Tagarchief: Jetmix

Stalen damwandconstructies zorgen voor stabiliteit

Jetmix_1
Lees het gehele artikel

Van het totale traject van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg kan een deel van de dijk niet versterkt worden middels grondwerk, de traditionele oplossing. Op deze locaties wordt de stabiliteit van de bestaande dijk versterkt door een verankerde stalen damwandconstructie. Jetmix levert hiervoor de benodigde groutinjectieverankeringen, inclusief het staalwerk bestaande uit gordingconstructies en ankerstoelen, en brengt het geheel ook aan.

Voor de stabiliteit van de dijk worden onder meer 1100 groutankers aangebracht.

Om te beginnen een paar cijfers: 1.100 stuks groutankers, inclusief ankerstoelen, en 3.000 m1 gordingconstructies. Dit is het totaal aan materialen en middelen dat door Jetmix geleverd en aangebracht wordt op elf deellocaties verspreid over het traject Gorinchem-Waardenburg.“De combinatie ‘Waalensemble’, bestaande uit Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel heeft ons destijds gevraagd een offerte uit te brengen voor het leveren en aanbrengen van de benodigde verankeringen op het project dijkversterking Gorinchem – Waardenburg”, legt Marinus de Heus van Jetmix uit. “Wij hebben al eerder meegewerkt aan de projecten Diefdijk Asperen en Dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP) welke beide vallen onder het beheer van het Waterschap Rivierenland.”

Uitdagingen

Jetmix is in de ruim 15 jaar dat zij bestaat, uitgegroeid tot de verankeringsspecialist van Nederland. Het bedrijf is onderdeel van de Hakkers Groep, een familiebedrijf dat al bijna 150 jaar bestaat. Zij is met name gespecialiseerd in het trillingsvrij, door middel van boren, aanbrengen van groutankers, ankerpalen en funderingspalen. De kracht van Jetmix is volgens De Heus ‘het in eigen beheer uitvoeren van zowel ontwerp, productie van materialen en aanbrengen en beproeven van verankeringen’. “Zo hebben we voor dit project tevens een plan gemaakt  voor de uitvoering van de werkzaamheden, van het moment van opdracht tot aan de uiteindelijke oplevering. Belangrijke onderdelen van het plan van aanpak zijn onder meer veiligheid, gezondheid, milieu, risicobeheersing, hinder en kwaliteit. Dit zijn binnen dit project belangrijke uitdagingen om rekening mee te houden. Een andere uitdaging was om binnen alle geldende wet- en regelgeving een veilige constructie voor de ontwerplevensduur van 100 jaar te ontwerpen.”

Up-to-date materieelpark

Voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, waaronder dijkversterkingen, heeft Jetmix circa tien funderingsmachines in eigen beheer, variërend in eigen gewicht tussen de 15 en 110 ton. “In de funderingstechniek is materieel een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom investeren wij jaarlijks in het up-to-date houden van ons materieelpark. Zo hebben wij vier jaar geleden geïnvesteerd in een Woltman 90DR funderingsmachine waarmee we geboorde funderingspalen, ankerpalen en damwanden (trillingsvrij) kunnen aanbrengen. Onze machines voldoen zowel milieutechnisch als ergonomisch aan de huidige standaarden. Niet alleen kunnen wij zo onze bijdrage leveren aan uitdagende projecten, ook dragen we hiermee bij aan een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de dijkversterking.”  

Een stabiele basis dankzij 3.130 grout(injectie)-ankerpalen

Lees het gehele artikel

Het fundament van de toerit aan de noordzijde is gelegd door Jetmix met zijn specifieke, zelborende grout(injectie)ankerpalen, die hogere krachten kunnen opnemen dan de GEWI-ankers aan de zuidzijde.

Over een traject van 500 meter heeft Jetmix maar liefst 3.130 ankerpalen aangebracht, wat gelijk staat aan 159 kilometer boorlengte. “De toerit wordt aangelegd als een talud met een hellingspercentage van 4%”, legt Edwin Giljam, bedrijfsleider bij Jetmix, uit. “We hebben de ankerpalen vanaf het maaiveldniveau verdiept aangebracht, waardoor er een vrije ruimte ontstaat ten behoeve van de ontgraving van de bouwkuip. In het meest extreme geval zaten we op een diepte van minus 63 meter NAP (!) met een afkoppelniveau van de boorstang op minus 28 meter NAP, de diepte waarop de kuip wordt ontgraven.”

Jetmix is circa één jaar fulltime bezig geweest met het aanbrengen van de 3.130 ankerpalen met behulp van vijf eigen KLEMM 807-boormachines.

Jetmix-ankerpaalsysteem

Het zelfborende grout(injectie)-ankerpaalsysteem is een eigen ontwikkeling van Jetmix. Het ankerpaalsysteem wordt geproduceerd door Geotech Metals. “Bij de Blankenburgverbinding hebben we een aantal varianten van het grout(injectie)-ankerpaalsysteem toegepast in diameters van 82,5, 101,6 en 114,3 en in wisselende wanddiktes variërend van 12,5 tot 28 millimeter. Het paalsysteem bestaat in feite uit secties van 6 meter holle buis die aan de buitenzijde voorzien zijn van een schroefdraad met een boorkop aan het uiteinde. Via een stang in de holle buis brengen we het groutmengsel tot aan de boorpunt. Het mengsel zorgt enerzijds voor de smering van de boorkop en anderzijds om het materiaal door de buis naar boven af te voeren. Vanwege ammoniumzuurvervuiling in de ondergrond wordt eenmaal op diepte het boorgat gevuld met een mengsel in een andere mengverhouding die beter bestand is tegen indringing. Vervolgens worden de verlengstangen via een bajonet-koppeling van het ankerpaalsysteem losgekoppeld en halen we deze stangen terug naar boven.”

Als de bouwkuip wordt ontgraven, wordt het Jetmix-paalsysteem voorzien van een schotelconstructie zodat er een verbinding ontstaat met het later aan te brengen onderwaterbeton. Giljam: “In de eindsituatie kan ons paalsysteem dus zowel trek als druk opnemen. We zijn circa één jaar fulltime bezig geweest met het aanbrengen van de 3.130 ankerpalen. Daarbij hebben we vijf eigen KLEMM 807-boormachines ingezet. Net voor de bouwvakvakantie van 2020 werd de laatste paal aangebracht. We kijken terug op een intensief maar zeer efficiënt verlopen project. Niet in de laatste plaats dankzij een eigen logistiek centrum dat we op locatie hadden ingericht.”