de projecten op de Afsluitdijk en over de dienstregeling van de fietsbus is te vinden opwww.deafsluitdijk.nl