Tagarchief: Leiden

Technische installaties geplaatst in dienstgebouw corbulotunnel rijnlandroute

Lees het gehele artikel

Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. Speciaal voor het transport van Eindhoven naar Leiden zijn de modules stof- en waterdicht verpakt en worden ze volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen.

Kinderziektes

Door de tunneltechnische installaties van tevoren modulair op te bouwen, zijn kinderziektes al op de testlocatie eruit gehaald en dat scheelt later veel tijd. Met deze modulaire werkwijze worden de testwerkzaamheden in de tunnel aanzienlijk beperkt tot voornamelijk fysieke testen, die ook daadwerkelijk pas in de tunnel kunnen plaatsvinden.

Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 is trots op deze bijzondere mijlpaal: “Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder in gegaan”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland beaamt dat: “Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”.

“Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder gegaan”. Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 | Croonwolter&dros

Inrichting dienstgebouwen

16 van de 26 modules worden momenteel geplaatst in het dienstgebouw aan de oostzijde nabij de A4. De overige tien modules gaan in de zomer naar het dienstgebouw aan de westzijde, nabij de A44. De modules worden van de vrachtwagens het dienstgebouw in gehesen, naar de begane grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook worden er brandwerende wanden tussen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

“Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland

Aansluiten bekabeling & testen op locatie

De volgende stap na het plaatsen van de modules, is het aansluiten van alle bekabeling. De installaties worden met elkaar verbonden via een kabelkoker onder het wegdek waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de componenten in de tunnel. Het leggen van al die verbindingen duurt zeker nog een jaar, daarna vindt het testen plaats en wordt de vergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning gaat de Corbulotunnel in 2023 open voor verkeer.

Primeur: drie jaar voor openstelling verbonden met verkeerscentrale Rhoon

In de afgelopen twee jaar zijn alle installaties opgebouwd en getest op de testlocatie in Eindhoven. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Een primeur in de tunnelwereld!

In Eindhoven zijn alle tunneltechnische installaties (TTI) volledig geconditioneerd gebouwd en getest. Hier worden de TTI’s en de modules klaargemaakt voor transport en plaatsing op de definitieve eindbestemming in de dienstgebouwen (plug & play). De modules worden stof- en waterdicht verpakt voor het transport.

Protekta Update Nr. 1 2020

protekta_update_01-4-kopieren
Lees het gehele artikel

Bruggen hersteld in Leiden

Afgelopen jaar hebben we weer mooie projecten tot stand gebracht in de binnenstad van Leiden. In totaal hebben we 22 houten kunstwerken duurzaam hersteld, waaronder bruggen, remmingwerken en steigers.

Zo hebben we met de gemeente Leiden dankzij de besparing van tropisch hardhout 5.500 kg CO2 bespaard.

Door de kunstwerken met zorg te herstellen in plaats van te vervangen, blijven de historische houten kunstwerken in de binnenstad bewaard.


59.162 kg CO2

Bespaarden wij samen met onze opdracht- gevers in 2019. Dat staat gelijk aan 671 autoritten naar Parijs of aan de wekelijkse uitstoot van 152 Nederlandse huishoudens. Hier zijn wij enorm trots op!


Emmeloord

Voor de gemeente Noordoostpolder hebben we een start mogen maken bij de fietsbrug de Overstap in Emmeloord. Hierbij hebben we een remmingwerk en een aantal meerpalen op de luchtwaterlijn hersteld zodat ze weer als nieuw zijn.


Dukdalven in Kruisland

Nadat we enkele jaren geleden voor Waterschap Brabantse Delta de sluisdeuren in Kruisland hebben hersteld, kregen we dit jaar opdracht om de vier dukdalven bij de sluisdeuren te herstellen. Samen met Waterschap Brabants Delta streven wij ernaar zoveel mogelijk hout te herstellen in plaats van te vervangen om zo de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden.

Puzzelen met constructie nieuwe Valkbrug Leiden

verhoeven-en-leenders-luchtfoto-valkbrug-in-aanbouw-fotografie-buro-jp-kopieren
Lees het gehele artikel

In de Leidse binnenstad tussen de Lammermarkt en het Centraal Station in ligt de nieuwe Valkbrug. Een architectonisch hoogstandje waarbij het realiseren van de constructie het nodige puzzelwerk met zich meebracht.

De bouw van de nieuwe Valkbrug is nagenoeg afgerond. Aan de asfaltering en inrichting van het maaiveld eromheen wordt momenteel gewerkt zodat de brug voorjaar 2019 in gebruik genomen kan worden. Het 30 meter lange bouwwerk heeft vier rijstroken, de middelste twee voor auto’s en de buitenste twee voor fietsers en voetgangers. De brug kruist de Rijnsburgersingel en vormt een verkeersader tussen centrum en station. Reden waarom de weg slechts beperkt afgesloten mocht worden en de bouw in twee fasen plaatsvond.

Als een openliggende hand met vier vingers

“Maar de echte uitdaging betrof het inpassen van de brug in de omgeving op basis van het architectonische beeld van de Belgische architect”, vertelt Corné van Weert, projectleider bij ingenieursbureau Verhoeven en Leenders, gespecialiseerd in ontwerp en uitwerking van constructies in bouw en infra. Samen met opdrachtgever Van Boekel heeft het bureau uit Volkel de constructieve uitwerking van de brug verzorgd. Dus berekeningen, definitief ontwerp en werktekeningen voor de uitvoeringsfase inclusief vorm- en wapeningstekeningen voor de fundering. ”Aan de Lammermarktzijde is het één brug van circa 20 meter breed. Deze loopt richting de stations kant breed uit in vier bruggen waardoor een transparant beeld ontstaat. Vergelijk het met een openliggende hand met vier vingers. Het hoogteverschil tussen beide oevers maakte het een uitdaging alles in het maaiveld in te passen. Het zijaanzicht van de brug moest namelijk een vloeiende boog vormen. Dit betekende veel puzzelwerk om het beeld van de architect in ons plan te krijgen”, stelt Van Weert.

Integrale brug met vloeiende overgang op aansluitende wegen

Maar er waren meer uitdagingen zoals de kruising van bestaande wegen aan de stations zijde. Deze moesten op maaiveldniveau functioneel aansluiten op de nieuwe betonnen brug. Deze is gefundeerd op LeKa-palen en heeft prefab betonnen liggers. De landhoofden en prefab liggers zijn in het werk aan elkaar gestort met beton, waardoor een integrale brug is ontstaan. Met als voordeel een vloeiende overgang tussen brug en aansluitende wegen. Door het ontbreken van voegen is veel minder onderhoud nodig, een eis van de gemeente.

Tekla-award

“Mooi is ook dat we de brug inclusief wapening en asfalt compleet in een 3D BIM-model in Tekla uitgewerkt hebben. Hiervoor hebben we in 2018 zelfs de Tekla BIM-Award ontvangen die dit softwarebedrijf jaarlijks uitreikt”, aldus Van Weert.