Tagarchief: KWS

Circulair bouwen; One man’s trash is KWS’s treasure

Emissievrij-2030+asfaltcentrale[1]
Lees het gehele artikel

KWS heeft de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn. Dit betekent dat wij geen primaire grondstoffen meer gebruiken in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Om dit te bereiken hebben we een aantal concrete doelen gesteld.

Zo is het streven om in 2023 een circulariteitsscan te ontwikkelen, heeft 80% van de projecten in 2025 een materialenpaspoort en is in 2030 80% van de verwerkte grondstoffen secundair. Onze visie toetsen we ieder jaar en stellen we aan de hand van de resultaten bij.

De hierboven genoemde circulariteitscan is een quickscan van een project. Hierbij analyseren we het project en signaleren we kansen om het project zo circulair mogelijk in te richten. Op dit moment wordt deze tool al ingezet en zijn we volop bezig om de scan verder te ontwikkelen.

Maatwerk

Circulair bouwen is nog vrij nieuw en vraagt een andere manier van werken én om ketensamenwerking. Want op dit moment zijn nog niet alle projecten ingericht op circulariteit. En elk project vraagt om een maatwerkaanpak. Er is geen one size fits all-oplossing. Om een project circulair te maken moeten we in een eerder stadium van het werk met onze opdrachtgevers in gesprek om de circulaire kansen in het ontwerp of in de omgeving te kunnen benutten. Daarnaast is er nog veel winst te behalen in het meetbaar maken van circulariteit. Hiervoor zijn we op dit moment een tool aan het ontwikkelen. Deze hopen we snel in te kunnen zetten.

Circulaire innovaties

Maar we hebben ook al veel bereikt. Zo werken we continu aan nieuwe asfaltmengsels op basis van gerecycled materiaal, is KWS als grondlegger betrokken geweest bij PlasticRoad; een klimaatadaptief fietspad gemaakt van plastic afval bestaande uit modulaire blokken en is dochteronderneming Holland Scherm initiatiefnemer van het innovatieve GeoWall; geluidschermen gemaakt van bagger; de grootste afvalstroom van Nederland.

Matchen van vraag en aanbod

Naast bovengenoemde voorbeelden is KWS een pilot gestart met een start-up. Zij hebben een digitale matchingsite gemaakt, waar aannemers, leveranciers en opdrachtgevers materialen uit projecten kunnen aanbieden of juist kunnen aangeven dat zij op zoek zijn naar materialen. Het platform matcht vraag en aanbod en maakt hergebruik van onze eigen materialen makkelijker.

Werken aan de weg van morgen

Duurzaam bouwen betekent niet altijd duurder bouwen. Door materialen uit onze eigen projecten te hergebruiken in onze andere projecten, besparen we op inkoop, transport en stortkosten. Dit geeft daarnaast ook meer zekerheid op levering en inkoopprijzen. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen met betrekking tot circulair bouwen behalen we veel voordelen voor onze planeet. Zoals minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot en vervuiling tijdens het winnen van grondstoffen.

De oplossingen die wij op het gebied van circulariteit realiseren gaan een leven lang mee. Bij KWS denken we niet in jaren, maar in generaties. En werken we samen aan de weg van morgen!

Lokale kennis cruciaal in dijkversterkingsproject

Lees het gehele artikel

KWS, een VolkerWessels onderneming, is in ons land vooral bekend als marktleider in de wegenbouw en producent van asfalt. Inmiddels haalt het bedrijf een aanzienlijk deel van de omzet uit dijkversterkingsprojecten. In het project Markermeerdijken komt de lokale kennis van KWS dankzij de decentrale organisatiestructuur met regionale vestigingen goed van pas. Een gesprek met Pieter Kaars, Integraal Realisatie Manager namens KWS in de Alliantie Markermeerdijken.

“Al in 2015 hebben we samen met Boskalis en VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort ingeschreven op de tender voor het dijkversterkingsproject Markermeerdijken”, begint Kaars. “Wij als combinatie vormden de winnende inschrijving. Vervolgens is er een uniek samenwerkingsverband opgetuigd om dit complexe project op een goede manier aan te vliegen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet alleen de opdrachtgever van de Alliantie, maar werkt als publieke partij nauw met ons samen binnen de Alliantie.”   

Bouwen op veen vraagt een wezenlijk andere benadering dan bouwen op een zandgrond.

KWS heeft inmiddels de nodige ervaring in dijkversterkingsprojecten. “Samen met Boskalis hebben we eerder al voor HHNK de dijkversterking op Texel gerealiseerd en voor Waterschap Noorderzijlvest de Ommelanderdiek waarbij de bijna twaalf kilometer lange zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl is verstevigd. Daarnaast zijn we momenteel actief in diverse bouwteams voor bijvoorbeeld Waterschap Scheldestromen waarbij we 5,2 kilometer dijk bij het Zeeuwse Hansweert versterken, en voor Waterschap Vallei en Veluwe versterken we de Noordelijke Randmeerdijk.”

KWS is eraan gewend om infrastructurele projecten van formaat op een integrale manier te organiseren en daar sturing aan te geven.

Lokale kennis

KWS legt zich dus steeds meer toe op dijkversterkingsprojecten. Kaars: “Landelijk zijn we bij steeds meer HWBP-projecten betrokken en zijn we met onze dochters HollandScherm en Aquavia sterk in realisatie en onderhoud van grote en kleinschalige waterwerken. Zoals het repareren, renoveren en vervangen van sluizen, remmingwerken, bruggen en kades. 

We zijn dus al lang niet meer alleen een wegenbouwer, maar profiteren wel van onze decentrale organisatiestructuur met regionale vestigingen door het hele land. De Markermeerdijken worden grotendeels verzorgd door onze vestiging Amsterdam-Utrecht. Dat werpt zijn vruchten af, zowel in ontwerp als uitvoering, omdat we het project aanvliegen met mensen die lokaal bekend zijn en veelal uit de regio komen. Van projectleider tot aan de kraanmachinist buiten op het werk. In dit project absoluut een pre, gezien de slechte grondgesteldheid. Bouwen op veen vraagt een wezenlijk andere benadering dan bouwen op een zandgrond. Daarnaast kunnen we voor diverse specialisaties gebruik maken van het netwerk van VolkerWessels-ondernemingen en vertrouwen we natuurlijk ook op onze eigen ingenieursbureaus KWS@vice en Aveco de Bondt met een grote expertise in waterbouw-projecten.” 

Logistieke puzzel

Het project kenmerkt zich door een groot aantal uitdagingen. “Los van de ontwerp-uitdagingen, is het buiten vooral een grote logistieke puzzel”, weet Kaars. “Omdat we de omgeving met kleine dorpjes, dijk- en polderwegen zoveel mogelijk willen ontzien, is ervoor gekozen om het project vooral vanaf het water uit te voeren. Daarvoor is een aantal vaargeulen en loswallen langs het hele tracé ingericht. Ze vormen in feite de slagaders van het project om de enorme hoeveelheden aan grondstoffen te verwerken en het materieel over te slaan.” Een kleine opsomming: in totaal wordt er 8.000.000 m3 zand aangevoerd, 300.000 ton breuksteen, bijna 1.000.000 m³ klei, 170.000 m2 betonzuilen en 115.000 m2 aan definitieve verharding (exclusief meekoppelkansen). “Dankzij onze goede contacten in de markt kunnen we samen met Boskalis prima invulling geven aan deze enorme hoeveelheden. Los van het varende materieel dat in dit soort werken benodigd is, komt, nu we eenmaal boven water zijn, ons eigen traditionele grondverzetmaterieel goed van pas. Daarbij gaan we uiterst zorgvuldig te werk. De ophoogslagen worden heel gelijkmatig aangebracht en vaak real-time gemonitord middels waterspanningsmeters, hellingmeet-buizen en zakbaken.”

Los van het varende materieel dat in dit soort werken benodigd is, komt het eigen traditionele grondverzetmaterieel van KWS goed van pas.

Digitalisering

“Als KWS zijn we eraan gewend om infrastructurele projecten van formaat op een integrale manier te organiseren en aansturing aan te geven”, resumeert Kaars. “Dat hebben we onder meer bewezen bij SAAone en nu ook hier op de Markermeerdijken. Daarbij maken we gebruik van eigen digitale VolkerWessels-systemen voor systems engineering en digitaal keuren, en maken alle medewerkers van grondwerker tot projectdirecteur voor veiligheid gebruik van onze WAVE-app. In combinatie met de lokale kennis die van grote waarde is gebleken bij dit project en de specialisten van KWS@vice en Aveco de Bondt konden we ook aan de voorkant prima invulling geven aan de uitdagingen die hier liggen. Dat betaalt zich nu in de praktijk dubbel en dwars uit.”     

KWS sponsort La Vuelta Holanda met inzet infra-expertise

naamloos-1-kopieren-5
Lees het gehele artikel

Marktleider in de wegenbouw KWS is één van de infrapartners van La Vuelta Holanda, de Nederlandse start van de Spaanse wielerronde La Vuelta. KWS is verantwoordelijk voor de infrastructurele werkzaamheden die met het gereed maken van het parcours gemoeid zijn in Breda en op alle provinciale wegen waar het peloton overheen koerst. La Vuelta Holanda vindt plaats op 14, 15 en 16 augustus in Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda. Na de Tour de France en Giro d’Italia is Utrecht nu ook voor La Vuelta gastheer van de start van de wielerronde.

Op de provinciale wegen en in Breda verzorgt KWS de aanpassingen die nodig zijn om het peloton veilig te kunnen laten koersen, zoals het verwijderen van vluchtheuvels en versmallingen. Tijdens de etappes in augustus zet KWS ook de nodige afslagen en rotondes af met barriers om de wielrenners door de kritieke punten heen te leiden. Na afloop brengt KWS in overleg met de betrokken gemeentes en provincies het parcours in de oorspronkelijke staat terug indien nodig. Welke aanpassingen exact nodig zijn, wordt momenteel in kaart gebracht. De werkzaamheden vinden vlak vóór de start van La Vuelta Holanda plaats.

“Met de lokale aanwezigheid in de buurt van de drie etappes én de expertise van KWS zijn zij de aangewezen infrapartner voor La Vuelta Holanda”, aldus Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur van la Vuelta Holanda.

“KWS is trots sponsor van deze grote wielerronde. Na ook betrokken te zijn geweest bij de start van de Tour de France én de Giro d’Italia in Utrecht maakt dit het rijtje compleet. Onder de KWS’ers zijn veel wielerfanaten die graag een ronde rijden in hun vrije tijd. Dit partnership past dus daarom perfect bij ons bedrijf”, zegt Theo te Beest, directeur van de Utrechtse vestiging van KWS.

La Vuelta Holanda

De 75e editie van de Vuelta start dit jaar in Nederland. Slechts drie keer eerder startte deze Spaanse wielerronde buiten Spanje. Op 14, 15 en 16 augustus komt de wielerronde in drie etappes door Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda. In december 2019 werd het gehele parcours bekend gemaakt, waaronder de routes van de drie etappes in Nederland.

Op elke weg past een asfaltmengsel

kws
Lees het gehele artikel

Geen weg, gebied of ondergrond is hetzelfde. En daarom hebben wij bij KWS verschillende asfaltmengsels ontwikkeld voor elke wens of ondergrond.

Zo is op locaties met wringend verkeer, spoor- en ribbelvorming samen met een weggeschoven deklaag een veelvoorkomend probleem. Op de openbare wegen levert dit bij regenval gevaarlijke situaties op in de vorm van aquaplanning.

Bij droog weer geeft het stuur- en comfortproblemen. Bij bedrijfsterreinen verstoren vervormingen door overbelasting de voertuigbewegingen wat soms zorgt voor schade aan de lading. Bij gemeentelijke- en polderwegen wordt bij warm weer de oppervlakbehandeling al snel losgereden waardoor het verdwijnt, vooral op locaties met wringend verkeer.

KonwéBase is dé oplossing voor de genoemde problemen. KonwéBase is een asfaltproduct met een hoge stijfheid en een goede weerstand tegen vervorming. Het is daarom de ultieme tussenlaag voor elk type deklaag. Bovendien is het product zeer geschikt als bovenste onderlaag en onder een oppervlakbehandeling.

Binnenstedelijke oplossingen

Ook binnenstedelijke gebieden hebben zo hun eigen wensen, zoals geluidsreductie. Hiervoor hebben wij bij KWS het speciale asfaltmengsel KonwéCity ontwikkeld. KonwéCity is een dunne geluid reducerende deklaag.

Metingen hebben uitgewezen dat geluidsreductie in de loop van tijd minder afneemt dan gebruikelijk bij semi-dichte en open deklagen.

Naast bovenstaande oplossingen kijken wij bij KWS ook altijd naar duurzame oplossingen voor bestaande mengsels. Een mooi voorbeeld hiervan is KonwéBright. Een mengsel dat meer licht reflecteert dan normale mengsels, door mineralen toe te voegen met licht-reflecterende eigenschappen.

Door toepassing van dit mengsel is er minder openbare verlichting en dus energie nodig, maar is de zichtbaarheid toch gewaarborgd.

Naast bovenstaande toepassingen hebben we ook KonwéFlex voor scheurgevoelige funderingen en Carpave voor zettingsgevoelige gebieden.

Wil jij meer weten over onze verschillende asfaltmengsels? Ga dan naarhttp://bit.ly/2P8qTVi

Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket

foto-certificaatuitreiking-asfaltkwaliteitsloket-op-12-juni-2019-aan-kws
Lees het gehele artikel

Op 12 juni reikte het Asfaltkwaliteitsloket het eerste certificaat uit aan KWS voor hun asfaltinnovatie DZOAB 16 50% PR. Dit duurzame zeer open asfaltbeton (zoab) wordt gemaakt met 50 procent oud zoab. Een duurzame oplossing vanwege het hoogwaardig hergebruik van oud zoab in nieuw zoab. Met de uitreiking is onafhankelijk bevestigd dat dit materiaal op basis van laboratoriumonderzoek net zo goed is als zoab gemaakt van nieuw materiaal.

Asfaltkwaliteitsloket
Het Asfaltkwaliteitsloket is afgelopen jaar in het leven geroepen om innovaties op het gebied van asfalt te versnellen. Het loket is ondergebracht bij CROW en functioneert onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wegbeherende instanties, aannemerij en kennisinstellingen. Het loket valideert geclaimde eigenschappen van innovatieve asfaltproducten om zodoende sneller over te kunnen gaan tot marktintroductie. Zowel aanbieders van innovatieve producten als afnemers zijn gebaat bij het Asfaltkwaliteitsloket. Aanbieders van innovatieve producten kunnen de claims ten aanzien van de eigenschappen van hun product laten valideren door een onafhankelijk deskundigenteam bestaande uit medewerkers van onder meer TNO, Rijkswaterstaat en de TU Delft.

Innovatie versnellen
Innovatieve asfaltmengsels moeten vaak een lange reeks van testen en validatie doorstaan. Gemeenten en provincies willen wel in zee gaan met de wegenbouwers, maar missen een onafhankelijk oordeel over de geclaimde eigenschappen van het asfalt.

Zij vallen daardoor vaak terug op oude, beproefde mengsels waardoor innovatie achterblijft. “Er zijn grote ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het is nu dus tijd om daar slimme stappen in te zetten,” zegt Marc Eijbersen van CROW. “Het loket kan een boost geven aan het daadwerkelijk toepassen van innovatieve producten.”

Eerste certificaat een feit
Een klein jaar na de opening van het loket, klopte KWS als eerste aan met hun asfaltinnovatie DZOAB 16 50% PR. Zij dienden dit in met de claim dat hun zoab met 50 procent hergebruikt zoab net zo goed is als nieuw zoab. Na toetsing door het loket is dit nu bevestigd en krijgen zij als eerste het certificaat.

Commitment overheids- en marktpartijen
Het unieke aan de samenwerking in het Asfaltkwaliteitsloket is dat marktpartijen en overheidspartijen (waaronder 11 provincies) zich hebben gecommitteerd aan de uitspraken van het loket. Als potentiële afnemers van de producten hebben overheidspartijen via het loket een betrouwbaar overzicht van innovatieve producten en de eigenschappen.

KWS heeft inmiddels een tweede asfaltinnovatie ingediend bij het loket. En ook BAM heeft een innovatieve onderlaag ter validatie aangeboden.

Meer informatie over het Asfaltkwaliteitsloket en de door het loket gevalideerde producten is te vinden op www.crow.nl/asfaltkwaliteitsloket

Plastic Road, Geo Kennis-op-Maat en Innovatieatelier winnen InfraTech Innovatieprijs 2019

winnaars_infratech-innovatieprijs-kopieren
Lees het gehele artikel

De door KWS, Wavin en Total ontwikkelde Plastic Road, de digitale database van de ondergrond Geo Kennis-op-Maat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies hebben de InfraTech Innovatieprijs 2019  gewonnen. De prijzen werden op woensdag 16 januari uitgereikt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het Smart Traffic-systeem van Sweco won de Cobouw Publieksprijs.

Bouwend Nederland-voorman en juryvoorzitter Maxime Verhagen was opgetogen over alle inzendingen: “Dat de sector niet innovatief zou zijn werp ik verre van mij. Het enorme aantal van 67 hoogstaande inzendingen bewijst het tegendeel. Opvallend was dat veel inzendingen in gezamenlijkheid werden ingestuurd. Juist die samenwerking trof mij, want het is de enige manier waarop we in deze sector de enorme opgaven die er aan komen het hoofd kunnen bieden.” De InfraTech Innovatieprijs 2019 kent drie categorieën: ‘Product Innovatie’, ‘Proces Innovatie’ en ‘Vernieuwende Samenwerking’. In totaal waren er 67 inzendingen, waarvan er negen – drie in iedere categorie – door een vakjury werden genomineerd. De negen kanshebbers moesten hun innovaties op 7 december voor de voltallige jury pitchen op de Bouwcampus in Delft. Daarna koos de jury drie winnaars.

Product
In de categorie Product Innovatie gaat de InfraTech Innovatieprijs 2019 naar de Plastic Road van KWS, Wavin en Total. Het Plastic Road concept bestaat uit een prefab, modulaire en holle wegconstructie gemaakt op basis van (gerecycled) kunststof. Door de prefab-productie, het lichte gewicht en de modulaire opbouw van de PlasticRoad is de aanleg en het onderhoud sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren ten opzichte van traditionele wegconstructies. De jury toonde zich onder de indruk van het concept. “Door het hergebruik van plastic beogen de inzenders een forse bijdrage te leveren aan het plastic probleem, 80% minder inzet van transport en zwaar materieel, 80% minder CO2, fijnstof en andere schadelijke emissies. Daarnaast is de Plastic Road in staat om veel graafwerkzaamheden, de gehele puinfundering en een compleet hemelwaterriool uit te sparen.”

Proces
In de categorie Proces Innovatie ging het project Geo Kennis-Op-Maat van Basisregistratie Ondergrond, een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de eer strijken. De jury roemde het digitaliseringsproject. “Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Van de genomineerden levert het de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe innovaties, toepassingen en diensten ontstaan. De jury meent dat het proces als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij de totstandkoming van de digitalisering van de bovengrond.”

Samenwerking
Het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies en de drie noordelijke waterschappen en aanwezige marktpartijen richt zich op het creëren van meer ruimte voor innovatie. Hierbij zijn in combinatie verfrissende nieuwe technieken toegepast: geen traditionele aanbesteding, maar een probleemstelling op 1 A4, waarop bedrijven met maximaal 2 A4’s kunnen antwoorden. Vervolgens in elkaars bijzijn pitchen voor de opdrachtgever. De jury van de InfraTech Innovatieprijs was dermate gecharmeerd van het initiatief dat het Innovatieatelier met de prijs in de categorie ‘Vernieuwende Samenwerking’ naar huis kon.

Goede ideeën
Minister van Nieuwenhuizen was enthousiast over de vele inzendingen, zo bleek tijdens de uitreiking van de prijzen. “De sfeer van anders denken, van out of the box, voedt bij mij ook een gevoel van optimisme. Niet voor niets gaat mijn hart van dat soort innovaties sneller kloppen.” De minister nodigde de aanwezigen op InfraTech vervolgens expliciet uit om innovaties bij Rijkswaterstaat te melden. “Er moet ontzettend veel gebeuren aan al die infra die stamt uit de tijd van de wederopbouw. Het verkeer is ondertussen verachtvoudigd en vrachtwagens zijn gemiddeld drie keer zo zwaar geworden. We hebben die innovaties dus keihard nodig. We hebben in Nederland een naam hoog te houden. Goede ideeën zijn bij ons aan het juiste adres en zullen hun weg naar de praktijk vinden.”

Cobouw Publieksprijs
Lezers van vakblad Cobouw konden via de website stemmen op één van de 67 inzendingen. Het Smart Traffic-systeem van Sweco, het efficiënt aansturen van verkeerslichten door middel van een smartphone-app, kreeg de meeste stemmen en won woensdagochtend de Cobouw Publieksprijs.

De vakjury werd, behalve door Maxime Verhagen gevormd door Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat; Annemieke Nijhof, voormalig CEO Tauw; Gerben Wigmans, Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam en Tomas te Velde, Strategic Product Designer TU Delft. Het volledige juryrapport is terug te vinden op www.infratech.nl.

InfraInnovator 2019
De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2019 mogen zich twee jaar lang InfraInnovator noemen. Daarnaast ontvangen zij een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2.500,- of € 500,- cash.

Innovatiegalerij
Alle inzendingen zijn tijdens InfraTech 2019 te zien in een speciale galerij op de beursvloer. Iedere inzending bevat een toelichting over bijvoorbeeld het maatschappelijk en/of praktisch probleem waar de innovatie een oplossing voor biedt, wat de verdiencapaciteit is van de innovatie qua tijd/geld/materiaalbesparing e.d. en met wie de innovatie tot stand kan komen (indien het nog niet toegepast wordt). InfraTech 2019 duurt nog tot en met vrijdag 18 januari a.s.