Tagarchief: Jan de Nul

Jan De Nul bouwt verder mee aan de Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding – Verdiepte en deels overkapte R1 – Omgeving IJzerlaan_ kopiëren
Lees het gehele artikel

LANTIS, als Opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van het deelproject Rechteroever gegund aan de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet, of afgekort TM ROCO, en dit voor een bedrag van 2.350 miljoen euro (excl. BTW).

TM ROCO is samengesteld uit de Belgische bouwbedrijven BAM Contractors, Besix, Cordeel, DEME, Denys, Franki Construct, Jan De Nul, Van Laere en Willemen Infra.

Verbinding tussen Scheldetunnel en R1 

Het deelproject Rechteroever vormt, via de Oosterweelknoop, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting.

De R1 wordt daarbij volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat om over te gaan in een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving.

Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Paradepaardje voor de civiele sector

Het deelproject Rechteroever heeft een in Vlaanderen nooit geziene omvang en complexiteit, en ROCO is dan ook bijzonder fier dit project binnen te halen in een context waarin civiele bouwgroepen dergelijke projecten nodig hebben voor hun relance en als opstap voor de verdere uitbouw van hun deskundigheid die ook de export zou moeten ten goede komen. 

ROCO is ervan overtuigd op technisch vlak de nodige speciale technieken in huis te hebben die nodig zijn voor dit grootschalig project, dat een paradepaardje is voor de civiele sector.

Op contractueel vlak is door klant LANTIS, in samenspraak met TM ROCO, gekozen voor een operationele contractvorm gebaseerd op openheid, samenwerking en vertrouwen tussen LANTIS en TM ROCO.

Ortelius nieuwste aanwinst voor Jan De Nul-vloot

Jan De Nul Groups schip Ortelius filtert uitlaatgassen tot een ongezien minimum in de scheepvaartsector kopiëren
Lees het gehele artikel

De nieuwe sleephopperzuiger Ortelius trekt de kaart van luchtkwaliteit en filtert uitlaatstoffen tot een ongezien minimum in de scheepvaartsector. Een kenmerk dat eigen is aan de nieuwe generatie schepen van Jan De Nul Group. Het identieke zusterschip Sanderus is sinds februari 2020 aan het werk op de Schelde in België.

Ortelius is de vijfde sleephopperzuiger die Keppel O&M aan Jan De Nul Group oplevert. Eerder kwamen al drie kleinere hoppers met een beuninhoud van 3.500 m³ in de vaart en de Ortelius volgt haar zusterschip op met een beuninhoud van 6.000 m³. Alle vijf de schepen hebben een extreem lage emissie dankzij het specifieke Jan De Nul filtersysteem aan boord. 

De Ortelius is gebouwd volgens de eisen van de EU Stage V- en Tier III-voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), is dieselelektrisch aangedreven en kan baggeren tot een maximale diepte van 35 m. Het schip beschikt over een geringe diepgang, is zeer wendbaar en geschikt om te werken op plaatsen met een heel beperkte manoeuvreerruimte.

Robby De Backer, Director Newbuilding Department bij Jan De Nul Group “Dankzij onze nieuwe generatie hoppers, zoals de Ortelius, voeren we baggerprojecten uit aan de laagst mogelijke emissiewaarden. Onze teams hebben nauw samengewerkt met de teams van de Keppel-scheepswerf om de uitdagingen van COVID-19 te overwinnen en de oplevering van de Ortelius te bespoedigen. We zijn er trots op te kunnen samenwerken met marktleider Keppel, die door hun technische expertise en uitstekende service borg staat voor een veilige oplevering van hoogwaardige schepen.”

Tan Leong Peng, Managing Director (New Builds) bij Keppel O&M: “De levering van een vijfde baggerschip getuigt van de nieuwbouwcapaciteiten en technologische expertise van Keppel O&M. Onze samenwerking met Jan De Nul is almaar hechter geworden en we hebben dankzij een holistische bouwmethode de baggerschepen met extreem lage emissies alle vijf op een veilige en efficiënte wijze kunnen opleveren. In de omgang met COVID-19 hebben we veilige beheersmaatregelen getroffen, de bedrijfsvoering geoptimaliseerd en onze leveringsketen gediversifieerd, zodat we op een veilige en efficiënte manier de opgelopen werkachterstand hebben kunnen inhalen.”

Nieuwe schepen met focus op betere luchtkwaliteit 

De nieuwste generatie Jan De Nul-schepen is koploper in de scheepsindustrie. Ze zetten in op nabehandeling van verbrandingsstoffen, wat in de sector dé sleutel is tot een betere luchtkwaliteit. 

Zonder nabehandeling stoten interne verbrandingsmotoren schadelijke uitlaatgassen uit. Schepen voorzien van het geavanceerde filtersysteem doen dit niet. De katalysator maakt stikstofoxiden onschadelijk en de roetfilter houdt de fijnste deeltjes tegen. Met andere woorden: geen luchtvervuiling en schadelijk fijnstof meer die een directe impact hebben op onze gezondheid en op onze leefomgeving.

Jan De Nul Group streeft met zijn schepen met extreem lage emissies naar een steeds betere luchtkwaliteit.

Jan De Nul bouwt mee aan de Oosterweelverbinding

belgie-oosterweelverbinding-scheldetunnel-antwerpen-kopieren
Lees het gehele artikel

Scheldetunnel wordt het koninginnenstuk

Lantis, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel op 3 juni 2020 gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, afgekort THV COTU.

THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen Besix, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul nv.

De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. De tunnel heeft een totale lengte van 1.800 m en wordt gebouwd volgens de afgezonken-tunnelmethode.

Hierbij worden 8 tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken. Deze techniek, waarbij de zwaartekracht en de opdrijvende kracht van water voortdurend met elkaar wedijveren, is een van de meest ingenieuze bouwmethodes uit de beton- en waterbouw.

THV COTU is zich bewust van de uitdagingen die een dergelijk project, in een technisch moeilijke omgeving als de Schelde in Antwerpen, met zich mee brengt, maar beschikt over de nodige deskundigheid en ervaring om de realisatie van dit koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding met vertrouwen tegemoet te zien.

Dit contract heeft een waarde van 570 miljoen euro excl. BTW. De eerste voorbereidende werken starten in het najaar van 2020. De bouwwerken voor de tunnel zelf vatten aan na de zomer van 2021.

THV Leieland voltooit Leiewerken in Harelbeke

sluizencomplex-harelbeke-kopieren
Lees het gehele artikel

Het nieuwe jaar werd afgelopen weekend feestelijk ingezet met de officiële inhuldiging van de Leiewerken op en rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke. De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Leieland van aannemersbedrijven Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv, Engie Fabricom nv en Aelterman bvba stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken.

De afgelopen vijf jaar werkte THV Leieland in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

Jan De Nul nv en Herbosch-Kiere nv waren samen verantwoordelijk voor de bouwkundige werken, alsook voor de algemene coördinatie en afstemming van de belangen tussen alle betrokken partijen. Engie Fabricom nv stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman bvba voor de staalbouwwerken. Hun nauwe samenwerking leidde tot een optimaal ontwerp en kwaliteitsvolle uitvoering, zowel op nautisch, hydraulisch, technisch, als esthetisch vlak.

Werken in stedelijk gebied

De infrastructuurwerken vonden midden in de stadskern van Harelbeke plaats. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethoden en projectplanning.

THV Leieland koos voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken.

De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Energieneutraal stuwsluiscomplex

Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwde THV Leieland een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.

Seine Schelde project

De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het overkoepelende Seine Schelde project, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen. Deze infrastructuurwerken bestaan onder andere uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen of graven van nieuwe, of het verhogen van bruggen.

Uitgevoerde infrastructuurwerken door THV Leieland

  • Afbraak van oude infrastructuur
  • Nieuwe sluis (230m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
  • Nieuwe stuw (2 stuwsegmenten elk 12,5m breed)
  • Pompgemaal met turbines
  • Vistrap
  • Kaaimuren (2 km)
  • Baggerwerken
  • plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80m en 1.000 ton), Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug), Banmolenbrug
  • Riolering, warmtenet en wegenis