Tagarchief: Inspecto Visio Group

Drieledige inspectiemethodiek sluit constructieschade uit

Foto-1—IVG
Lees het gehele artikel

Tijdens de realisatie van het Windpark Fryslân deed internationaal waterbouwer Van Oord een beroep op de veelzijdige expertise van de Inspecto Visio Group. Aanleiding was het vermoeden dat tijdens het aanbrengen van een van de 89 fundatiepalen ten behoeve van de windturbines constructieve schade was ontstaan. De vanuit Sneek actieve onderneming verschafte na een drieledig schadeonderzoek en een alomvattende rapportage helderheid in de materie.

Van Oord is binnen het met Siemens Gamesa Reneweable Energy gevormde aannemersconsortium Zuiderzeewind verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Daarnaast levert het bedrijf het materieel voor de installatie van de windturbines. “Na het plaatsen van een van de 89 fundatiepalen bestond bij Van Oord het vermoeden dat er mogelijk schade was veroorzaakt”, blikt eigenaar en ook QA/QC engineer Wolter van der Zee terug op de door Inspecto Visio Group verrichte werkzaamheden. “Om hierin nader inzicht te krijgen en eventuele vervolgstappen te kunnen ondernemen, zijn wij door Van Oord gevraagd om schadeonderzoek te doen en daarvan rapport uit te brengen.”

Offshore windfundaties zijn een specialiteit van het bedrijf.

Inspectieplan

Inspecto Visio Group, wereldwijd leverancier van technische zekerheid door middel van projectmanagement, kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole, niet-destructieve testen en inspectie voor uiteenlopende industrieën, startte met het schrijven van een inspectieplan dat drie onderzoeksmethodieken omvatte: visueel, magnetisch en ultrasoon. “We hebben een specifiek op offshoreactiviteiten geënte aanpak gehanteerd die uiteindelijk door Van Oord en de eindgebruiker is goedgekeurd”, aldus Van der Zee. “Aansluitend zijn we gestart met de fysieke inspectie. Terwijl we tijdens het visueel onderzoek hebben gekeken of er vervormingen van de fundatie waren opgetreden, diende de magnetische inspectie om eventuele schade in en net ónder het oppervlak van de constructie uit te sluiten. Het ultrasoon onderzoek had als doel om inwendige schade in het staal te detecteren.” 

Gemeengoed

De door Inspecto Visio Group uitgevoerde inspectie toonde aan dat er van constructieve en inwendige schade aan of onder het oppervlak van de fundatie geen sprake was. “Naar aanleiding van ons onderzoek is de constructie alleen voorzien van een nieuwe coating”, zegt Van der Zee, die het werk bestempeld als gemeengoed voor zijn bedrijf. “Dergelijke inspecties voeren we doorgaans uit rondom aan offshore gerelateerde projecten. Vooral wat betreft de fabricage. Wanneer daarvan sprake is, voelen we ons letterlijk als een vis in het water en kunnen we een complete technische oplossing aandragen. Qua onderzoek en verslaglegging, maar ook als het gaat om het coördineren van schadeherstel. We zijn van vele markten thuis.”    

NDO-Nederland: niet-destructieve onderzoeken voor elke mkb’er die zekerheid wil

pexels-pixabay-73833
Lees het gehele artikel

Daar waar Inspecto Visio Group zich richt op grote corporate organisaties (en daarmee de opdrachtgever van het mkb bedient), wil dochteronderneming NDO-Nederland echt de weg naar het mkb bewandelen. “Binnen het mkb zijn er net zo goed vragen over de inzet van niet-destructief onderzoek”, zegt Wolter van der Zee, directeur van NDO-Nederland. “Reden om het los te trekken en NDO-Nederland op te richten. Elk midden en klein bedrijf dat met metaal werkt en zekerheid en duidelijkheid wil hebben over de kwaliteit van een lasverbinding, reparatie of andere metaalbewerking, kan bij ons terecht.”

Oordeelloos

Werken met metaal is fantastisch, maar er staat vaak ook flink wat op het spel. Dus moet het goed zijn en het moet gecontroleerd worden. “Duidelijkheid scheppen in de status van het materiaal en de lasverbindingen, dat is waar wij ons binnen NDO-Nederland op richten”, legt Van der Zee uit en voegt daaraan toe: “Dat doen we compleet oordeelloos. Wij testen om te bepalen of het goed is gedaan, of hoe je het een volgende keer beter kan doen.” 

Er zijn verschillende vormen van niet-destructief onderzoek. Vanuit de bouw van windmolens op zee, ontwikkelde NDO-Nederland zelf het Ultrasoon boutspanningsonderzoek.

Snel en flexibel

Van der Zee legt uit dat er verschillende vormen van niet-destructief onderzoek mogelijk zijn. “Hiermee kunnen we in alle situaties helpen. We werken snel en vaak op locatie, wat tijd en geld bespaart, en denken altijd enkele stappen vooruit. Wanneer een standaard onderzoek niet kan, of wanneer een ander zegt ‘dat kan niet’, vinden wij een manier waarop het wél kan.” Zo ontwikkelde NDO-Nederland zelf het proefmeten en de ultrasone boutspanning. De laatste methode is ontstaan vanuit de bouw van windmolens op zee. 

Ontzorgen

“Uit de vele uitdagende projecten die we hebben gedaan en de certificeringen die we hebben gehaald, blijkt dat we goed zijn in wat we doen. Maar naast het scheppen van duidelijkheid in de status van het materiaal, willen we de klant op alle fronten duidelijkheid en zekerheid bieden.” Van der Zee licht toe: “Daarom werken we voor het mkb met een abonnementsvorm. Elke maand een vast bedrag, ongeacht of je de ene week nou 6 of 10 uur nodig hebt. Geen urenstaten meer om te controleren, geen variabele som meer die je mee moet nemen in het werk voor kostenpost NDO, want die zijn allemaal bekend. Flexibiliteit, helderheid en zekerheid, daar draait het bij ons om”, besluit Van der Zee.     

Optische Emissiespectrograaf (OES): de detective onder de meetinstrumenten

Lees het gehele artikel

Er zijn situaties waarbij de chemische samenstelling van metaal bepaald moeten worden, maar waarbij de locatie voor problemen zorgt. In dergelijke gevallen biedt Inspecto Visio Group uitkomst. Het in 2014 opgerichte bedrijf is specialist in het uitvoeren van inspecties en het doen van metingen, inmiddels ook in de GWW-sector. Met de nieuwste aanwinst van de Inspecto Visio Group, de PMI-MASTER Smart, kan het bedrijf snel en behendig niet-destructief onderzoek doen.

Wolter van der Zee, eigenaar van Inspecto Visio Group, legt uit: “De PMI-MASTER Smart is een Optische Emissiespectrograaf. Met dit apparaat kunnen we snel en efficiënt veel informatie verzamelen voor diverse toepassingen. Met de juiste voorbereidingen kunnen we in een kort tijdsbestek veel metingen doen, de ingebouwde accu geeft ons de mogelijkheid om tot wel 450 metingen op locatie te verrichten. Door het compacte karakter is de PMI-Master Smart draagbaar.”

Koolstof equivalent meten

Inspecto Visio Group werd in Rotterdam ingeschakeld door een bouwcombinatie die de koolstof equivalent van een damwand -waaraan gelast moest worden- wilde weten. Wolter: “Rijkswaterstaat eiste de test van deze bouwcombinatie. Als de waarde van de koolstof equivalent die we meten te hoog is, dan moeten er extra voorzorgsmaatregelen voor het lassen genomen worden, dat kan bijvoorbeeld het voorverwarmen van het metaal zijn. In totaal heeft Inspecto Visio Group maar liefst 600 OES-metingen verricht op de damwand. We hebben de PMI-Master Smart op een karretje gezet en zijn zo langs de damwand gereden.”

“Er staat niet altijd op een materiaalcertificaat vermeld hoe de samenstelling van het metaal is, maar dat lossen wij op met een gevalideerd rapport na meting.”

In principe kan met de PMI-MASTER Smart elk element gemeten worden. “Denk dan aan C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb en Fe. De nauwkeurigheid is afhankelijk van diverse factoren, maar altijd ruimschoots voldoende voor de toepassingen waarvoor er gemeten wordt. De meetgegevens worden gebruikt voor het analyseren van ferro- en non-ferro metalen, zoals aluminium-, nikkel- , chroom- en koperbasislegeringen. Het voordeel van OES is dat het koolstofgehalte kan worden vastgesteld en alle essentiële elementen om het Koolstofequivalent te kunnen berekenen (CE) in koolstof houdende staalsoorten kunnen worden bepaald. De rekensom voor het bepalen van het koolstofequivalent ziet er als volgt uit: CE= %C + ( %Mn / 6 ) + ( (%Cr+%Mo+%V) / 5 ) + ( (%Cu+%Ni) / 15 ). Is de uitkomst van deze berekening hoog, dan is materiaal gevoeliger voor doorharden, wat scheuren tot gevolg kan hebben. De waarde bepaalt of je voor moet verwarmen bij laswerkzaamheden en hoe hoog de temperatuur dan moet zijn. Er staat niet altijd op een materiaalcertificaat vermeld hoe de samenstelling van het metaal is, maar dat lossen wij op met een gevalideerd rapport na meting. Het betreffende component heeft dan geen geheimen meer”, aldus Wolter.

Hoe werkt een OES-meting?

Wolter legt uit op welk principe OES gebaseerd is: “De techniek brengt atomen in een aangeslagen of geëxciteerde toestand. Een aangeslagen atoom zendt daarbij elektromagnetische straling uit, dit heet emissie. Deze straling komt vrij in de vorm van een foton en valt soms in het spectrum van het zichtbare licht. Een spectrograaf meet de vrijgekomen fotonen. Aan de hand van de frequenties en hoeveelheden van de fotonen kan een spectrograaf zowel kwalitatief als kwantitatief de aanwezigheid van specifieke atomen en een materiaal bepalen.”

De focus binnen de GWW-sector ligt voor Inspecto Visio Group met name op nieuwe werken en het beoordelen van bestaande kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen. Wolter is zelf QA/QC (quality assurance/quality control) engineer. Hij zegt tot besluit: “Wij houden ook toezicht op procedures, die juist uitgevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld bij laswerkzaamheden of inspecties als derde partij. Het algemene probleem in de sector is en blijft de aantoonbaarheid. Steeds vaker wordt de aannemer om EN 1090 certificering gevraagd. Inspecto Visio Group kan door haar ervaring daar prima bij van dienst zijn.”