Tagarchief: Inspectie

Inspectie beweegbare kunstwerken

Lees het gehele artikel

Nu overal in het land beweegbare bruggen, sluizen en keringen het einde van hun levensduur naderen, zijn regelmatige inspecties belangrijker dan ooit. De deskundige uitvoering hiervan gebeurt door A-Quin, een specialist in infrastructurele inspecties en adviezen. 

Het beheer van de beweegbare kunstwerken inclusief hun elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Om deze taak verantwoord uit te voeren, wint zij met het contract IAK (Instandhoudingsadvisering kunstwerken) het advies in van deskundigen. “In dit kader leveren wij de adviezen voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties”, vertelt Olivier Dolk, projectleider Werktuigbouwkundige Inspecties van A-Quin.

Een praktische aanpak

A-Quin hanteert bij haar inspecties een praktische insteek. Zo beginnen de inspecties standaard met een bezoek aan de locatie. “Hier letten we op gekke geluiden zoals een klapperend brugdek”, vertelt Dolk. “We onderzoeken de esthetische staat van het kunstwerk; zijn er scheurtjes en schades? Is er sprake van slijtage? We controleren de tandwielkasten en andere toegepaste materialen en vragen de rapporten op van voorafgaande inspecties. Uiteindelijk verwerken we al die informatie tot een advies waarin we de restlevensduur van het kunstwerk aangeven en – indien noodzakelijk – een monitoringsplan om functioneel falen te kunnen voorspellen.” 

Voorstander van duurzaamheid en hergebruik

A-Quin is niet de partij die met grote regelmaat vervangingsadviezen afgeeft. Dolk: “Vanuit duurzaamheid willen we alles uit de brug halen wat er (nog) in zit. Vaak zien we dat allerlei onderdelen in een veel betere staat verkeren dan je vanuit de theorie zou verwachten. Dan is onze opdrachtgever positief verrast. Dankzij onze inspectie krijgt deze inzicht in zowel de functionele als financiële staat van de installaties en kan hij een gefundeerde afweging maken of de installaties aan vervanging toe zijn of met gedegen onderhoud weer een periode mee kunnen.”

Ook binnen de bedrijfsvoering van A-Quin speelt duurzaamheid een prominente rol. Het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2 is hier aan de orde van de dag. “Die inzet hebben we ook voor de projecten waar we aan werken.”