Tagarchief: Kwast Consult

Geotechnisch adviesbureau in lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen

Aanbouw-tijdelijke-landhoofden-zuidelijke-ring-Groningen(ENT_ID
Lees het gehele artikel

Het toepassen van lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen in de infrastructuur wint aan populariteit. Het vraagt wel om specialistische kennis. Met bijna vijftien jaar ervaring in deze materie wordt Erik Kwast van geotechnisch adviesbureau Kwast Consult veelvuldig gevraagd om zijn expertise. Hij is tevens voorzitter van de NGO, de Nederlandse Geotextiel Organisatie. 

Kwast Consult beschikt over specialistische geotechnische kennis van onder meer lichte ophoogmaterialen in de infrastructuur, zoals Bims, EPS, schuimbeton, e.d. Daarnaast wordt het adviesbureau ingeschakeld voor risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding, denk aan trillingsanalyses en grondvervormingen met Plaxis. Ook voor het toepassen van geokunststoffen in de infrastructuur (folies, stabiliteits- en funderingswapening, e.d.) en voor het ontwerpen van spoorinfrastructuur (spoorbanen, onderdoorgangen, fundering bovenleiding volgens OVS/RLN) zijn opdrachtgevers bij Erik Kwast aan het juiste adres. Kwast Consult werkt voor overheden, ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers. 

Lichte ophoogmaterialen

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem bouwrijp te maken, moet het terrein worden opgehoogd. “Traditioneel brengt men zand aan onder het te verharden gebied (infrastructuur), maar dat brengt zettingsproblemen tijdens de bouw en vele jaren na oplevering met zich mee”, stelt Kwast. “Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen voor de aanleg van zettingsarme infrastructuur, zoals Bims, Argex, EPS en schuimbeton. Elk type heeft specifieke kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden per locatie en project. Op basis van een variantenstudie en de randvoorwaarden – kosten, grondwaterstand, zettingseisen, enz. – brengen wij het juiste advies uit en verzorgen desgewenst de uitvoeringsbegeleiding van het aanbrengen van lichte ophoogmaterialen in projecten. Aspecten als snel bouwen, zettingsarm en minimale omgevingsbeïnvloeding spreken in het voordeel van het toepassen van lichte ophoogmaterialen. Zo zijn we onder meer betrokken geweest bij de reconstructie van diverse wijken in de gemeente Woerden en Oudewater. Samen met Joosten Concepts – een samenwerkingsverband tussen Joosten Kunststoffen en verschillende producenten, ingenieurs en aannemers – werken we onder andere aan de zuidelijke ringweg van Groningen (Aanpak Ring Zuid), De Groene Boog A16 in Rotterdam en verbreding A9 BaHo in Amstelveen.”

Aanleg folieconstructie in den natte op de N421 in Houten.

Geokunststoffen in de infrastructuur

Geokunststoffen bieden veel (onbekende) toepassingsmogelijkheden. “Beter, anders, efficiënter, milieuvriendelijker, duurzamer of goedkoper ontwerpen en bouwen is in veel gevallen mogelijk met de toepassing van geokunststoffen”, vervolgt Kwast. “Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen van folieconstructies voor bijvoorbeeld toeritten van tunnels (o.a. toeritten onderdoorgangen N421 in Houten) en funderings- en stabiliteitswapening voor wegen en spoorwegen. Door met geokunststoffen te werken, worden de nodige optimalisaties behaald. Ook kan het ruimtebeslag worden beperkt door steilere taluds op te zetten. Ontwerpen met geokunststoffen is specialistisch werk. Neemt niet weg dat het steeds vaker zal worden toegepast,” verwacht Kwast. “Materialen worden bekender en het wordt steeds lastiger om traditioneel te bouwen in beperkte ruimtes. Ook kostentechnisch en qua duurzaamheid zijn geokunststoffen uitermate interessant.” 

Voor het uitwerken van economische ontwerpen beschikt Kwast Consult over vele jaren aan geotechnische expertise en ervaring met vele tientallen gerealiseerde projecten op zijn naam.     

Geotechnisch adviesbureau in lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen

Aanleg-folieconstructie-in-den-natte-N421-te-Houten(ENT_ID=2283
Lees het gehele artikel

Het toepassen van lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen in de infrastructuur wint aan populariteit. Het vraagt wel om specialistische kennis. Met bijna vijftien jaar ervaring in deze materie wordt Erik Kwast van geotechnisch adviesbureau Kwast Consult veelvuldig gevraagd om zijn expertise. Hij is tevens voorzitter van de NGO, de Nederlandse Geotextiel Organisatie. 

Kwast Consult beschikt over specialistische geotechnische kennis van onder meer lichte ophoogmaterialen in de infrastructuur, zoals Bims, EPS, schuimbeton en dergelijke. Daarnaast wordt het adviesbureau ingeschakeld voor risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding, denk aan trillingsanalyses en grondvervormingen met Plaxis. Ook voor het toepassen
van geokunststoffen in de infrastructuur (folies, stabiliteits-/funderingswapening, gewapende grond, paalmatras) en voor het ontwerpen van spoorinfrastructuur (spoorbanen, onderdoorgangen, fundering bovenleiding volgens OVS/RLN) zijn opdrachtgevers bij Erik Kwast aan het juiste adres. Kwast Consult werkt voor overheden, ingenieursbureaus,
leveranciers en aannemers. 

Lichte ophoogmaterialen

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem bouwrijp te maken, moet het terrein worden opgehoogd. “Traditioneel brengt men zand aan onder het te verharden gebied (infrastructuur), maar dat brengt zettingsproblemen tijdens de bouw en vele jaren na oplevering met zich mee”, stelt Kwast. “Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen voor de aanleg van zettingsarme infrastructuur, zoals Bims, Argex, EPS en schuimbeton. Elk type heeft specifieke kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden per locatie en project. Op basis van een variantenstudie en de randvoorwaarden – kosten, grondwaterstand, zettingseisen en zo voort. – brengen wij het juiste advies uit en verzorgen desgewenst de uitvoeringsbegeleiding van het aanbrengen van lichte ophoogmaterialen in projecten. Aspecten als snel bouwen, zettingsarm en minimale omgevingsbeïnvloeding spreken in het voordeel van het toepassen van lichte ophoogmaterialen. Zo zijn we onder meer betrokken geweest bij de reconstructie van diverse wijken in de gemeente Woerden en Oudewater, de tijdelijke Suurhoffbrug in Rotterdam en bij de N421 in Houten. Samen met Joosten Concepts – een samenwerkingsverband tussen Joosten Kunststoffen en verschillende producenten, ingenieurs en aannemers – werken we aan de zuidelijke ringweg van Groningen (Aanpak Ring Zuid), De Groene Boog A16 in Rotterdam en verbreding A9 BaHo te Amstelveen.”

Aanleg EPS-constructie tijdelijke Suurhoffbrug in Rotterdam.

Geokunststoffen in de infrastructuur

Geokunststoffen bieden veel (onbekende) toepassingsmogelijkheden. “Beter, anders, efficiënter, milieuvriendelijker, duurzamer of goedkoper ontwerpen en bouwen is in veel gevallen mogelijk met de toepassing van geokunststoffen”, vervolgt Kwast. “Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen van folieconstructies voor bijvoorbeeld toeritten van tunnels en funderings- en stabiliteitswapening voor wegen en spoorwegen. Door met geokunststoffen te werken, worden de nodige optimalisaties behaald. Ook kan het ruimtebeslag worden beperkt door steilere taluds op te zetten. Ontwerpen met geokunststoffen is specialistisch werk. Neemt niet weg dat het steeds vaker zal worden toegepast”, verwacht Kwast. “Materialen worden bekender en het wordt steeds lastiger om traditioneel te bouwen in beperkte ruimtes. Ook kostentechnisch en qua duurzaamheid zijn geokunststoffen uitermate interessant.” 

Voor het uitwerken van economische ontwerpen beschikt Kwast Consult over vele jaren aan geotechnische expertise en ervaring met vele tientallen gerealiseerde projecten op zijn naam.     

Geotechnisch adviesbureau in lichte ophoogmaterialen en geokunststoffen

Lees het gehele artikel

Met bijna vijftien jaar ervaring in deze materie wordt Erik Kwast van geotechnisch adviesbureau Kwast Consult veelvuldig gevraagd om zijn expertise. Hij is tevens voorzitter van de NGO, de Nederlandse Geotextiel Organisatie. 

Kwast Consult beschikt over specialistische geotechnische kennis van onder meer lichte ophoogmaterialen in de infrastructuur, zoals Bims, EPS, schuimbeton, e.d. Daarnaast wordt het adviesbureau ingeschakeld voor risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding, denk aan trillingsanalyses en grondvervormingen met Plaxis. Ook voor het toepassen van geokunststoffen in de infrastructuur (folies, stabiliteits-/funderingswapening, gewapende grond, paalmatras) en voor het ontwerpen van spoorinfrastructuur (spoorbanen, onderdoorgangen, fundering bovenleiding volgens OVS/RLN) zijn opdrachtgevers bij Erik Kwast aan het juiste adres. Kwast Consult werkt voor overheden, ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers. 

Reconstructie voorhuis te Kamerik met aanleg EPS-platen met folie, Bimsaanvulling en menggranulaat.

Lichte ophoogmaterialen

Om gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem bouwrijp te maken, moet het terrein worden opgehoogd. “Traditioneel brengt men zand aan onder het te verharden gebied (infrastructuur), maar dat brengt zettingsproblemen tijdens de bouw en vele jaren na oplevering met zich mee”, stelt Kwast. “Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen voor de aanleg van zettingsarme infrastructuur, zoals Bims, Argex, EPS en schuimbeton. Elk type heeft specifieke kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden per locatie en project. Op basis van een variantenstudie en de randvoorwaarden – kosten, grondwaterstand, zettingseisen, enz. – brengen wij het juiste advies uit en verzorgen desgewenst de uitvoeringsbegeleiding van het aanbrengen van lichte ophoogmaterialen in projecten. Aspecten als snel bouwen, zettingsarm en minimale omgevingsbeïnvloeding spreken in het voordeel van het toepassen van lichte ophoogmaterialen. Zo zijn we onder meer betrokken bij de reconstructie van diverse wijken in de gemeente Woerden, de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen (Aanpak Ring Zuid) en De Groene Boog A16 te Rotterdam. Die laatste twee projecten worden binnen Joosten Concepts verricht, een samenwerkingsverband tussen Joosten Kunststoffen en verschillende producenten, ingenieurs en aannemers. De grote kracht van deze samenwerking: OLA, oftewel Ontwerpen, Leveren en Aanbrengen.”

Geokunststoffen in de infrastructuur

Geokunststoffen bieden veel (onbekende) toepassingsmogelijkheden. “Beter, anders, efficiënter, milieuvriendelijker, duurzamer of goedkoper ontwerpen en bouwen is in veel gevallen mogelijk met de toepassing van geokunststoffen”, vervolgt Kwast. “Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen van folieconstructies voor bijvoorbeeld toeritten van tunnels en funderings- en stabiliteitswapening voor wegen en spoorwegen. Door met geokunststoffen te werken, worden over het algemeen de nodige optimalisaties behaald. Ook kan het ruimtebeslag worden beperkt door steilere taluds op te zetten. Ontwerpen met geokunststoffen is specialistisch werk. Dat neemt niet weg dat het steeds vaker zal worden toegepast”, verwacht Kwast. “Materialen worden bekender en het wordt steeds lastiger om traditioneel te bouwen in beperkte ruimtes. Ook kostentechnisch zijn geokunststoffen uitermate interessant.” 

Voor het uitwerken van economische ontwerpen beschikt Kwast Consult over vele jaren aan geotechnische expertise en ervaring met vele tientallen gerealiseerde projecten op zijn naam.